Bilim - Teknoloji - İnovasyon

Yatırım Teşvikleri Uçtan Uca Tanımlanacak

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

SANAYİ sektöründe zihniyet değişikliğinin gerçekleştiğini gösteren yeni bir adım atıldı. Geleceğin teknolojik ürünleri dikkate alınarak hazırlanan “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” ile ürünün fikir aşamasından pazara çıkışına kadar desteklendiği, Ar-Ge’den yatırıma, üretimden pazarlamaya kadar takip edildiği bir süreç işletilecek. Ar-Ge, yatırım ve üretim teşviklerinin tek pencereden yönetileceği “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” ile TÜBİTAK, KOSGEB, sanayi ve Ar-Ge destekleri ile yatırım teşvikleri uçtan uca tanımlanacak. Program çerçevesinde desteklenen yatırımlar stratejik yatırım teşviki alacak. 50 milyon TL’nin üzerindeki yatırımlar proje bazlı teşviklerden yararlanabilecek. Programa göre desteklenen projelere sadece yatırımcılar değil, üretilecek ürünün alıcıları da dahil edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıklamalarına göre, üretici ve alıcı birlikte desteklenecek. Kamunun alıcı olduğu projelerde alım garantisi mekanizması da çalışacak. Kalkınma ajansları, programın yatırımcılara tanıtımında ve üretici-alıcı eşleştirmelerinde aktif rol oynayacak. Yatırım yapılacak üründe katma değer oluşturacak şekilde Ar-Ge çalışması istenecek. Bakanlık destek kararı verilen tüm projeleri takvime bağlayacak, tüm Ar-Ge ve yatırım süreçlerini yakından izleyecek. Yatırımcıların karşılaşacakları tüm sorunları hızla aşmaları sağlanacak.

Küresel rekabette Türkiye’nin elini güçlendirecek programla 30 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilmesi hedefleniyor. “Uçtan uca yerlileşme” olarak da bilinen program ile cari açığın kalıcı şekilde azaltılması, “teknoloji öncülüğünde büyüme” hedefi doğrultusunda, Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesi, yerli katma değerin artması öngörülüyor.

PİLOT SEKTÖR MAKİNE

11. Kalkınma Plam’nda yer alan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Resmi Gazete’de yayımlanarak hayata geçti. öncelikli ürün listesindeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek yürütülecek olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın ana amacı, yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesi olarak belirlendi. Bakanlık, makine, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli teçhizat, eczacılık, kimya ve ulaşım araçları sektörlerinden ürün listeleri ilan edecek. Bu listelere ilişkin yatırımcı çağrılarına çıkacak. Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki başvuruları değerlendirerek destek kararını verecek. İlk uygulama, pilot sektör olarak seçilen makine ile başlayacak.

“SONUÇ ODAKLI BİR PROGRAM”

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” vizyonuyla hazırlandığını ve ülke ekonomisi için önemli bir kilometre taşı olacağını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 11. Kalkınma Plam’yla ortaya koyulan Türkiye’nin sanayi alanında stratejik vizyonu doğrultusunda sanayi alanında ihracatta orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payının yüzde 39’dan yüzde 50’ye çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti. Açıklamasında Türkiye’nin düşük teknolojili ürünlerde cari fazla verirken yüksek teknolojili ürünlerde cari açık veren bir ülke olduğunu dile getiren Bakan Varank, “Bu durumu kalıcı olarak değiştirmeyi hedefliyoruz. Sanayimizin Ar-Ge yetkinliği ve yetişmiş işgücü, yüksek teknolojili ürünler üretecek kabiliyette. Bu program, cari açığı kalıcı şekilde azaltma ve teknoloji öncülüğünde büyüme hedefi doğrultusunda, Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini, yerli katma değerin artmasını esas alan sonuç odaklı bir program olacak” dedi.

FAİZ VE KÂR PAYI DESTEĞİ

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, 7 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan iki Cumhurbaşkanı kararı ile mevzuata girmiş oldu. Bunlar, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine ilişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”. Bu kararlarla yatırımlarda devlet yardımlarına “faiz desteğinin” yanına “kar payı desteği” de eklendi.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara göre, bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için TL cinsi kredilerde kredi faizinin yatırım konusu ürün yüksek teknoloji seviyesindeyse 10 puanı, diğerlerinde 8 puanı, döviz ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı; diğer stratejik yatırımlar, Ar-Ge yatırımları ve çevre yatırımları için TL cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı desteklenecek. Faiz veya kar payı desteği tutarı bölge ayrımı olmaksızın Ar-Ge ve çevre yatırımlarında 1 milyon TL’yi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde 20’sini, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde 5’ini aşmamak kaydıyla 50 milyon TL’yi geçemeyecek.

SİGORTA PRİM DESTEĞİ

Aynı kararda “genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşan” teşvik sistemi tanımından “büyük ölçekli yatırımlar” ibaresi çıkarıldı. Kararda yer alan büyük ölçekli yatırımlara ilişkin ibareler kaldırıldı. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar da, 6. Bölge’de gerçekleştirilecek yatırımlarda olduğu gibi gelir vergisi stopajı desteği ve sigorta primi desteğinden yararlanacak.

Kararın “Sigorta primi işveren hissesi desteğine” ilişkin 12. maddesi 1. fıkrasında yapılan değişiklikle, madde metnindeki “büyük ölçekli yatırımlar” ibareleri kaldırılarak sigorta primi işveren desteği kapsamı genişletildi. Karara göre yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin sabit yatırım tutarına oranı 1, 2, 3, 4 ve 5. bölgelerde sırasıyla yüzde 10, 15, 20, 25 ve 35 olacak. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda bu kısıt uygulanmayacak.

Sigorta prim desteği, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için 6. Bölge dışında kalan bölgelerde, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise yedi yıl, diğerlerinde ise beş yıl süreyle sağlanabilecek.

1 2 3Sonraki sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu