Bilim - Teknoloji - İnovasyon

Protonun Manyetik Momenti

protonAlman araştırmacılar, yeni bir yöntem geliştirerek protonun manyetik momentinin en hassas ölçümünü yaptı. Dr. A. Mooser ve arkadaşlarının geliştirdiği yöntem ve elde ettiği sonuçlar hakkmdaki makale Natureda. yayımlandı.

Protonun temel özelliklerinden biri manyetik momentidir. Bugüne kadar protonun manyetik momenti sadece dolaylı yöntemlerle ölçülmüştü. Dr. A. Moser ve arkadaşları ise yeni bir yöntem geliştirerek protonun manyetik momentini doğrudan ölçtü. Elde edilen veriler protonun manyetik momentinin nükleer magnetonun 2,792847350(9) katı olduğunu gösteriyor. Bu ölçümün kesinliği daha önce dolaylı yöntemlerle elde edüen sonuçlarmkinin üç katı.


Geliştirilen yöntemin protonun anti-maddesi olan anti-protonun manyetik momentini ölçmek için

de kullanılabileceği düşünülüyor. Bugüne kadar protonun ve anti-protonun manyetik momentleri arasında herhangi bir fark gözlemlenemedi.

Ancak yapılacak daha hassas ölçümlerle iki parçacığın manyetik momentleri arasında bir fark olduğu belirlenebilirse fiziğin en temel sorularından biri cevaplanabilir. Gözlemlenebilen evren büyük oranda maddeden oluşuyor, anti-madde miktarı ise çok az. Bu durum bilinen hiçbir mekanizma ile açıklanamıyor. Protonun ve anti-protonun manyetik momentleri arasında bir fark belirlenmesi bu sorunun çözümü için bir ipucu verebilir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu