Bilim - Teknoloji - İnovasyon

Yazılım Sektörü

Bulut, hizmet olarak yazılım (SaaS), kişisel akıllı cihazlar ile online hizmetlerin kurumsal alanda kullanımlarının artarak yaygınlaşması ve mobil teknolojilerindeki değişiklikler, yazılım şirketlerinin faaliyet alanlarını ve iş yapış şekillerini yeniden yapılandırıyor. Sektördeki değişim büyümenin de yolunu açıyor.

Yazılım ve hizmet harcamalarının toplam BT harcamaları içindeki oranı, dünya genelinde yüzde 50’ler, Türkiye’de ise yüzde 20’1’er seviyesinde bulunuyor. Şirketlerin iç kaynak kullanımı da dâhil edildiğinde bu oran yüzde 40’lara çıkıyor ama yine de dünya ortalamasının yüzde 20 gerisinde kalıyor.

Türkiye yazılım pazarının 2014 yılı itibariyle 7 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor. Bunun içinde kurumsal yazılım pazarının payının 150 milyon dolar olduğu görülüyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi verilerine göre, 2013 yılı rakamı ise 6,8 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Yazılım Sektörü

İHRACAT ARTACAK

Türkiye’nin 2013 yılı yazılım ihracat değeri ise 690 milyon dolara ulaştı. Dünya yazılım pazarının büyüklüğüne bakıldığında Türkiye’nin yazılım ihracatında gideceği epey bir yol olduğunu söylemek mümkün. Bu konuda çalışmalar sürdürülüyor. Türkiye’de yazılımın yüzde 80 oranında katma değer sağlayan bir sektör haline geldiğini ifade eden Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Doğan Güneş, “2023’te ihracat rakamını 10 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle mobil, M2M, big data (büyük veri), nesnelerin interneti ve platform üreten yazılım şirketleri ihracatta dünyaya açılmaya başladı. Sektör şu anda 70 bin kişilik nitelikli istihdam sağlıyor” diyor.

YAZILIMDA KÜMELENME

Sektörde ihracat çok önemli bir itici güç ve bu nedenle bu alanda çalışmalar yürütülüyor. YASAD, Ekonomi Bakanlığı’nın URGE fonu ile (Uluslararası Rekabeti Geliştirme Fonu) gerçekleştirdiği kümeleşme çalışması kapsamında 40 yerli yazılım şirketini bir araya getirdi. Bu 40 yazılım şirketini üç yıl boyunca önemli bir danışmanlık şirketinden de alacağı destek ile ihracata yönelik hem eğitecek hem de aralarındaki işbirliğini geliştirecek.

Türkiye pazarında gelişmeler bu yöndeyken global olarak bakıldığında da yazılım pazarı büyümesini sürdürüyor. Araştırma şirketi Gartner’ın geçen yılki raporuna göre, dünyada en yüksek gelire sahip yazılım şirketlerinin başında 65,7 milyar dolar gelirle Microsoft yer alıyor. Microsoft’u Oracle ve IBM izliyor. Şirketlerin toplam büyüme hızlarına bakıldığında da ortalama yüzde 5 olduğu görülüyor.

Gartner’ın çalışmaları, Girişimci Bilgi Sistemi verileri ve Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı’na bakıldığında, dünyada yazılım, donanım ve iletişimi içeren bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının 3,65 trilyon dolar olduğu görülüyor. Buna göre dünyadaki yazılım pazarının 420 milyar dolar, kurumsal yazılım pazarının 80 milyar dolar, ERP (kurumsal kaynak planlama) pazarının ise 26 milyar dolar civarında olduğu ifade ediliyor.

YAZILIMLAR GELİŞİYOR

Özellikle kurumsal kaynak yazılımları pazarı tarafında Türkiye’de büyüme beklentisi yüksek. Kurumsal uygulama yazılımları pazarı, kurumsal kaynak yönetimi (ERM), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), tedarik zinciri yönetimi (SCM), operasyon ve üretim uygulamaları ve iş analitiği (BA) çözümlerini kapsıyor. International Data Corporation (IDC) tarafından yapılan en son araştırmalara göre, Türkiye’nin kurumsal uygulama yazılımları pazarı önümüzdeki beş yıl boyunca yıllık yüzde 9,3’lük bileşik büyüme oranı ile genişleyecek. IDC, yayınladığı “Türkiye Kurumsal Uygulama Yazılımları Pazarı 2014-2018 Tahmini” başlıklı raporunda, pazarın 2018 yılında toplam 238,46 milyon dolarlık bir değere ulaşacağını ve üretim, perakende ve toptan dikey sektörlerinin bu süre zarfında en büyük harcama kalemine sahip olacağını ortaya koyuyor. Burada BT modernizasyon girişimleri ve sıfırdan yapılacak BT altyapı projeleri önümüzdeki dönemde Türkiye kurumsal uygulama yazılımları pazarının en önemli lokomotifleri olmaya devam edecek. IDC’ye göre, kamu, sağlık, eğitim, enerji, fi-nans ve üretim gibi sektörler devletin dönüşümsel girişim ve stratejik planlarında önemli bir yer tutuyor. Bu sektörler farklı zamanlarda fonksiyonel pazarlarda kurumsal uygulama yazılımları harcaması yaratabilecek potansiyele sahip.

YATIRIMCI SEKTÖRLER

HP Türkiye Yazılım Ülke Müdürü Deniz Yobaş, sektör bazında pazara bakıldığında, yazılım yatırımları adına iletişim ve finans sektörlerinin geniş veri merkezleri, karmaşık ihtiyaçları nedeniyle öne çıkan şirketler olduğunu söylüyor. Yobaş, son dönemlerde ise sigorta, enerji, mağazacılık, üretim gibi alanlardaki şirketlerin de büyük yatırımlar yapmaya başladığını gördüklerini ifade ediyor.

2015’in özellikle KOBİ’lere yatırım yaptıkları ve önem verdikleri bir yıl olacağını kaydeden Deniz Yobaş, “Doğrudan KOBİ’lere yönelik SaaS ve klasik uygulamalar sunmakla birlikte, KOBİ’lerin bütçelerine uygun paketler de sunuyoruz. Kanal ağımıza yatırım yaparak, onlara daha kolay ulaşmanın da yollarını arıyoruz. Özellikle uygulama fonksiyonel testleri, performans testleri, veri merkezi izleme, servis masası ve envanter yönetimi gibi alanlarda düşük yatırım gereksinimi olan çözümlerimiz öne çıkıyor” diyor.

BÜYÜME PLANLARI NELER?

Pazarda büyüme potansiyeli beklentileri varken bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin pazara ilişkin planları da şekilleniyor. Türkiye’de kurumsal kaynak planlama yazılımı alanındaki önemli aktörlerden biri olan LAS şirketinin CEO’su Behiç Fer-hatoğlu, kurumsal yazılım pazarının yakın geleceğini şekillendirecek trendler arasında kullanılabilirlik ve mobilite kavramlarının öne çıktığını ifade ediyor. Ferhatoğlu, Türkiye’nin toplam yazılım üretim ve ihracat rakamlarına bakıldığında IAS’nin Türkiye’de kurumsal kaynak planlama yazılımı ihracatında önde gelen şirketlerden biri olduğunu söylüyor. Behiç Ferhatoğlu, “Önümüzdeki yıl dünya pazanndaki payımızı daha da artırmayı planlıyoruz. Bunun için tüm operasyonlarımızda yüzde 100 büyüme hedefliyoruz. Rusya ve Hindistan pazarlarına da gireceğiz” diyor.

ÖNE ÇIKAN UYGULAMALAR

Protel Yönetim Kurulu Başkanı Metin Arghan da bulut bilişim, mobil tablet ve telefon uygulamaları, mobil ödeme, internet üzerinden birbiriyle haberleşen akıllı aygıtlar, giyilebilir teknolojik cihazlar ve akıllı telefonlardan sonra ortaya çıkan akıllı saatlerin en önemli trendler olduğunu söylüyor. Hemen hemen her sektörün büyük değişimden faydalanacağını düşünen Arghan, “Çok hızlı büyüyen satış otomasyonu, sağlık ve mobil cüzdan uygulamaları, otel ve restoranlar için online satış rezervasyonu ve genel güvenlik yazılımlarının ilgili sektörlerdeki büyüme beklentilerine paralel olarak artan bir ivmeyle büyüyeceklerini öngörüyoruz” diye konuşuyor.

Yeni trendler

YASAD Başkanı Doğan Güneş’e göre yazılımda 7 trend şöyle:

1. Akıllı şehirler çerçevesinde akıllı cihaz ve sistemlerden gelen verilerin bulut sistemler üzerinden mobil cihazlarla paylaşılması,

2. Mobil işletim sistemlerine yönelik güvenlik uygulamalarının geliştirilmesi,

3. Güvenlik, enerji verimliliği, multimedya ve cihazların sürekli bağlı olması gibi atanlarda akıllı ev uygulamalarının geliştirilmesi,

4. Giyilebilir donanım teknolojileri kullanarak sağlık verilerinin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi,

5. Önleyici sağlık servisleri,

6. Lokasyon temelli mobil uygulamalar,

7. Enerji verimliliğini gözeten, yeşil enerji sistemleri ile entegre, son kullanıcılar ile etkileşen bina yönetimi yazılımlarının geliştirilmesi.

Kaliteli ve müşteri odaklı yazılım üretiyoruz”

“Türkiye’de ve dünyada yazılım son birkaç yıldır ciddi bir değişim içinde. 1980’li yıllarda PC’ler ilk ortaya çıktığında da benzer bir değişim yaşanmıştı. Tabletler ve akıllı telefonların yarattığı ikinci dalga ise birincisinden çok daha büyük olacak. Hele buna bir de bulut bilişimi eklerseniz gelecek yıllarda bizi baş döndürücü bir teknoloji arenasının beklediğini söylemek yanlış bir kehanet olmaz. 2015 ve sonrasına bu perspektiften bakıldığında, yeni ve çevik şirketlerin yeni oyuncular olarak yazılım dünyasına girerek, gerekli dönüşümü gerçekleştiremeyen yıllanmış ve büyük oyunculardan pazar payı alacakları yeni bir oyunun ipuçlarını görebiliyoruz. Protel olarak, 2015 yılında faaliyet gösterdiğimiz konuk ağırlama/otel ve restoran dikey pazarına yönelik mobil yazılımlara ve elektronik dönüşüm hareketleri olarak adlandırabileceğimiz e-fatura, e-defter ve e-arşiv çözümlerine odaklandık. Bunların yanı sıra, başta Microsoft Dynamics CRM olmak üzere seçtiğimiz stratejik platformlarla entegre şekilde çalışacak yazılımlar üretmeye başladık, iş zekâsı konusunda otellere ve restoranlara yönelik iki mobil uygulama yine 2015 yılında ürünlerimiz arasına katıldı. Bu pazarda ayakta kalmanın global ürünler üretmekten geçtiği bilinciyle dünya pazarlarında şansı olacağına inandığımız yüksek kaliteli ve müşteri odaklı yazılımlar üretmeye devam ediyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu