Haberler

Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği Yayınlandı

Uzun süredir yayınlanması beklenen yönetmelik geçtiğimiz yılın son günlerinde yayınlandı. Veri sorumlusu bulundurmak zorunda olan şirketler yönetmeliğin içeriğine uygun hareket etmek için harekete geçtiler…

BU yıl adım en çok duyacağımız kuramlardan birisi Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) olacak. Nitekim yeni yıl ile birlikte kurumun adı kulaklarıpııza gelmeye başladı. Şöyle ki; KVKK tarafından hazırlanan “Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik” 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı ve 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Buraya kadar bir problem yok.

Yönetmelik yayınlanınca konunun önemini kendilerini ilgilendirdiği için iyi bilen birçok firmayı telaş aldı. Tahmin edersiniz ki hukuk servisleri hemen telefonlara sarıldı. İlk aradıkları yerler KVKK ile binlerce dolar verdikleri ve bu konuyla ilgili danışmanlık aldıkları çeşitli kurum ve insanlar oldu. Tüm bu telaşın sebeplerini anlatmaya çalışayım…

BİR TELAŞ, BİR TELAŞ…

Birincisi, “irtibat Kişisi ve Veri Sorumlusu Temsilcisi” konusu idi. Veri sorumlusu eğer Türkiye’de yerleşik olan bir tüzel kişi ise, bir irtibat kişisi atamak zorunda. Atanan bu irtibat kişisi, veri sorumlusu ile ilgili kişi veya KVKK arasındaki iletişimin sağlanmasından sorumlu olacak. Veri sorumlusu Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişi ise, bir irtibat kişisi atamak ve sicile kayıt sırasında atadığı bu irtibat kişisine ait bilgileri VERBÎS’e işlemek zorunda. Veri sorumlusu yurtdışmda yerleşik olan bir tüzel kişi ise, bir veri sorumlusu temsilcisi atamak zorunda. Atanacak bu veri sorumlusu temsilcisinin, Türkiye’de yerleşik olan bir tüzel kişi ya da Türk vatandaşı bir gerçek kişi olması gerekiyor.

Firmaları telaşlandıran diğer sebep ise yönetmeliğin yayınlanmasından iki gün sonra yani 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girecek olmasıydı. Firmalar eksik bir şey yapıp milyonları bulan cezalar ödemek istemiyorlardı. Tüm telaşlarının sebebi buydu.

YETKİLİSİNE SORDUK

KVKK öğleden sonra internet sitesinden bir açıklama yayınladı fakat biz ilk elden bilgi alalım dedik ve KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir’e sorduğumuzda şu cevabı aldık:

“Bilindiği üzere 6698 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında veri sorumlularının Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorunda olduğu, Kanunun 16 ncı maddesinde ise, Veri Sorumluları Sicili’nin Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulacağı ve kayıt zorunluluğuna Kurul tarafından istisna getirilebileceği hükümleri yer alıyor. Bu kapsamda Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin yürürlük tarihinin 01.01.2018 olarak belirlenmiş olması, Sicile kayıt yükümlülüğünün başladığı anlamına gelmiyor. VERBİS’in (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) hizmete açılması, Kurul tarafından bir başlangıç tarihi belirlenmesi ve istisnaların açıklanması akabinde veri sorumluları için kayıt yükümlülüğü başlayacak.”

DETAYLAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Diğer yandan insanların en çok merak ettiği soru ise şuydu: Veri Sorumluları Sicili’ne kişisel veriler işlenecek mi? Biz bu soruyu da Başkana sorduk. Verdiği cevap şöyle:

“VERBİS sistemine, kişisel verisi işlenen kişilere ait kişisel veriler değil, aksine başlıklar halinde kategorik bazda hangi tür kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği, bu kişisel verilerin ne kadar süreyle muhafaza edileceği ve kategorik bazda nerelere aktarılabileceği gibi bilgiler girilecek. Bu nedenle, Veri Sorumluları Sicili’nde hiçbir şekilde kişisel veri bulunmayacak.”

Yeni yılın ilk haftasının birçok firmanın hukuk bölümünün gündemi buydu. Umarım açıklayıcı olmuştur. Diğer taraftan bir bilgi daha verelim. Kanun ve yönetmelik hükümleri gereği veri sorumlularınca yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili olarak detaylı bilgilendirme metni önümüzdeki günlerde KVKK’m internet sitesinden ayrıca duyurulacak. Bizden söylemesi…

MUSA SAVAŞ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu