Bilim - Teknoloji - İnovasyon

Aynasız fotoğraf makinelerine olan talep arttı

Akıllı telefonlann fotoğraf çekiminde daha fazla kullanılır hale gelmesiyle birlikte tüketiciler daha profesyonel lensi değiştirilebilir cihazlara yöneldi. Toplam fotoğraf makinesi pazarında satışlar önceki yıla göre yüzde 53 civarında küçülürken, Türkiye’de ve dünyada satışları artan tek kategori “aynasız” segmenti olarak görülüyor. Üreticiler de bu alana ağırlık vererek büyümeye odaklanıyor.


Akıllı telefonlann fotoğraf çekme yeteneklerinin artırılması ile tüketicilerin cep telefonlan ile fotoğraf çekebilmeleri kompakt fotoğraf makinelerine olan talebinin azalmasına yol açtı. Ancak bu durum bir yandan da daha iyi fotoğraflar çekmek için gelişmiş fotoğraf makinelerinin daha fazla tercih edilmesine olanak yarattı. Tüketicilerin daha hafif ve günlük hayata daha uygun ürünleri tercih etmesi nedeniyle aynasız fotoğraf makinelerine olan talep de arttı. Çoğu profesyonel fotoğrafçı da yıllardır kullandıklan ağır ekipmanlarına ek olarak daha hafif ama üstün kaliteyi elde edebilecekleri kompakt fotoğraf makinelerini tercih etmeye başladı. Tüm bu kullanıcı değişiklikleri de pazardaki dağılımı etkiledi.

Aynasız fotoğraf makineleri

PAZAR TOPLAMDA KÜÇÜLDÜ

Araştırma şirketi GfK’nin verilerine göre, fotoğraf makinesi pazarında 2014 yılında 310 bin adet satış yapıldı ve 190 milyon TL ciro elde edildi. Önceki yıla göre satış adedi yüzde 53 ve ciro ise yüzde 42 oranında küçüldü.

Dijital kameralar GfK tarafından üç ana seg-mentte inceleniyor. Buna göre, FL kategorisindeki lensi değiştirilemeyen sabit kameralar akıllı telefonlann direkt hedefi oldu ve satışlan günden güne azalıyor. Bazı markalar üretimlerini dahi durdurma aşamasına geliyor. Bu alan her ne kadar yüzde 73 oranı ile pazann adetsel olarak en büyük segmenti olsa da bir önceki yıla göre adetsel ve ci-rosal bazda yüzde 60 küçülme gösterdi. 2014 yılında bu alanda 82 milyon TL ciro ve 227 bin adet civarında satış gerçekleşti.

SLR kategorisi olarak değerlendirilen lensi değiştirilebilir, profesyonel ve yan profesyonel makinalar ise toplamın yüzde 22’sine ve 68 bin adet satışa sahip. Öte yandan cirosal olarak ise 90 milyon TL ile pazarın en büyük kategorisi. Bu alan önceki yıla göre adetsel olarak yüzde 25, cirosal olarak ise yüzde 24 küçüldü. Ancak toplama bakılınca göreceli olarak payı artıyor.

AYNASIZ BÜYÜYOR

CSC kategorisi olan lensi değiştirilebilir ama aynasız diye de adlandm-lan segment, SLR cihazlann daha kompakt, hafif versiyonlan ve nispeten yeni bir teknoloji sayılıyör. Türkiye’de ve dünyada satışlan artan tek kamera kategorisi de aynasız segmen-ti olarak görülüyor. Akıllı telefonlann satışlarının artması ve fotoğraf çekiminde daha fazla kullanılır hale gelmesinin ardından tüketiciler daha profesyonel lensi değiştirilebilir cihazlara yöneliyor. Bu tip kameralar teknolojisi itibariyle daha hafif ve kullanışlı olduğundan daha fazla tercih edilmeye başladı. Aynasız segmenti 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 124 büyüyerek satışlarını 15 bin adet civarına çıkardı. Her geçen gün de satışlan artmaya devam ediyor.


GfK’nın bu yıl için ise beklentisi toplam pazarda küçülmenin bir miktar azalarak yüzde 40 seviyesinde gerçekleşmesi, CSC (aynasız) cihazlann satışlarının artmaya devam etmesi yönünde. Beklentiler bu yöndeyken, şirketler de planlannı ona göre şekillendiriyor. Sony Sony Eurasia Ev Eğlencesi ve Dijital Görüntüleme Sistemleri Grup Ürün Müdürü Satoshi Shima-da, büyümenin ağırlıklı olarak değiştirilebilir lensli fotoğraf makinelerinden geldiğini ifade ediyor. Shimada, “Türkiye’de SLR fotoğraf makinelerinin pazardaki payı giderek büyüdü ve önümüzdeki yıl bu pazann daha da büyüyeceğini öngörüyoruz” diyor.

FARKLI MODELLER

Fujifîlm Dijital Fotoğraf Makineleri İş Geliştirme Müdürü Suat Gençer ise Fujifilmshop projesi ile aynasız segmentinde 2013’e göre beş katı büyüdüklerini söyleyerek, “Fujifilm önümüzdeki dönemde de aynasız (CSC) segmentinde fotoğraf amatörlerinin ihtiyaçlannı ve beklentilerini karşılayan ürünler geliştirmeye devam edecek. 2015 yılı Fujifilm için hem yeni ürün hem de Türkiye’de geliştirmeye devam ettiğimiz Fujifilmshop projesi açısından oldukça hareketli geçecek” diyor.

Tedarikçisi Ricoh Pentax olan Nar Teknoloji de hedeflerini ileri amatör ve profesyonel kullanıcılara yönelik olarak belirliyor. Nar Teknoloji Genel Müdürü Ahmet Ertan, “2015 hedeflerimizi outdoor kompakt modeller, aksiyon kameralar, ‘Weather Proof özelliğine sahip ileri amatör modeller ve profesyonel ürünler üzerine kurguladık” diyor.

Önümüzdeki kısa dönemde 500 TL altı modellerin satışında düşüş bekleyen Ahmet Ertan, “Buna karşılık yüksek optik zoom kapasitesi, büyük ve kaliteli objektif, su ve toz ge-çirmezlik, kötü hava şartlarına ve darbelere dayanıklılık gibi cep telefonla-nnın sunamadığı özelliklere sahip 500 TL üstü modellere büyük ilgi olacağını düşünüyoruz” diyor.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu