Haberler

Mâliye’den ağaçlandırma amaçlı kiralık araziler

Tarımsal amaçlı Hazine arazileri kullanıcılara doğrudan satılacak

Hazine’ye ait belediye mücavir alan sınırları içindeki tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin kullanıcılarına doğrudan satışının önü açılıyor. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve ilgili maddeleri kabul edilen torba yasa tasarısına göre satın alınan bu araziler sadece tarımsal amaçlı kullanılabilecek. Bu araziler rayiç bedelin tamamı üzerinden doğrudan satılacak. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Maliye Bakanlığı’nca tespit edilen ve üzerinde yapı olan Hazine’ye ait taşınmazlar öncelikle yapı sahiplerine satılacak ya da belediyeye bedelsiz devredilecek. Bunun için, yapının 19 Temmuz 2003’ten önce yapılmış olması şartı 30 Mart 2014’e çekiliyor. Bazı kamu lojmanları satışa çıkarılacak. İhale yapıldığı tarihte kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olacak. İhale bedeli, öncelikli alım hakkı sahibi tarafından peşin veya dört yıla kadar kanuni faiziyle taksitli ödenebilecek. Peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacak. Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecek, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabilecek.

Maliye Bakanlığı dokuz ilde 19 Hazine taşınmazını ağaçlandırma amaçlı çok düşük bedelle kiraya verecek. Ağaçlandırma yapacaklar hibe desteklerden de yararlanabilecek. Bakanlık önümüzdeki günlerde yeni Hazine arazileri için ilana çıkacak.


MALİYE Bakanlığı, Malatya, Bursa, Artvin, Adıyaman, Elazığ, Gümüşhane, Mersin, İsparta ve Gaizantep’te 19 taşınmazı ağaçlandırma amacıyla çok düşük bedelle kiraya verecek. Bu kiralamalarda ilk beş yıl için belirlenen bedelin yüzde 50’si alınacak. Ayrıca özel ağaçlandırmalarda yatırımcılar hibe desteklerden de yararlanabilecek. 18 taşınmaz için başvurularda son gün 30 Kasım olacak. Gazi antep’teki 36 bin 200 metrekarelik taşınmaza son başvuru ise 18 Aralık günü saat 17.00’ye kadar alınacak. Ağaçlandırma amaçlı kiraya verilmeye esas 115 adet taşınmazın hazırlıklarını tamamlayan Maliye Bakanlığı, önümüzdeki günlerde ilana çıkacak. 2018 yılında ağaçlandırma yapmak amacıyla kiraya verilecek taşınmazlar için ise listeler hazırlanıyor. Bu arada torba yasa tasarısıyla tarımsal amaçlı hazine arazilerinin kullanıcılara doğrudan satışının yolu da açılıyor.

10 YILLIK KİRALANIYOR

Maliye Bakanlığı, Türkiye’de orman alanlarını çoğaltmak, toprak, su bitki arasında bozulan dengeyi kurarak erozyonu önlemek ve insanların daha yeşil, temiz ve güzel bir ortam içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla Hazine taşınmazlarının ağaçlandırma amaçlı kiralamasını teşvik ediyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce 2003 yılından bugüne kadar toplam 827 adet 84 milyon 371 bin 386.62 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verildi. Bu dönemdeki en çok kiralama yapılan iller sırasıyla 72 taşınmazla İzmir, 30 taşınmaz ile Konya, 29 taşınmaz ile Gaziantep, 27’şer taşınmaz ile Ankara ve Manisa oldu. Son 14 yılda Aydın’da 22, Karaman’da 19, Şanlıurfa’da 16, Elazığ’da 15 ve Kırşehir’de 14 taşınmaz ağaçlandırma yapılması için kiralandı.

Belediye ve belediye mücavir alan sınırları dışında kalan Hazine taşınmazları üzerinde 10 yıla kadar ağaçlandırma izni veriliyor. Bu sürenin bitiminde projesinde belirtilen süreyle sınırlı olmak kaydıyla 10 ar yıllık dilimler halinde kiralama yenileniyor. Örneğin, bu süre toplamda cevizde 150 yıla, bademde 60 yıla çıkıyor.

İLK BEŞ YIL YÜZDE 50’Sİ ALINIYOR

Maliye Bakanlığı Hazine taşınmazları üzerinde ağaçlandırma yapmak isteyenlere büyük kolaylıklar sağlıyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce taşınmazlar çok cüzi bedellerle kiraya veriliyor. Ayrıca ilk beş yıl için belirlenen bedelin yüzde 50’si almıyor. Ağaçlandırma amaçlı kiraya verilecek Hazine taşınmazlarından alınacak kira bedelleri her yıl Orman ve Su işleri Bakanlığı tarafından belirleniyor. 2017 yılı için kavak, okaliptüs, kızılağaç, kestane, ceviz, zeytin, badem, harnup, antepfıstığı vb. ağaç türlerinin dönümü 7.94 TL, fıstıkçamı, kızılçam, karaçam, Halepçamı, Elderika (Iran) çamı, sarıçam, sahilçamı, radyata, sedir, göknar, ladin, servi, mazı, ardıç ve benzeri ağaç türlerinin dönümü ise 3.13 TL’den kiraya veriliyor.

2018 yılı kira bedeli ise Orman ve Su işleri Bakanlığı tarafından fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak yeniden belirlenerek, ocak ayında Maliye Bakanlığı’na gönderilecek.

HİBE DESTEK FIRSATI

Ayrıca, özel ağaçlandırmalar yapacaklar hibe desteklerden de yararlanılabiliyor. Orman ve Su işleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, orman köyünde ikamet eden orman köylülerine, onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, Hazine arazilerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleriyle üç hektara kadar yapacakları özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için yüzde 65’e kadar hibe desteği veriyor.

Gerçek veya tüzel kişilere ise onaylı uygulama projesine göre bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, hazine arazilerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerde ve sahipli arazilerde asli tür veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile yapacakları özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlık çalışmalarında hibeye esas yatırım giderlerinin yüzde 25’ini karşılıyor.

ELEKTRONİK BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verilecek taşınmazlar valiliklerce (defterdarlık) tespit ediliyor. Altı aylık dilimler halinde Maliye Bakanlığına bildirim yapılıyor. Taşınmazların ilan tarihi ise Bakanlık tarafından belirleniyor. Ağaçlandırma amaçlı kiralama talebinde bulunmak isteyenler defterdarlık ve mal müdürlüklerine başvuruda bulunabiliyor. İstenilmesi halinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü nün web sitesi (www.milliemlak.gov.tr) üzerinden de elektronik olarak başvuru yapılabiliyor.Ağaçfandırma yapılmak amacıyla kiraya verilecek Hazine taşınmazlarının hak sahiplerinin belirlenmesi sırasında başvuru bedeli almıyor. 2017 yılı için başvuru ücreti olarak birinci grup olarak nitelendirilen; taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan, köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde oturmayan veya köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan gerçek kişilerin 100 bin metrekareye kadar (100 bin metrekare dahil) taşınmaz için hak sahibi olanlardan 378 TL almıyor. Başvuru ücreti ikinci grup olarak nitelendirilen; tüzel kişiler ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişilerin 3 milyon metrekareye kadar (3 milyon metrekare dahil) taşınmazlarda 3 bin 768 TL olarak uygulanıyor. Hak sahipliği tespit edildikten sonra hak sahibi olmayanlardan tahsil edilen başvuru bedelleri kendilerine iade ediliyor. Hak sahiplerinin taleplerinden vazgeçmesi veya hak sahipliliğinin iptali durumunda, başvuru bedeli iade edilmiyor. Gaziantep’teki taşınmaz için çıkılan ilanda başvuru bedeli birinci ve ikinci grup için sırasıyla 346 TL ve 3 bin 460 TL olarak belirlenmiş bulunuyor.

ÖNCELİK KÖYLÜYE

Kiralama işlemlerinde öncelik birinci grupta olacak. Bu işlem yapılırken öncelikle başvuru var ise taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan, köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde oturmayan veya köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan gerçek kişilerin talepleri 100 bin metrekareyi geçmeyecek şekilde karşılanacak. Kalan taşınmazlara var ise ikinci grup talepleri karşılanacak.

Ağaçlandırma amaçlı ilan edilen Hazine taşınmazlarının ilanları başta www.milliemlak.gov.tr olmak üzere ilgili defterdarlık ve ilgili mal müdürlüklerine ait internet siteleri ile taşınmazın bulunduğu köyde yayımlanıyor. Maliye Bakanlığının web sitesinde halen ağaçlandırma amaçlı kiraya verilmek üzere ilana çıkılan 18 adet Hazine taşınmazına ilişkin liste ile Gaziantep’teki taşınmaz için verilen ilan yer alıyor.

2018’DE DE SÜRECEK

Bu yıl içinde ilan işlemleri tamamlanan ve hak sahibi belirlenen 1 milyon 148 bin metrekarelik 19 adet Hazine arazisinin kiralama işlemleri yapılmak üzere talimat veren Maliye Bakanlığı, sekiz ilde 18 Hazine arazisinin çok düşük bedelle ağaçlandırma amaçlı kiralanması için ilana çıktı. Ardından Gaziantep Defterdarlığı ise geçen hafta Kavşak Köyü Karakaya Mevkii’nde 36 bin 200 metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazını ağaçlandırma yapılmak üzere ilana çıkardı. Maliye Bakanlığı, yine ağaçlandırma amaçlı kiraya verilmeye esas 115 adet taşınmazın hazırlıklarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde diğer taşınmazlar için de ilana çıkılacak. 2018 yılında ağaçlandırma yapmak amacıyla kiraya verilecek taşınmazlar içinse listeler hazırlanıyor.

Gökhan KARDEŞ / Başkardeşler Tarım Ortağı
Arazînin nerede olduğu önemli

Ağaçlandırma ihalelerine, bütçesi olan köylüler ilgili gösteriyor. Maliye Bakanlığından bu taşınmazlar çok cüzi fiyatlarla kiralansa, ilk beş yıl belirlenen bedelin yüzde 50’si ödense, hatta özel ağaçlandırmada hibe desteklerden yararlanılsa bile bir bütçeye ihtiyaç var. Söz konusu taşınmazın konumu önemli. Özellikle kurulmak istenen meyve bahçesi için uygun mu bakılmalı. Doğru ürün ve uygun pazar koşullarıyla bu meyve bahçeleri bölge halkı için önemli bir gelir kapısı olur. Girişimciler için yatırım  yapılabilecek arazinin yanı sıra büyüklüğü ile de ilgileniyor. Yatırım maliyetini karşılayacak bir büyüklük baz alınıyor. Yatırım yapılacak arazînin nerede olduğu artık biraz daha önemli.

Şu anda kiralama da olsa, ileride bu taşınmazların ‘yine ağaçlandırma amaçlı’ olarak satışının gündeme gelebilir. Tapulu ormanınız olur.

Fidanlık kurmak başlıklı yazımızada mutlaka bir göz atın.

Orman Yatırımcısına Devlet Desteği başlıklı yazımızda ilginizi çekebilir.

Hülya Genç SertkayaEtiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu