Bilim - Teknoloji - İnovasyon

Kişiye özel e-scooter: Hergele

Dünya genelinde tüm araba yolculuklarının yüzde 40’ı 5 km altı mesafeler için yapılıyor ve bu durum şehirlerde trafik ve hava kirliliğini artırırken, insanların gereğinden fazla zamanını alıyor. Tek merkezli kentlerin, çoklu merkezli hale evrilmesiyle gerçekleşen kentlilerin ulaşım alışkanlıklarındaki değişimler ve pandeminin de etkisiyle mikrohareketlilik kültürü hızla yayılıyor.

Türkiye’de mikrohareketlilik akımının son yıllardaki temsilcilerinden Hergele Scooters, yerli bir e-scooter üreticisi ve araç paylaşım platformlarına teknolojik altyapı sağlayıcısı. Hergele, kendi tasarımları ve mühendisliğini geliştirerek ürünlerini son kullanıcıya ulaştırıyor. Kendi ürettiği elektrikli scooterlar ve yazılımlarla firmalara, yatırımcılara, belediyelere operasyona hazır elektrikli scooter filoları kuruyor.