Kariyer ve İş İlanları

Teknolojiden Sorumlu Yöneticilerin Rolleri Değişiyor

DEĞİŞİMİ TETİKLEYEN TEKNOLOJİLER, BUGÜN KURUMLARIN YAPISAL STRATEJİLERİNİ DE ETKİLİYOR ŞİMDİ BU STRATEJİLERE YÖN VEREN BİLGİ VE TEKNOLOJİDEN SORUMLU YÖNETİCİLERİN ROLLERİ DE DEĞİŞİYOR. CIO’LARIN ARTIK İNOVASYONDAN SORUMLU OLMASI, CTO’LARIN İSE DÖNÜŞÜMDEN SORUMLU OLMASI BEKLENİYOR.

tekno c

Bugünün şirketlerinde teknolojiden sorumlu liderler iş süreçleri, ürünler ve rekabete doğrudan etki eden çok sayıda yeni gelişmeyi ve teknolojiyi takip etmek zorunda. Bu nedenle geçmişte iş birimlerinin belirlediği teknolojik ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan ClO’lar (Chief Information Officer) bugün yeni sorumluluklarla birlikte “İnovasyondan Sorumlu Başkanlar”a (Chief Innovation Officer) dönüşüyor. Yeni teknolojileri ürün ve hizmetlere entegre eden CTO’lar da (Chief Technology Officer) “Dönüşümden Sorumlu Başkanlar” (Chief Transition Officer) olarak bu değişimden etkileniyor.

CIO inovatif olmalı

İşlem gücü, depolama ve bant genişliğinde yaşanan akıl almaz gelişmeler, iş dünyasında oyunun kurallarını değiştirirken, birkaç yıl önce imkansız görülen yeni ürün ve hizmetleri de hayatımıza soktu. IBM’in kânnın yüzde 40’ından fazlasının birkaç yıl önce asla tahmin edemeyeceğiniz yeni ürün ve hizmetlerden geliyor olması, yaşanan dönüşümün sinyalini vermesi açısından önemli. Bu dönüşüm karşısında IT departmanları kabuk değiştirirken, bu departmanlara yön veren liderlerin geleneksel rolleri de eskiyor. Önceden bu liderler için başarı teknoloji merkezli olmaktan geçerken, bugün teknolojiyle güçlendirilmiş yeni nesil iş stratejilerini kurgulamaktan geçiyor. Önceden BT sistemlerini yönetmekle sorumlu olan ClO’lar, bugün yeni değer zincirlerini ve entegre ekosistemleri yaratan platformları yönetmek durumunda. Yine önceden kurumlann ihtiyacı olan teknolojiye odaklanıp maliyet yönetimi yaparken, bugün şirketin dönüşümüne öncü olarak büyümeyi hızlandırmakla yükümlüler. Bu yüzden de Clö’lardan artık hızla inovatif beceriler geliştirmeleri ve kuramlarda “İnovasyon Sorumlu Başkan”a dönüşmeleri bekleniyor.

CTO dönüşümü hızlandırmak zorunda

Şirketlerde satıştan pazarlamaya, eğitimden iletişime hemen her iş sürecinin büyük bir dönüşüm içine gireceği önümüzdeki beş yılda şirketlerin son kullanıcıya ya da müşteriye sattığı ürüne yeni teknolojileri entegre etmekle yükümlü olan CTO’ları da yeni roller bekliyor. Dönüşümün başlangıcı saydığımız bu zamanlarda, ürün ve hizmet teknolojisinden sorumlu CTO’ların “Dönüşümden Sorumlu Başkan” rolünü hızla benimsemesi gerekiyor. Bu pozisyon, liderlerden artık teknoloji geliştirme meziyetinden çok daha fazlasını, geleceği fütüristik bir bakış açısıyla öngörebilmeyi talep ediyor. Yakın zamanda CTO’lar örneğin satıştan pazarlamaya, iletişimden işbirliğine hemen her iş sürecinin dönüşümünü ve değişimini denetlemekten sorumlu olacak. Bu şu anlama geliyor; önümüzdeki dönemde CTO’lar, iş stratejilerini hızlandırmak için gereken teknolojileri uygulamaya ve teknoloji merkezli zorunlu dönüşümü şirkete entegre etmeye başlayacak.

CTO ve ClO’lar yakın olmalı

Rollerin zenginleşmesi, ClO’ların ve CTO’ların birbirleriyle daha yakın çalışmasını getirecek. Çünkü ClO’lann geleneksel sorumlu-luklannın yavaş yavaş rafa kalktığı, hemen her ihtiyacın bir ‘hizmet’ olarak alındığı bir dönemdeyiz. Şimdilerde pek çok kurumun gerekli yazılımı, donanımı, bağlantıyı ve çözüm işbirliğini bir hizmet olarak aldığı bu dönemde IT, herhangi bir cihazda yer alabilen ve talep üzerine alınan akıllı hizmetlerin entegre bir koleksiyonu haline geliyor. Bu durumda ise ClO’lar, inovasyona odaklamaya daha fazla vakit ayırabilir. Ve oyunu değiştiren ürün ve hizmet inovasyonunu daha kolaylıkla tanımlayıp dönüşümü bir iş zorunluluğu haline getirebilir. Teknolojinin süreç, ürün ve hizmetlerin dönüşümü üzerine nasıl kullanılacağına kafa yoran CTO’ların ise ClO’lardan sağladığı bilgiyi ve içgörüyü, bu süreçte inovasyonun nasıl hayata geçeceği yönünde kullanması gerekiyor.

Değişim kaçınılmaz

Eskiden inovasyon yaratma süreci CEO’ların elindeyken, bugün kaçınılmaz olarak daha çok teknolojiden sorumlu liderlerinin sorumluluk alanında, inovasyon artık teknolojiyle güçlendirilmek zorunda olduğu için bugünün CEO‘ları şimdi ya da gelecekte neyin inovatif olacağının farkına varamıyor. Ancak teknolojiden sorumlu liderler, pozisyonları gereği gelecekte hangi bilginin ve yeniliğin değerli olacağını bildiğinden dönüşümün uygulayıcıları olarak öne çıkıyor. Elbette değişen bu rolleri kabullenmek ilk aşamada zor olacaktır. Alışılagelmiş rollerin dışına çıkmak zorunda kalmak, liderleri bir süre zorlaşa da şirketlerde yaşanacak dönüşümün en az hasarla atlatılması için bu rollerin hızla benimsenmesi de şart. Ayrıca şirketlerin bu kaçınılmaz dönüşümü yaşaması değil, aynı zamanda dönüşümün başarıyla yürüdüğüne tanık olması önemli. Bu yüzden teknolojiden sorumlu liderlerin acilen yeni rollerini benimsemesi, hem kurum içinde hem de kurum dışında yaşanacak bu dönüşümle gelecek olan potansiyel fırsatları kalıcı başarıya götürmesi mümkün.

Haber: Ezgi GülerBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu