Ekonomi - Borsa - Hisse SenediHaberler

Sırada e-irsaliye ve ihracata e-fatura var

E-fatura, e-defter, e-imza gibi uygulamalarla genişleyen e-dönüşüme katılan firma sayısı yılsonunda 100 bine ulaşacak. 1 Ocak 2017’den itibaren sisteme kayıtlı mükelleflerin ihracat faturalarını e-fatura olarak düzenlemeleri zorunluluğu geliyor…

TÜRK iş dünyasında e-dönüşüm 2012 yılının sonunda başladı. Dört yıl önce 421 sıralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre madeni yağ lisansına sahip olan mükellefler ile kolalı gazoz, alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri imal veya ithal edenlere, elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmişti. E-fatura ve e-defter uygulaması bu yılın başında genişletildi. 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükelleflere de e-fatura ve e-defter uygulama zorunluluğu getirildi. Böylece 70 bine yakın şirket uygulama kapsamına girdi. Şirketlerin e-dönüşümü, e-fatura, e-defterin ardından e-imza, e-arşiv gibi uygulamalarla devam ediyor.

E-DÖNÜŞÜM GENİŞLİYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 2016 yılında e-dönüşüm alanında yeni bir zorunluluk getirilmedi. Ancak daha önce yayınlanan tebliğlerin kapsamına yeni giren, 2016 yılı brüt satış cirosu

10 milyon ve üzerine çıkan 6-7 bin yeni mükellefin e-dönüşüm sistemine dâhil olması bekleniyor. Gelecek yıl ise e-dö-nüşümde zorunlu bir adım daha atılacak. 461 No’lu Vergi Usûl Kanunu Tebliği ile yapılan düzenlemeyle e-fatura sistemine kayıtlı olan mükelleflerin ihracat faturalarını 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenlemeleri zorunluluğu getirilecek. Bunun da e-fatura sayısını artırması bekleniyor. Ayrıca, e-irsaliye uygulamasının, yasal bir zorunluluk olmadan, isteğe bağlı olarak 1 Ocak 2017 tarihinde hayata geçmesi bekleniyor.

efatura1

YÜZDE 70 TASARRUF

Elektronik fatura sistemi hâlihazırda kullanılan kâğıt fatura yönteminin dijital ortama aktarılmasıyla sağlanıyor. Fatura sürecinin elektronik ortama aktarılmasını sağlayan e-fatura uygulamaları ile firmalar saniyeler içerisindefatura alıp gönderebiliyor. Yeni uygulama ile birlikte baskı, postalama, fiziki arşiv gibi konularda firmalar yüzde 70’i aşan tasarruflar sağlıyor. Böylece fatura kaybının önüne geçilirken onay, itiraz ve mutabakat aşamalarını da içeren tüm süreçler KEP ile yasal olarak geçerli, hızlı ve düşük maliyetli olarak tamamlanabiliyor.

E-defter ve e-fatura işlemlerinde şahıs firmaları tüm defter ve fatura işlemlerini e-imza ile yapabiliyor. Bu kapsamda uygulamaları kullanan mükellefler kolaylıkla sahip olabilecekleri e-imzaları ile güvenli bir şekilde işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu yılsonun-da Türkiye’de KEP kullanıcı sayısının 200 bini, e-imza sayısının 2.5 milyonu, e-fatura ve e-defter kullanıcı sayısının ise 100 bini aşacağını öngörülüyor.

ÖZEL ENTEGRATÖRLER

Şirketleri e-dönüşüme hazırlama ve geçirme hizmetleri Maliye Bakanhğı’nın ‘özel entegratör’ olarak yetkilendirdiği kuruluşlarca yapılıyor. Halen özel entegratör yetkisi alan şirket sayısı 57’ye ulaşmış durumda. Entegratörler her geçen gün verdikleri hizmetleri çeşitlendirirken, şirketler şimdilerde ihracat faturalarının e-fatura olması ve e-irsaliye için hazırlık yapmaya başladılar. îşte, e-biletten e-yedeklemeye e-denetimden e-arşive farklı hizmetler sunan özel entegratörlerin gelecek hedefleri…

FİT SOLUTIONS
Özel Ar-Ge merkezi var

FİT Solutions’un sunduğu e-dönüşüm hizmetleri, şirketlerin muhasebe ve finansa yönelik iş süreçlerini dijital ortama geçirebilmelerini ve bunu minimum yük ile gerçekleştirebilmelerini sağlıyor. FİT Solutions beş senedir sunduğu e-fatura, e-arşiv ve e-defter çözümleri ile binlerce müşterisini kağıtsız bir çalışma sistemine adapte etti.

FİT Solutions’un sunduğu e-dönüşüm hizmetleri bunlarla sınırlı değil. Şirket, e-denet-leme çözümleri ile e-defterde oluşan rapor dosyalarının mali müşavir gözüyle, hem teknik hem de mantıksal olarak GİB standartlarına uygunluğunu kontrol ediyor. E-fi-nansman ile vadesi henüz gelmemiş olan e-fatura sisteminde oluşturulan faturaların, finansal kuruluşlar ta-rafından iskontolanarak en iyi teklifin bulunmasını sağlıyor. E-yedekleme çözümleriyle ise e-fatura, e-defter ve e-arşiv faturası verilerinin yanında, güvenli bir şekilde saklamak istenilen tüm belgeleri sorunsuz bir şekilde yedekliyor. FİT Solutions elektronik ortamdaki belgelere eklenen, ıslak imza ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik imza (e-imza) hizmeti de sunuyor. E-mutabakat, e-ödeme, süreç yönetimi hizmetleri de şirketin verdiği diğer hizmetler.

FİT Solutions CEO’su Koray Gültekin, “Tüm bu hizmetlerin yanı sıra son dönemdeki gündemimizde şirketlere uluslararası kalite standartlarında raporlama imkanı sunan UFRS çözümü, KDV iade sürecini kolaylaştıran ve otomatikleştiren vergi iade paketimiz, ihracat ‘<<s< süreçlerinde e-fatura kullanımı ile gündeme gelen ‘ihracat faturası’ ve 2017 başında kullanıma girecek e-irsaliye çözümlerimiz bulunuyor” diyor. Gültekin gelecek hedefleriyle ilgili şu açıklamada bulunuyor:

“FİT Solutions olarak büyüme beklentilerimizi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl Ar-Ge merkezimizi açtık ve e-dönüşüm konusunda bir Ar-Ge merkezine sahip olan ilk şirket olduk. TÜRKKEP işbirliği ile 2016 yılını ciro ve müşteri sayımızı en az yüzde 25 oranında artırmış olarak kapayacağımızı düşünüyoruz. Bir yandan da Türkiye’den çıkan bir firma olarak bilgi birikimimizi uluslararası firmalarla paylaşıyoruz. Şu anda, dünyada ilk 100’deki 60 firmaya, ilk 25’teki 20 firmaya hizmet götürebilme başarısını yakaladık. Bunun ölçeğini büyüterek devam ettirmek istiyoruz.”

ISIS BİLİŞİM
“E-faturaya gönüllü katılım artacak”

SAP danışmanlık ve bilişim teknolojileri konusunda hizmet veren ISIS Bilişim, 2002 yılında kuruldu. 2010 yılından bu yana da ‘özel entegratör’ yetkisi ile e-dönüşüm alanında çözüm üretiyor. E-dönüşüm alanını uçtan uca kapsayarak e-fa-tura, e-defter, e-arşiv, e-bilet, e-saklama, e-mutabakat, e-irsaliye ve e-dene-tim ile e-imza ve KEP hizmetlerini tek elden sunan firma, Türkiye’nin ilk 100 endüstriyel kuruluşunun 70’inin e-dönüşüm sürecine destek oluyor.

1 Ocak 2017 itibarıyla ihracat uygulamalarında e-fatura kullanımı zorunlu hale geliyor. Sadece bilgi işlem entegrasyonu veya özel entegratör aracılığıyla kullanılabilecek olan bu faturalar için de ISIS Bilişim özel çözümler sunuyor. Ayrıca, kurumlar ve şirketler arasındaki alacak-verecek hesaplarının elektronik ortamda eşitlenmesine olanak sağlayan e-mutabakat ve kara, deniz ve havayolu taşımacılığı ile spor müsabakaları, tiyatro, sinema, konser gibi etkinlikler kapsamındaki biletlerin elektronik ortamda düzenlenebilmesine olanak sunan e-bilet de ISIS Bilişim’in sunduğu e-dö-nüşüm hizmetleri arasında yer alıyor.

ISIS Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Bülent Kandemir, “E-irsaliye uygulamasının isteğe bağlı olarak 1 Ocak 2017 tarihinde hayata geçmesi bekleniyor. E-irsaliye sürecinin devreye alınması ile birlikte, e-fatura uygulamasına gönüllü olarak katılması beklenen çok sayıda mükellef olacağı düşünülüyor. E-irsaliye uygulamasının kapalı bir sistem olması ve saha operasyonları yürütülen iş süreçlerinde ciddi iyileştirmeler getirmesinin mükelleflerin bu uygulamalardan yararlanması için tercih sebebi olacaktır” diye konuşuyor.

İDEA TEKNOLOJİ
Yeni nesil vergi denetçisi geliştirdi

İdea Teknoloji Çözümleri, Gelir idaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış Türkiye’deki ilk e-fatura özel entegra-törü, platform bağımsız ilk e-defter çözümü üreticisi ve e-arşiv fatura hizmeti verme izni alan ilk özel entegratör olarak biliniyor. Elektronik çözümler konusunda birçok ilke imza atan İdea Teknoloji Çözümleri Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen VisionPlus Elektronik Finansal Uygulamalar, 2013 yılından beri belli kriterlere haiz işletmelere zorunlu kılınan e-fatura, e-defter, kayıt saklama gereksinimleri ve e-arşiv fatura hizmetlerini şirketlere ‘elektronik finansal uygulamalar çözümleri’ adı altında sunuyor.

İdea Teknoloji, Türkiye’nin ilk allin-one e-defter denetim programı olan VisionPlus VerDE’yi yani yeni nesil vergi denetçisi diye nitelendirilebilecek katma değerli çözümünü piyasaya sundu. VisionPlus VerDE, işletmelerin e-defterlerini kendilerinin denetlemesine olanak sağlıyor; ayrıca yeminli mali müşavirler ve mali müşavirler tarafında da hizmet verdikleri e-defter ve e-fatura müşterilerinin mali denetimlerinde kullanılabilecek şekilde tasarlanmış.

İdea Teknoloji Genel Müdürü Emre İyibilir’in verdiği bilgiye göre vergi teknolojileri uygulamaları yeni ve farklı riskleri de beraberinde getiriyor. Vergi teknolojileri ile ilgili yeni hile ve risklere en çok e-fatura ve e-defter uygulamalarında rastlanıyor. Örneğin, e-fatura ile gelen yeni risklerden birisi bu belgenin e-imza ile imzalanmış olup olmadığı. Son zamanlarda yoğun bir şekilde medyaya da yansıdığı üzere, sahte e-faturalar ile işletmelerin bilgi işlem sistemleri ele geçirilmeye çalışılmakta veya ödemeler alınmaya çalışılmakta, lyibilir, “E-fatura ve e-defter için sözü edilen riskler aslında bütün elektronik belge ve uygulamalar için geçerli. Bu tür risklerin ilgili belgelerin oluşturulması sırasında bertaraf edileceği sistemleri her zaman kurmak mümkün olamayacağına göre, bunları tespit edecek yeni elektronik uygulamalar geliştirmek şart” diyor. lyibilir, 2016’da e-dönüşüm konusunda Türkiye’de alınan mesafeyi ise şöyle değerlendiriyor:

“2016’da yeterince mesafe alındığı söylenebilir. Ancak katma değerli ürünlerin yayılım hızında (örneğin e-denetim) beklenen gelişmeler olmadı. Bunda ekonominin içinde bulunduğu olumsuz koşullar etkin rol oynadı. Ekonominin toparlanmasına bağlı olarak özellikle e-fatura ve e-deftere bağlı katma değerli ürün ve hizmetlerin yaygınlaşması bekleniyor. Bu noktada kamu idaresinden beklentimiz bu uygulamaların limitler daha da aşağı düşürülerek daha fazla kesimi kapsayacak şekilde genişletilmesi. Ayrıca e-irsaliye gibi diğer ticari belgelerin elektronikleşmesinin önünün açılarak şirketlerde e-dönüşüm sürecinin hızlandırılması da ekonomimize dinamizm kazandıracaktır.”

1 2Sonraki sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu