Haberler

Tübitak Kobi’lerin Mentorluk Faaliyetleri İçin Destek Veriyor

KOBİ’lere yönelik mentorluk hizmetlerine destek

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBÎTAK), KOBİ’lerin rekabet koşullarına uyum sağlaması, Ar-Ge ve yenilik faaliyeti yapmaya teşvik edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen çıktıların ekonomik değere dönüştürülmesi amacıyla yürütülecek mentorluk faaliyetlerini desteklemek üzere yeni bir çağrıya çıktı. 7.5 milyon TL bütçeli çağrıya KOBİ’lere yönelik mentorluk hizmeti verilmesi konusunda deneyime sahip, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilecek.

TÜBÎTAK desteklerinden faydalanmış KOBÎ ve teknogirişim firmalarına mentorluk hizmeti sağlayacak arayüzlerin belirleneceği çağrı ile KOBİ’lerin cirosunda, mevcut pazar payında artış, yeni pazarlara giriş, yurtdışı satış ya da mevcut yurtdışı satışlarında artış hedefleniyor. KOBİ’lerin mentorluk hizmeti ile rekabet koşullarına uyum konusundaki farkındalıklarını artırabileceği ve değişim sürecinde karşılaştıkları sorunları daha kolay çözebileceği ifade ediliyor. KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinden elde ettikleri çıktıları daha hızlı biçimde ticarileştirebilmesi; Ar-Ge ve yenilik kapasitelerini geliştirerek piyasada rekabet üstünlüğü sağlayabilecekleri ürün ve süreçler geliştirebilmeleri gibi konularda mentorluk mekanizmasının etkin bir araç olabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, TÜBİTAK’ın açtığı çağrının bütçesi düşük olsa da etkisinin büyük olacağını ifade ediyor.

İKİ BOYUTLU ETKİ

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1601-TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı çağrısına çıktı. Çağrı ile nitelikli bir mentorluk mekanizması ile TÜBİTAK Ar-Ge ve yenilik desteklerinden faydalanmış KOBİ’lerin yenilikçi ürünlerini pazara sunarak yurtiçi ve yurtdışı rekabet güçlerinin artırılması hedeflendi. Çağrı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan arayüzlerin vereceği mentorluk hizmetinin KOBİ’ler üzerinde iki boyutta etkisi olması bekleniyor. Bunlardan ilki ticari olgunluk seviyesinde artış. Örneğin, ürün geliştirme aşamasında olan firmaların satış yapması, satış geliri olan firmaların pazar çeşitliliği sağlaması, ihracat yapması bu çerçevede değerlendiriliyor. İkinci etki ise yenilik alanındaki faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması, yenilik faaliyetlerinin kurumsal olarak yürütülmesi noktasında Ar-Ge ve yenilik kapasitesinde artış.

SERMAYE ŞİRKETLERİ

KOBİ’lere yönelik mentorluk hizmeti verilmesi konusunda deneyime sahip Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri çağrıca başvuru yapabilecek. Çağrı başvurulan panel yöntemi ile değerlendirilecek. Proje kapsamında yürütülecek faaliyetlerde, bir sektöre veya bölgeye odaklanılacak. Proje kapsamında kalkınma ajansları, ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, mesleki ve sektörel sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, teknoloji transfer ofisleri vb. kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması öneriliyor.

Çağrıya ön kayıt işlemleri 31 Mayıs 2019 itibarıyla sona erecek. 1 Haziran-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında proje başvuruları TÜBİTAK’a sunulacak. TÜBİTAK mentor arayüzleri tanıtım etkinliği Eylül

YÜZDE 100 HİBE

Çağrı kapsamında yüzde 100 oranında hibe destek sağlanacak. Proje bütçesi üst sınırı 750 bin TL olacak. Çağrı kapsamında personel giderleri, hizmet alımları ve genel giderler desteklenecek. Verilecek genel gider desteği, dönemsel destek tutarının en fazla yüzde 15’i kadar olabilecek. KOBt’lere verilecek mentorluk hizmetine en fazla brüt 400 TL/’saat üzerinden destek verilecek. KOBÎ’ye verilecek mentorluk hizmeti saat üzerinden değerlendirilecek. Verilecek mentorluk hizmeti süresinin saat birimi üzerinden üst sınırı, KOBİ analizi ve yapılan diğer değerlendirmeler sonucunda belirlenen KOBÎ olgunluk seviyesi, Ar-Ge ve yenilik kapasitesine göre hesaplanacak.

Destek başlangıç tarihi 1 Ekim 2019 olacak. Proje destek süresi, ilk altı ay eşleştirme; son 18 ay uygulama olacak şekilde en fazla 24 ay olarak uygulanacak. İzleme süreci altışar aylık dönemler ile yürütülecek. Desteklenmesi uygun bulunan arayüzler destek sürecinin başlamasından itibaren ilk üç ay içinde mevcut havuzda bulunmayan ancak yeterli deneyim ve birikime sahip ve mentor niteliklerine uygun mentor adaylarını önerebilecek.

TÜBİTAK değerlendirmesi sonucunda nitelikleri uygun bulunan mentor adayları havuza dâhil edilerek desteklenebilecek. Bu çağrı kapsamında mentorluk hizmeti alacak KOBİ’lerin, TÜBİTAK TEYDEB programlarından en son desteklenen projesine ait sözleşme tarihinin 1 Ocak 2009 ve sonrası olması gerckecek. Mentor havuzundaki her bir mentor destek süresi boyunca en fazla altı KOBİ’ye hizmet verebilecek.

KOBİ’LERE YÖNELİK FAALİYETLER

Çağrı kapsamında verilecek mentorluk hizmetinde her KOBÎ için gerçekleştirilecek faaliyetler ise şöyle belirlendi:

“KOBİ’nin iş geliştirme ve yenilik kapasitesini artırmaya yönelik gereksinimlerinin analiz edilmesi, KOBİ’nin uygun mentor ile eşleştirilmesi, KOBİ ile men-torun birlikte çalışma planı oluşturmasının sağlanması, çalışma planının yürütülmesinin sağlanması, mentorluk sürecinin KOBİ’ye katkılarının değerlendirilmesi.”

Faruk İNALTEKİN / Bilkent Cyberpark Genel Müdürü, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı
“Önemli bir eksikliği giderecek”

BİGG+ Programı, amacı itibarıyla uzun süredir dile getirdiğimiz ve ülkemizin teşvik sisteminde yer alan önemli bir eksikliği bir nebze olsun gidermek üzere kurgulanmış bir program. Destek mekanizmalarının temel eksikliği, fikir ve geliştirme aşamalarının tamamlanması ile firmaların yalnız kalması, dolayısı ile en önemli aşama olan ticarileşme yolunda eksiklik bulunmasıydı.

BİGG+ kapsamında desteklenecek kuruluşlar, TÜBİTAK’tan Ar-Ge desteği alan firmaların proje çıktılarını pazarlama/ ticarileştirme yönünde mentorlük hizmeti verecek. Ürünü pazarda doğru konumlandırarak, gerekli temasları sağlayarak ilgili aksiyonların alınması ve sonucunda pazarlanması ile iş fikrinden pazara kadar tüm süreçler tamamlanmış ve girişim başarıya ulaşmış olacak. Geçen yıl ilk defa tematik alanlar belirlenerek açılan programda, bu yıl da benzer şekilde tematik alanların yer almasını bekliyoruz. 1512 programı ilk çıktığı 2012’den bu yana oldukça ciddi evrim geçirmiş, sürekli iyileştirmeler ile başarılarını artırdı. Uygulayıcı kuruluşların 2015’te devreye sadece başvuru+sonuç şeklinde olan süreç girişimcilerin iş fikirlerinin değerlendirilmesiyle başlayan, onlara çeşitli mentorluk ve eğitimlerin verildiği, iş fikirlerinin iş planlarına dönüştürüldüğü, devamında başvuruların sonuçlandırıldığı bir sisteme döndü.

Bugün Türkiye’de 30 uygulayıcı kuruluş bu süreçlere devam ediyor.

Hülya Genç Sertkaya

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu