Bilim - Teknoloji - İnovasyon

Karadeliklerin Manyetik Alanı

Galaksilerin merkezlerindeki karadelikler ile ilgili hesaplar, karadelik içeren sistemlerin dinamiklerinde, manyetik alanların da önemli olduğunu gösterdi.

karadelik

Dr. M. Zamaninasab ve arkadaşlarının yaptığı araştırmanın sonuçlan Natureda yayımlandı.

Araştırma ekibinin üyelerinden Dr. A. Tchekhovskoy’un daha önce yaptığı kuramsal çalışmalar, karadeliklerin etrafındaki manyetik alanların büyüklüğünün kütleçekim alanları kadar büyük olabileceğini göstermişti. Ancak bu çıkarımı destekleyen herhangi bir gözlem yoktu. Araştırmacılar, karadeliklerden yayılan radyo dalgalarını inceleyerek karadeliklerin etrafındaki manyetik alanların büyüklüğünü belirledi. ABD’deki radyo teleskopların geçmişte elde ettiği verileri kullanarak yapılan hesaplar, kuramsal tahminleri doğruladı. Sonuçlar, karadeliklerin etrafındaki manyetik alanların kütleçekim alanları kadar büyük olabileceğini gösteriyor.Karadeliklerin manyetik alanları, karadeliklerin etrafındaki cisimlerin hareketlerini ya da karadeliklerin ışımalarını önemli ölçüde etkileyebilecek kadar büyük olabiliyor.

Bu durum karadeliklerin davranışlarını tanımlayan modellerde, manyetik alanların da dikkate alınması gerektiğini gösteriyor.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu