Şirket Haberleri

Onko Koçsel, onkoloji ve kan ilaçları üretimine yatırım yaptı

Türkiye, onkoloji ilaçlarında yüzde 83, kan ilaçlarında ise yüzde 96 oranında dışa bağmılı durumda. Yüzde 100 yerli sermayeli Onko Koçsel, bu ürünlerdeki ithalat ağırlığını kırmaya yönelik yatırıma soyundu. Şirket, Gebze’de 100 milyon Euro’ya kurduğu fabrikasında yapacağı üretimle, onkoloji ve kan ilaçlarındaki ithalat oranlarını beş yılda yüzde 50’lere indirmeyi hedefliyor.

Temelleri 1987 yılında İrfan Koç tarafından atılan ve ilaç ithalatına yönelik faaliyet gösteren Onko Koçsel, özellikle onkoloji ve kan ilacı gibi ‘biyolojik ilaçlar’ alanında adını duyurmuş bir şirket. Son yıllarda ilaç sektöründe yaşanan küçülmeye karşın bu alana yatırımdan çekinmeyen şirket, geçen yıl Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 100 milyon Euro’luk bir üretim tesisi yatırımına soyundu. 25 bin metrekare kapalı alana sahip ve 150 kişiye istihdam sağlayan bu tesiste, dünyada sadece 14 fabrikada var olan bir teknolojik altyapı var.

Onko Koçsel

Bu yatınmın hayata geçmesinde, Onko Koçsel’in ikinci kuşak yöneticileri Tuğba ve Tuğçe Koç kardeşlerin payı büyük. Kardeşler, projenin içinde bizzat yer aldılar ve proje finansmanı konusunda da iddialı bir çalışma yürüttüler. Projelerine Almanya Hükümeti’nden 35 milyon Euro’luk Hermes kredisi’ aldılar. Bu kaynak teminatsız olarak sağlanırken, Onko Koçsel de Türkiye’de bu krediyi alan tek ilaç şirketi oldu.

TÜBİTAK’LA İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

Şirket, Türkiye’nin onkoloji alanındaki en iddialı AR-GE merkezlerinden birine sahip. Onko Koçsel Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Koç, bir yıldır AR-GE çalışmaları yürüttüklerini ve TÜBİTAK ile işbirliği yaptıklarını söylüyor. Koç, “Onkoloji ilaçları ve biyolojik ilaç statüsündeki kan ürünlerinde Türkiye’nin dışa bağımlılığını kırmayı hedefliyoruz. Onkoloji ilaçlarında yüzde 83, kan ilaçlarında ise yüzde 96 olan ithalat oranlarını önümüzdeki beş yıllık süreçte yüzde 50’lere indirmeyi planlıyoruz. Ayrıca 20l6’da yüzde 20 oranında ihracat yaparak ülkemizin cari açığını kapatmaya da destek olmayı hedefliyoruz” diyor.

YATIRIM TEŞVİK ÖDÜLÜ ALDI

Türkiye’de onkoloji ilaç pazarında 1,7 milyar TL’lik ithalat söz konusu. İhalelerle birlikte pazar büyüklüğünün 3,5 milyar TL’yi bulduğu tahmin ediliyor. Türkiye’nin onkoloji alanında tükettiği ürünlerin kutu sayısına bakıldığında yüzde 82,8’inin ithal, yüzde 17,2’sinin yerli üretim olduğu görülüyor. Bu tüketilen ürünlerin TL tutarları incelediğinde ise yüzde 93,2’sinin ithal, yüzde 6,8’inin yerli olduğu göze çarpıyor.

Bu rakamlardan da anlaşıldığı üzere, Türkiye, onkoloji ürünleri açısından dışa bağımlı bir ülke. Tuğba Koç, Türkiye’nin bu alanda güçlenerek hem yurtiçine yetecek düzeyde ürün üretebilmesini hem de ihracata destek vermeyi hedefleyerek tesis yatırımına soyunduklarını dile getiriyor. Tuğba Koç, şunları söylüyor: Türkiye’de çoğunlukla teknolojik ve bilimsel yetersizlik nedeniyle, kısıtlı sayıda veya hiç üretimi yapılamayan, hayati önemi olan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların üretimini yapmayı amaçlıyoruz. Aynca Türkiye’deki kanser ilaçlarının fiyatlarında yüzde 40 civarında düşüş olmasını ve hayati derecede önemli ilaçların piyasada sürekli bulunmasını sağlayacağız.”

AR-GE BÜTÇESİ 10 MİLYON TL

Şirket, bir yılı aşkın süredir yoğun AR-GE çalışmalan yürütüyor. 75 kişilik AR-GE ekibi, onkoloji başta olmak üzere hematoloji, nöroloji, romatolo-ji gibi hayatı tehdit eden hastalıklann tedavilerine yönelik ilaçlar geliştiriyor.

2014 yılında AR-GE’ye 10 milyon TL civan bir bütçe ayıran Onko Koçsel, bu bütçeyi her yıl artırmayı planlıyor.

Şirketin hedefleri arasında, iç pazarın yanı sıra, Avrupa ve Amerika pazarlarına ihracat yapmak da var. Hedef pazarlardaki regülasyonlara göre üretim hatlan devreye alınacak ve uygun ürünler geliştirilecek.

Üretim safhasının başlatıldığı şirkette yeni ürünler bu aydan itibaren piyasaya sürülmeye başlıyor. Belirli hat-lardaki izinlerin alımı ise önümüzdeki ayı bulacak. Şirket yönetimi, 2015 yılını geçiş yılı olarak değerlendiriyor. 2015’te 60 adet ilacın üretilmesi plana alınırken, 1,5 milyon kutu üretimi gerçekleşecek. Gelecek yıl ise 139 adet ilaç üretimi planlanıyor. Çokuluslu firmalara fason üretim yapmak da Onko Koçsel’in gündeminde yer alıyor.

BİYOLOJİK İLAÇ ÜRETECEK

Onko Koçsel’in varlık gösterdiği alanlardan biri de insan kanından üretilen ve ağır hastalarda kullanılan biyolojik ilaçlar. Dünyada 6 firma tarafından sınırlı miktarda üretilen bu ilaçların her geçen gün enrikasyonlan (birçok hastalığa karşı etkileri) artıyor. Kullanım alanı çok geniş olan bu ilaçlan 25 yıl ötıce Türkiye’ye ilk ithal eden şirket Onko Koçsel oldu. Bugün yüzde 96 oranında ithal edilen bu ilaçların Türkiye’deki pazar büyüklüğü ise 400 milyon dolara yakın.

Türkiye’de kan ticaretine yönelik işler son derece sıkı kanuni çerçeve içinde yer alıyor. Biyolojik ilaçların üretimi yasak. Ancak Onko Koçsel son 2-3 yıldır Türkiye’de biyolojik ilaç üretimi yapmak için çalışmalar yürütüyor. Tuğba Koç, bu konuda şunları söylüyor: “Son dönemde yaptığımız görüşmelerde epey yol aldık. Bu üretimde işler devlete bağlı ilerleyecek. Bu üretimi Türkiye’de şu anda yapmaya hazır tek şirket biziz.”

TEMELLERİ 1987’DE ATILDI

Onko Koçsel, 1987 yılında irfan Koç tarafından kuruldu, irfan Koç, işletme eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’de bir ilaç şirketinde yönetici olarak çalışmaya başladı. 0 dönemde Türkiye’de kan ilaçları alanındaki boşluğu gören Koç, kendi şirketini kurarak ithalat yapmaya karar verdi. Bir kan ilacı ile başladığı ithalatı zaman içinde ürün portföyünü genişleterek sürdürdü. 1995 yılında sektörün ihtiyaçları doğrultusunda onkoloji ilaçlarının ithalatına da başladı. 0 günden sonra da ilaç sektöründe bu iki alanda adını duyurdu.

2000’li yıllara gelindiğinde irfan Koç’un kızları da işlere dahil oldu ve şirkette ikinci kuşak devreye girdi. ABD’de biyoloji eğitimini tamamladıktan sonra uluslararası ilişkiler ve uluslararası pazarlama üzerine master yapan Tuğçe Koç, 2007 yılında yönetim kurulu üyesi oldu. 2008 yılında da Amerika’da Miami Üniversitesi’nde endüstri mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra endüstri mühendisliği ve yöneticilik alanlarında master yapan Tuğba Koç şirkette çalışmaya başladı. Yeni yatırımla birlikte şirket, üretici kimliğine kavuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu