Haberler

Ucuz Tarim Kredisi Kampanyaları

Tarım kredileri diğer sektörlere kullandırılan kredilerden biraz daha farklı dizayn ediliyor. Birçok üründe hasat zamanı yılda bir olduğu için bankalar da üretici kesimine yılda bir kez ödemeli krediler veriyor. Hammadde alımlarında ise beş ay faizsiz dönemli krediler ön plana çıkıyor.

Bu nedenle tarım kredilerinde faiz oranları farklılıklar gösteriyor. Sektör temsilcilerinden edindiğimiz bilgiye göre, tarıma verilen kredilerin çiftçiye maliyeti yüzde 15-18 arasında değişiyor. Krediler genelde spot kredi şeklinde kullanılıyor. Örneğin, beş ay ödemesiz ve faizsiz tarım kredilerinde yıllık maliyetler yüzde 17-18‘lere kadar yükselirken, faizsiz ödemesiz dönemli kredilerde bu oranlar yüzde 15’lere gerileyebiliyor. Tabii bu oranlar bankadan bankaya da farklılık gösterebiliyor.

Bankacılık sektörü tarıma özel dönemsel faiz indirimleri de yapıyor. Örneğin, Dünya Çiftçiler Günü kapsamında tarım kredileri konusunda iddialı bankalar Mayıs ayı boyunca faiz oranlarında bir ile iki puan arasında faiz indirimleri yapıyor.

14 MAYIS Dünya Çiftçiler Günü’nde Türk bankaları da her yıl olduğu gibi tarıma özel cazip kampanyalar düzenledi. Çoğu Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalarda tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösterenlere düşük faiz oranlan ve beş yıla varan vade imkanları sağlandı.

Tarım sektörüne özel kredilerde bir yıl vadeli spot kredi faizleri yüzde 15-18 arasında değişkenlik gösteriyor. Ancak Mayıs ayma özel düzenlenen kampanyalarda söz konusu faiz oranları 1-2 puan daha düşük seviyelerde belirleniyor. Bu arada birçok banka da yine sadece Mayıs ayı süresince tarım ve hayvancılıkla ilgilenen üreticilerden kredi kullanırken dosya masrafı talep etmiyor.

Bugün Türkiye’de üç milyona yakın tarım işletmesi bulunuyor. Bunun anlamı, 10 milyonu aşkın insanın bu sektörde istihdam edildiği. Bu nedenle tarım Türkiye için en kritik sektörlerden biri. Yoğun istihdam yaratmasının yanı sıra ülkenin gıda ihtiyacını karşılaması ve yüksek ihracat potansiyeli olması da önemini artırıyor. Bu nedenle bankacılık sektörünün son 10 yılda tarıma olan

ilgisi artarak sürüyor. Bu durum rakamlara da yansıyor. 2010 sonunda 22.55 milyar TL olan Türkiye’deki toplam tarım kredilerinin tutarı aradan geçen altı yılın sonunda yaklaşık 3.5 kat artışla 77 milyar TL’ye çıktı.

tarimsal uretim

ÜRÜNE ÖZEL ÇÖZÜMLER MODA

Tarım sektörünün kendine özel yapısı nedeniyle bankalar sektöre özel hizmet ve ürünleri hayata geçiriyor. Örneğin, tarım kredilerinde yılda bir kez sadece hasat döneminde geri ödemeli krediler çok moda. Hatta bu sadece kredilerle de sınırlı değil. Çiftçilerin bir yıl boyunca kullandığı cep telefonlarmı yılda bir kez üstelikte faiz vermeden ödeme imkanı sağlayan bankalar, benzer kolaylığı Bağ-Kur, vergi, otomobil kredileri ve BES ödemelerinde de sağlıyor. Bu liste daha da uzatılabilir. Yani bankanız yıl boyunca sizin adınıza aylık ödemelerinizi yaparken, siz sadece hasat dönemi bir defada toplu ödeme yapıyorsunuz.

Tarıma odaklanan bankalar tarım bankacılığı bölümlerinde artık ziraat mühendislerine görev veriyor. Amaç, sektörün sadece finansal ihtiyacını değil, sorunlarım ve bilgi ihtiyacım da karşılayabilmek…

Görünen o ki, bankacılık sektörü için tarım sektörünün önemi her geçen gün artacak. Buna bağlı olarak yeni ürünler, özellikle de üretime özel çözümler ve finansman imkanları ile danışmanlık hizmetleri artarak sürecek.

44 MİLYAR TL KREDİ

Ziraat Bankası gerek sübvansiyon kapsamında, gerekse sübvansiyon dışında tarım sektörüne en büyük kredi desteğini veren banka unvanını koruyor. 2016 yılsonunda 42 milyar TL düzeyinde olan tarım kredilerinin toplamı, 2017 Mart sonunda 44.4 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bunun içinde sübvansiyon uygulamaları dışında kullandırılan tarım kredilerinin tutarı ise 11 milyar TL’yi aştı.

Tarım kredilerinin yaklaşık yüzde 37’sinin yatırım kredisi olduğu bilgisini veren Ziraat Bankası Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Göğe-bakan, “Gerek işletme gerekse yatırım \ kredilerinde vade uzunluğu ve ödeme periyodu, tamamen faaliyet konusu, üretim döngüsü ve yatırımın özelliklerine uygun olarak belirleniyor. İşletme kredilerimiz de dahil toplam tarım kredilerimizin yüzde 47’si, vadesi iki yıldan daha uzun olan kredilerden oluşuyor. Bu yapıyla üreticilerimize gelir elde etme dönemleri ve faaliyet döngülerine en uygun ödeme seçeneklerini sunuyoruz” diyor.

Bu kapsamda Ziraat Bankası’nda tarım kredileri, temel olarak hayvancılık, bitkisel üretim, su ürünleri ve me-kanizasyon kredileri olarak dört ana başlıkta faaliyet gösteriyor. Her ana üretim konusu alt üretim konularına göre detaylanıyor. Örneğin, hayvancılık kendi içinde büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvancılık, arıcılık, vb. gibi alt dallara ayrılıyor. Bunlar da yine kendi içinde örneğin büyükbaş hayvancılık süt hayvancılığı, besicilik, damızlık düve yetiştiriciliği gibi daha alt dallara ayrılıyor. Bu sayede banka her türlü tarımsal üretim faaliyetinin finansmanını sağlıyor.

Amaçlarının tarladan sofraya kadar tarımsal değer zincirinin tüm halkalarım içeren, üreticilerin her türlü finansal ihtiyacını karşılamak olduğunu söyleyen Göğebakan verilen hizmet ve ürünleri şöyle özetliyor:

“Tarım sektörüne yalnızca kredi kullandırmıyoruz. Bu alanda yatırım yapmak isteyenlere ve üreticilerimize sektörel gelişmeler, yeni teknolojiler ve finansal enstrümanlar, tarım alanındaki teşvik uygulamaları gibi konularda danışmanlık da yapıyoruz.”

Büyük kredi hacmine rağmen Ziraat Bankası’nm tarımda takipteki kredi oram ise mart sonu itibariyle yüzde 0.86 gibi son derece düşük düzeyde bulunuyor. Bankanın bu alanda iddialı olduğu bir diğer alan ise sözleşmeli üretim kredileri. Bu kapsamda farklı konularda üretim yapan 24 bin üreticiye kredi kullandırdıklarım söyleyen Göğebakan, bankanın bu alandaki politikası hakkında ise şu bilgiyi veriyor;

“Örtüaltı tarımı ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi dış ticarette önemli üretim konuları ile tarımsal mekanizasyon yatırımları bu yıl ön plana aldığımız konular. Ayrıca yeni teknoloji ile donatılmış, ölçek ekonomisine katkıda bulunacak büyüklükte işletmelerin kurulumu ve modernizasyonu yönündeki finansman desteğimizi sürdürmenin yanında, dış ticarette rekabet gücünü arttıracak katma değeri yüksek ürünlerin toplam üretim içerisindeki paymın büyütülmesine de katkı vermeyi hedefliyoruz.”

FAİZİ YÜZDE 50 İNDİRDİ

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Dünya Çiftçiler Günü’ne özel olarak her yıl düzenlediği çiftçilere yönelik kredi kampanyasını bu yıl da devreye aldı. Banka söz konusu kampanya kapsamında 1-31 Mayıs tarihleri arasında tarım kredisi kullanan üreticilere kredi türüne göre yüzde 50’ye varan faiz indirimi sunuyor.

TEB’in üreticilere finansal desteklerinin yanı sıra finansal olmayan hizmetler de sunduğunu söyleyen TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz,

“Bu kapsamda il il gezerek düzenlediğimiz TEB KOBİ Akademi Tarım Buluşmaları ile tarım üreticilerinin işletmelerini nasıl daha verimli hale getirebileceklerinin ipuçlarını veriyor, sektörün sorunlarını masaya yatırıyoruz. TEB KOBİ Danışmanlık Programı çatısı altında eğitimli tarım şubelerindeki portföy çalışanlarımız, üreticilere ihtiyaç duydukları konularda rehberlik ediyor. TEB KOBİ TV’de ise tarım sektörü çalışanları ve üreticilerine bu alana yönelik pek çok konuda haber veriliyor” diyor.

TEB Aile Akademisi ile toplumun finansal okuryazarlık seviyesini yükseltmek ve tasarruf bilincini geliştirmek için çalışan Banka, şimdi de tarım işletmeleri ve çiftçiler için finansal okuryazarlık eğitimleri düzenlemeye başladı. Bu kapsamda ilk eğitimini 11 Mayıs Perşembe günü Kayseri’de düzenleyen TEB, yıl boyunca tarıma özel eğitimler vermeyi sürdürecek.

YÜZDE 0.99 FAİZLİ, YEDİ YIL VADELİ

Denizbank, hayvancılık, seracılık, meyvecilik, traktör ve tarımsal ekipman, arazi alımı, balıkçılık konularında üreticilerin her türlü tarımsal yatırımını finanse ediyor. Üreticilerin sosyal hayatım ve sürdürülebilir tarımını desteklemeyi hedefleyen banka, bu kapsamda Düğün Dernek, Köysel Dönüşüm, Pulluk Mibzer, Tadilat Modernizasyon ve İyi Tarım Uygulamaları kredileri de veriyor.

Üreticilere uygun vade ve gelir elde etme periyodlarma uyan geri ödeme koşulları ile tarımsal yatırım kredileri sunduklarını söyleyen DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, “Traktör ve ekipman kredilerinde, sektör liderleri ile anlaşmalar yaparak çiftçimize daha avantajlı fiyatlarla ürünler sunuyoruz. Çiftçiler yüzde 100 kredi-lendirme ile yedi yıla varan vade ve yüzde 0.99’dan başlayan faiz oranları ile Traktör Kredisi kullanabiliyor. Üreticilerimize projeli yatırım kredilerimizle, tarımsal tesis kurulumu, ekipman alımı ve canlı materyal temini konularında danışmanlık yapıyor, anahtar teslim proje hizmeti sunuyoruz” diyor.

Banka ayrıca Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) fonları, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kapsamında, tarımsal işletmeleri AB standartlarına yükseltmek amacıyla hibe kapsamında yer alan projelerini uygun vade ve ödeme koşulları ile finanse ediyor. Bir milyonu aşan çiftçi müşterisine toplam 9.5 milyar TL’yi aşan tarımsal kredi kullandıran Denizbank özel bankalar arasındaki yüzde 39’luk pazar payı ile sektör lideri.

Saha ekiplerine verdikleri tabletler sayesinde çiftçileri artık tarlalarında ziyaret ettikleri bilgisini de veren Burak Koçak, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ekiplerimiz bu sayede şubeyi köye taşıyorlar. Bununla birlikte çiftçilerimiz bir SMS ile kredi başvurusunda bulunabiliyor. ‘Deniz’den Toprağa’ Facebook sayfamız ile hedefimiz, üreticimizin finansal okuryazarlığını artırmak ve tarımsal danışmanlık yapmak. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yürüttüğümüz projelerle tarımın her alanında var oluyor ve destek veriyoruz. Bu projeler kapsamında 5 bin köye 500 bin kitap götürdük. Ayrıca başarılı çiftçi ailelerin çocuklarına TED işbirliği ile eğitim bursu sağlıyoruz.”

ORGANİK TARIMA ÖZEL KREDİLER

Şekerbank tarımda kırsal kesimin özellikle de küçük üreticilerin finansmanına öncelik veriyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ne özel kampanya düzenleyen banka döneme özel faiz ve ödeme koşullarıyla finansman sağlıyor.

31 Mayıs 2017 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında çiftçilere, uygun faiz oranları ile 18 aya varan vadelerle, masrafsız finansman olanağı sağladıklarını söyleyen Şekerbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Sabaz, “Üreticilerin işletme giderlerini karşılamaya yönelik ‘Has Kredi’ ürünümüzü beş yıla kadar vade ve yılda bir ödeme imkânı ile üreticilerimize sunuyoruz. Hayvancılık alanında faaliyet gösteren üreticilere yönelik, hayvan alımı, yeni tesis kurulumu ve mevcut tesislerin modemize edilmesi için ‘Damızlık Süt Sığırcılığı ve Büyükbaş Hayvan Besiciliği Kredisi’ ile ‘Küçükbaş Süt Hayvancılığı ve Küçükbaş Besicilik Kredileri’ ürünlerimiz var. Bir diğer ürünümüz olan ‘Nakliye Aracı Kredisi’ ile 3.500 kg taşıma kapasiteli araçları fatura tutarının yüzde 75’ine kadar kredilendiriyoruz” diyor.

Banka bunun yanı sıra 2014 sonunda başlattığı Aile Çiftçiliği Bankacılığı ile küçük arazilerin birleştirilmesi için çalışıyor. Murat Sabaz, bu kapsamda sundukları ürün ve çözümleri ise şöyle özetliyor:

“Parçalı tarım arazilerinin birleştirilebilmesine imkan sağlayan Tarla Büyütme Kredisi ürünümüz var. Yine beş yıl vadeli, hasatta ödeme imkanı sağlayan ve sabit faiz oranlı Tarım Ekipmanları Kredimiz var.

Tarımsal EKOkredi ürünümüz ile çiftçi ailelerine modern sulama projelerinin yüzde 100’ünü finanse etme imkanı sunuyoruz. Kredimiz yine beş yıl vade, hasatta ödeme imkanı ve sabit faiz oram ile sunuluyor. Üstelik sera ve güneş eneıjisi için projenin toplam bedelinin yüzde 75’ini kredilendirirken, sulama ekipmanları kredilerinde projenin tamamını finanse ediyoruz.

Organik Tarım ve Sera Kredisi ile de çiftçilerimiz üretim metotlarını modernleştirirken sera yapımı, işletmesi ve organik tarıma yönelik harcamalarım rahatça karşılayabiliyor. Yatırım tutarının yüzde 75’ine kadar finansman sağlıyor ve 60 aya kadar vade ile yılda bir ödeme imkânı sunuyoruz.”

Şekerbank, ‘Aile Çiftçiliği Bankacılığı’ kapsamında hibe dışı projelere de finansman sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda banka besicilikten süt hayvancılığına, et tavukçuluğundan meyveciliğe uzanan tüm kırsal yatırım projelerini 10 yıl vadeli ve sabit faiz oranlı Kırsal Kalkınmaya Destek Kredisi ile finanse ediyor.

Kuruluş amacı tarımın finansmanı olan Şekerbank, bugün Türkiye çapında 350 bine yaklaşan çiftçiye hizmet veriyor. Birçoğu ziraat mühendisi olan veya yöresini çok iyi bilen 250’ye yakın tarım bankacılığı müşteri temsilcisi ile çiftçilere köy kahvelerinde, tarlalarında ziyaret edip çözüm sundukların söyleyen Murat Sabaz, sunulan diğer hizmet ve ürünler hakkında ise şu bilgiyi veriyor:

‘“Aile Çiftçiliği Bankacılığı’ kapsamında 1.6 milyar TL’si 2016 yılında olmak üzere çiftçi ailelere toplam 4 milyar TL’yi aşkın finansman desteği sağladık. Finansman sağlamanın yanı sıra Vodafone ile yaptığımız işbirliği sayesinde çiftçilerimize herhangi bir faiz ödemeden telefon faturalarını hasat zamanı ödeme imkânı sunuyoruz. Yine çiftçilerimiz için Çiftçi Bağ-Kur ürünümüz bulunuyor. Bu ürün sayesinde Bağ-Kur’a üye çiftçilerin, yıl boyu prim borçları bankamız tarafından ödeniyor. Üretici borcunu yılda bir kez hasat zamanı ödeyebiliyor.”

ELÜS KREDİSİ VERİYOR

Garanti Bankası tüm bölgelerde hem bitkisel, hem de hayvansal üretimi kapsayacak şekilde krediler tesis ediyor. Bu kapsamda banka uygulamaya başladığı Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejisi çerçevesinde, Türkiye’de hem tarımsal üretim döneminde (birincil üretim) hem de üretim sonrasında elde edilen ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması sırasındaki (ikincil üretim) finansal ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor.

Tarımsal üretim faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla, işletmelerin nakit akışını dikkate alarak yılda üç, altı ve 12 ödemeli olmak üzere, 12 aydan 60 aya varan vadelerle çiftçi ve tarımsal işletmelere 20’den fazla finansal ürün sunduklarım söyleyen Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Müşterilerimizin ihtiyaç ve gelirlerini dikkate alıyor ve buna uygun kredi tesis ediyoruz. Uygulamakta olduğumuz faiz oranları ve kredi vadelerini de buna göre belirliyoruz” diyor. Banka son yıllarda ülkemizde, büyük rağbet gören Sözleşmeli Üretim ve Tedarikçi Finansmanı modelini de destekliyor. Bu modelin, tarımsal üretim yapan çiftçiler ve ürünlerini satın alacak özel veya tüzel kişiler arasında sözleşmeye dayalı bir üretim şeklim ifade ettiğini hatırlatan Onaran, sözlerini şöyle sürdürüyor;

“Bu modeli destekliyor ve hizmetlerimizi bu yönde geliştiriyoruz. Sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyor, desteğimizi 2014 yılında Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde oluşturulan Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) üzerinden sürdürüyoruz. Bu kapsamda, çiftçi, tüccar ve sanayicilere, lisanslı depolara koydukları ürün karşılığında kredi kullandırmaya başlayan ilk bankayız. Üç yıldır ELÜS kredisi kullandırıyoruz.”

60 AY VADE İMKANI SUNUYOR

Akbank tarım kesiminin sezonluk ihtiyaçlarını göz önüne alarak farklı alanlara özel bankacılık ve sigorta ürünleri çıkartıyor. Bu kapsamda üreticilerin tohum, gübre, ilaç, sulama ve işçilik maliyetlerinin karşılanmasına yönelik “Ürün Ön Finansman Kredisi” adıyla bir kredi paketi oluşturduklarını söyleyen Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Bunu yaparken ürün hasat dönemine bağlı olarak geri ödemesiz dönem avantajı ile vade sonunda ana para ve faiz ödeme imkanı sağlıyoruz. Günümüzde modem sulama teknikleri ile üretimi artırmak, enerji tasarrufu sağlarken daha kaliteli ürünler elde etmek mümkün. Bu amaçla hazırladığımız 36 ay vadeli ‘Damla Sulama Kredisi’, ‘Sera Kredisi’ ve hisseli arazi ve yeni tarla alımları için ise 60 aya kadar vadeli ‘Bahçe/Tarla Kredisi’ni sunuyoruz” diyor.

Banka ayrıca sıfır kilometre ve ikinci el traktör alımları için “Traktör Kredisi”, yine sıfır kilometre ve ikinci el hafif ticari araç ihtiyaçları için “Hafif Ticari Araç Kredisi” veriyor. Söz konusu kredilerde vade 60 aya kadar uzayabiliyor. Çiftçilere aylık eşit taksitler halinde ödeme seçeneğinin dışında mahsul döneminde geri ödeme seçeneği de sunuluyor. Akbank ayrıca sözleşmeli tarım finansmanı kapsamında, firmalar ile sözleşme yaparak üreticilere, gübre, m ilaç, mazot, sulama, işçilik gibi maliyetlerini karşılamaları için kolaylık da sağlıyor. Üreticilerin sözleşmelerindeki ödeme dönemlerini de dikkate alarak vade imkanı sunduklarını söyleyen Oğuz, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “TARSİM Tarım Si-gortası’nı şubelerimizden yaptıranlar ürünlerini fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını gibi doğal risklere karşı koruyabiliyor. Bu hizmetlerimizi verirken bölge müdürlüklerimizde görevli ziraat mühendisi personelimiz, müşterilerimizi yerlerinde ziyaret ederek, gerekli bilgilendirme ve değerlendirmeyi yapıyor.”

HEDEFİ YÜZDE 30 BÜYÜMEK

QNB Finansbank tarım sektörüne 60 aya varan vadeler ile bitkisel üretim, organik tarım, seracılık, su ürünleri, arıcılık ve süt hayvancılığı gibi farklı birçok sektöre özel kredi kullandırıyor. Bunun yanı sıra banka modernizasyonu ve ölçek ekonomisine uygun işletme modellerini desteklemek amacıyla yatırım kredilerinde de yedi yıla varan vadelerle finansman sağlıyor.

2017 yılında tarım bankacılığında yüzde 30 büyüme hedeflediklerini söyleyen QNB Finansbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Onur Özkan, “2016 yılında QNB Finansbank olarak sosyal sorumluluk alanında EFSE ve Frankfurt School iş birliği ile ülke çapında bir finansal okuryazarlık projesi başlattık.

Bu projele farklı yerlerde bulunan çiftçilerimiz finansal araçların verimli kullanılması, gelir-gider yönetimi ve tasarrufların değerlendirilmesi ile ilgili detaylı olarak bilgilendiriyoruz” diyor.

DÜZENLİ KÖY TOPLANTILARI

Anadolubank, üreticinin geri ödeme gücüne, dönemine, ürün ve hasat yapısına, yatırımının niteliğine göre, 60 aya kadar vadeli, geri ödemesiz dönem, ödeme periyodunda esneklik gibi ödeme planlan yapıyor. Her çiftçiyi ve ihtiyacını ayrı ayrı değerlendirerek hareket ettiklerini söyleyen Anadolubank Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı İlhan Küçükahmetler, konuşmasını söyle sürdürüyor: “Doğru ihtiyacı, doğru vade, doğru ödeme planı ve doğru faiz oranı ile birleştiriyoruz. Faiz oranları piyasa koşullarma göre değişkenlik göstermesine rağmen her zaman en rekabetçi oranları vermeyi hedefliyoruz.” Banka tarım kesiminde 20 binin üzerinde üretici ve tarımsal tüzel kişilik ile çalışıyor. Bu alandaki toplam kredi büyüklüğü ise 1 milyar TL civarmda. Tarım kesiminin danışman bankası olmak amacıyla üretici ile temas kurmayı ve bilgi aktarmayı önemsediklerini ifade eden İlhan Küçükahmetler, “Düzenli köy toplantıları yaparak üreticilere finansman, ürün yetiştirmede yaşanan sorunların giderilmesi, doğru sulama, gübreleme yöntemleri, doğru beslenme gibi konularda bilgi aktarıyoruz. Toplantılar akademisyenlerin, alan uzmanlarının eşliğinde gerçekleşiyor” diyor.

Bankalardan çiftçiye özel

AKBANK

Banka, müşterilerine anlaşmalı üye işyerlerinden alacakları mazot, gübre, ilaç, fide, tohum gibi tarımsal ihtiyaçlarının ödemesini hasat zamanı ellerine para geçtiğinde yapabilmelerini sağlayan “Akbank Tarım Kart“ı çıkarttı. Kart ile hasat zamanına göre yılda bir kez ödeme gerçekleştirilebiliyor. Müşteriler karta diledikleri zaman ödeme yaparak yeniden kullanabiliyorlar. Diğer taraftan, anlaşmalı üye işyerlerinden yapacakları alışverişlerde, vade farksız kampanya avantajlarından yararlanabiliyorlar. Yine kart ile 7/24 Akbank ATM’lerinden vadesiz mevduat hesaplarına ulaşıp nakit para çekebiliyorlar.

DENİZBANK

Denizbank “Üretici Kart” ile çiftçilere anlaşmalı olduğu 13 bini aşkın işyerinden akaryakıt, gübre, tohum, yem gibi ihtiyaç duyabilecekleri tüm tarımsal girdilerini uygun vadelerde ve hasatta ödemeli olarak sağlıyor. Üreticiler, Üretici Kart ile aynı zamanda üç yıla varan vadelerle uzun vadeli nakit ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor. Bunun dışında Bağ-Kur ve bireysel emeklilik primlerini, tarımsal elektrik ve sulama faturalarını Üretici Kartları ile otomatik olarak ödeyebiliyorlar. Turkcel! ile sürdürülen kampanya ile üreticiler tüm yıl konuşuyor ve limit dahilindeki Turkcell faturalarını Üretici Kart ile hasatta faizsiz ödeyebiliyor. Kart sahipleri ayrıca mazot alışverişlerini beş ay vade ve sıfır faiz avantajıyla yapabiliyor. Toros Tarım ile yapılan kampanya kapsamında, firmanın ürünlerini satan tüm satış noktalarından gübre alışverişlerinde faizsiz dönem avantajı kullanılabiliyor.

QNB FINANSBANK

QNB Finansbank 2016 yılı itibariyle Tarım Kart’ı kullanıma sundu. Bu sayede üreticiler tarımsal girdi alımlarını Tarım Kart ile gerçekleştirmeleri halinde ödemelerini altı aya varan vadelerle faizsiz olarak ödeyebiliyor. Buna ek olarak, Tarım Kart vade tarihinde nakit ihtiyacı bulunanlara hasat tarihinde ödenmek üzere uygun faiz oranları ile kredi imkanı da sağlıyor.

TEB KART

Banka tarım kesimine özel çıkarttığı TEB Harman Kart ile üreticilerin mazot, gübre, zirai ilaç, tohum, fide ve yem gibi temel girdilerinin temininde avantajlı ödeme şartları. Ayrıca üreticiler bu kart sayesinde alışverişleri ve nakit çekim işlemleri sonrası geri ödemelerini hasat vadelerine uygun olarak yapabiliyor. Banka, kartın yaygınlaştırılması amacıyla, köy köy gezip çiftçilere Harman Kart’ın dağıtımı ve özelliklerini anlatması için “Kartallar” satış ekibi de kurdu.

En son, İGSAŞ Gübre ile gerçekleşen işbirliği sayesinde gübre ihtiyaçlarını İGSAŞ Gübre’den karşılayan TEB Harman Kart sahibi çiftçiler, altı ay faizsiz dönem avantajından faydalanıyor. Çiftçiler bunun yanı sıra işbirliği kapsamında ödemelerini hasat/gelir dönemlerine uygun vadelerde yapma, tarımsal üretime yönelik diğer harcamalarını da anlaşmalı üye işyerlerinden karşılama ve farklı noktalardan ödeme yapabilme kolaylığına da kavuşuyor.

ANADOLUBANK

Anadolubank, tarım kesimine özel Anadolubank Anadolubank Tarım Kart’ı çıkarttı. Bu kart sayesinde üreticiler, banka üye iş yerlerinden tüm ihtiyaçlarını karşılayarak, ödemelerini yılda bir kez, hasat vadesinde yapabiliyor.

ŞEKERBANK

Şekerbank’ın çiftçilere özel sunduğu Hasat Kart ile çiftçiler tarımsal girdi satan anlaşmalı işyerlerinden mazot, gübre, tohum ve zirai ilaç gibi alışverişlerini yapıyor. Bu kart sayesinde çiftçiler beş aya varan faizsiz dönemlerle ödemelerini hasat zamanı yapabiliyor.

Ayrıca, tedarikçi firmaların da Hasat POS kullanımı ile nakit akışları düzenli hale geliyor, satış hacimleri ve dolayısıyla kazançları artıyor. Hasat Kart’la tarım sigortası ödemeleri de yapılabiliyor. Üstelikte çiftçiler sigorta prim ödemelerini uygun koşullarda ve belirledikleri1 vadelerde hasat zamanı yapabiliyorlar. Hasat Kart ile üreticiler günün 24 saati bankadan, diğer banka ve PTT ATM’lerinden nakit para çekebiliyor, borçlarını da yine en yakınlarındaki PTT şubelerinden ödeyebiliyorlar.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası 2008’de Ekin Kart’ı hayata geçirdi. Çiftçiler ve tarım işletmeleri Ekin Kart’la, sektöre özel avantajların yanı sıra hasat dönemlerine göre ödeme imkânına sahip oluyor. Kart sahipleri, Ekin üye işyerlerinden yapacakları vadeli alışverişlerden doğan borçlarını, nakit akışlarına göre ayarlayabilecekleri üç, altı veya 12 aylık ekstre dönemlerinde ödeyebiliyor. Vade süresince faizsiz, vade sonundan ekstre dönemi sonuna kadar ise faizle ödeme yapabiliyor. Ekin Kart’a, tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm üreticiler başvurabiliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu