Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Vergisini düzenli ödeyene yüzde 5 indirim

Vergisini düzenli ödeyen mükellefe yüzde 5 indirim yapılacak. Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak, işyerini kapatan esnafa işsizlik ödeneği verilecek. Genel Sağlık Sigortası borçları, TEDAŞ alacakları, tarımsal kredi borçları yeniden yapılandırılacak…

MÜJDELER paketi milyonları sevindirecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifinin yasalaşmasıyla vergisini düzenli ödeyen mükellefe yüzde 5 vergi indirimi yapılacak. Uygulama için parasal tavan 1 milyon TL olacak. Esnafa işsizlik sigortası hayata geçirilecek. Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak. 1.9 milyon esnaf, sandıktan yararlanacak. Esnaf ahilik sandığı kapsamında zorunlu sigortalanacak. Kurulan sandığa kazanç üzerinden esnaf yüzde 2, devlet yüzde 1 civarında prim ödeyecek. Esnafın her ay ödeyeceği prim, kazancına göre 35.55 ile 266.6 TL arasında değişecek. Son üç yıl içinde, sigortalılığının sona ermesinden önceki son üç ay sürekli çalışan işsiz esnafa faaliyet sürelerine göre altı, sekiz veya 10 ay işsizlik ödemesi yapılacak.

Esnafa ödenecek işsizlik maaşı aylık 711 TL ile bin 422 TL arasında değişecek. Üç kategoride uygulanan genel sağlık sigortası (GSS) prim oranı tek kategoriye indirilerek 53 TL’ye düşürülecek. 7.2 milyon kişinin geçmiş GSS prim borçları yeniden yapılandırabilecek. İşyeri ve konutların, satış bedelinin yurtdışından getirilecek döviz olarak ödenmesi şartıyla, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kurumlara ilk satışı, KDV’den istisna olacak. TEDAŞ alacakları, tarımsal kredi borçları, takipteki Irak Programı Kredileri de yeniden yapılandırılacak.

duzenli vergi

YÜZDE 5 VERGİ İNDİRİMİ

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Kanun teklifi vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminin yolunu açıyor. Teklife göre ticari, zirai veya mesleki kazancı nedeniyle verilen yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilecek. Hesaplanan indirim tutarı, 1 milyon TL’den fazla olamayacak. Vergiye uyumlu mükellefe vergi indirimine yönelik düzenleme, teklifin bu haliyle yasalaşması halinde 1 Ocak 2018’den itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde vergi indirimi uygulanacak.

Yüzde 5 vergi indiriminden, indirimin hesaplanacağı yıl dahil olmak üzere son üç yıla ait beyana dayalı tüm vergilere ilişkin beyannamelerin gününde verilmiş ve tahakkuk eden vergilerin de süresinde ödenmiş olması gerekecek. Düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmayacak.

İndirimden yararlanacak mükelleflerin, üç yıllık dönemde haklarında beyana tabi vergi türleri itibariyle ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekiyor. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi cezaları dahil vergi aslı bin TL’nin üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartı aranıyor.

YABANCIYA KONUT SATIŞI

Kanun teklif ile yabancılara konut satışına KDV istisnası getiriliyor. İnşaat sektörünün teşvik edilmesi amacıyla, inşa edilen iş yeri ve konutların, satış bedelinin yurtdışından getirilecek döviz olarak ödenmesi şartıyla, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumla-ra ilk satış KDV’den istisna olacak.

Bakanlar Kurulu’na tapu harçlarına ilişkin olarak, özellikle vergi politikası bakımından uygulamayı yönlendirebilmek, belirli alanları teşvik etmek amacıyla yetki veriliyor. Buna göre Bakanlar Kurulu, harçlarda kanuni nispeti gayrimen-kullerin türleri, gayrimenkullerin sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, bir katma kadar artırmaya, onda l’ine kadar indirmeye yetkili olacak.

Hükümetin inşaat sektörünü canlandırmak için niyet ve gayretini gördüklerini, desteklediklerini söyleyen inşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (ÎM-KON) Başkanı Tahir Tellioğlu, beklentilerinin, sektöre dair indirim ve iyileştirmeler yapılırken, sektörün görüş ve taleplerinin de alınması olduğunu söylüyor. Tellioğlu, “Aksi halde yapılan iyileştirmelerin, teşviklerin bir bütün olarak faydasını göremiyoruz. Yabancıya konut ve iş yeri satışında KDV istisnası yerine, tapudaki harcın indirilmesi sektörü daha çok hareketlendirir” diyor.

ESNAFA AHİLİK SANDIĞI

Teklif ile Esnaf Ahilik Sandığı kuruluyor, esnafa işsizlik sigortasının yolu açılıyor. İlgili maddelerin 1 Temmuz 2017 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülen teklife göre kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak. 216 bin kişisi şirket ortağı olmak üzere 1.9 milyon esnafı yakından ilgilendiren teklife göre Esnaf Ahilik Sandığı, Sayıştay tarafından denetlenecek. Sandığın gelirleri, Esnaf Ahilik Sandığı primlerinden, bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlardan, sandığın açık vermesi durumunda devletçe sağlanacak katkılardan, sigortalılardan alınacak ceza, gecikme zammı ve faizlerden, diğer gelir ve kazançlar ile bağışlardan oluşacak. Sandık, damga vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında isteğe bağlı sigortalılar, jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar Esnaf Ahilik Sandığı kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılacak. Esnaf Ahilik Sandığı sigortası, zorunlu olacak. Teklifle Esnaf Ahilik Sandığı sigortasmın gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, sandık sigortalıları ve devlet, Esnaf Ahilik Sandığı primi ödeyecek. Primler, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2’si sigortalı ve yüzde l’i devlet payı olarak alınacak. Herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun sona ermesi halinde, o ana kadar sigortalıdan kesilen Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile devlet payı iade edilmeyecek. Esnaf Ahilik Sandığına sigortalılarca ödenen primler, kazancın tespitinde gider olarak kabul edilecek.

1 2 3Sonraki sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu