Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Damga vergisi ve harçlarda yeni istisnalar

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yapılan düzenleme ile damga vergisi ve harçlara önemli istisnalar getirildi. Ekonomik yaşamdaki her kesimi etkileyecek olan bu düzenleme, maliyetlerin düşmesini sağlayacak…

HATIRLANACAĞI üzere, 10. Kalkınma Planı, bu planın uygulanabilirliğini ve etkinliğini artırmak üzere tasarlanan 25 adet öncelikli dönüşüm programı ile bunlara ilişkin hazırlanan eylem planları çerçevesinde, başta yatırım ortamının iyileştirilmesi ve işlem maliyetlerinin azaltılmasına yönelik olmak üzere, “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (Torba) Kanun” ile getirilen düzenlemeleri geçen haftaki yazımızda ele almıştık. Bu yazımızda ise, önemli değişikleri içeren damga vergi ve harç istisnaları hakkında bilgi vereceğiz.

Yatırım teşvik belgeli yatırımlarda, teşvik belgesi sahibi yatırımcıların yatırım malı alımı, gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınması, sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşası amacıyla yaptıkları işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar, belediyelerce alınması gereken harçlar, söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden ve harçtan istisna edildi.

damga-vergisi

DAMGA VERGİSİNDE DEĞİŞİKLİKLER

■ Damga vergisine tabi kağıtlarda, her bir nüshanın ayrı ayrı vergilendirilmesi uygulamasına son verilerek, tek nüsha üzerinden nispi damga vergisi alınacak. Maktu damga vergisine tabi kağıtlarda ise, her bir nüshadan ayrı ayrı vergi alınması uygulamasına devam edilecek.

■ Bir kağıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü bulunması halinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınacak.

■ Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmayacak.

■ Azami tutardan vergi alınan sözleşmelerde artan bedele ilişkin olarak damga vergisi alınmayacak. Öte yandan, sözleşmelerin bedel dışında ilave iş, taraf ve miktar gibi unsurlarının da değiştirilmesi halinde, artan tutardan ayrıca vergi alınması uygulaması devam edecek..

■ Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi istisnası uygulamasına açıklık getirildi, ihtilafların önlenmesini teminen ihracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetler ile istisna uygulamasının usul ve esasları Kanun hükmünde belirtilerek, Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına tanınan yetki yeniden düzenlendi. Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi istisnası uygulamasında uluslararası ihale kavramına açıklık kazandırılmakta.

■ İhalenin iptal edilmesi halinde, ihale kararına ilişkin damga vergisinin iade edilmesi sağlandı. Kamu ihale Kurumu kararı ve yargı kararlarına istinaden ihalenin iptal edilmesi halinde, ihale kararına ilişkin damga vergisinin iade edilmesine imkan tanındı.

■ Kanuni süresinde düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerinden damga vergisi alınmayacak.

HARÇLARDA NELER DEĞİŞTİ?

■ Halihazırda anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerin kuruluş ve sermaye artırımları harçtan istisna iken, yapılan düzenleme ile söz konusu şirketlerin pay devirleri de istisna kapsamına alındı..

■ Birden fazla nüsha olarak düzenlenen kağıtlarda sadece bir nüsha için noter harcı alınacak.

■ Finansal kiralama süresi sonunda söz konusu taşınmazın kiracıya devrinde tapu harcı alınmayacak. Finansman şirketlerince kullandırılan kredilere ilişkin işlemler istisna kapsamına alındı.

■ Ticaret sicili harçlarının, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları tarafından, oda bulunmayan veya sicil işlemlerinin yürütülebilmesi için yeterli teşkilatı bulunmayan yerlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek ilgili odalar tarafından makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilmesine imkan sağlandı.

■ Genel ve özel vekaletname ayrımı kaldırılarak vekaletnamelerin tamamından aynı tutarda harç alınması sağlandı. Ticari işletmelerin kuruluş aşamasındaki defter tasdiki işlemleri noter harçlarının konusu dışına çıkarılarak ticari işletmelerin kuruluş maliyetleri azaltıldı.

Damga vergisi ve harçlar, gerek işletmelerin ve gerekse şahısların ekonomik yaşantılarında karşılaştıkları vergi türleridir. Bu vergiler işletmelerde maliyetleri, şahıslarda ise bütçeleri etkileyen unsurlardır. Bir kısım kağıtların ve işlemlerin damga vergisi ve harçlardan istisna edilmiş olmasının her kesime yararı olacaktır.

Taha Apak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu