Haberler

Nitelikli İş İçin Nitelikli İstihdam Destekleri

Bu başlıkta detaylarını göreceğimiz 2000/1 sayılı İstihdam Yardımı programı, Türkiye’de ekonominin en önemli sorunlarından ikisine dönük çözüm üretiyor: İşsizlik ve firmaların nitelikli eleman ihtiyaçları. Program, sektörel dış ticaret şirketi (SDŞ) statüsünü sahip olan firmaların dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamına yönelik faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin hususları kapsıyor. Program bu kapa samda, sektörel dış ticaret şirketlerinin dış ticarete ilişkin işlemlerim yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli ilk defa istihdam edecekleri yönetici ve elemanların brüt maaşlarının bir yıl süreyle yüzde 75 oranında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanıyor.

nitalikli istihdam

Destek oranları

1. İstihdam edilecek yöneticinin azami 18 bin dolar karşılığı Türk Lirası’m aşmamak üzere yıllık brüt maaşının yüzde 75’i.


2. İstihdam edilecek elemanların toplam azami 9.000 dolar karşılığı Türk Lirası’m aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının yüzde 75’i destekleniyor.

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, istihdam edeceği en fazla bir yönetici iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanıyor.

Kimler destek kapsamında?

İstihdam edilecek elemanların,

• Yurtiçi ya da yurtdışmda işletme, ekonomi, iktisat, idari bilimler, iş idaresi, uluslararası ticaret, hukuk, dış ticaret gibi konularla, mühendislik veya yan bancı dil alanında yüksek öğrenimli olmaları gerekiyor.

• Ayrıca söz konusu elemanın istihdam edileceği alanda en az üç yıl tecrübesi olması şartı aranıyor.

Nasıl başvurulur?

İstihdam yardımı talep eden şirketin, ilk başvurusunda “Şirket Başvuru Formu” ile “Eleman Başvuru Formu”na ek olarak istihdam edilecek kişilere ilişkin aşağıdaki belgeleri de Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne sunması gerekiyor.

• İstihdam edilen kişilerin yüksek öğrenimlerini gösteren diploma veya çıkış belgesinin aslı, noter onaylı ya da DTM tarafından aslı görülerek onaylanmış örneği

• Şirket ile eleman arasında imzalanan, en az 18 ayı kapsayan iş sözleşmesi

• Sözleşme tarihinden önce, elemanın önceki iki aylık döneme ait aylık prim ve hizmet belgesi



• Sözleşme tarihinden sonra, elemanın destek talebinde bulunulan döneme ait aylık prim ve hizmet belgesi

• İstihdam edilen elemanın sözleşme tarihinden itibaren iki aya ilişkin ücretini gösterir ücret tahakkuk bordroları

• İstihdam edilen elemanların varsa, yabancı dil seviyelerini gösteren belgeler

Uygulama başlıkları

• Ekonomi Bakanlığı, ibraz edilen belgeleri, sözleşme hükümleri, ücretlerin piyasa rayicine uygunluğu, istihdam edilen elemanın yabancı dil bilgisi ve istihdam edileceği alandaki tecrübelerini de dikkate alarak inceliyor, bu kısma özellikle dikkat etmek gerek.

• İstihdam Yardımı çerçevesinde istihdam edilen yönetici, eleman veya elemanların, işe başlamasından itibaren bir yıl içerisinde haklı bir neden olmaksızın şirketten ayl rılması veya sözleşmenin tek taraflı feshetmesi durumunda, başka bir uygulama programında yer alabilecek başvurusu değerlendirmeye alınmıyor.

• Şirket, böyle bir durumda, destek hakkı saklı tutularak yeni bir yönetici, eleman veya elemanlar istihdam etme ve kalan süre için destekten yararlanma talebinde bulunabiliyor.

Başvuru ve ödeme

Şirketler ilk başvurularının uygun görülmesi durumunda, ikişer aylık dönemler itibariyle

– Eleman ücret tahakkuk bordrosu ve

– Destek talebinde bulunulan döneme ait aylık prim ve hizmet belgelerini bakanlığa ileterek ödemelerini talep ediyor.



Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu