Şirket Haberleri

Filo Kiralama Şirketleri

Büyük firmaların yanı sıra KOBl’lerin de artan oranlarda filo kiralama yöntemini tercih etmesi filo pazarım hızla büyütüyor. Sektörün aktif büyüklüğü 10 milyar TL ’nin üzerine çıktı. Operasyonel kiralama yapan şirket sayısı 29 bin 188’e ulaşırken, dolaşımdaki araç sayısı 214 bin 500’ü geçti…


OPERASYONEL kiralama sektörü, 2014’ün ilk altı ayında 2013 yılının aynı dönemine göre yüzde 16’lık bir büyüme kaydetti. Aynı dönemde, sektör Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 18.3’ü olan yaklaşık 41 bin 212 adet yeni aracı filosuna kattı. Sektörün, elindeki araç sayısı da yaklaşık rakamlarla 214 bin 500 adede ulaştı. 2014 yılının ilk yarısında yapmış olduğu yaklaşık 2.7 milyar TL’lik yeni araç yatırımı ile operasyonel filo sektörünün aktif büyüklüğü ise 10.9 milyar TL’ye çıktı.

filo kiralama

KİRALAMA ŞİRKETLERİ ARTIYOR

TOKDER (Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği) raporuna göre, operasyonel kiralama şirketlerin sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28.6 oranında artarak toplam 29 bin 188’e ulaştı.

Filo kiralama sektöründe müşteri başına düşen araç adedi geçtiğimiz yıl aynı dönem 7.7 iken, bu yıl 6.8’e düştü. Türkiye’de artık çok uluslu ve büyük yerel şirketlerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelerin de araç filolarını operasyonel kiralama yönetimiyle oluşturması sektörün büyümesini sağlıyor.

Operasyonel kiralama sistemi, şirketlerin büyümeyi sürdürmesini de sağlıyor. Firmalar, kiralama yaparak vergi ve güçlü nakit akışı planlama gibi avantajların yanında, periyodik ba-kım-onarım, sigorta gibi uzman olmadıkları araç yönetim hizmetlerini bu işlerde uzmanlaşan şirketlere bırakıyor. Bu sayede maliyet avantajı, eleman ve zamandan tasarruf ediliyor. En önemlisi de araç ve araç kullanımıyla ilgili ana riskleri, araçların yönetimini kiralama şirketlerine devrederek zaman ve maliyetten tasarruf sağlanabiliyor. Araçla ilgili bakım, sigorta yönetimi, yol yardımı ve yakıt yönetimi gibi hizmetler sunan filo kiralama şirketleri, bu avantajların tamamını hizmet süresince sabit kira bedelleri ile sunuyor. Gelecekte oluşabilecek bazı değerleri bugünden fiyatlandırmak işin önemli noktası. Böylece firmalar, risklerini filo kiralama şirketlerine devrediyor.

Filo kiralama sektöründeki gelişmeleri, beklentileri ve filo kullanmanın avantajlarını sektör temsilcilerine sorduk…

İnan EKİCİ / Avis ve Budget Türkiye Genel Müdür Yardımcısı
“Her yıl 475 milyon dolarlık yatırım yapacağız”

ARAÇ kiralama sektörü henüz Avrupa pazarının ulaştığı büyüklükte değil ama Türkiye’de de her geçen gün büyüyor. Yeterince doygunluğa ulaşmamış olması, tüketici alışkanlıklarının değişmeye başlaması, artan rekabetle birlikte araç kiralama fiyatlarının uygun seviyeye gelmesi, sektörün gelişeceğinin en önemli göstergesi. Türkiye’de 40 yıl önce faaliyete başlayan araç kiralama sektörü, bugün toplam 241.5 bin araç parkı ve 12.3 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştı. Sektörde önemli bir küçülme beklemiyoruz. Sektör gelişmeye ve büyümeye oldukça elverişli bir alana sahip.

Bu yıl da sektörün kurumsallaşma, güçlü finansal yapı ve hizmet içeriği konularında önemli ilerlemeler kaydedeceğine inanıyoruz. Beş yıl içinde sektördeki araç parkının iki katma çıkacağı öngörülüyor.

Kısa ve uzun dönem kiralama yapan ve yurtdışmda dört ülkede hizmet veren Avis ve Budget, Ağustos 2014 itibariyle 33 bin 700 araç ile pazarda lider konumunda. 2013’te yüzde 11 büyüme ile yıllık ortalama 19 bin adede ulaşacağı öngörülen kısa süreli araç kiralama pazarında, ortalama 4 bin 700 adetlik araç parkı ile pazar payımızı yüzde 38’e çıkardık. Bu yıl yaz sezonunda kısa dönem araç kiralamada 6 bin 300 adetlik araç parkı ile hizmet verdik. Uzun süreli kiralama tarafında ise 18 bin adetlik araç parkına ulaştık.

2013 yılında kısa ve uzun dönem olmak üzere toplam 617 milyon TL’lik araç yatırımı yaptık. Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Irak ve Kazakistan’da Ağustos 2014 itibariyle 33 bin 700 araç ile hizmet veriyoruz. Bu yıl içinde Zipcar markası ile saatlik araç kiralama hizmeti vermeye başlayacağız. Temmuz ayında başladığımız çekici ve kamyon kiralama işimizde yaklaşık 50 adetlik kiralama gerçekleştirdik. Önümüzdeki beş yıllık dönemde her yıl ortalama 475 milyon dolarlık yatırım yapacağız.

İlkay ERSOY / DRD Filo Kiralama Genel Müdürü
“Önemli olan sürdürülebilirlik”

OPERASYONEL kiralama sektörünün gelişimi ile birlikte, müşteriler nezdinde yurtdışmda olduğu gibi kiralamaya konu olan unsurun araçtan ziyade bir hizmet paketi olduğu konusunda farkındalık hızla artıyor. Operasyonel kiralama kuruluşlarının satış ve satış sonrası hizmetler alanında sahip olduğu maliyet avantajları, müşteriler için önemli bir katma değere dönüşüyor. Kiralama sürecinde, aracın mülkiyeti ve taahhüt edilen hizmetlerle ilgili tüm riskler operasyonel kiralama şirketlerine ait. Döviz kuru, faiz, ikinci el fiyat, tahsilat, hasar/prim, enflasyon ve aracı kullanım süresi gibi riskler, operasyonel kiralamada kullanıcı için sorun olmaktan çıkıyor.

Sektör ve şirket büyüklüğü fark etmeden, her tür gerçek ve tüzel kişiye hizmet veriyoruz. 49 farklı sektör ve alt sektörden 4 bin kurumsal müşterimiz var. DRD olarak, 2013 yılı sonunda pazar payımızı yüzde 9.8 seviyesine taşıdık. Geçtiğimiz yıl toplam 446 milyon TL’lik satış gerçekleştirdik. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karımızı 124 milyon TL’den 147 milyon TL’ye yükselttik. 495 milyon TL seviyesinde araç yatırımı gerçekleştirerek, yılsonu itibarıyla 20 bin adedi aşkın bir filo büyüklüğüne ulaştık.

Üst segment araç yatırımlarıyla oluşturulduğumuz marka karması ile bir milyar TL’nin üzerinde araç yatırım değerine ulaşan DRD, önümüzdeki dönemde 24 bin araçlık filo büyüklüğüne ve 1.3 milyar TL’lik filo değerine ulaşmayı hedefliyor. Ama bizim için hedef sadece büyüme ve karlılıkla alakalı değil. Hizmet kalitesi, yeni ürün ve süreç geliştirme gibi sayamayacağım kadar çok farklı hedef ve projeler her zaman gündemimizde. Önemli olan sürdürülebilirliktir. Bunun temelinde de müşteri memnuniyeti ve sağlam bir mali yapı yatıyor.

F. Türkay OKTAY / LeasePlan Genel Müdürü
“2015’te yüzde 11 büyümeyi hedefliyoruz”

FİLO kiralama satın alma ile kıyaslandığında, şirketlere finansal ve operasyo-nel avantajlar sağlar. Şirketlere, sermayelerini araç finansmanına harcama yerine kendi iş alanlarında kullanma olanağı tanır. Şirketler, operasyonel kiralama ile aylık ödemelerin tamamını gider olarak gösterip vergi avantajı yaratabilir. Aracın bakım, onarım, hasar yönetimi, lastik tedarik, yol yardımı, değişim aracı hizmeti, vergi ve sigorta takibi işlemleri filo kiralama şirketlerine aittir. Bu da iş devamlılığında herhangi bir sorunla karşılaşılmasını önleyerek zaman tasarrufu ve şirketlerin kendi işine odaklanmasını sağlar. Yukarıda saydığımız hizmetler özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) sınırlı sayıda insan kaynağının etkin kullanımı açısından önemli. Satm alma yerine kiralama seçeneği tercih edildiğinde aracın ikinci el satışı ile ilgilenmek durumunda kalınmadığı için risk de ortadan kalkıyor. Giderlerin düzenli bir ödeme planında önceden belirlenmiş kira bedeli kadar gerçekleşmesi, KOBİ’ler için planlama adına da çok büyük avantaj sağlıyor.

Geçtiğimiz yılı 10 bin 500 kontratlı araç adedine ulaşarak kapattık. LeasePlan Türkiye olarak 2014 yılında da sektördeki pazar payımızı arttırmayı hedefliyoruz. Yenilikçi ürünler ile şirket büyüklüklerine göre farklı çözümler sunuyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımlar, şirket tiplerine göre ürün geliştirme, sistem geliştirme ile hizmetlerin sunumunda yarattığımız farklılık olarak müşterilerimize yansıyor.

2014 yılını 13 bin 500 kontratlı araç parkı ile kapatmayı planladık. 2015 yılı için yüzde 11 oranında büyüme öngörüyoruz. Her türlü ihtiyaca cevap verebilecek ürün ve hizmet portföyüne sahibiz. ‘HazırPlan’ ile ihtiyacı ve bütçesi sınırlı olan müşterilerin tüm temel servis ihtiyaçlarım karşılarken, ‘KonforP-lan’da limitler müşterinin bütçesine göre belirleniyor.Bora KOÇAK / Çelik Motor Filo Genel Müdürü
“Sektördeki lüks algısını değiştirdik”

ŞİRKETLER araç satm alırken, araç bedelinin tamamım öder. Kiralama ise araç alımı için kullanılacak nakit paranın, şirketin kendi alanıyla ilgili işlere yatırılması avantajını sağlar. Şirketlerin öz kaynak ve kredi hacmi daralmaz. Sabit kiralama bedeli ile düzenli ödemenin avantajı, ekonomik belirsizlik ortamında yadsmamayacak bir fayda olarak ön plana çıkar.

Kiralama firmalarının alım avantajları da müşteriye yansır. Aylık kira ödemelerinin tamamı gider olarak gösterildiğinden, vergi yönetimi de yapılabilir. Satın alınan araçlar için periyodik bakım, sigorta, vergi, lastik değişimi ve faturaların muhasebeleştirilmesi gibi konular da filo şirketleri tarafından takip edilir. Aracın çalınması, kaza yapması, arızalanması gibi durumlarda ikame araç tahsisi ile iş devamlılığı sağlanır. Filo kiralama, tam bir hizmet sektörü haline geldi. Ağırlıklı olarak büyük şirketler tarafından tercih edilen filo kiralama hizmeti, son birkaç yıldır KOBİ’ler ve küçük esnaf tarafından da benimsenmeye başladı. 2011 yılında yüzde 15 büyüyen ve 2012’de toplam araç sayısını 160 bine çıkaran filo kiralama sektörü, 2013’ü ise yaklaşık 200 bin araç ile kapattı.

Sektörün, 2014 yılında yüzde 10 civarında büyüyerek yaklaşık 220 bin araca ulaşacağı öngörülüyor. Çelik Motor Filo olarak her geçen yıl araç parkımızı önemli ölçüde artırıyoruz. 2007’de 3 bin 700 adet olan araç parkımızı, 2011 yılında 10 bin 500 adede yükselttik. 2011’de en hızlı büyüyen şirket olduk. 2013 yılını ise 15 bin adetlik araç parkı ile kapattık. Üç yıl içinde üç kat büyüme sağladık. 2014 yılı hedefimiz ise 17 bin adet. 2017 yılında pazarda lider olmayı hedefliyoruz. Kişiye özel hizmetlerle farkımızı ortaya koyuyoruz. Sektördeki genel algı, filo kiralamanın daha çok küçük ve orta sınıf otomobilleri kapsadığı yönündeydi. Lüks segmentteki araçları da kiralayarak bu algıyı değiştirdiğimize inanıyoruz.

Dominique CARDINEAU / Fleetcorp Türkiye CEO’su
“16 bin adetlik dev bir filomuz var”

TÜM Oto Kiralama Kuruluşları Derne-ği’nin (TOKKDER) yayınladığı son rapora göre, Türkiye operasyonel kiralama sektörünün aktif toplamının 10 milyar TL’ye ulaşırken, araç sayısı da 207 bin oldu. Fleetcorp’un sektördeki payı ise yaklaşık yüzde 9 düzeyinde. 2013’ü 13 bin adedi aşan araç filomuzla ve belirlediğimiz hedeflere ulaşarak kapattık. 2014 Haziran ayı itibarı ile değerlendirdiğimizde, karlılık ve yarattığımız hacim olarak bütçemizin biraz üzerine çıktık. Yarattığımız hacme ek olarak karlılık anlamında da iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz. Her sektörden yerel ve çok uluslu 2 bin 300’ü aşkın kurumsal müşterinin 16 bin adetlik araç filosunu yönetiyoruz. 2015’te hala satm alma yöntemi ile araç filolarını oluşturan firmalara ulaşıp, operasyonel kiralama ile ilgili farkmdalığı daha da arttırmayı planlıyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda filo yönetimini kolaylaştıracak birçok yeni uygulamayı müşterilerimize sunduk. Bu uygulamalarımızdan en dikkat çekeni, ‘Esnek süre ve kilometre’ uygulamamız oldu. Belirli dönemlerde karşılıklı değerlendirmeler yaparak müşterilerimize değişen ihtiyaçlarına paralel olarak sözleşmelerindeki kilometre ve vadelerini revize etme olanağı sunuyoruz. Böylelikle müşteri kullanmadığı hizmet bedelini ödemek zorunda kalmıyor. Yalnızca kullandığı hizmet bedelini ödemiş oluyor. 2012’de geliştirdiğimiz ilk mobil uygulama olan ‘İFleet’ yol yardım uygulamasını 2013’te yepyeni bir arayüz ile müşterilerimize sunduk. iPhone ve Android işletim sistemli cep telefonlarına indirilen İFleet mobil uygulama ile herhangi bir destek ihtiyacında telefonda adres tarifi yapmaya gerek kalmadan durumunuzu ve lo-kasyonu bildirebiliyorsunuz. Uygulama üzerinden hasar bildirimi, lastik talebi, çekici talebi, kaza bildirimi, ikame araç talebi iletmek de mümkün.

Özarslan TANGÜN / Yes Dto/Enterprise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
“Farkımız, butik hizmet anlayışımız”

TÜRKİYE’DE 2001 yılından itibaren ciddi anlamda varlığını hissettiren filo kiralama, araç satm almak istemeyen kurumlarm kiralama yöntemi ile operasyonlarını yürüttüğü bir sektör konumuna yükseldi. Kurumsal firmaların filo kiralamaya yoğun ilgisi, her geçen yıl bu sektöre yeni oyuncuların katılmasını ve rekabetin artmasını sağladı. Firmalar, sermayelerini ana faaliyet konularına ayırıp, işlerini yapmak için zorunlu olan araç konusunu ise hizmet alımı yöntemi ile kiralayarak edinmeye başladı. Araçlarla ilgili tüm operasyon hizmetini kiralayan şirket üzerinden sağlayan firmalar, ciddi bir finans ve muhasebe avantajı da yaratmış oldu. Artan bilinçle beraber beklentilerin de yükseldiği sektörde, artık filo kiralama şirketleri kalite ve hizmet standartlarını sürekli yenilemek ve fark yaratan bir yaklaşımla dinamik ve proaktif olmak zorundalar.

Orta ve uzun vadeli gelecekte de filo kiralama sektörünün, şirketlerin araç filoları içindeki oranını hızla yükselteceğini öngörüyoruz. 33 yıldır Ford yetkili satıcısı olarak faaliyet gösteren Gürbaşlar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde 12 yıldır filo kiralama hizmeti veriyoruz. Enterprise markası ile 2014 Haziran ayından itibaren aktif araç kiralama faaliyetine başladık. Türkiye’de, hem kısa hem de uzun süreli kiralama hizmeti vermek üzere organizasyon yapımızı oluşturduk. Politikamız ‘butik hizmet’ anlayışı ile filo kiralama hizmeti vererek kurumsal müşterilerle uzun soluklu işbirlikleri tesis etmek. Filo kiralamada adetten çok nitelikle ilgili bir hedefimiz var. Şu an toplamda 2 bin 500 filo aracımızla hizmet veriyoruz. 2013’te büyüme hedefimizi yakaladık. Orta vadede bu adedi 5 bin seviyelerine çıkarmak üzere yapılanmamızı sürdürüyoruz.

Kaan DAĞTEKİN / Borusan Otomotiv Premium Kiralama Genel Müdürü
“Markaya özel kiralama hizmetini başlattık”

Geçtiğimiz yıl satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzdel5’i kiralama şirketlerince alındı. Bu yılki beklentimiz ise yaklaşık 90 bin otomobilin sektörümüz tarafından satm alınacağı yönünde. Operasyonel kiralama hizmeti veren firmaların sayısı yüzleri bulsa da pazarın yüzde 90’ı ilk 15 firma arasında paylaşılıyor. Sektörün büyük oyuncuları 20 bin adede yaklaşan filo büyüklüklerine ulaştı.

Borusan Otomotiv Premium Kiralama olarak ‘markaya özel kiralama’ hizmeti sunuyoruz. Dünyada bu iş modeline ‘captive leasing’ deniyor. Bir başka deyişle, sadece kendi ithal ettiğimiz markalara özel, kapalı devre bir kiralama deneyimi yaşatıyoruz. Bünyemizdeki BMW, MINI, Land Rover, Range Rover ve Jaguar markalarını kiralıyoruz. 2014’ü tümü kendi markalarımızdan oluşan yaklaşık 2 bin 500 otomobil ve 300 milyon TL’ye yaklaşan aktif büyüklükle tamamlayacağız. 2015’te filomuzun 3 binli bir adede ve aktif büyüklüğümüzün ise 400 milyon TL’ye ulaşacağını öngörüyoruz.

Selami EKİN / Garanti Filo Genel Müdürü
“Araç parkımızı 14 binin üzerine çıkaracağız”

2007 yılında kurulan Garanti Filo, hedeflerini gerçekleştirerek 11 bin adetlik araç parkı büyüklüğüne ulaştı. Bundan sonraki yıllar için de hedefimiz, sektördeki payımızı artırmak. 2015’in sonu itibariyle araç parkımızı 14 binin üzerine çıkaracağız. Hedefimiz, firmalara daima en üstün kaliteyi sunabilmek. Bunun için verdiğimiz her bir hizmette farklılaşan özelliklere sahibiz. Örneğin, her markanın yetkili servisini kullanmak suretiyle araç markalarınca belirlenmiş bakım ve onarım standartlarını eksiksiz uyguluyoruz. Araçlarımızdaki can güvenliğinin korunması için tüm bakım ve onarım işlemleri, orijinal yedek parça kullanılarak gerçekleştiriliyor. Sürüş güvenliğinin korunması için müşterilerimize, mevsim değişimlerinde ücretsiz lastik değişim hizmeti ve acil durumlarda da 7/24 Acil Yardım Hattı ile çekme, kurtarma, gerektiğinde konaklama, seyahate devam ve tıbbi yardım hizmetleri sunuyoruz. Aynı gün tamamlanamayan bakım ve onarım işlemlerinde ise kullanılan aracın muadili ile ikame araç hizmeti veriyoruz.

Oğuz PETORAK / TEB Arval Operasyonel Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı
Rekabette öne geçme şansı sunuyoruz”

OTOMOTİV sektörünün en önemli alanlarından biri olan filo yönetimi hızla büyüyor. 2014 yılında Türkiye’de toplam araç sayısının 12.8 milyon, bunun içindeki filo aracı sayısının ise 2.3 milyon olması öngörülüyor. 2015 yılında ise toplam araç sayısının 13.6 milyon adede, filo araç sayısının ise 2.5 milyon adede yaklaşacağı tahmin ediliyor.

TEB Arval olarak müşterilerimizi, ‘toplam kullanım maliyeti’ kavramının önemi hakkında sürekli bilgilendiriyoruz. Filo kiralamanın şirketlere getirdiği avantajlar, filonun doğru ve verimli yönetilmesiyle daha da artarak şirketlerin kaynaklarını ana faaliyet alanlarına yöneltmelerine olanak tanıyor. Sunduğumuz bu yeni ürünle, müşterilerimizi uzman ekibimiz vasıtasıyla yönlendiriyor ve onların filo danışmanı oluyoruz. Anlık raporlarla kaynaklarını verimli yöneten şirketler, rekabette avantajlı konuma geçiyorlar. Yeni ürünümüz olan ‘TEB Arval Yolda’nın öncelikli amacı ise firmalara filo yönetimi alanında en iyi desteği sunmak.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu