Bilim - Teknoloji - İnovasyon

Dünya Ticaretinin İtici Gücü Nakliyat

Ticaretin tarihi herhalde en az insanlığın tarihi kadar eskidir. Ticaret denince de akla ilk gelen unsurlardan biri tabii ki sipariş edilen malın teslimi. İlk çağlarda insanlar birbirlerinden nispeten izole ve ufak topluluklar halinde yaşarken zamanla iletişim ve etkileşim içine girdikleri toplumların sayısı arttı, tahta tekerlek ve kağnının icadı, atın evcilleştirilmesi, yelkenli gemilerin ve çok daha sonraları buhar makinesinin, demiryollarının, otomobilin ve uçakların icadı derken mesafeler kısalmaya ve bununla bir birlikte yük taşıma kapasitesi de artmaya başladı.

nakliye

Günümüzde insanlık, yeryüzünde istediği hemen hemen her yere belirli bir süre içinde hem de istediği şekilde ulaşma yeteneğine sahip. Bugün insanlığın üzerinde en kafa yorduğu şey daha çok, bu süreçlerin nasıl optimize edilebileceği ve en çok sayıda insanın veya eşyanın dünyanın bir ucuna en süratli ve en masrafsız bir şekilde nasıl ulaştırılabileceği. Geliştirilmeye çalışılan güneş enerjisiyle veya elektrikle çalışan uçaklar ve otomobiller bu çabaların sadece birer örneği.

MÖ 3000: YELKENLİ GEMİLERİN ORTAYA ÇIKIŞI

Gemilerin tarihi 40.000 yıldan daha eski olmasına rağmen tarihte yelkenli gemilerin ilk ortaya çıkışı sadece 5000 yıl öncesine uzanıyor. Yelkenli gemilerin icadıyla beraber gemiler sadece eskisine oranla daha uzun mesafeleri daha hızlı kat etmeye başlamadı aynı zamanda hem büyüklükleri hem de yük taşıma kapasiteleri büyük ölçüde arttı.

MÖ 4000: ATLARIN EVCİLLEŞTİRİLMESİ

İnsanlığın ilk dönemlerinde sipariş edilen malları tüccarlar kendileri naklediyordu, fakat MÖ 4000 yıllarında atların evcilleştirilmeye başlanması ve hayvanların çektiği araçların icadıyla beraber bu durum değişmeye başladı. Tarihi kayıtlara göre düzenli yolların ortaya çıkması da yine bu dönemlere rastlamaktadır.

1903: UÇAĞIN İCADI

Wright kardeşler Wilbur Wright (1867-1912) ve Orville Wright (1871-1948) tarafından ilk uçağın geliştirilmesiyle beraber -daha yüksek maliyet karşılığında olsa da- dünya genelinde yük nakliyatı büyük sürat kazandı ve eskiden makul süreler içinde alınması imkânsız olan mesafeler gittikçe kısalmaya başladı.

18. YÜZYIL: BUHAR MAKİNESİNİN İCADI

1712’de Thomas Newcomen tarafından maden ocaklarında biriken suların dışarı atılması için geliştirilen fakat ilk olarak ancak 1769’da James Watt tarafından enerji dönüşüm verimliliği artırılan buhar makinesi, 19. yüzyıldan itibaren demiryolları ve deniz yollarında da kullanılmaya başlandı ve nakliyatın gelişmesinde önemli bir rolü oldu.

20. YÜZYIL: KONTEYNERİN İCADI

Bir ulaşım aracı olmamakla beraber konteynerin icadı, eşyaların nakliyat şeklini önemli ölçüde etkiledi. Hayli basit bir ilkeye dayanan konteyner eşyaların daha süratli ve güvenli bir biçimde taşınmasını sağlar.

20. YÜZYIL: KARADAN NAKLİYAT

Araç motorları ve lastik tekerleğin icadıyla beraber ufak miktarlardaki yüklerin demiryolları yerine yine karadan fakat kamyonlar ve kamyonetlerle daha düşük maliyete taşınması mümkün oldu.

1825: DEMİRYOLLARININ ORTAYA ÇIKIŞI

James Watt tarafından verimliliği artırılan buhar makinesinin demiryollarında da kullanılmaya başlanmasıyla beraber insanlık tarihinde ilk defa büyük boyutlar ve miktarlardaki ticari yüklerin denizin yanı sıra karadan da nakliyesi mümkün oldu.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu