Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Ucuz kalmış 17 hisse

Borsa İstanbul yükseliş trendini korurken analistler ıskontolu hisselerin seçilmesi için uygun zaman olduğunu söylüyor ve uyarıyorlar; “Olumlu hikayesi olan, büyüme potansiyeline sahip hisseler takip edilmeli…”


EKONOMİK ve siyasi gelişmelere paralel para piyasalarında yaşanan dalgalanmalara rağmen içinde bulunduğumuz günlerde Borsa İstanbul’da genel olarak yükseliş trendinin devamı bekleniyor. Yatırımcılar açısından uzun veya kısa vade için doğru ma-liyetlenme noktasını belirlemenin çok önemli olduğu ifade eden analistler, genelde en basit şekliyle F/K ve PD/DD oranları üzerinden iskontolu hisselerin ön plana çıktığına işaret ediyor. Bu kapsamda sektör temsilcileri de ucuz hisse senedinin önemine dikkat çekerek 17 hisse için “al” değerlendirmesini yapıyor.

“ÖNEMLİ OLAN DOĞRU YORUMLAMAK”

Hisseyi doğru yerden almak amacıyla piyasanın gerisinde kalmış, olumlu görünüme rağmen piyasa çarpanları bakımından gerek piyasanın, gerekse de sektörün gerisinde kalmış “ucuz” veya “iskontolu” hisse senetlerini bulmanın önemli olduğunu belirten Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan “Genelde en basit şekliyle F/K ve PD/DD oranlan üzerinden iskontolu hisseler belirlenmeye çalışılır” diyor.

değerleme olarak uygun durumdaki hisseler

Her iki rasyonun da şirket hisselerine yatırım açısından önemli kıstaslar olabileceğini dile getiren Erkan, ancak yine de yatırım kararlarının temel ve finansal analiz süzgecinden geçirilmesi gerektiğini söylüyor ve şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Bir şirketin piyasa çarpanlarının tarihsel çarpanlarının, içinde bulunduğu piyasanın veya emsal şirketlerin, ilgili sektör ortalamasının altında kalması iskonto sunduğunu gösterebilir. Önemli olan bu rakamları çıkarmak değil, doğru olarak yorumlamaktır. Çünkü iskonto sunan her şirket, en az sunduğu iskonto oranı kadar prim yapacak diye bir şey olmaz. Şirketin olumlu hikayesi, yüksek büyüme potansiyeli ve iyi derecede karlılığı fiyatlara yansımamışsa o şirketin hissesine yatırım yapılabilir. Ancak prim yapmayı engelleyici mikro ve makro bazda nedenler olup olmadığı iyi analiz edilmeli. Bunlar şirket bazlı sorunlar, piyasa morali ve ekonomi öngörülerinden kaynaklanabilir. Ayrıca istisnalar olabilir.

F/K oranı düşük bir şirket prim yapmayabileceği gibi, yüksek olan bir şirket de prim yapabilir. Şirketin güvenilen bir şirket olup olmaması da önemlidir. Kısaca söz konusu ras-yolarm düşük kalmasının iki nedeni olabilir.

Ya şirket olması gerektiği fiyatın daha altında değerlenmiştir, yani hisse fiyatı olması gerekenden daha düşüktür. Bu da temel olumlu hikayenin ve iyi karlılığın şirketin hisse fiyatına tam olarak yansımadığını gösterir ve önemli bir yatırım fırsatı sunar. Ya da şirket hisselerinin prim yapmasını engelleyen faktörler vardır. Karlılığın düşük olması veya işletme sorunlarının olması gibi makro nedenler de olabilir. Dolayısıyla yatırım kararı bu süzgeçten geçirilirken, doğru yorumlama için mevcut konjonktür mutlaka değerlendirilmelidir.”

Erkan mevcut koşullarda ise Migros, Garanti Bankası, Akbank, Sabancı Holding, Emlak Konut GYO, Vakıfbank, TSKB, Trakya Cam, Yazıcılar Holding ve İş GYO hisselerinin ucuz kaldığını düşünüyor ve alım öneriyor.

“RASYO VE ÇARPANLAR YETERLİ DEĞİL”

Şirketlerin finansal rasyolarının içinde bulunduğu sektör rasyo ortalamasının altında kalması ve yurtiçi ile dışında aynı sektörde bulunan diğer şirketlerin finansal çarpan değerlerine göre düşük olmasının; hisse değeri açısından ucuz olarak yorumlanabileceğini hatırlatan Ahlat-cı Yatırım Menkul Değerler Yurtiçi Piyasalar Müdürü Barış Ürkün’de, özellikle şirket F/K’sı ve PD/DD değerlerine bakılarak şirket pay senetlerin ucuz ya da pahalı olduğu yorumları yapılabildiğinin altını çiziyor. Ancak Ürkün de sadece bu iki rasyoya bakılarak karar vermenin doğru olmadığını dile getirerek şu açıklamayı yapıyor:

“Yatırım kararı verilmeden önce bu rasyo ve çarpanlarla birlikte şirketlerin beklenti ve geleceğe yönelik planlarının ve yatırımlarının da değerlendirmeye dahil edilmesi gerekir. Yatırımcılar açısından şirketin, finansal sonuçlarından elde edilen rasyo ve çarpanları yakından takip edilmeli.

Ciro, faaliyet ve net kar rakamları incelenmeli. Karşılaştırmalı analiz edilmeli ve bununla birlikte döviz yükümlülükleri de değerlendirmeye dahil edilmeli. Sadece net kara bakarak yorum yapmak yerine FAVÖK sonucuna çeyrek dönemler bazında karşılaştırmalı olarak bakmanın incelenen şirketin faaliyetlerinden ne kadar kar elde ettiğini göstermesi açısından önemli bir göstergedir.”

Şirket pay senetleri ve sektörlerini F/K ve PD/DD rasyoları-na göre incelediğinde BIST-100 endeksine göre bankacılık, bina malzemeleri, holding ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörlerinin ön plana çıktığını hatırlatan Ürkün, ancak yine de bu iki değerleme rasyosuna bakıp ucuz ya da pahalı yorumunda bulunmanın yatırımcılar açısından uygun sonuçlar doğurmayabileceğinin altını çiziyor. Ürkün, mevcut koşullarda ise, îş Bankası, Vakıf-bank, Yapı Kredi, Alarko GYO, Aygaz, Anel Elektronik, Vestel Elektronik, Trakya Cam, Aksa ve İş GYO hisselerinin sektör ortalamalarına göre çarpanlarının ucuz kaldığını ve teknik olarak alım için uygun yerlerde olduğunu düşünüyor.

Migros: Ürün gamını artıran ve maliyet artışlarına optimal derecede fiyat ayarlamaları yapan şirketin satış hacmi artış gösterirken, operasyonel açıdan büyümeye devam ettiğini gördük. Migros hisseleri için “al” önerisinde bulunuyor, yüzde 28 yükseliş potansiyel ile 34 TL hedef fiyat öngörüyoruz.


Garanti Bankası: Bankanın karlılığında ve aktif kalitesindeki sürdürülebilirlik ile güçlü sermaye yapısı beklentilerimizin olumlu olmasını sağlıyor. 7.53 F/K ve 1.10 PD/DD oranları ile BIST-100 içerisinde iskontolu olarak değerlendirilebilir. Uzun vadede “al” önerisiyle yüzde 13 yükseliş potansiyeli ve 11.20 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Akbank: Banka, düşük takipteki krediler ve yüksek karşılık oranı avantajı ile beraber aktif kalitesi bakımından ön plana çıkabilir. Akbank hisselerinin değerleme bakımından cazip ve potansiyel risklere karşı korunaklı olduğunu düşünüyoruz. 7.51 F/K ve 1.07 PD/DD oranı ile iskontolu. Yüzde 13 yükselme potansiyeli ile hedef fiyatımızı 10.80 TL olarak belirliyor ve “al” önerisinde bulunuyoruz.

Sabancı Holding: Holding hisseleri için “al” önerisinde bulunuyoruz. Yüzde 24 yükseliş potansiyel ile 12.70 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Emlak Konut SYO: Şirketin projeleri göz önünde bulundurulduğunda 2017 yılı için satış gelirlerinde 2016’ya göre artışın devamını bekleyebiliriz. F/K oranı 5.82 ve PD/DD oranı 0.90 olan şirketin fiyatlamasının da son dönemde piyasanın altında kaldığını düşünüyoruz. Bu nedenle uzun vadede potansiyel vadettiğine inanıyoruz. Şirket hisseleri için “al” önerisinde bulunuyoruz. Yüzde 24 yükseliş potansiyeli ile 3.30 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Vakıfbank: Banka açısından pozitif noktalar güçlü. Bu kapsamda takipteki kredi tahsilat geliri ve ilk yarıda beklenti altında kalan karşılık giderleri dikkat çekiyor. 4.23 F/K oranı ve 0.73 PD/DD oranı ile çok ucuz kalmış olan banka hisseleri için “piyasa üzeri getiri” bekliyoruz. Yüzde 27 yükselme potansiyel ile 7.90 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

TSKB: Sermaye yeterlilik oranı açısından sektörüne göre daha olumlu durumda. Bununla birlikte hissedarlarına düzenli olarak temettü ve bedelsiz hisse senedi vermesi önemli. Bankanın aktif kalitesi de yüksek. 5.73 F/K oranı ve 1.05 PD/ DD oranı itibariyle hem bankacılık endeksi içinde, hem de BIST-100 içinde iskonto sunuyor. Banka hisselerinde yüzde 23 yükseliş potansiyeli ile 1.70 TL hedef fiyat öngörüyor ve “al” önerisinde bulunuyoruz.

Trakya Cam: Şirketin finansal performansında güçlenme görülmekle birlikte, ihracatının yüzde 50’sini oluşturan Avrupa Bölgesi’ndeki parasal genişlemenin ekonomiye katkıları finansallara olumlu etki yapabilir. Doğalgaz fiyatlarının indirilmiş olmasından da maliyet avantajı elde etmekte. Öte yandan, Batı Avrupa ve Rusya’da artan düz cam fiyatları şirket için bir avantaj olarak görülebilir. Trakya Cam hisselerinde “endeks üzeri getiri” beklentimizle yüzde 26 yükseliş potansiyeli ve 5.10 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Yazıcılar Holding: Özellikle meşrubat segmentinde yurtdışı operasyon ve satışlarını genişletiyor.  Şirketin 2.7 milyar TL olan döviz açık pozisyonu ağırlıklı olarak euro cinsinden.

74 milyon TL’de kur farkı gideri yazması beklenmekte. Yazıcılar Holding hisseleri için “al” önerisinde bulunuyoruz. Yüzde 27 yükseliş potansiyeli ile 27.20 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

İş GYO: Şirketin kira geliri elde edilen taşınmazlarının yaklaşık yüzde 72’si ofis sektöründe olup, ofis yatırımlarının da yaklaşık yüzde 80’i kira gelirine sahip. Sektörün geneli piyasaya göre iskontolu olmakla birlikte, iş GYO da 3.32 F/K ve 0.39 PD/DD ile de son derece iskontolu bir görünüm sergilemekte, iş GYO hisseleri için “al” önerisiyle yüzde 28 yükseliş potansiyeli ve 1.70 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Aygaz: Yurtiçinde sanayi şirketleri arasında önemli bir yere sahip. Aynı zamanda sektörde öncü konumunun yanı sıra geniş bayi ağı ve düzenli temettü ödemesi ile dikkat çekiyor. Şirket hisselerinde 12 aylık dönemde yüzde 10 yükseliş potansiyeli ile 17.20 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Vestel Elektronik: Şirket sektördeki konumu, geniş ürün yelpazesi, yapılan yatırımlar ve gelecek vaat eden yönü ile ön plana çıkıyor. Şirket hisselerinde 12 aylık dönemde yüzde 9.40 yükseliş potansiyeli ile 15 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Anel Elektronik: Şirketin devam eden yurtiçi ve yurtdışı projeleri ve güçlü finansalları dikkat çekiyor. Şirket hisselerinde 12 aylık dönemde yüzde 13 yükseliş potansiyeli ile 3.80 TL hedef fiyat öngörüyoruz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu