Haberler

Kâr kaybı sigortası, KOBİlerin lokomotifi

İşletmenizin başına gelebilecek yangın riskleri sebebiyle iş durdurma süresince yaşayacağınız gelir kayıplarınız kâr kaybı sigortaları ile güvence altına alınıyor. Size de sigorta güvencesi ile rahatça işletmenizi yeniden faaliyete geçirmek kalıyor.


YAZIN gelmesiyle beraber doğal yollardan meydana gelebilecek yangınlar, sadece ormanlara ya da ağaçlık alanlara zarar vermiyor. Bu alanların etrafına kurulmuş işletmeleri de ciddi zararlara uğratıyor. Adra-san’da 28 Haziran’da ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle hızla yayılarak çevredeki birçok işletmeye ciddi maddi kayıplar yaşattı. Yüreklere su serpen tek sevindirici haber ise can kaybının yaşanmamış olması. Fakat işletmecilerin muhtelif sebeplerden dolayı sigorta yaptıramamış olması da Adrasan’da meydana gelen yangının geri dönüşü olmayan maddi kayıplar yaşattığının göstergesi.

kobi sigorta

İşletme sahipleri ilgi göstermiyor

2012 yılında yapılan araştırmalara göre Türkiye’de toplam 3.2 milyon küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) var. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2014 çeyreğinde yayınladığı raporlara göre ise sadece 48 bin 694 adet kâr kaybı sigortası poliçesi kesilmiş durumda, işletme sayısı ile poliçe sayısı arasındaki bu fark ise akla yine işletmecilerin neden ‘sigorta’ konusuna duyarsız olduğu sorusunu getiriyor.

Her iş kolunun kendi içerisinde arz ettiği riskler göz önüne alındığında, bu risklerin çeşitli kazalar sonucu meydana gelebilecek gelir kayıplarına sebep olacağı ortada, işletmeler için yeniden faaliyete geçebilmek ise hasarın büyüklüğüne bağlı. Çoğu zaman haftalarca hatta aylarca kapalı kalan işletmeler olabiliyor. KOBI’ler ise bu gibi durumlarda hem kazadan dolayı maddi zararlar yaşarken hem de kullanılamaz hale gelen işyerleri yeniden yapılandırılana iş durdurmak zorunda kalabiliyor. Bu durumlarda, kâr kaybı sigortası ürününe sahip işletmeler, poliçe teminatları kapsamında doğacak zararlarım sigortalarından karşılıyor.

Yangın sigortaları gelir kaybını karşılamaz

Bir işletmede yangın ve diğer riskler sonucu meydana gelen maddi hasar, yangın poliçesi ile karşılanıyor fakat bu hasarın gerçekleşmesi nedeniyle işin durmasından doğacak ciro düşmesi, masraf artışı gibi gelir kaybı yaşatacak kayıplar ise kâr kaybı sigortası tarafından karşılanıyor.

Bu sigorta ile kâr kaybı teminatı verilecek durumlar ise ilgili yangın sigorta sözleşmesinde teminat altına alınmış olan haller arasından, sigorta ettiren ile sigortacı tarafından serbestçe belirleniyor.

Kâr kaybı sigortası neleri teminat altına alıyor?

Yangına bağlı kâr kaybı sigortasında, hasarın meydana geldiği andan, ticari faaliyetin durma veya aksaması tamamen giderilerek normal faaliyete devam olunmasına kadar geçecek süre içinde ve poliçede belirtilen azami tazminat süresini aşmamak kay-dıyla, meydana gelecek kâr kaybı ödeniyor. Sigortalı, devam ederek kâr kaybını önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yönelik önlemleri almakla yükümlü oluyor. Acil önlemlere ve sigortacı tarafından alınması istenilen önlemlere ilişkin giderler ise sigortacı tarafından ödeniyor.

Nelere dikkat edilmeli?

Kâr kaybı sigortası yaptıracak işletmelerin poliçelerde dikkat etmeleri gereken en önemli nokta, poliçelerin işletmenin faaliyetlerine uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek teminatlar ile donatılmış olması gerektiğidir. Bu anlamda işletmeler poliçe almadan önce ihtiyaçlarını ve risklerini iyi analiz etmeli, iyi düşünülmeden hazırlanmış poliçeler ve satın alınmayan teminatlar sonradan işletmelerin karşısına maddi kayıp ve zararlar olarak geri dönebilir. Aynı şekilde maddi kayıp ve zararları önlemek adına belirlenen muafiyetlerin poliçelere mutlaka yazılması gerekir.

Teminat dışında kalan haller

• İlgili yangın sigorta sözleşmesi ve yangın sigortası genel şartları hükümleri uyarınca teminat altına alınmamış hallerden meydana gelen kâr kaybı.• Sigorta ettiren ile sigortacı arasında kararlaştırılarak kâr kaybı poliçesinde belirtilmiş olan haller dışında kalan rizikolardan kaynaklanan kâr kayıpları.

• Sigortalının iflası veya işletmenin faaliyetine son verilmesinden sonra oluşan kâr kayıpları.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu