Haberler

Avulatlık Büroları Şube Açabilecek

Yeni Avukatlık Kanunu Tasarısı avukatlık bürolarının şirketleşmesine izin veriyor. Tasarıdaki haliyle yasalaşırsa avukatlık büroları şube açabilecek, uzman avukatlar olacak, reklam yasağı kalkacak. Yüzlerce çalışanı olan bürolar kurulabilecek…


AVUKATLARIN gözü, meslekte ‘devrim’ yapacağı beklentisi bulunan yasa tasarısında. İlk hali 1945’te Resmi Gazete’de yayımlanan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun yerine çıkarılması planlanan yeni Avukatlık Kanunu Tasarısı şu anda Adalet Komisyonu’nda. Yasa tasarısında stajyer avukatlara snav zorunluluğu getirilmesinden mesleki sorumluluk sigortası yapılmasına kadar birçok yeni hüküm var.

avukatlik sube

Tasarının bazı maddeleri var ki, büyümek isteyen avukatları yakından ilgilendiriyor. Genel olarak baroların karşı çıktığı bu hükümlerin başında avukatlara anonim şirket kurma yetkisi verilmesi geliyor.

Bilindiği üzere mevcut yasaya göre avukatlar, şahıs şirketi olarak çalışıyor. Bu nedenle de gelir vergisine tabiler. Tasarının 62. Maddesine göre avukatlık faaliyetlerini yürütmek üzere anonim ve limitet şirketler kurulabilecek. Mevcut kanuna göre birden fazla büro açamayan avukatlar; şirketleşmeye izin verildiği takdirde başka illerde de şube açabilecekler. Bu da avukatlık bürolarının büyümesinin yolunu açacak. Diğer bir deyişle, filmlerde gördüğümüz yüzlerce kişinin çalıştığı ve dünyaya yayılmış olan Türk avukatlık zincirlerinin oluşmasının önü açılacak.

81 BİN 554 AVUKAT VAR

2013 yılı sonu itibariyle Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı avukat sayısı 81 bin 554. Türkiye’de 10’un üzerinde çalışanı olan avukatlık büro sayısı ise ancak 150’yi buluyor. Büyümek için can atan bu büroların yasal düzenlemeyi yakından takip ettikleri biliniyor.

Hansu Avukatlık Büro-su’nu 2003 yılında açan Ömer Faruk Hansu’nun yanında 14 kişi çalışıyor. Bunların 10’unun avukat olduğunu belirten Hansu, “Tasarı bu haliyle yasalaşırsa büyümemizin önü açılacak” diyor. Dünyanın en büyük hukuk bürolarından olan İngiliz kökenli Cameron McKenna’da yaklaşık bin kişinin çalıştığını ve yıllık cirosunun 1.8 milyar dolara ulaştığım vurgulayan Hansu, “Dünya başka bir yere gidiyor. Dünyaya gözümüzü kapatıyoruz, başımızı kuma gömüyoruz. Türk şirketleri dünyanın başka yerlerindeki sorunlar için yabancı bürolarla çalışıyor. Biz büyüyemiyoruz ve sorumluluk yüklenemiyoruz. Bu yasa 10 yıl sonra çıkarsa çok geç olur” diyor.

“ORTA YOL BULUNABİLİR”

Mevcut sistemde avukatlar, yerli ve yabancı avukatlık bürolarıyla sadece partnerlik yapabiliyor; birbirlerinin know-how ve network’ünden yararlanıyor ancak yasal ortaklık yapamıyor. Örneğin bir avukatlık bürosu İstanbul’daki bir müvekkilden dava aldığında, konu Ankara’daysa genellikle Ankara’daki bir avukat ya da avukatlık bürosuna yetkilendirme yaparak onunla çalışıyor ama müşteriye karşı kendisi sorumlu oluyor.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre tek kişilik anonim şirketler kurulabiliyor. Baroların mesleğin ticarileşmemesi için avukatlık şirketleri kurulmasına karşı çıktığını vurgulayan Hansu, “Burada bir orta yol bulunabilir. Kanunda en az 5-7 avukatın ortaklığıyla şirketlerin kurulması zorunlu hale getirilebilir” önerisini yapıyor.

UZMAN AVUKATLAR GELİYOR

Yeni Avukatlık Kanunu Tasarısı ‘avukatların uzmanlık’ konularında kendilerinin ifade etmesinin önündeki engeli de kaldırıyor. Yeni tasarmın 75’inci Madde-si’ne göre, Türkiye Barolar Birliği tarafından, talep eden avukatlara; ceza hukuku, özel hukuk, idare ve vergi hukuku alanlarında ‘uzman avukat’ unvanı kullanma yetkisi verilebilecek. Uzmanlık unvanı almak isteyen avukatın, ‘en az on yıllık kıdeme sahip olması şart koşuluyor.

Koksal Avukatlık Ortaklığı’nın kurucusu Doktor Avukat Mehmet Koksal, “Yeni Avukatlık Kanunu Tasarısı’yla mesleğimize uzmanlık kavramının gelmesi memnuniyet verici. Elbette kriterleri de konulmalı. Eskiden şifai olarak boşanma avukatı deniliyordu ama resmiyette diye-miyordunuz. Hatta haksız rekabet oluşturduğu savunuluyordu. Baro benim web sayfamda kitaplarımı yayınlamamdan rahatsız olmuştu. ‘Uzman olduğunu ima etmeye çalışıyorsun’ demişlerdi” diye görüşlerini özetliyor.

“TEKELLEŞME ENGELLENMELİ”

Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat Haşan Karslıoğ-lu, “uzmanlık’ konusunun önemli bir konu olduğu üzerinde duruyor. “Günümüz şartlarında bir hukukçunun hem miras hem şirket hem de aile hukukunda hizmet vermesi mümkün değil. Bir doktor uzmanlığını nasıl söylüyorsa avukat da ifade edebilmeli.

Bunu kartvizitinde, ofisinde ve ruhsatında belirtebilmeli. Elbette bunun kriterleri de konulmalı. Bu müvekkil açısından da koruyucu bir önlemdir” diye konuşuyor.İflas erteleme davalarında yoğun olarak çalışan ve 2000 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak mesleğini sürdüren Avukat Alpaslan Gönültaşı, küreselleşen dünyada rekabet etmek isteniyorsa hukuki anlamda düzenlemelerin yapılması gerektiğini savunuyor. Ancak Gönültaşı Türkiye’nin kendi dinamiklerinin de göz önünde bulundurulması uyarısını yapıyor: “Türkiye’de avukatlık mesleği daha çok, tek kişi olarak, bireysel yapılıyor. Yeni düzenlemelerle bu insanların çalışma özgürlükleri ellerinden alınmamalı. Mo-nopolleşme ve kartelleşme engellenmeli.”

REKLAM YASAĞI KALKIYOR

Yeni Avukatlık Kanunu Tasarısı’mn getireceği önemli değişikliklerden biri de reklam yasağının kalkması. 1136 sayılı yasanın 55’inci Maddesi bırakın reklam yapmayı, avukatların tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmalarım bile yasaklıyor. Yeni yasa tasarısının 74’üncü Maddesi abartılı ve övücü reklam yapmayı yine yasakla-sa da, “Avukatın yapacağı reklam ve tanıtım, gerçek, amaca uygun, meslek onur ve itibarına yaraşır ve hukuki yardım çerçevesinde avukatın mesleki yükümlülük ve görevine uygun olmak zorundadır1 ifadesine yer veriyor.

Hukukun Egemenliği Derneği Başkanı Avukat Erdem Akyüz, şirketleşme ve reklam ile ilgili yapılacak düzenlemelerde dikkatli olunması uyarısını yapıyor. 1968 yılından beri Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapan Akyüz, avukat olan eşi, iki stajyer avukat ve bir yardımcı personelle birlikte beş kişilik ekip olarak mesleğini yürütüyor. Genç meslektaşların şirket kurma olanağı olmadığını belirten Akyüz, “Genç avukatlar ancak bin TL ücretle çalışmaya başlıyor. Şirketleşme olup büyük bürolar oluştuğunda ücretler daha da düşebilir. Yeni kuşakların özel çalışma imkanı azalabilir. Bu da haksız rekabete yol açar. Bu nedenle şirketleşmede, avukatlık mesleğine özgü özel kurallar olmalı. Ölçü iyi konulmalı” diye konuşuyor. Dünyadaki dönüşüme karşı koymanın olanaksız olduğunu belirten Akyüz, avukatlık mesleğinde reklamın sınırlarının olması gerektiğine inanıyor.

“TÜM ENGELLER KALDIRILMALI!”

2013 yılı sonu itibariyle Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı avukat sayısı 81 bin 554 ama hukuk fakültelerinden mezun olan herkes avukatlık yapamıyor. Avukatlık yapan kişi zaten başka bir ticari faaliyette bulunamıyor. Getaş Enerji ve Maden Dış Ticaret A.Ş.’nin ortaklarından Cengiz Aydemir, 2003 yılında İstanbul Hukuk Fa-kültesi’nden mezun olmuş. Yeni tasarının avukatlık mesleğini dünya ölçeğinde yapılır kılacağını belirten Aydemir, “Ben ticaret hukuku konusunda Gazi Üniversite -si’nde yüksek lisans yaptım. Doktoraya devam ediyorum. Bu kısıtlamalar olmasaydı mesleğimi yapabilirdim. Bence avukatların tüm anonim şirket ve limitet şirketlere ortaklığının önündeki engeller kaldırılmalı” diyor.

Yeni Avukatlık Kanunu Tasarısının getirdiği bazı değişiklikler

■ Avukatlığa kabulde engellerden ‘yüz kızartıcı” suç çıkarıldı. (Madde 5/ 1-a)

■ Baro levhasına kayıt olmadan da ruhsatname alınabilecek. (Madde 11/6]

■ Stajın başında ve sonunda sınav düzenlenecek. (Madde 13-14)

■ Avukatlık sözleşmesi yazılı olacak. (Madde 48/1)

■ Yürürlükteki yasanın 44/B maddesinde düzenlenen “Avukatlık Ortaklığı”, “Avukatlık Şirketi” oldu. Avukatlara limitet ya da anonim şirket kurma olanağı getirilecek. (Madde 62-66)

■ Avukatlık şirketine şube açma olanağı tanınacak. (Madde 66)

■ “Reklam ve Tanıtım” başlığı ile yeni bir madde ile eski metindeki “reklam yasağı” hükümleri günümüz gereksinimleri dikkate alınarak yeniden düzenlendi. (Madde 74)

■ Mesleki sorumluluk sigortasının yapılmaması veya yenilenmemesi “levhadan silinmeyi gerektiren haller”den sayıldı. (Madde 89/1-e)

■ Baro kurullarında görevler ücretli olacak. (Madde 130)Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu