Şirket Haberleri

Türkiye Vodafone Vakfı, engellileri topluma kazandırıyor

TÜRKİYE VODAFONE VAKFI, SOSYAL HAYATIN OLANAKLARINDAN YETERİNCE FAYDALANAMAYAN VEYA EKONOMİK HAYATTA VARLIK GÖSTEREMEYEN ENGELLİ BİREYLERİ TOPLUMA KAZANDIRMAK İÇİN DÜŞLER AKADEMİSİ, DÜŞLER MUTFAĞI VE DÜŞLER KUMPANYASI GİBİ PROJELER YÜRÜTÜYOR. FARKLI ENGELLERE SAHİP BİRÇOK GENÇ ŞARKI SÖYLÜYOR, MÜZİK ALETİ ÇALIYOR, YEMEK YAPIYOR HATTA TİYATRO SAHNESİNDE ŞAŞIRTICI PERFORMANS GÖSTERİYOR.

vodafone engellilerVodafone Türkiye, ticari yatırımlarının yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de toplumsal değişimin ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle çalışıyor. Dünya genelindeki 27 Vodafone Vakfı’ndan biri olan Türkiye Vodafone Vakfı, Vodafone Grubu’nun “sorumluluk sahibi küresel vatandaş olma” taahhüdünü, topluma fayda sağlama misyonu doğrultusunda, ülkemizde sosyal açıdan öncelikli ihtiyaç alanlannı sahiplenmek suretiyle yerelleştiriyor ve hayata geçiriyor.

Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını önceliklendiren Önce Kadın programı hayata geçirildi. Teknolojide Kadın Hareketi ile girişimci kadınlara girişimcilik eğitimi ve can suyu sermayesi sağlandı. Yurt çapında ana okulu sınıflan kurmak ve var olan sınıfları teknolojiyle modemize etmek üzere İlk Adım Programı hayata geçirildi. Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak projesiyle 81 ilde 1 milyon kişiye bilgisayar okuryazarlığı eğitimi götürüldü.


Türkiye Vodafone Vakfı, sosyal hayatın olanaklarından yeterince faydalanamayan veya ekonomik hayatta varlık gösteremeyen engelli bireyleri topluma kazandırma çalışmaları çerçevesinde Düşler Akademisi, Düşler Mutfağı ve Düşler Kumpanyası gibi projeler yürütüyor.

Farklı engellere sahip birçok genç şarkı söylüyor, müzik aleti çalıyor, yemek yapıyor hatta tiyatro sahnesinde şaşırtıcı performans gösteriyor. Düşler Akademisi’nin sosyal, bedensel ve zihinsel dezavantajlı kişilere yönelik çalışmalarında Türkiye Vodafone Vakfı’na yol gösteren anlayış, Birleşmiş Milletler Engelli Haklan Sözleşmesi’nde yer alıyor. Türkiye Vodafone Vakfı da bu bakıştan hareketle, engelli bireyleri toplum için katma değer üretebilecek önemli birer özne olarak yorumluyor ve Düşler Akademisi projesi vesilesiyle kendilerini ifade etmeleri için onlara fırsat sunuyor.

Düşler Akademisi

Türkiye Vodafone Vakfı’nın, Alternatif Yaşam Demeği (AYDER) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile hayata geçirdiği Düşler Akademisi Projesi, engelli bireylerin sanat aracılığıyla sosyal dışlanmayı kırmalannı, aktif ve üretken hale gelmelerini hedefliyor.

Kasım 2008’de, 10 sanat atölyesiyle ve her atölyede ortalama 6-10 engelli öğrenciyle sanat eğitimlerine başlayan Düşler Akademisi, bugüne kadar mezun ettiği 2 bin 57 öğrencinin hayatına farklı sanat dallanyla dokunarak, engelli bireyleri sosyal hayata kazandırmak yolunda öncü adımlar atmış bulunuyor.

Düşler Akademisi’nin Ataşehir ve Beşiktaş’taki şubelerinde ekim sonu itibarıyla 2013-14 eğitim dönemi başladı. Ataşehir’deki merkez binada, başta tiyatro, dans, resim, enstrüman eğitimi, fotoğrafçılık branşlarında sanat atölyeleri olmak üzere, iş hayatına hazırlık, iletişim becerileri, bireysel koçluk gibi kişisel gelişim atölyeleri bulunuyor. Düşler Akademisi’nde fiziksel, zihinsel, işitme, görme engelli gençlere, kronik hastalık gruplarına ve yoksul-yoksun gençlere yönelik 15 eğitmenin rehberliğinde eğitim faaliyetleri düzenleniyor. Düşler Akademisi’nde başlayan eğitim döneminde kayıtlı, yaşlan 5 ile 35 arasında değişen 200 öğrenci bulunuyor. Dezavantajlı gençlerin edindikleri yetenekleri, yaşadıklan sosyal alanda kullanarak çevreleriyle eşit koşullarda ilişki sürdürmelerim sağlamak hedefiyle yol alan proje, bireylerin özgüvenlerini geliştirmeyi, sosyal rehabilitasyon ve fırsat eşitliği sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Social Inclıısion Band

‘Sanat ve sanatçı engel tanımaz’ sloganı ile yol alan Düşler Akademisi’nin ulusal düzeyde ses getiren ve ‘Herkes için sanat’ anlayışıyla sürdürdüğü bir başka proje olan Social Inclusion Band, sanatın evrensel gücünden besleniyor. Düşler Akademisi’nin önemli meyveleri arasında yer alan Social Inclusion Band, toplumsal duyarlılığa sahip sanatçıları bir araya getirerek değişim yaratmayı hedefliyor. Düşler Akademisi’nde eğitim alıp, profesyonel olarak sanat ile uğraşan gençlerden oluşan müzik grubunda 5 engelli ve 5 gönüllü müzisyen yer alıyor. Social Inclusion Band üyeleri, her konserde aldıklan sanatçı kaşesi ile ekonomik özgürlüklerini de kazanmaya başladılar.

Bugüne kadar caz, blues ve reggae gibi birçok müzik türünde Baba Zula, Baki Duyarlar, Baran Say, Sattas, Luxus ve Kollektif İstanbul ile aynı sahneyi paylaşan grup; Babylon, Ghetto ve Salon İKSV’de sahne aldı. Yerli ve yabancı pek çok sanatçıyı engelli gençler ile bir araya getirerek, farklılıklar arasında köprü kurmak yolunda önemli adımlar attı. Kış dönemlerinde Babylon konserleriyle adından sıkça söz ettiren Social Inclusion Band, yaz dönemlerinde İKSV Caz Festivali ve Rock’n Coke gibi İstanbul’un önemli festivallerinde olduğu gibi dünyada da Cenevre Müzik Festivali’nde yer aldı.

Düşler Mutfağı

Sanatı engelli bireylerin hayatında büyük dönüşümler yaratabilecek önemli bir araç olarak gören ve bünyesindeki atölyelerle sanatın farklı alanlanna temas eden Düşler Akademisi, daha fazla engelli gencin katılımıyla genişleyen yapısını yeni atölyelerle zenginleştiriyor. Nisan 2012’de Düşler Akademisi’nin alt projesi olarak hayata geçirilen Düşler Mutfağı, engelli bireylerin mutfak alanında üretim yaparak potansiyellerini ortaya çıkarmalanna ve gelecekte bu alanda gelir elde ederek istihdam fırsatı elde etmelerine olanak sağlıyor. Öğrencilerin pastacılık alanında mesleki beceri kazanmalan hedefiyle hayata geçirilen Düşler Mutfağı, engelliler için bir eğitim atölyesi olmanın haricinde imalathane olarak da değerlendiriliyor ve catering hizmeti sunuyor. Haftada üç gün beş saat gönüllü eğitim verilen Düşler Mutfağı’ndan elde edilen gelirin, daha fazla dezavantajlı gencin aktivitelerden faydalanması amacıyla değerlendirilmesi hedefleniyor.



Düşler Kumpanyası

Düşler Akademisi bünyesinde doğan tiyatro grubu Düşler Kumpanyası, sanatı hayatının bir parçası haline getirmek ve birer sanatçı olmak isteyen engelli gençler için alternatif bir sahne yaratmak amacıyla kuruldu. Düşler Kumpanyası’nda Düşler Akademisi drama ve dans atölyelerinde eğitim gören 14 genç yer alıyor. Engelli gençlerin, eğitim aldıklan takdirde sahne sanatlarında da ne kadar başarılı olabileceğini gösteren Düşler Kumpanyasının ilk oyunu “Bir Aşk Hikâyesi” Beşiktaş Belediyesi MKM salonunda sergilendi. Düşler Kumpanyasının yeni oyunu olan “Grease” müzikali sahne almaya devam ediyor. Son olarak ekim ayında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından farklı engel gruplarından bireylerin istihdamına yönelik yürütülen “Ben de Varım” projesi kapsamında “Grease” müzikali sergilendi. İşitme engelli öğrencilerin gösterdikleri başarılı performans, bakanlann huzurunda izleyicilerden takdir topladı.

VODAFONE’UN ENGELLİLERE
SUNDUĞU TARİFE VE HİZMETLER

Sosyal sorumluluğu kurumsal kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak gören Vodafone, Türkiye’deki engelli bireylerin hayatına sadece sosyal yatırımlarıyla değil, mobil iletişim alanında sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetlerle de değer katıyor. Vodafone’un “Sesli Bilgilendir”, “İşitme Anons”, “Neredeyim”, “Fatura Öğrenme” ve “Sesli Abonelik Sözleşmesi” Servisleri, Türkiye nüfusunun yüzde 12’sini oluşturan engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırıyor ve onlar için “engelsiz iletişim”in önünü açıyor.

Akıllı cep telefonlarına yüklenen, çeşitli engelli gruplarının ihtiyaçlarına özel tasarlanmış uygulamalar sayesinde, örneğin görme engelli bir birey rahatlıkla metin okuyabiliyor ya da fiziksel engelli bir kişi, sadece göz hareketleriyle, ikonlara bakarak cep telefonunda işlerini halledebiliyor. Vodafone, Türkiye’de mobil iletişimde engelli vatandaşlara uygulanan yüzde 25’lik Özel iletişim Vergisi’ni kaldırıyor. Bu uygulamayı Türkiye’de hayata geçiren ve uygulayan tek operatör. Engelli vatandaşların üzerindeki vergi yükünü hafifletmek üzere, bu miktarı sübvanse ediyor.

“Sesli Bilgilendir” servisi ile Vodafone, görme engelli müşterilerine kullandıkları tarife veya hizmetlerle ilgili bildirimleri sesli mesajla duyuruyor. Bu servise üye olan müşteriler, kullandıkları tarife veya hizmetlerle ilgili değişiklikleri, fatura kesim dönemindeki bilgilendirmeleri ve tarife veya paketlerindeki kullanımları yüzde 80 ve yüzde 100’e ulaştığında yapılan duyuruları sesli mesaj ile alabiliyorlar.

“işitme Anons” servisiyle, işitme engelli abonelerin aranmaları durumunda karşı tarafa “Aradığınız Kişi işitme Engellidir” anonsu ile bilgilendirme sunuluyor. Arayanlar SMS ve MMS gibi alternatif iletişim yollarına yönlendiriliyor.

“Neredeyim” servisi, görme engelli müşterilerin herhangi bir noktada bulundukları konumu dinlemelerini ve konumları hakkında bilgilendirilmelerini sağlıyor. Servisi kullanmak isteyen aboneler, Türkiye’nin her yerinden 7016’yı arayarak konum bilgilerini dinleyebiliyorlar.

“Fatura Öğrenme” servisi sayesinde engelli müşteriler, istedikleri an ve istedikleri yerden 7017’yi arayarak fatura bilgilerini ücretsiz olarak öğrenebiliyorlar.

“Sesli Abonelik Sözleşmesi” servisi ile engelli müşteriler Vodafone’un internet sitesi üzerinden abonelik sözleşmelerinde yer alan tüm maddeleri dinleyebiliyorlar.



Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu