Haberler

Taşeron İşciye Kadro

Hükümet, 720 bin taşeron işçiyi “özel sözleşmeli personel statüsü” ile kadroya alacak. Kadroya alınan taşeron ile üç yıllık sözleşme imzalanacak. Taşeron işçiler aynı birimde aynı ücretle çalışmaya devam edecek…

HÜKÜMET, kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan yaklaşık 720 bin taşerona kadro yolunu açıyor. Kamuda asıl ve yardımcı işlerde çalışanlar “özel sözleşmeli personel” statüsü ile kamuya alınacak. 1 Kasım 2015 ’ten önce işe girmiş ve halen çalışmaya devam eden taşeron işçiler, üç yıllık özel sözleşmeyle kamuya alınacak. Taşeron işçiler, devlet memurluğuna atanmak için aranan şartları taşıyacak. Emekli aylığı almaya hak kazanmış ya da 65 yaşını doldurmuş taşeron işçiler düzenlemeden yararlanamayacak. Kadroya geçirilen taşeron işçileri, aynı birimde aynı ücretle çalışmaya devam edecek. Tüm taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesi kararı, ek bir maliyet getirmeyecek.

Belediye ve belediyelerin bağlı kuruluşunda asıl işveren yanında çalışanlar kapsama alınacak. Belediye şirketleri ise kapsamda olmayacak. Kamuya alınacak personelin 12 ay boyunca görev yapıyor olması şartı aranacak. Geçici işlerde çalışanlar kadro hakkından yararlanamayacak.

Taseron isci

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Maliye Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde, kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan yaklaşık 720 bin taşeronun “özel sözleşmeli personel” olarak kadroya alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bir iki hafta içinde Meclis’e sevk edilmesi beklenen düzenleme ile taşeron olarak asıl ve yardımcı işlerde çalışanların kamuda istihdam edilmesine yönelik geçişe ilişkin koşullar, süre ve uygulamanın usul ve esaslarının belirlenmesi öngörülüyor.

Hatırlanacağı üzere AK Parti, seçim beyannamesinde ve hükümet programında kamuda asıl işlerde çalışanların, kamuda istihdam edileceği vaadinde bulunmuştu. Söz konusu düzenlemenin 21 Mart’a kadar Meclis’e sevk edileceğini eylem planında duyurmuştu. Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca yapılan çalışmada asıl işleri yapan yaklaşık 150-200 bin taşeronun kadroya alınması öngörülüyordu. Ancak asıl-yardımcı iş ayırımı yapılmasının eşitlik ilkesine aykırı olacağı düşüncesiyle Bakanlar Kurulu’nda sürpriz bir değişikliğe gidildi. Düzenlemenin en fazla sorunun yaşandığı kamudaki yaklaşık 720 bin taşeronu kapsaması kararı alındı.

AK Parti grup toplantısında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu “Bu sözümüzü yerine getirecek çalışmaları tamamladık. Asıl işlerde çalışan personelimizi kamuya alıyoruz. Ayrıca vaatlerimiz arasında olmamasına rağmen adalet ve eşitlik gereği vatandaşlarımızın beklentilerini de göz önünde bulundurarak bir karar daha aldık. Yardımcı işlerde çalışan kardeşlerimizi de kamuya almayı kararlaştırdık. Böylece ister asıl işi olsun ister yardımcı işi olsun dışarıda kalan tek bir taşeron işçisi kalmayacak” ifadelerini kullanmıştı.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Üzerinde çalışmaları devam eden düzenleme, yaklaşık 720 bin civarında bakanlıklarda, özel bütçeli idarelerde, döner sermayelerde, belediye ve il özel idareleri ile KIT’lerde çalışan personeli kapsıyor. Asıl ve yardımcı işlerde çalışan tüm taşeron işçiler kapsama giriyor. 1 Kasım 2015’ten önce işe giren ve halen çalışanlar yasadan yararlanacak. Belediye ve il özel idareleri de kapsama dahil olacak. Belediye şirketleri ise kapsam dışında tutulacak.

YENİ STATÜ GETİRİLİYOR

Düzenleme ile yeni bir statü getiriliyor. Taşeronların “özel sözleşmeli personel” pozisyonunda kamuda istihdam edilmesi öngörülüyor. Bir defaya mahsus olmak üzere yeni kurulan bu sisteme mevcut çalışan işçilerin geçişinin sağlanması hedefleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Bundan sonra kamuda, özellikle yardımcı işler başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda personel istihdamını sağlamak üzere yeni bir özel sözleşmeli personel statüsü oluşturuyoruz. Geleceğe dönük olarak yeni bir sistem kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Ağbal’ın verdiği bilgiye göre bir yerde anahtar teslim götürü hizmet yapılıyorsa, kaç personelin çalışması gerektiği sözleşmede belirtilmemişse burada çalışan taşeronlar kapsama girmeyecek. Güvenlik, temizlik personeli gibi yardımcı personel, Sağlık Bakanlığı’nda, üniversitelerde yardımcı hizmetlerde çalışanlar, kamu idarelerinde hemşire, büro görevlisi, bilgi işlemci gibi asıl işleri yapanlar düzenlemeden yararlanacak.

1 KASIM’DAN ÖNCE İŞE GİRME ŞARTI

Kapsama dahil personelin 1 Kasım 2015’ten önce işe girmiş ve halen çalışmaya devam ediyor olması gerekecek. Bu kişiler, devlet memurluğuna atanmak için aranan şartları taşıyacak. Emekli aylığı almaya hak kazanmış ya da 65 yaşını doldurmuş taşeron işçi düzenlemeden yararlanamayacak.

Kamuya alınacak personelin 12 ay boyunca görev yapıyor olması şartı aranacak. 3 ay, 6 ay gibi çalışma dönemleri için geçici hizmetler kapsamında çalıştırılan personel kanun kapsamına girmeyecek.

SINAV YAPILACAK

Kamuya geçişte kişinin mesleği ve kamu hizmetini yapabilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olup olmadığını belirlemeye yönelik sınav yapılacak. Hangi kurumların, hangi kadrolar için sınav yapılacağına ilişkin ayrıntıları tasarıda belirlenecek. Geçiş sürecinde yapılacak sınava ilişkin bilgi veren Maliye Bakanı Ağbal, kuramların kendi bünyelerinde yazılı veya sözlü sınav yapabileceğini ya da yaptırabileceğini ifade ediyor.

Ağbal, her kuruma kendi özelliğine göre sınav sistemi getirileceğini söylüyor.

Kuramların ihtiyaç duydukları kadro sayısı ve düzenlemeden yararlanabilecek kişilerin başvurularını Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’na ileteceğine dikkat çeken Ağbal, iki kurumun ihtiyaca göre ihdas edilecek kadro sayısını belirleyeceğini vurguluyor. Ağbal, daha sonra kadro sayısı ve isim vizesi yapılacağını, sonra da sınav sürecinin gerçekleştirileceğini kaydediyor. Düzenlemeden yararlanacaklar geçmişe dönük hak talebinde bulunamayacak. Taşeron işçiler, geçmişe yönelik kazandığı kıdem tazminatmdan vazgeçecek. Kapsama giren personel, yasa çıktıktan sonra bir ay içinde talepte bulunacak. İlgili kamu kurumlan üç aylık bir süreçte başvuruları aldıktan sonra şartların oluşup oluşmadığını değerlendirecek. Devlet memura olmanın gerektirdiği güvenlik araştırmaları da ayrıca yapılacak. Söz konusu kişiler, mali hakları bakımından 4/B kapsamındaki sözleşmeli personel gibi memurların toplu sözleşme düzenine tabi olacaklar. Taşeron çalışanlar, kamuya geçtikten sonra emeklilik sisteminde 4/A kapsamındaki personel gibi değerlendirilecek. Taşeron işçiler, kamuda istihdam edilene kadar taşeron firma yanında çalışmayı sürdürecek.

Süleyman SOYLU / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
‘Teftiş Kurulumuzu harekete geçirdik”

Hükümetin taşeron işçilerin kadroya alınması yönündeki vaadi sonrasında, bazı alt işverenlerin çalışanlar arasında birtakım kayırmalar yaptığı, çalışanların ücretleriyle ilgili bir takım kesintilerde bulunduğu yönünde şikayetler gündeme geldi. Alt işverenlerin yanında çalışanların değiştirildiği, buna ait yeni imkanların ve zeminlerin hazırlandığı konusunda Çalışma Bakanlığı’na ihbar ve değerlendirme geldiğini belirten Bakan Süleyman Soylu şunları kaydetti: “Bu konuda hakkaniyet içerinde davranılacağını, bu konuya tevessül edenlere karşı da Bakanlığın çaresiz kalmayacağını ifade etmek isterim.

Hem geçmişte çalışanlarla hem de yeni çalışan adaylarıyla ilgili istismar ortaya konulacak. Bu konudaki değişimleri sağlamaya çalışan alt işverenler bu konuda dikkatli olmalılar, bir istismara müsaade etmeliler. Aynı zamanda kimseye bu konuda herhangi bir şekilde bir taahhütte bulunmamalılar. Bakanlığımıza bu konuda ciddi ihbarlar geliyor. Teftiş Kurulumuzu harekete geçirdik. Bazı alt işverenlerin çalışanların ücretleriyle ilgili birtakım kesintilerde bulunduğu ihbarları da geliyor. Bu da bizim için sıkıntılı ve takip edilmesi gereken bir durum. Alt işverenlerin, yanında çalışanların haklarında yarına ait bir taahhütle kesinti yapmasını kabul edemeyiz.”

Ergün ATALAY / Türk-İş Genel Başkanı
Yapılması gereken işler var

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin “taşeron işçilere kadro verilmesi” taleplerine duyarlı davranmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Atalay hükümetin taşeronlarla ilgili aldığı bu kararın, taşeronlar açısından son dönemde duydukları en güzel haber olduğunu söyledi. “Son günlerde milletin morale ihtiyacı vardı” diyen Atalay, “Hükümete ve başbakana teşekkür ediyoruz. Çalışanların ailelerini tebessüm ettirler” ifadelerini kullandı. Çalışma hayatının kanayan bir yarası olarak • tanımladıkları taşeron işçilik uygulamasının çözüme kavuşturulması \ amacıyla Konfederasyon olarak Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakan nezdinde görüşmeler yaptıklarını ifade eden Atalay, uygulamanın bir an evvel hayata geçmesi için Konfederasyon olarak katkı yapmaya devam edeceklerini ve takipçisi olacaklarını vurguladı.

KPDK’dan “4/C’liler de dahil edilsin11 çağrısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında geçen hafta toplanan Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda (KPDK), kamuda taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye 4/C’li personel ile memur işi yapan işçilerin de dahil edilmesi gündeme geldi. 24 Mart’ta gerçekleştirilen KPDK’da bu taleplerini güçlü ve kararlı bir şekilde gündeme getirdiklerini ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “720 bin kişiyi kamuda istihdam eden irade zaten kamu görevlisi konumunda olan 23 bin 4/C’li ve sayıları 5 bini bulmayan memur işi yapan kamu işçisinin kadroya geçirilmesini artık geciktirmemelidir” ifadelerini kullandı.

KPDK’da artık son seçeneğin alanlar olduğunu, kangren haline gelmiş bu sorunun çözülmemesi halinde alanlara ineceklerini deklare ettiklerini aktaran Yalçın, şunları söyledi: “Bu kararlığımız üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, 4/C ve memur işi yapan üniversiteli işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili çalışmaların hızlandırılacağını, konuyla ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında komisyon kurulacağını, bu komisyonun Pazartesi çalışmalara başlayacağını ve bir hafta içinde çalışmaları tamamlayarak sosyal taraflara sunacağı sözünü verdi. Bu sorunu hep birlikte çözmenin tam zamanıdır. Ayrıca, 4/C’lilerin ek ödemeleriyle ilgili mahkeme kararlarının uygulanarak bugüne kadar oluşan mağduriyetlerin de giderilmesini istiyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu