Şirket Haberleri

Vakıf Faktoring Sektörün Lideri

ŞİRKETİMİZ Vakıfbank’ın ilkleri yaşatmak vizyonuyla 1998 yılında VakıfBank iştirakinde kurulan öncü Faktoring şirketlerindendir. Yaptığımız iş çağın gereklerine cevap veren, finansman kaynağım direkt bir işe yönlendiren, devlet otoritelerince finansmanın gitmesini istemediği yerlere gitmesini önleyen, yani verilen finansmanın direkt ya da dolaylı olarak üretime gitmesini sağlayan, ticaret erbabını, ihracatçıyı, üreticiyi finanse eden faktoring, yani alacağın ve ticaretin finansmanıdır.

Faktoring; mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temlik alarak firmalara; finansman, tahsilat ve garanti hizmetlerinin birlikte veya ayrı ayrı sunulduğu bir finansal hizmettir.

Varlığa dayalı bir finansman ürünüdür. Bir işi yapmış, bir üretimi gerçekleştirmiş , bir ürünü satmış , faturasını düzenlemiş ve bir alacağın oluşmuş ya da oluşacak olması gerekir ki bu alacağın faktoringle finansmanı sağlansın. Direkt, mesnetsiz bir finansman değildir. Dolayısıyla ekonominin çarklarının dönmesine direkt etki eden bir üründür.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ÇOK GENİŞ

Ürün çeşitliliği de oldukça geniştir. Örneğin Faktoring genel olarak çek iskontosu gibi düşünülür, ancak çek faturanın tahsil aracı olarak alınmışsa faturanın yanında faktoringe konu edilir, esas olan faturadır. Şirketimizde tahsil aracı olmayan sadece faturalı olarak yapılmış işlemler faktoring alacaklarımızın yüzde 72’sidir. Yani alacaklarımızın sadece yüzde 28’lik kısmı çek veya senet alınarak yapılmış faktoringi oluşturmaktadır. Açık hesap çalışan müşterilerimiz sadece faturasını getirerek başka bir teminata ihtiyaç duymadan söz konusu alacağını vadesi gelmeden faktoring şirketinden alabilir. Alacağı vadesi geldiğinde Faktoring şirketi fatura borçlusundan tahsil edecektir. KOBl’ler için düşündüğünüzde böyle teminat gerektirmeyen , finansmana kolay ulaşımı sağlayan başka bir ürün var mıdır?

Üreticimiz ürününü üretmiş, yurtiçine satıyor, ancak yurtdışına da ihraç etmek istiyor, müşteri de bulmuş, ama ne var ki yurt dışı müşteri açık hesap çalışıyor. Üreticimiz yurt dışı piyasalar hakkında bilgi sahibi değil, mal bedelini alabilir mi? Faktoring şirketleri yurt dışı muhabirleri aracılığıyla oradaki firma hakkında bilgi edinip muhabirden garanti alıyor, üreticimiz de sağladığı bu garantiyle ürünün bedelini yüzde 100 tahsil imkanına kavuşuyor. Rahatlıkla ihracatını gerçekleştiriyor. Başka böyle bir garanti türü var mı?

TÜRKİYE’DE HENÜZ İSTENEN DÜZEYDE DEĞİL

Bunlara rağmen günümüz Türkiye’sinde bu ürün hak ettiği noktada henüz değil. Faktoring cirosunun Gayrisafi milli hasılaya oranı 2020 yılı verilerine göre Türkiye’de yüzde 3.2 iken Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 9 ile yüzde 20 arasında değişmektedir. Bu I verilere baktığımızda ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile faktoring kullanımı arasında doğru orantılı bir ilişki olduğunu görüyoruz. Bu durum banka dışı finansın bütünü için de ge-çerlidir. Finansal kiralama, sigorta, sermaye piyasaları vs.

Atalarımızın bir sözü vardır: “Akan suyun önünde durulmaz” diye, böyle güzel sonuçlar doğuran bir ürünün önünde durulmaz, durmamak gerekir, iyi anlatmak gerekir, yanlış önyargıları bırakmak, bıraktırmaya destek olmak gerekir. Vakıf Faktoring olarak biz var gücümüzle bunu yapmaya çalışıyoruz. Faktoringi bütün yönleriyle anlatıyoruz. Faktoringi bilmeyene, uygulamayana, yanlış bilene bu ürünü kullandırmayı misyon edindik. Bunu da geldiğimiz noktadan görüyoruz ki bir ölçüde başarıyoruz. Bir ölçüde diyorum, çünkü hedefte daha çok ama çok ulaşmamız ve faktoring ürününü tanıtmamız gereken firma var, daha çok zamana ve bu zamanda göstereceğimiz daha çok emeğe ihtiyacımız var.

TEKNOLOJİK ALTYAPISI GÜÇLÜ

Vakıf Faktoring olarak 1998 yılında çıktığımız yolda, bu misyonla 2020 yılı sonunda aktif büyüklüğünde sektörde liderliğe ulaştık. Bu süreci Vakıflar Bankası’nın iştiraki olmanın gücünü de kullanmanın yanı sıra, özellikle pandemi sürecini hem personelimiz hem müşterilerimiz adına hasarsız atlatabilmek için teknoloji alt yapımızı güçlendirip yeni ürünler de geliştirmek suretiyle geniş kitlelere ulaşarak başarılı bir noktaya getirdik. Bu da aktif büyüklüğümüz yanında verimliliğimizin de artmasını sağladı. Bu karakterle sektörde öncü şirket olmaya devam edeceğiz.

Hedefimiz ülkemiz ekonomisinin ihtiyaç duyduğu her noktada, gerçek üretime gidecek finansman kaynağını üreticilerimize, ihracatçılarımıza, ticaret erbabımıza ulaştırabiliyor olmak. Ulaştıralım ki ülkemiz ekonomisinin çarkları dönsün, ulaştıralım ki girişimcimizin yolu açılsın, istihdam artsın, gençlerimiz geleceğe korkusuzca ve ümitle bakmaya devam etsin. Bu hedef doğrultusunda kıt finansman kaynaklarımızı verimli ve gerekli alanlarda kullanmayı üreticilerimiz, ihracatçılarımız, ticaret erbabımız gelin birlikte gerçekleştirelim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu