Bilim - Teknoloji - İnovasyon

Yağmur Suyunun Yerin Çok Derinlerine îndiği Keşfedildi

Southampton Üniversitesinden araştırmacılar yağmur suyunun yerin en az 13 kilometre altında bulunan kırılgan üst tabakanın altına sızabildiğini keşfetti. Bu keşfin depremler ve değerli maden yataklarının oluşumuyla ilgili yeni bilgilere ulaşmada kolaylık sağlayacağı düşünülüyor. Önceleri yüzey sularının, sıcaklığın 300°Cden fazla olduğu ve yüksek basıncın kayaçların yumuşayarak akışkan hale gelmesine neden olduğu katmana kadar sızmadığı düşünülüyordu. Ancak araştırmacılar yağmur suyu kaynaklı akışkanların bu derinliklere kadar ulaştığını keşfetti.

yagmur suyu

Yer kabuğundaki akışkanlar kayaçları zayıflatıp fay hatları boyunca depremlerin başlamasına neden olabilir.


Bu akışkanlar aynı zamanda değerli metaller de, örneğin altın, içeriyor. Yeni keşifler yağmur suyunun yerin derinliklerinde bile bu önemli süreçlerin gerçekleşmesinde pay sahibi olabileceğini söylüyor. Yeni Zelandadaki Güney Alp Dağlarındaki jeotermal akışkanların ve maden damarlarının incelendiği çalışmada, akışkanların ne kadar sıcak olduğuna ve kayaçlarla ne ölçüde tepkimeye girdiklerine bakılarak akışkanların kaynağı araştırıldı. Araştırmacılardan Dr. Catriona Menzies “Akışkanlar yer kabuğu boyunca ilerledikçe arkalarında, içlerinde su bulunan mineral yığınları bırakır. Biz de akışkanların nereden geldiğini bulmak için bu suları ve mineralleri inceledik” diyor. Bu kadar derine inen yüzey suları 400°C’nin üzerinde bir sıcaklığa ulaşıyor ve oradaki kayaçlarla tepkimeye giriyor.

Ancak araştırmacılar yaptıkları testlerle suyun nereden geldiğini belirleyebiliyor. Çalışma Earth and Planetary Science Lettersta. yayımlandı.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu