Pazarlama Reklam

Türkiye’de orta sınıf büyüyor eğlence ve medyaya para harcıyor!

PwCnin “Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış” raporuna göre Türkiye’de sektör, dünya ortalamasının iki katı hızında büyüyor. 2019’da ülkemizde pazarın 16.9 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor…


TÜM dünyada olduğu gibi ülkemizde de reklamverenler başta olmak üzere tüm sektör, küresel trend raporlarıyla çok ilgileniyor. İşte uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri şirketi PvvC’nin hazırladığı “Küresel Medya ve Eğlence” bunların başında geliyor. Şirketin medya ve eğlence dünyasına damgasını vuracak trend ve öngörüleri açıkladığı raporun en yenisi ise geçen günlerde yayınlandı.

media

PwC’nin bu yıl 16’ıncısını gerçekleştirdiği rapor, 54 farklı ülkedeki 13 sektör segmenti hakkında, beş yıllık geçmişi ve tahminleri kapsarken, ülkeler arasında tüketici ve reklamcılık harcamalarının da karşılaştırılmasına olanak tanıyor. Bu yönüyle eğlence ve medya sektörünün yanı sıra reklamveren konumunda olan tüm sektörler için önemli bir referans kaynağına dönüşmüş durumda…

2019 yılma kadar sektöre dair beklentilerin yer aldığı rapor çarpıcı sonuçlar da içeriyor. Rapora göre önümüzdeki dört yıl içinde medya ve eğlence sektörü dünyada 2.23 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacak. Bu gelişmede en büyük rol şüphesiz dijital ve mobil eğlenceye ait. Daha çarpıcı olan ise aynı dönemde Türkiye’de, medya ve eğlence sektörünün dünya ortalamasının yaklaşık iki katı hızla, yani yıllık ortalama yüzde 9.3 ile büyüyecek olması… Böylece 2019’da Türkiye’de medya sektörünün 16.9 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Bu arada söylemeden geçmeyelim; araştırmaya göre sektörün büyüme hızında ülkeler arasında uçurum var. Mesela Türkiye’deki rakamların aksine, eğlence ve medya sektöründe en az büyüme yıllık yüzde 0.9 büyüme ile Japonya’da bekleniyor. En hızlı büyüme rekor beklenti ise yıllık yüzde 15.1 ile Nijerya’ya ait.

GENÇ NÜFUS BÜYÜMENİN AKTÖRÜ

Peki, Türkiye’de dünya ortalamasının üstündeki bu büyüme ivmesini neye borçluyuz? Yanıtı pek tabii ki PwC Türkiye Eğlence ve Medya Sektörü Lideri Murat Çolakoğlu veriyor. “Küresel ekonomik dengelerdeki değişim, eğlence ve medya sektörünü de önemli derecede etkiliyor” diyen Çolakoğlu, Türkiye’nin de aralarında olduğu gelişmekte olan pazarlarda hızlı büyümenin ortak noktasını ise, “Eğlence ve medyada harcamaları artan ve gittikçe büyüyen bir orta sınıf’ olarak tanımlıyor. Bu konuda adeta atağa kalkmış olan ülkemizin aynı rapora göre önümüzdeki yıllarda da büyüme potansiyeli yüksek olan ülkeler arasında yer aldığını ekleyen Çolakoğlu, “Bu ivmenin iki önemli nedenini, teknolojiyi çok kullanan genç nüfus ve uzun vadede ekonomik büyüme beklentisi olarak özetleyebiliriz” diyor.

Buna paralel olarak Türkiye, genel olarak tüm segmentlerde büyüme potansiyeli sunsa da, raporda özellikle internet ve mobil erişimdeki potansiyel dikkat çekici düzeyde. Rapora göre, Türkiye pazarı, toplam internet erişimi gelirinin yüzde 14.2’lik bir yıllık bileşik büyüme oranıyla yükselerek 6.65 milyar dolara ulaşacak. Mobil internet erişimi gelirinin ise 3.33 milyar dolara yükseleceği öngörülüyor. Bu nedenle Çolakoğlu, sektörde teknolojiyle ilintili her alanda yüksek büyüme oranlarıyla karşılaşacağımız görüşünde. Kısacası girişimciler için internet reklamcılığı, online müzik, video oyunları gibi alanlarda daha fazla fırsat oluşacak.

ESNEK VE ÖZGÜR

Bu arada hemen ekleyelim; her ne kadar sektörün büyüme hızı ülkeden ülkeye değişse de, tüm dünyada değişmeyen tek gerçek tüketicilerin artık kendilerini ilgilendiren içeriğe daha rahat ve özgürce ulaşabilme isteği…


Bu nedenle dijital uygulamaların son on yıl içinde tüm sektörler gibi eğlence ve medya sektörünü de etkilediğini belirten Çolakoğlu, “Medya ve eğlence sektörü tüketici beklentilerindeki hızlı yükselişe ayak uydurmaya çabalıyor. Tüketicilerin gözünde dijital veya geleneksel medyanın artık hiçbir farkı yok. İstekleri çok açık: Daha fazla esneklik, özgürlük ve uygunluk” diyor.

Raporda Türkiye’yle ilgili göze çarpanlar

■ Türkiye’de gazete yayıncılığı büyüyecek: Türkiye’deki gazete pazarının Avrupa’da bir benzeri yok. Sektör geliri gelecek 10 yılda her yıl büyüyeceği ve 2019’da 1.24 milyar dolar olacak. Dijital gazete reklam geliri her yıl çift haneli büyüyecek.

■ TV aboneliğinde potansiyel var: 2014’te 763 milyon dolar olan TV abonelik gelirlerinin 2019’da 1,06 milyar dolara yükseleceği, yüzde 33.7 olan TV aboneliği kullanımının 2019’da yüzde 39.5’e ulaşacağı öngörülüyor. Genç nüfus ve günde ortalama beş saati aşkın TV izleme seviyesiyle pazar yüksek potansiyel barındırıyor.

■ 53,7 milyon mobil internet abonesi: Toplam internet erişimi gelirleri 5 yıl içinde, yıllık yüzde 14.2 artışla 6.65 milyar dolara ulaşacak Sabit geniş bant erişim gelirlerinde yüzde 9.8 yıllık büyüme bekleniyor. Mobil internet erişimi gelirindeki büyüme bunun iki katından fazla olacak ve 3,33 milyar dolara yükselecek. Mobil internet abonesi sayısının ise 25.7 milyondan 53.7 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

■ Radyoda, Orta ve Doğu Avrupa’nın en hızlı büyüyen pazarı: PwC’nin raporuna göre Türkiye’deki toplam radyo pazarı gelirlerinin 2019 yılına kadar yıllık 8.6 büyüme oranı ile 2014 yılında 173 milyon dolardan, 2019 yılında 262 milyon dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

■ Canlı müziğe devam: 2014 yılında 212 milyon dolar olan müzik pazarında toplam müzik gelirlerinin yüzde 1.2’lik yıllık büyüme göstererek 225 milyon dolara ulaşması bekleniyor. 2014 yılında Türkiye toplam müzik pazarının yüzde 75’ini oluşturan canlı müzik faaliyetlerinin ise 2019 yılına kadar yüzde 3.7 büyüme ile 192 milyon dolar büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor.

■ Dış mekanda da dijital reklam: Türkiye’nin toplam dış mekân (00H) reklamcılık gelirinin yüzde 12.8’lik yıllık büyümeyle 2019’da 347 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Dijital dış reklamcılık gelirlerinin ise ilgili dönemde yüzde 32.9 artışla 127 milyon dolara ulaşarak, toplam reklamcılık gelirlerinin yüzde 36.7’sini oluşturması bekleniyor.

■ Evde eğlence: Kişi başına 7’den fazla kitap basılan Türkiye’de kitap yayıncılığından elde edilen gelir 2019’da 1.09 milyar dolara çıkacak. Video oyunları pazarının sağladığı gelirler 2019’da 341 milyon dolara ulaşacak. Uygulama tabanlı uygulama ve oyunlardan elde edilen gelirlerin 2019’da 82 milyon dolara uiaşması bekleniyor.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu