Bilim - Teknoloji - İnovasyon

Çok fonksiyonlu yeni tasarım ofis cihazları kişiselleştirilebiliyor

Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) pazarı oldukça önemli bir büyüklüğe ulaştı. Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) verileri 2013’te 61,6 milyar TL, 2014’te ise 69,6 milyar TL olan pazar büyüklüğünün, 2015’te 83,1 milyar TL’ye yükseldiğini gösteriyor. 2016’da sektörde TL bazında yüzde 15-20, dolar bazında ise yüzde 5-9 arasında büyüme bekleniyor. Büyümede Ar-Ge yatırımlarının ve inovasyonun en önemli faktör olacağı belirtiliyor. Teknolojide ve dijitalde, bu iki faktöre son yıllarda daha çok önem verilmesi sonucu meydana gelen gelişmeler, ofislerdeki çalışma koşullarını ve iş yapış şekillerini de etkiliyor. Özellikle mobil cihazların kullanım oranlarındaki hızlı yükseliş, ofis dışından bağımsız çalışma biçimlerinin giderek yaygınlaşması ve tüm fonksiyonları tek bir cihaz üzerinden elde etme ihtiyacının artması, ofis cihazlarında yeni trendleri ortaya çıkarıyor. Çünkü işleyişte yaşanan tüm bu değişimlerle kurumsal pazarda mobilite, bulut bilişim, verimlilik, güvenlik, çevrecilik ve tasarruf kavramları önem kazanıyor. Bu ihtiyaçlar da pazara yönelik ürünlerin özelliklerini ve tasarımını şekillendiriyor.

NEDEN ‘ÇOK FONKSİYONLU’?

‘Çok fonksiyonlu’ olarak adlandırılan bu yeni tasarım ofis cihazları; kişiselleştirilebiliyor, bulut tabanlı depolama alanlarıyla entegre çalışabiliyor, mobil cihazlar üzerinden erişime olanak tanıyor. Ayrıca zaman ve mekândan bağımsız olarak yazdırma, tarama, kopyalama, e-posta ve faks gibi işlemlerin yapılmasını da sağlıyor. Bu ürünler içinde ‘çok fonksiyonlu ofis yazıcıları’ da pazardaki payını giderek artırıyor ve şirketlere pek çok avantaj sağlıyor.

Çok fonksiyonlu yazıcı gereksiniminin giderek artmasında, akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar kullanımındaki yüksek talebin etkili olduğu vurgulanıyor. Bu iki alandaki talebin özelikle mobil ve bulut baskıyı destekleyen yazıcıların tercih oranını yükselttiği söylenirken, bu noktada güvenliğe de dikkat çekiliyor. Hızla artan mobilite güvenlik ihtiyaçlarını arttırdığından, personel kartı okuyucusuyla ya da şifreyle ulaşılabilen, üzerindeki bilgiyi güvenli saklayabilen, network üzerinde bilgi iletiminde güvenliği sağlayan, cihazların kullanımını denetim altına alıp takip eden yazılımlara sahip yazıcılara daha çok ihtiyaç duyuluyor. Çevre koruma politikalarının daha yaygın uygulanmasıyla da daha az elektrik tüketen, üretim ve kullanım aşamasında çevreye daha az zarar veren ürünler ön plana çıkıyor. Çok fonksiyonlu yazıcıların kullanımı da, tüm bu özellikleri barındırdığından, atağa geçmiş durumda.

3d yazici

200 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Masaüstü mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve lazer yazıcılar olarak iki segmente bakıldığında, iki tarafta da baskı kopyalama, tarama ve faks gibi özellikleri bir arada sunan çok fonksiyonlu yazıcı tarafında büyüme görülüyor. International Data Corporation’ın (IDC) araştırması, 2016 yılının dokuz ayında Türkiye’de satılan toplam masaüstü mürekkepli ve lazer yazıcı pazarının 200 milyon dolara yaklaştığını gösteriyor.

Konica Minolta Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Orhan Doğan, 2010-2015 arasında çok fonksiyonlu toplam pazarın iki kat büyüdüğünü ve büyümeye devam ettiğini belirtiyor. IDC’nin en son raporuna göre ise 2016’da yavaşlayan ekonomi ve süregelen sosyal ve politik gerilimler sonucunda, Türkiye lazer tabanlı çok fonksiyonlu yazıcı ve fotokopi pazarı adetsel bazda yüzde 13 civarı küçülse de cirosal bazda yükselmeyi sürdürdü. IDC Türkiye’de görüntüleme, baskı ve doküman çözümleri alanında araştırma müdürü olan Zeynep Kılıç, Türkiye pazarının yüksek fiyat hassasiyeti olan bir pazar olduğunu, bu nedenle üreticilerin politik ve ekonomik gelişmeleri ve son kullanıcı reaksiyonlarını yakından takip ederek ona göre fiyat ve pazarlama stratejileri belirlemelerinin çok önemli olduğunu dile getiriyor. Zeynep Kılıç’a göre, son kullanıcılar kâğıdın ofisleri yakın zamanda terk etmeyeceğinin farkında ve tek istedikleri baskı maliyetlerini takip edip kontrol altına alarak düşürmek.

ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLER

Özellikle son yıllarda dünya çapında yaşanan ekonomik zorluklar, şirketleri hızla dokümantasyon maliyetlerini kontrol altına alıp azaltmaya yarayan baskı hizmetleri yönetimi (MPS) çözümlerine yöneltiyor. Pazarın hızla bu yönde şekillenmeye devam edeceğini belirten Kyocera Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Türkay Terzigil, kurumların cirolarının yüzde 3’üne kadar ulaşabilen dokümantasyon maliyetlerini çok fonksiyonlu yazıcılar gibi doğru ürün ve çözümlerle yüzde 30 azaltabileceklerini kaydediyor. Türkay Terzigil, önümüzdeki süreçte MPS’ye ek olarak renkli ve dokunmatik ekranlı, kolay yönetilebilen, mobil ile bulut baskı destekli ve çevre dostu ürünler üzerine odaklanılmaya devam edileceğini öngörüyor. Bu ürünlerin daha çok son kullanıcıya efektif bir iş akışı sağlarken çevre etkisini azalttığını da özellikle vurgulanıyor.

Orhan Doğan da yazılımsal trendin öne çıkacağı kanaatinde. “Özellikle hesap takip ve maliyet kontrol yazılımları neredeyse standartlaşmış durumda” diyen Doğan, dijital arşivlemeye ve bulut tabanlı çözümlere entegrasyon sağlayan ürünlerin sayısının artacağını ifade ediyor.

AKILLI İŞ SÜRECİ

Akıllı çok işlevli yazıcılar (MFP) olarak da adlandırılan çok fonksiyonlu yazıcıların, iş süreçlerine de oldukça önemli katkıları var. IDC’nin inceleme raporu, yeni akıllı MFP’lerin özellikle KOBİ’lere daha akıllı iş operasyonları sağlayarak ve süreç verimliliklerini arttırarak üretkenliği geliştirmeye yardımcı olan işlevlerinin altını çiziyor. Rapor, “Buluta giriş-çıkış aracısı haline gelen akıllı MFP’ler, kağıt belgeleri yazdırma ve fotokopi çekme işlemlerini yapan basit bir cihazdan bir tür özelleştirilebilir dijital dönüştürme aracı haline gelerek şirketlerin bilgilere ulaşmasını, entegre etmesini ve paylaşmasını sağlıyor” diye devam ediyor. Bu da mobiliteyi yönetme ve kaynaklannı optimize etme baskısı altında olan KOBİ’ler için büyük önem taşıyor. Bu nedenle hem KOBİ’lerin hem de büyük şirketlerin büyüme ve rekabetçi performansı desteklemeye ve iş akışı araçlarını özelleştirmeye yönelik olarak bu ürünlere yatırımlar yapması gerektiği özellikle belirtiliyor.

3D YAZICILAR

Çok fonksiyonlu yazıcılardan bahsederken, uygulaması 1984’e dayansa da geçtiğimiz 20 yılda hızlı prototipleme alanının dışında çok fazla ilgi görmeyen 3D yazıcılara da değinmek gerekiyor. ‘Katmanlı üretim’ olarak kabul edilen 3D yazıcı teknolojisi, bilgisayar ortamında tasarlanan üç boyutlu objelerin somut hale dönüştürebileceği hızlı prototipleme araçları olarak tanımlanıyor. STL dosyası olarak kaydedilen üç boyutlu tasarımlar, 3D yazıcıya gönderilerek katman katman gerçeğe dönüştürülüyor. Henüz çok yeni bir pazar olması nedeniyle birçok yeni markanın ve ürünün hızla girip çıktığı 3D yazıcı pazarı, özellikle endüstriyel segmentte yapılan çalışmalarla yeni sektörlere yöneldiğinden büyüyerek şekillenmeye devam ediyor.

Bir diğer araştırma şirketi Con-text’in açıkladığı veriler, 2015’te yüzde 30 artışla 4,1 milyar dolar büyüklüğe ulaşan global 3D yazıcı pazarının 2020’lerde 16,2 milyar doları bulacağını gösteriyor. Konica Minolta’dan Orhan Doğan, 3D yazıcıların Türkiye için de umut verici bir pazar olduğunu ancak yaygın kullanım olgunluğuna erişmesi için zamana ihtiyaç olduğunu ifade ediyor.

KYOCERA BİLGİTAŞ TURKEY DOKUMAN ÇÖZÜMLERİ PAZ. VE İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ TÜRKAY TERZİGİL

“Türkiye’yi donanım ve yazılımda ihracat üssü yapacağız”

PAZAR LİDERİYİZ: IDC’nin sonuçlarına göre, Kyocera Document Solutions olarak 2015’te Türkiye fotokopi makinesi pazar lideri olduk. 20l6’nın ilk altı ayında da hem A3 renkli hem de siyah beyaz fotokopi pazar liderliğimiz devam ediyor. 2017’de fotokopi pazarı liderliğimizi devam ettirerek Türkiye’nin lider dokümantasyon çözümleri sağlayıcısı olma’ hedefimiz doğrultusundaki çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz. Türkiye’nin Kyocera için komşu ülkelere, Orta Asya’ya ve Kafkasya’ya donanım ve yazılım ihraç edecek bir ihracat üssü olması planları doğrultusundaki yatırımlarımız da 2017 projelerimiz arasında yer alıyor.

SİSTEMLERLE BAĞLANTI KURUYORUZ: 2016 sonlarına doğru piyasaya sunduğumuz yeni ürünlerimiz, 2017’de de satışta olmaya devam edecek. Ürünlerimizin çoğu, renkli dokunmatik ekran sayesinde kullanıcıların işlerini kolaylaştıran basit ara yüze sahip. Ayrıca Kyocera yazılım geliştirme platformu HyPAS ile uygulama geliştirilip cihaza yüklenebiliyor. HyPAS uygulamalarıyla kullanıcı paneli üzerinden doğrudan Doküman Yönetim Sistemleri (MDS) ve Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleri ile bağlantı kurulabiliyor, karmaşık iş süreçleri olan işletmelerin verimliliği artırılabiliyor.

DOKÜMAN TAKİBİ SAĞLIYORUZ: Equitrac, MyQgibi konularında dünyanın önde gelen yazılım çözümlerinin Türkiye yetkili iş ortağıyız ve müşterilerimize üstün güvenlik ve doküman takip çözümleri sunuyoruz. Tablet bilgisayarların ve akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması dokümantasyon sektöründe mobil ve bulut bilişim teknolojilerine olan ihtiyacı artırıyor. Bulut Baskı Birliği’nin kurucu üyesi olan Kyocera’nın bulut baskı uygulamaları, app store’lardan ücretsiz bir şekilde temin ediliyor. WI-FI network’e bağlt Kyocera çok fonksiyonlu fotokopi ve yazıcılarımızdan mobil baskı alınabiliyor.

KONİCA MINOLTA TÜRKİYE SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ ORHAN DOĞAN

“2017’de pazara yeni ürünler sunacağız”

ŞİRKETE ÖZEL ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ: 2016’da Türkiye pazarındaki gelişmeler ve kurdaki dalgalanmalardan dolayı şirketler artık daha dikkatli ve daha sıkı pazarlıklarla yatırım yapıyor. Çok fonksiyonlu yazıcı pazarında cirosal büyümede kutu satışı dediğimiz adet odaklı yaklaşım, yerini toplam çözüm, uygulama ve yazılım destekli tam çözüm paketlerine bırakıyor. Danışmanlık ağırlıklı bir kurumsal yaklaşım benimsiyoruz.

Bu doğrultuda müşterilerimizle karşılıklı olarak görüşüyor, ihtiyaçlarının ne olduğunu tespit ediliyor ve şirketlere özel çözümler sunuyoruz. Dijital arşiv, maliyet yönetimi gibi yazılımlarımıza olan talep de artıyor.

VERİMLİLİĞİ ARTIRACAĞIZ: Ürünlerimiz döngüsel olarak 3-4 yılda bir yenileniyor. 2017 yılında da pazara yeni ürünler sunacağız. Akıllı çok işlevli yazıcılar (MFP) artık bir İT ekipmanı olarak değerlendirilebilir konuma sahip. En çok öne çıkacak konular daha yüksek İT entegrasyonları, bulut çözümleri, kişiselleştirme, müşteri İT altyapısına tam entegrasyon gibi özellikler olacak. Bizim de amacımız, danışmanlık kalitemizi artırarak müşterilerimize daha çok fayda ile verimlilik sağlayacak çözümler sunmak ve toplam dokümantasyon ticaretini büyütmek.

MOBİL YAZDIRMAYA ÖNEM VERİYORUZ: KOBİ ve kurumsal şirketler, çok fonksiyonlu yazıcıları sıklıkla kullanıyor. Çünkü satın almalarında, mevcut durumdan daha iyi bir maliyete, iş akışlarına ve verimliliklerine katkı sağlayacak şekilde yenileme amacıyla hareket ediyor. Bulut üzerinden yazdırma ve follovv me print (gönderilen çıktıntn ağdaki herhangi bir yazıcıdan alınabilmesi) çoklu lokasyonlarda çalışanların çok tercih ettiği bir çözüm. Hangi lokasyona giderse gitsin o lokasyonda doküman üretebiliyor. Ayrıca mobil cihazlara hitap eden mobil yazdırma çözümleri de ürünlerimizde standart olarak bulunan bir özellik.

Çok fonksiyonlu yazıcılar işletmeye ne katıyor?

  • Kimlik doğrulama araçlarıyla hassas bilgilere erişimi kontrol ediyor, izin tabanlı erişimle de müşteri bilgilerini koruyor.
  • Mobiliteyi artırma hedeflerini destekliyor ve üretkenlik sağlıyor.
  • Zamandan ve paradan tasarruf sağlayan iş akışı çözümleri sunuyor.
  • Birden çok fonksiyon tek bir cihaz üzerinden elde edildiğinden maliyetleri azaltıyor.
  • Cihaz yönetimi özellikleriyle kolay ağ entegrasyonuna olanak veriyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu