Şirket Haberleri

Borusan, kadınların işgücüne katılımını destekliyor

Türkiye’nin en köklü ve en büyük gruplarından Borusan, söz konusu kadın projeleri olduğunda da çok boyutlu ve kapsamlı çalışmaları ile öne çıkıyor. Borusan, kadınların işgücüne katılımını desteklemek için hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle çözümün bir parçası olmakta kararlı.


Tüm dünyada gelişim ve ilerlemenin önündeki engelleri kaldırmak demek, kadının sosyal ve ekonomik arenada eşit haklara sahip olmasını sağlamak anlamına geliyor. Türkiye’nin en köklü sanayi şirketlerinden biri olarak Borusan da, temel bir toplumsal sorun olan kadın ve erkek arasındaki fırsat eşitsizliği konusunda sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor, çözümün bir parçası olmak için çalışıyor. Borusan, tüm bu çalışmalannı stratejik planlamalar çerçevesinde sürdürüyor.

cozumun parcasi olmak

Borusan, hem sosyal yaşamda iyileşme sağlayabilmek hem de sürdürülebilir kalkınmayı gerçek anlamda mümkün kılmak adına yapılması gereken temel şeyin kadının iş dünyasındaki konumunun güçlendirilmesi olduğuna inanıyor. Türkiye ekonomisinin daha güçlü bir yapıya kavuşmasında sanayinin hızlı gelişiminin önemli bir payı var. Sanayinin gelişimi açısından sorun oluşturan en kritik konulardan biri de kadın istihdamının düşük olması. Konuya sanayici perspektifinden baktığımızda, kadın işgücünün sanayiye daha fazla katılması gerektiği gerçeği ön plana çıkıyor. Bugün Türkiye’de kadın istihdam oranı sadece yüzde 24. Bu oranın yarıdan fazlasını tarım ve kayıt dışı istihdam oluşturuyor. Çalışan kadınların sanayide istihdam oranı ise sadece yüzde 15. Oysa kadın istihdam edemeyen bir toplum, potansiyelinin yarısını etkin kullanamıyor demektir. İşte Borusan bu doğrultuda hem iç politikalarında kadın çalışanlarını destekliyor hem de kadınların iş yaşamına katılmalarını sağlayacak altyapı ve finansman destekleriyle bu toplumsal soruna çözüm sunmaya çalışıyor.

“Annemin İşi Benim Geleceğim”

Borusan’m 2013 sonu itibariyle mavi yaka dâhil toplam çalışan sayısı 6 bin 835. Bunlardan 1103’ü kadın. Bir diğer deyişle grup çalı-şanlannın yüzde 16’sı kadın ki, bu oran yönetici pozisyonlannda yüzde 20. Borusan, kadın istihdamını artırmak için çeşitli projeler yürütüyor, hem mavi hem de beyaz yaka kadın çalışan oranını önümüzdeki dönemlerde daha da artırmayı hedefliyor.

Gelelim Borusan’m kadınlar için yürüttüğü projelere… Borusan’ın devam eden pek çok kurumsal sosyal sorumluluk projesi var, ama bunlar arasında en yeni projesi olan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle yönettiği “Annemin İşi Benim Geleceğim” çalışması özel bir yer tutuyor. Malum, kadın istihdamı konusunda, toplum olarak daha atmamız gereken çok adım var. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2012 yılında hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporuna göre, ekonomik yaşama katılımda cinsiyet eşitsizliği sıralamasında ülkemiz 135 ülke arasında 129. sırada. TÜİK verilerine göre ise kadınlann işgücüne katılım oranı, son 20 yılda yüzde 34’ten yüzde 28’e düştü.

Kadın istihdamını azaltan faktörlere baktığımızda çocuk bakımının en önemli nedenlerden biri olduğunu gözlemliyoruz. İşgücüne katılmayan 100 kadından 61,2’si işgücüne katılmama nedeni olarak “ev kadını” olmalannı gösteriyor. Aynı araştırmaya göre ise çocukla-nna bakım hizmeti verilmesi durumunda, çalışmak isteyecek kadm-lann oranı yüzde 80.

Borusan Neşe Fabrikası

Kadınlar çalışma kararı alırken evde çocuklarının kimler tarafından bakılacağını göz önünde bulundurmak zorunda kalıyor. Uygun çocuk bakım tesislerinin eksikliği kadınların çalışma yaşamlarını doğrudan etkiliyor. “Annemin İşi Benim Geleceğim” kadınların istihdam edilmelerinin önündeki en büyük engellerden biri olan çocuk bakımı konusuna odaklanarak kadınlara işgücüne katılımları için destek vermeyi amaçlıyor. Proje kapsamında, 10 ildeki 10 organize sanayi bölgesinde 0-6 yaş çocuklar için Borusan Neşe Fabrikası adı verilen kreş ve gündüz bakımevleri inşa ediliyor.Borusan’m Türkiye ekonomisinde kadının rolünü güçlendirmek, kadına iş yaşamında fırsat eşitliği yaratmak üzere gerçekleştirdiği çalışmalar Birleşmiş Milletler’in de dikkatini çekti. 5-6 Mart 2013’te New York’ta beşincisi düzenlenen Yıllık Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri toplantısına Borusan, Annemin İşi Benim Geleceğim Projesi’ni tanıtmak üzere davet edildi. Ayrıca geçtiğimiz yıl Bursa İş Kadınları Derneği’nde “İş Yaşamında Kadını Destekleyen Şirket” ödülüne de layık görüldü. Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu tarafından da Mayıs 2013’te aynı projeyle “Sınır Ötesi Başarılar” ödülünü aldı. Bu ödüller Borusan’m doğru yolda olduğunun da açık bir göstergesi.

Uluslararası arenada da eşitlikçi

Borusan 2012 yılında Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İl-keleri’ne imza atarak kadının iş dünyasında ve toplumdaki yerinin güçlendirilmesini destekleyeceğini taahhüt etti. Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü (UNVVömen) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) Örgü-tü’nün ortak girişimi olan Kadınının Güçlendirilmesi İlkeleri ile özel sektöre işyerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktalar sunuluyor. Ayn-ca, yine 2013 yılında Türkiye’de kadınlann ekonomiye katılımı sürecinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla kurulan, kamu, özel sektör, STK’lar, akademisyenler, medya ve Dünya Ekonomik Forumu işbirliğini kapsayan çok paydaşlı bir yapıdan oluşan “İş’te Eşitlik Platformu”na katıldı.

Borusan’ın çok değer verdiği bir diğer girişimi de 2009 yılında Afyonkarahisar’da TİSVA işbirliği ile hizmete soktuğu Asım Ko-cabıyık Mikro Finans Şubesi. Şimdiye dek 1.147 kadın girişimci, bu şubeden kredi kullanarak kendi işini yapma fırsatı yakaladı. Kadınlar bu krediler sayesinde fırıncılıktan kuaförlüğe, gıdadan el emeği ürünlerin üretimine kadar uzanan farklı iş alanlarında başarılı girişimciler oldu. Kadının güçlendirilmesi için yaptığı çalışmalar çerçevesinde, Afyon’da kadın girişimcilerden gördüğü bu büyük ilgi sonucu, 2013 yılında Gemlik’te yeni bir mikrofı-nans şubesi de açtı Borusan.

2013 yılı kapsamında Gemlik Borusan Mikrofinans Şubesi 86 kadın girişimciye toplam 115 bin TL kredi sağladı. Borusan, kadının toplumsal konumunu güçlendiren, sanayide kadın istihdamını artıran ve kadın girişimcileri destekleyen çalışmalarını sürdürmeye de devam edecek.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu