Şirket Haberleri

BaseL ve UFRS9 için projeler geliştireceğiz

Kurumlara müşteri ilişkilerini ve kredi risklerini yönetme konularında yardımcı otan Experian, kredi büroları üzerinden bireylerin kredi raporlarını ve kredi notlarını sorgulamalarını da sağlıyor. 20l6’da yakaladıkları yüzde 20 büyümeyi 2017de artırarak sürdüreceklerini söyleyen Experian Türkiye Genel Müdürü Mehmet Bozacıoğlu, dijital bankacılıktaki dolandırıcılığa ek olarak bankalara yönelik Basel ve UFRSg süreçleri için yeni projeler planladıklarını dile getiriyor.

Günümüz rekabet koşullarında, kurumların ayakta kalabilmesi için müşteri ilişkilerini iyi yönetmesi ve finansal ve operasyonel verimliliğini artırması gerekiyor. Bunu sağlamak için profesyonel anlamda destek alma ihtiyacı duyan kurumların yardımına da kurumsal danışmanlık çözümleri sunan şirketler koşuyor. Bunlardan biri de 37 ülkede ofisi bulunan ve 2000’den bu yana Türkiye’de de faaliyet gösteren Experian.

Kurum ve bireylere ticari ve finansal kararlarının risk ve avantajlarını yönetmelerine yönelik hizmetler sunan şirket, kurumlara müşteri edinme ve müşteri ilişkileri konularında yardımcı oluyor, kredi risklerini yönetme, sahteciliği engelleme, pazarlama iletişimini oturtma desteği veriyor. Aynı zamanda kredi büroları üzerinden bireylerin kredi raporlarını ve kredi notlarını sorgulamalarına da olanak sağlıyor.

KBB işbirliği

17 yıl önce çok küçük bir ekiple faaliyetlerine başlayan Experian’ın Türkiye ofisi, şu anda 45 kişiden oluşan bir danışmanlık şirketi olarak hizmet veriyor. Analitik danışmanlık ekibi, iş danışmanlığı ekibi, yazılım operasyon ve destek ekipleri ile iş geliştirme ve destek birimlerden oluşan bir kadroya sahip olan Experian Türkiye’nin analitik ve yazılım ekipleri, aynı zamanda Experian’ın Ortadoğu bölgesindeki projelerin birçoğunu yönetiyor. Avrupa’nın pek çok ülkesindeki farklı ekipleri ve projeleri de yönlendiriyor. Bankacılık, finans, telekomünikasyon, sigorta, kamu ve perakende sektörlerindeki müşterilerine hizmet sunan ve 2016’yı 2015’e göre yüzde 20’nin üzerinde büyümeyle kapatan şirket, 2017’de büyümesini artırarak devam ettirmeyi hedefliyor.

Kredi bürolarının sunduğu bireysel kredi notlarının isabetli kredi kararları vermeye çalışan banka ve finans kurumlan açısından kritik önem taşıdığına dikkat çeken Experian Türkiye Genel Müdürü Mehmet Bozacıoğlu, kredi bürosu hizmetlerini yasal düzenleme nedeniyle Türkiye’de direkt olarak bireylere veya bankalara Ex-perian olarak sunamadıklarını söylüyor. Boza-cıoğlu, Türkiye’deki tek kredi bürosu olan, bankalar tarafından kurulmuş Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ile 20 yılı aşkın süredir stratejik işbirliği içinde bu faaliyetlere destek verdiklerini ve çözümlerinin Türkiye’de 20’nin üzerinde finansal kurumda aktif olarak kullanıldığı bilgisini veriyor.

BDDK ile ortak çalışma

Experian Türkiye, özellikle son iki yıllık dönemde dijital bankacılık alanında tüketicilerin maruz kaldığı dolandırıcılık ve suistimal konularına odaklanmış durumda. Mehmet Bozacıoğlu, dolandırıcılık alanında FraudNet ve CrossCore ürünlerini geliştirdiklerini, 2018’e kadar bankaların uymakla yükümlü olduğu Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IIFRS9) alanında da önemli adımlar attıklarını kaydediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-mu’nun (BDDK) UFRS9 yol haritasına göre, kuruluşların 2017’nin sonuna kadar finansal raporlama standartlarına uygun hale gelmek üzere hazırlıklarını tamamlamış olmaları gerekiyor. Bu bağlamda, LGD (Temerrüt Halinde Kayıp), EAD (Temerrüt Tutarı) ve PD (Temerrüt Olasılığı) konularında düzenlemeler yapması gereken kuruluşlara destek olduklarını aktaran Bozacıoğlu, şöyle devam ediyor: “BDDK ile çalıştaylar gerçekleştirdik. BDDK Risk idaresi, bilgilendirici, güncel ve sektör için faydalı bulduğu bu çalıştayla-rı Temerrüt Olasılığı (PD) ve Validasyon konularında da genişletmeyi planladıklarını bize iletti. BDDK ile yürüttüğümüz çalışma, Basel’e uyum sürecine odaklanan bankalar için büyük önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde bankaların Basel ve UFRS9 süreçlerine ilişkin yeni projelere imza atmaya devam edeceğiz.”

Veri, analitik, danışmanlık

2017 ve sonrasında sigorta, enerji ve kamu sektörlerindeki müşteri ağını finans ve telekom sektörlerinde olduğu gibi genişletmeyi planlayan Experian Türkiye, özellikle veri, analitik, danışmanlık konularında uzman insan gücüne yatırım yapmayı hedefliyor. Stratejik olarak büyük veri analizine odaklanacaklarını ifade eden Mehmet Bozacıoğlu, finansal kurumların, tüketicilerin sosyal medyada bıraktıkları ayak izleri ve çağrı merkezlerinde yaptıkları günlük görüşmeler sonucu oluşan verileri anlamlı hale getirebilmesine yönelik hizmetlerini sürdüreceklerini söylüyor. Bunun için yerel kaynaklarını güçlendireceklerini, Türkiye pazarına ayrılmış uluslararası kaynakları artıracaklarını da sözlerine ekliyor.

“Enerji şirketlerine de özel hizmetler sunuyoruz”

Mehmet Bozacıoğlu, eneıji şirketlerine yönelik özel çözümleri olduğundan bahsediyor. “Enerji şirketlerine, etkin müşteri segmentasyonu, tahsilat yönetim çerçevesinin oluşturulması ve müşteri ve veri odaklı kredi risk yönetimi pratiklerinin adaptasyonu alanında özel ve ayrıntılı hizmetler sunuyoruz” diyen Bozacıoğlu, eneıji şirketlerinin kendi bölgeleri ve dağıtım bölgeleri dışındaki bölgelerle ilgili sağlıklı büyüme stratejisi geliştirmeleri gerektiğinin de altım çiziyor.

Mikro KOBİ çözümii’yle maliyet ve hız avantajı yaratıyoruz

GELİR SAPTAMASI ZOR: Türkiye’deki girişimlerin büyük bir bölümünü oluşturan mikro KOBİ’ler için, finansal kuruluşların kredilendirme kararları oldukça yavaş ilerleyebiliyor. Alman tahsis kararlarının doğruluğunun ölçümlenmesinde sıkıntılar yaşanabiliyor. Kayıt dışı ekonomi de, mikro KOBİ gelirlerinin saptanmasını daha da zorlaştırıyor.

GÜVENİLİR BİLGİ SIKINTISI: Finansal kuruluşların birçoğunun KOBİ müşterileriyle ilişkilerim güçlendirmeyi ve bu alana dalıa da yoğunlaşmayı planladıklarını, bu süreçte bankaların karşısına çıkan en temel zorluğun müşteri kredi ümitlerinin doğru ve hızlı şekilde ataması noktasmda yaşandığım gözlemliyoruz. Mikro KOBİ müşterilerinin finansal bilgileri ve gerçek gelirleri hakkında güvenilir bilgi edinmek oldukça zor olabiliyor.

DEĞİŞKENLER: Bu tip müşterilerin tüm anlamlı banka içi ve beyana dayalı bilgileri gibi değişkenleri model içinde dikkate alıp hesaplamak, yıllık geliri daha doğru tahmin etmeyi sağlıyor. Bazı bankalar mikro KOBİ kredi başvuru ve limit atama süreçlerini otomatik olarak yönetirken, bazı bankaların hala manuel değerlendirme süreçlerine bağımlı olduğunu gözlemliyoruz.

AYLIK GELİR TAHMİNİ: ‘Mikro KOBİ’ çözümümüzle, limit atamalarının otomatik yapılmasını sağlıyor, kurumlar açısından önemli operasyonel maliyet ve hız avantajı yaratıyoruz. Kredi limitleri ve risklerini, mevcut kredileri ve kullanımdaki diğer ürünleri, işletme ortaklarının bireysel kredi büro kayıtlarını ve işletmenin diğer kayıtlı bilgilerini kullanarak, ortalama aylık gelirin tahminine yardımcı olan bir model geliştirdik. Bireysel mali verilerin ve ticari mali verilerin birleştirilmesiyle, gelir ve limit hesaplamalarının doğru yapılmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu