Şirket Haberleri

Liderlik İçin En îyi Şirketler Araştırması

Yönetim danışmanlığı şirketi Hay Group, “Liderlik İçin En îyi Şirketler”i açıkladı. İyi haber; Türkiye’de şirketlerin yüzde 66’sında her seviyedeki çalışan için liderlik programı mevcut. Bu konuda çalışanlarına en iyi fırsatları sunan şirket ise Koç Holding.


GÜNÜMÜZDE şirketlerin yaşam sürelerinin giderek kısaldığına yönelik veriler var. Hal böyle olunca liderlik yetkinliklerini geliştirmeyi önemli bir hedef haline getirmiş şirketler başarıyı sürekli kılabiliyor. Şirketlerin lider yetiştirme programlarına son yıllarda ağırlık vermesi de biraz bu yüzden. Bu alanda yıllardır araştırmayı sürdüren şirketlerden biri ise Hay Group. Yönetim danışmanlığı şirketi Hay Group, dokuz yıldır sürdürdüğü “Liderlik için En İyi Şirketler” araştırmasının 2014 yılı sonuçları. Dünyadan 2 bin 100 şirketin 17 bin 664 çalışanı, Türkiye’den ise 144 şirketin bin 374 çalışanının katıldığı araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de Koç Holding, dünyada ise Procter&Gamble, çalışanların oyuyla liderlik için en iyi şirketler seçildi.

li-1

LİDERLİK NEDEN ÖNEMLİ?

Hay Group Türkiye Genel Müdürü Gökhan Toğrul, liderlik kavramını, “üst düzey yöneticilerin işin gidişatını belirlemek, en yüksek performansı göstermeleri ve inovasyon yapmaları için çalışanları motive etmek ve onları geliştirmek için gerçekleştirdikleri eylemler” olarak tanımlıyor. Liderliğin, yüksek performansa sahip şirketlerle ortalama performansa sahip şirketler arasındaki farkı yaratan bir numaralı etken olduğunu vurgulayan Toğrul, güçlü liderleri olan şirketlerin sürdürülebilir bir seviyede çok daha yüksek kazanç elde ettiğine vurgu yaparak şunları söylüyor: “Uzun süredir yaptığımız çalışmalar liderlik için en iyi şirketlerin hem orta hem de uzun vadede diğer şirketlerin üzerinde getiri elde ettiğini gösteriyor. Örneğin, S&P endeksindeki en büyük 500 şirket, hissedarlarına beş yıllık bir sürede yıllık yüzde 1.7 getiri sağlayabilirken, liderlik için en iyi şirketlerde bu oran yüzde 3. Benzer şekilde 10 yıllık dönemde de istikrarlı bir şekilde rakiplerini geride bıraktıklarını görüyoruz.”

İNOVASYONLA FARKLILAŞIYORLAR

Toğrul’un verdiği bilgilere göre, liderlik için en iyi şirketler, yeteneklerin şimdi ve gelecek için geliştirilmesi konusunda çok daha aktif rol oynuyorlar. Liderlik için en iyi şirketlerin yiizde 92’si liderleri geliştirmek için aktif olarak yatırım yapıyorlar. Bu şirketlerdeki liderler, çalışanların ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymalarına imkan tanıyan bir çalışma ortamı yaratıyorlar, çalışanları geliştiriyorlar ve onlara koçluk yaparak kritik rolleri üstlenebilecek güçlü bir yetenek kaynağının şirket için hazır bulunmasını sağlıyorlar. En önemlisi de liderler, daha fazla inovasyon yapıyorlar.

LİDERLERİN LİDERLERİ

Gökhan Toğrul, araştırmanın dünya ve Türkiye sonuçlarını karşılaştırdıklarında, her iki grupta da liderlik için en iyi olan şirketleri ayrıştıran özelliklerin aynı olduğunun görüldüğünü ifade ediyor. Bu ortak özellik ise, gelecek 10-15 yıl içinde en iyi şirketlerin, liderlerinde arayacakları özelliklerde kesin bir değişim olacağı yönünde birleşiyor. Kendi alanlarında en iyi olan liderlik için en iyi şirketler, “çok daha müşteri odaklı”, “küresel uzmanlığa sahip”, “karmaşık durumları yönetebilen”, “yenilikçi bakış açısına sahip” ve “ortak çalışmaya yatkın” liderlere ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar.

ARAMAK YERİNE GELİŞTİRMEK

Liderlik İçin En İyi Şirketler araştırmasında ortaya çıkan önemli konulardan biri de en iyi şirketlerin çalışanlarını geliştirmek için daha proaktif ve yapısal bir yaklaşım gösterdiği. Şirketler, geleceğin liderlerini geliştirmek için esas sorumluluğun çalışanlarda olduğu kadar şirkette de olduğunu belirtiyor. Bu şirketler, her seviyedeki çalışan için liderlik gelişim programları sunuyor. Dünya genelinde bu oran yüzde 57 iken, dünyanın ilk 10 liderlik için en iyi şirketinin yüzde 83’ünde bu uygulama bulunuyor. Türkiye’de ise şirketlerin yüzde 66’sında her seviyedeki çalışan için liderlik gelişim programı bulunduğu ifade edilirken, Türkiye’nin ilk 10 liderlik için en iyi şirketinin yüzde 83’ünün bu uygulamaları gerçekleştirdiği görülüyor. Yine dünyanın ilk 10 liderlik için en iyi şirketinin yarısı, “kadın çalışanlara özel liderlik gelişim programları” hazırlıyor.

Gökhan Toğrul’a göre, geleceğin liderlerini yetiştirmek için şirketlerin daha proaktif ve uzun vadeli uygulamaları hayata geçirmesi gerekiyor. Liderlik için en iyi şirketler, ihtiyaç duyacakları kritik rolleri belirlemek için daha disiplinli ve net bir yaklaşım gösteriyor ve liderlerinin gelişimlerini planlıyor. Böylece, sadece gelecekte liderlerinin farklı yeteneklere ihtiyaçları olacağını öngörmüyor, çalışanlarını ihtiyaç duydukları liderlere dönüştürecek kariyer yollarını ve öğrenme fırsatlarını da planlıyor. Yani lider aramak yerine bir ölçüde lider geliştirmeye odaklanıyorlar.”


Liderlik için en iyi şirketlerin önemli ortak özelliklerinden biri de çalışanların kendilerine sunulan olası kariyer yolları hakkında bilgi sahibi olmaları. Dünyadaki liderlik için en iyi şirketlerin yüzde 80’I ile Türkiye’dekilerin yüzde 70’i, çalışanına bu bilgiyi sunuyor.

İNSANA DOKUNUN

Liderlik için en iyi şirketler, en çok insan etkileşimi olan uygulamalara değer veriyor. Şirketler, çalışanlarını sınıf eğitimlerinde olduğu kadar iş üstünde de destekliyor. Araştırmanın dünya sonuçları incelediğinde liderlik için en iyi şirketlerin neredeyse üçte ikisinin güvendiğini söylediği “sınıf bazlı eğitim” hala kabul gören bir gelişim metodu. Bununla birlikte dünya sıralamasındaki liderlik için en iyi şirketlerin üçte ikisinden fazlası, koçluğu, yani “akıl hocalığı?nı kilit bir gelişim aracı olarak görüyor.

Nasıl başarıyorlar?

  • Bugünün ve geleceğin yeteneklerim daha etkin yönetiyorlar.
  • Çalışanlarını geliştirmek için daha proaktif ve yapısal bir yaklaşım sergiliyorlar.
  • Farklılıkları olan liderler yetiştiriyorlar
  • Yetenek ve yedekleme planlarını aktif olarak yönetiyorlar.
  • Liderlerini uluslararası arenada çalışacak şekilde hazırlıyorlar.

Ne yapıyorlar?

■ Bugünün ve geleceğin yeteneklerini daha etkin yönetiyorlar.

■ Çalışanlarını geliştirmek için daha proaktif ve yapısal bir yaklaşım sergiliyorlar.

■ Farklılıkları olan liderler yetiştiriyorlar.

■ Yetenek ve yedekleme planlarını aktif olarak yönetiyorlar.

■ Liderlerini uluslararası arenada çalışacak şekilde hazırlıyorlar.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu