Haberler

Stajyer Alan Şirketler – Staj Başvurusu

Staj programlarıyla öğrenciler iş hayatına girmeden ilk tecrübelerini ediniyor. Peki, şirketler stajyer atımında nelere dikkat ediyor, kimler başvuru yapabiliyor, staj programlarında hangi imkanlar sunuluyor? İşte, yanıtlar…

Profesyonelliğe doğru atılan ilk adım

HER genç yükselebileceği ve iyi imkanlarla çalışabileceği herhangi bir şirkette iş bulmak istiyor. Şirketler ise en nitelikli elemanı en verimli şekilde kullanmak istiyor. Ancak arz talep oranındaki dengesizlik rekabeti gittikçe daha fazla yükseltiyor. Çünkü 2017 Nisan ayı itibariyle Türkiye’de genç işsizlik oranı yüzde 24.5.

Gençleri iş dünyasına hazırlamak, şirketleri de deneyerek eleman seçme fırsatı bulmak konusunda staj uygulamasından daha iyisi yok. Üniversitelerin birçok bölümünde staj artık bir zorunluluk. Yani üniversiteyi bitirmek için öğrencilerin stajlarım tamamlamaları gerekiyor. Görünürde zorunlu staj önkoşulu olmayan bölümlerin arka yüzüne bakıldığında, staj yapılmamış bir mezuniyet neredeyse işsizlik anlamına geliyor.

Şirketler staj dönemlerini işe alınacak kişilerin ‘önizleme’si olarak görüyor. Yüzlerce ve hatta binlerce başvuru içerisinden seçilen en nitelikli öğrenciler staj dönemleri içerisinde şirketin kültürünü tanıyor, iş yapma şekillerini öğreniyor ve en önemlisi kendi kariyer basamaklarını çizebiliyor. Birçok firma iş başvurularında daha önce bünyesinde staj yapmış olan yeni mezunları öncelikli olarak işe alıyor.

Bu haftalar iş dünyasındaki staj dönemi başvurularının son günleri. Staj başvuruları halen devam eden şirketleri, alım şartlarını ve öğrencilere sundukları olanakları derledik…

staj

DOĞUŞ HOLDİNG
Stratejik iş simülasyonu kullanıyor

Doğuş Holding bu yıl 20’ye yakın genci grup şirketlerinde “Bugün Günlerden Yarm” stajyeri olarak değerlendirmeyi hedefliyor. Holding 2014’ten bu yana üniversitelerin üç ve dördüncü sınıflarında okuyan üniversiteli gençleri kendi başarı hikâyelerini yazmaya teşvik ediyor ve kariyer planlarım yapmalarına destek oluyor. Bu program dışında da bünyesindeki şirketlerin ihtiyaçlarına göre sene içinde kısa dönemli stajyer alımları da yapıyor.

Doğuş Holding sektörel anlamda çeşitlilik gösteren bir yapıya sahip olduğu için farklı öğrenci profilleri Grup içerisinde rahatlıkla yer bulabiliyor. Örneğin, inşaat ve gayrimenkul sektöründe mühendislik ve mimarlık öğrencileri değerlendirilirken, yeme içme tarafında gastronomi, turizm alanında turizm-otelcilik bölümlerinde okuyan ve hizmet sektöründe kariyer yapmayı düşünen öğrenciler tercih ediliyor.

Holding’de bu yıl eleme yöntemi olarak stratejik iş simülasyonu kullanılıyor. “BGY Simülasyon” adlı web tabanlı ve online olarak çalışan bu etkileşimli platform üzerinde öğrenciler, verdikleri kararlar aracılığıyla birbir-leriyle rekabet edebiliyor. Bu etkileşimli platform öğrencilere, varsayımlarını sınama, hatalarından öğrenme ve böylece kariyerine özgüvenle hazırlanma ve başlama fırsatı sunuyor.

Stajyerler çalışanlara sağlanan çoğu imkandan yararlanabiliyor. Asgari maaş üzerinden ücretlendirilen ve yemek, yol gibi yan haklar sağlanan stajyerler aynı zamanda iç iletişim platformunun sunduğu gezi, ödül, gönüllülük faaliyetleri ve atölye çalışmalarıyla birlikte ve çeşitli eğitim programlarına katılma imkânlarından da faydalanıyor.

GOODYEAR
İki farklı staj dönemi

Goodyear, üretim ve satış faaliyetlerini yürütmekte olduğu üç farklı lokasyonda (İstanbul, İzmit, Adapazarı) toplam 100 stajyer alımı hedefliyor. Fabrikalarda staja başlayan öğrencilerin büyük bölümü mühendislik bölümlerinden seçiliyor ve tüm fonksiyonlarda görev alabiliyor. İstanbul’da bulunan merkez ofiste ise, ağırlıklı olarak pazarlama, finans ve insan kaynakları bölümlerinde stajyerler bulunuyor. Öğrencilerden öncelikli olarak öğrenmeye istekli ve staj yapmak istediği bölüm hakkında fikir sahibi olması bekleniyor. Farklı alanlarda staj yapmış veya okuldaki ekip çalışmalarında yer almış ve yurtdışı deneyimine sahip öğrenciler daha avantajlı oluyorlar.

Firmada stajlar yaz ve uzun dönem olmak üzere ikiye ayrılıyor. Uzun dönem staj yapan öğrenciler bölümlerin ihtiyacına paralel olarak yıl içerisinde farklı dönemlerde staja başlayarak, altı ay ile bir yıl arasında bir süreyle staja devam ediyorlar. Özellikle uzun dönem stajyerler çalışanlar kadar sorumluluk üstlenebiliyor. Stajyerler servis ve yemek gibi imkanlardan faydalanıyor. Stajın statüsüne bağlı olarak öğrencilere maaş ödeniyor.

UN RO.RO.
Stajyerlerin yüzde 25’i işe alındı

Firmada kış dönemi istihdam edilen ve yaz sezonunda da çalışmaya devam edecek 36 stajyer öğrenciye ilave olarak yaz sezonu için alman 12 stajyer öğrenci, gemi güverte ve makine bölümlerinde staj imkanı bulacak. Başarılı bir staj dönemim tamamlayan öğrenciler, firmada burs imkanı ve merkez ofiste görevlendirilerek ‘mana-gement trainee’ programına katılma imkanı da buluyor.

UN Ro.Ro’da staj kış ve yaz sezonu olarak iki dönemden oluşuyor. Kış dönemi başvuruları Aralık-Ocak aylarında alınırken stajlar ise Şu-bat-Eylül ayları arasında yapılıyor. Yaz dönemi başvuruları ise Mayıs-Haziran aylarında almıyor, staj dönemi Haziran-Eylül arasını kapsıyor. Stajyer adaylarının okul başarı puanına bakılıyor. Bunun dışında ise mesleki ve İngilizce yeterlilik testlerinde başarılı olmaları bekleniyor. Maaş, yemek, yol masrafı gibi temel sosyal hakların yanı sıra gemilerde çalışan stajyerlerden başarılı olan öğrencilere şirket bursu imkanı sağlanıyor. Şirkette 2015 yılında staj yapan öğrencilerden yüzde 25’i, 2016’da kadroya alınmış.

TAB GIDA
Yüzde 70’i işe alınıyor

TAB Gıda bu yıl yaklaşık 500 stajyer alımı yapmayı planlıyor. Bu alımlarm önemli bir bölümü 70 ilde yürütülen restoranlardaki operasyonlar için, kalanı ise TAB Gıda genel merkezi için olacak. İlgili departmanların ihtiyaçlarına göre yılın her döneminde stajyer alımı yapılıyor. Ancak ağırlıklı olarak okulların kapanış dönemine denk gelen Mayıs-Haziran dönemlerinde ve okulların zorunlu stajlarının başladığı Eylül-Ekim 1~ dönemlerinde stajyer alımı oluyor. Staj süreleri ise ’ şartlar doğrultusunda stajyerlerle birlikte planlanıyor.

Öğrencilerin şirketi tanıması ve organizasyonda yer almak için istekli olması ön kabulde aranılan iki temel şart. Restoranlara destek vermek için kurulan bazı merkez ofisleri, restoran sayılarının en çok olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya gibi büyük şehirlerde faaliyet gösteriyor. Bu nedenle bu şehirlerde bulunan üniversiteler stajyer alımları için öncelikli tercihleri arasında oluyor.

Stajyerlerin kariyer planlamaları şirket tarafında daha ilk günden yapılıyor, onların beklentilerine göre şirket içinde farklı departmanlarda görev almalarına olanak sağlanıyor. Bu yaklaşım sonucu firmada staj yapanların yüzde 70’e yakını kalmayı tercih ediyor. Şirket, başarılı performans gösteren stajyerleri kadrosuna dahil ediyor.

Şirket, 2005 yılında kurulan TAB Akademi bünyesinde çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını ve gelişim alanlarını tespit ederek kişisel, mesleki ve yönetsel gelişimlerine destek oluyor. TAB Gıdanın İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin olmak üzere dört ana eğitim merkezi bulunuyor. Bu eğitimlerde başarılı olan çalışanlarına kariyerlerini geliştirme imkanı sunuyor. Stajyerler temel haklardan (yol, yemek) faydalanırken ücret ve sigorta konusunda kanunun belirlemiş olduğu tüm yasal mevzuat çerçevesinde istihdam ediliyor.

HENKEL
Öncelikli tercih İngilizce

Henkel, yılda yaklaşık 70 öğrenciyi stajyer olarak alıyor. Stajyerlerin üniversite öğrencisi olmaları ve iyi seviyede İngilizce bilmeleri gerekiyor. Lisans ya da yüksek lisans öğrencileri stajyer olarak çalışabiliyor. Spesifik olarak bir bölüm sınırlaması olmamakla birlikte ilgili departmanın ihtiyacı doğrultusunda iyi seviyede İngilizce bilen işletme, iktisat, kimya mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümlerinde okuyan lisans ya da yüksek lisans öğrencileri tercih ediliyor.

Yıl içinde ihtiyaçlara göre alımlar oluyor. Yaz dönemi staj programları için Nisan-Mayıs aylarında görüşmeler yapılmaya başlıyor. Yaz dönemi staj programı Haziran-Temmuz-Ağustos ayları olmak üzere bir ya da üç ay olabiliyor. Uzun dönem staj programı ise minimum altı ay maksimum bir yıl devam ediyor.

Henkel işe alımlarm önemli bir bölümünü stajyerlerden yapıyor. Staj yapan öğrencilere servis imkanı, öğle yemeği için kupon ve asgari ücret sağlanıyor. Bunun yanında sigortalan da yapılıyor. Şirketin insan kaynakları, finans, pazarlama, satış vb. gibi bölümlerine alımlar oluyor. Başvurular Kariyer.net sitesinden ve Türk Henkel’in internet sitesinden almıyor.

KMPG
iletişim özelliği güçlü adaylar

Firma bu yıl 100’e yakın stajyer alımı yapacak. Uzun dönem staj programı bağımsız denetim projelerinin yoğun olduğu Kasım-Ni-san ayları arasmda denetim bölümünde gerçekleşiyor. Staj başvuruları Ağustos-Eylül aylarında almıyor ve süreç Ekim ayında tamamlanıyor. Kasım başından itibaren staj programı başlıyor. KPMG yaklaşık altı aylık bir programın sonunda, başarılı olan stajyerleri asistan olarak kadroya alıyor.

Stajyer olarak son sınıf öğrencileri arasında ileri düzey İngilizce bilen, analitik düşünen, kişilerarası iletişimi gelişmiş adaylar tercih ediliyor. Denetim bölümünde kariyer hedefleyen adayların serbest muhasebeci ve mali müşavir mesleğinin belgesi olan SMMM sertifikası alabilmeleri için, üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler bölümlerinde okuyor olması gerekiyor. Firmanın İstanbul dışında İzmir ve Ankara ofislerine de stajyer almıyor. Stajyerlerin asgari ücret üzerinden çalıştıkları gün sayısı kadar ücreti, ayrıca yol ve yemek gibi imkanları bulunuyor.

HEPSİBURADA
‘Kariyer Startup’ programı ile işe alıyor

Firma 2017 yılı içerisinde yaklaşık 30 stajyer alımı yapacak. Ağırlık olarak kategori yönetimi, pazarlama ve finans departmanlarında alım olacak. Stajyer tercihlerinde bölüm ya da üniversite ayrımı yapılmıyor. Üniversitelerin üç ve dördüncü sınıflarında okuyan öğrenciler ya da yüksek lisans öğrencileri tercih ediliyor. Stajyerlerin haftanın minimum üç günü staja devam etmesi isteniyor. Öğrenciler İstanbul Trump Tovvers’ta bulunan merkez ofiste ve Gebze’deki operasyon merkezinde çalışıyorlar. Staj dönemi altı ay arasında değişiyor.

Başvurular ise tum yıla yayılan bir dönemde alınıyor. Stajyerler staj sonrasında şirket bünyesine geçme şansına sahip. Bir yıllık staj sürecinin sonunda da şirket içerisinde uygun kadrolar dahilinde değerlendiriliyor.

Firmanın “Kariyer Startup” adını verdiği staj programında internete ve e-ticarete ilgi duyan, dijital dünyayı takip eden, yenilikçi ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarıyla uyum içerisinde çalışabilecek genç yetenekler tercih ediliyor. Stajları zorunlu olan (SGK’ları okul tarafından karşılanan) öğrencilere yol ve yemek yardımı sağlanıyor. Gönüllü staj yapan öğrencilere ise yol ve yemek imkanının yanı sıra geldikleri gün üzerinden ödeme yapılıyor.

TOFAŞ
Önce ‘Prova’, sonra iş

Tofaş’ta nitelikli adaylara ulaşmak için çeşitli yöntemler kullanılıyor. “Kısa Dönem Yaz Stajı” programı ile alman stajyerler Bur-sa’daki fabrikada ‘üretim’ ve ‘yönetim stajı’ yaparken, İstanbul ofisinde sadece ‘yönetim stajı’ yapılıyor. Bu program kapsamında bu yaz 150 öğrenciye staj imkanı tanınması planlanıyor.

Stajyer alımmda kullanılan bir diğer program olan “Prova” ise, 2010 yılından beri kullanılan ve verim sağlanan bir program. Tofaş’ın öncelikli işe alma havuzunu oluşturan Prova kapsamında istihdam edilen öğrencilere asgari ücret ödemesi yapılıyor ve ihtiyacı olanlara konaklama imkânı sağlanıyor. Bu sene “Prova” için 1.500 başvurudan seçilen 62 öğrenci uygun proje ve fonksiyonlara yerleştirilecek.

Öğrencilerin okul dönemi boyunca staj yapabildikleri bir diğer programın adı ise “Prova Plus”. Bu program dahilinde üniversitelerin son sınıfında olan veya yüksek lisans yapan öğrencilerin haftada en az iki gününü Tofaş’ta geçirmeleri bekleniyor. İstanbul ve Bursa için geçerli olan bu programda öğrencilere “Prova” programında verilen tüm imkanlar sağlanıyor.

Son dönemde üretim kapasitesinin artışı ve yeni projelerin devreye almışı nedeniyle mühendis istihdam etmek Tofaş’m öncelikleri arasında. Bu yüzden teknik üniversitelerde okuyan mühendislik bölümü öğrencileri başvurularda daha avantajlı. Prova programındaki stajyerlere maaş, konaklama, yemek, servis imkânının yanı sıra gelişim fırsatları adına Tofaş Akademi işbirliğiyle eğitimler veriliyor. Son yedi yılda, Prova süreci sonrasında Tofaş’ta istihdam edilen öğrenci sayısı ise 44.

MARSH
Stajyerde devamlılık aranıyor

Firma 2017 yılında 8-10 arasında stajyer alımı gerçekleşecek. Marsh, özel ürünleri hakkında danışmanlık verdiği bölümlerde staj imkanı sağladığı gibi risk yönetimi danışmanlığı veya hasar danışmanlığı gibi stratejik alanlarda da bu imkanı veriyor. Stajyerlerden üç gün devamlılık bekleniyor. İngilizce bilgisinin ileri seviyede olması şirketin öncelikleri arasmda. Genellikle mühendislik ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden gelen başvuru talepleri değerlendiriliyor. Öğrenciler İstanbul dışında bulunan Ankara ve İzmir ofislerinde de ihtiyaç doğrultusunda staj imkanı bulabiliyor.

Başvurular Mart-Ağustos dönemi arasmda almıyor. En az altı ay olacak şekilde çeşitli dönemlerde görevlendirilen stajyerlerden bazılarıyla karşılıklı memnuniyet sağlandığı takdirde, özellikle son sınıf öğrencilerine ders programlarıyla uygun olarak yarı zamanlı iş olanağı sağlanabiliyor. Marsh’ta mezuniyet sonrasında şirkette iş olanağı bulan çok sayıda stajyer mevcut. Hatta bunlardan bazıları şirketin kilit yöneticileri arasmda yer alıyor. Stajyerlere asgari ücret ve yemek kartı veriliyor. Bunların yanında güzergahı uyduğu takdirde servislerden de yararlanabiliyorlar.

Elis YILMAZ / Stajim.net Yönetici Ortağı
“İki tarafı buluşturduk”

Biikent Üniversitesinde okuduğumuz dönemde çeşitli vveb siteleri üzerinden ve diğer kanallardan onlarca yere başvuru yapmamıza rağmen olumlu/olumsuz hiçbir dönüş alamadık. İnsan kaynakları yetkililerinin aradıkları yetkinliklerin çoğuna sahip olmamıza rağmen sistemin düzgün işlememesinden dolayı şirketlere bir türlü ulaşamıyorduk. Yaptığımız araştırmalar sonucu insan kaynakları uzmanlarının ve şirket sahiplerinin de Y kuşağına kolaylıkla ulaşacak platform bulamadıklarını analiz ettik.

Türkiye’de staj alanında özelleşmiş bir vveb sitesi ve şirketin olmaması ve çevremizdeki insanların yaşadığı problemlere çözüm arayışı; bizi bir problemi iş fikrine çevirmeye ve hayata geçirmeye yönlendirdi. 2014 sonlarında okul arkadaşım ve ortağım Emre ile ‘Staj Odaklı Sosyal Ağ’ Stajim. net’i kurduk. Web sitemiz aracılığıyla öğrenciler, şirket profillerini takip edip şirketleri yakından tanıma fırsatı yakalıyor. Aynı zamanda öğrencilerle şirketleri yeteneklere ve isteklere göre akıllı eşleştirmelerle bir araya getiriyor.

Şirketlerin online mülakat yapabilecekleri, öğrenciler hakkında diğer insan kaynakları çalışanlarının değerlendirmelerini görebilecekleri, doğru adaya kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilecekleri bir mecra sunuyoruz. Okulda öğretilen çoğu bilginin profesyonel iş hayatına yansıması çoğu zaman farklı olabiliyor.

Staj okulda öğrenilen teorik bilgiyi profesyonel hayatla harmanlayabilecekleri ve gerçek anlamda ilk tecrübelerini kazanabilecekleri en güzel ortam. Özellikle yaz döneminden ziyade uzun dönemli stajların şirketlerle öğrencilerin arasında bağ kurulması ve öğrenciyi mezun olduktan sonra şirkete katmak adına çok değerli bir geçiş süreci olduğunu düşünüyorum.

Fatih UYSAL / Kariyer.net, CEO
“Koltuğumu Stajyere iırakıyorum projesini başlattık”

Günümüz iş dünyasında hem işverenlerin hem de öğrencilerin stajlara olan bakışı değişti. Stajlar, artık her iki taraf açısından da ‘fotokopi çekmek’ île özetlenen boşa zaman geçirme durumundan çok daha farklı bir boyutta eie alınıyor. İşverenler, öğrencilik yıllarını stajlarla dolu dolu geçiren, gönüllü çalışmalarda bulunan, yalnızca okul hayatında edindiği teorik bilgiyle yetinmeyen ve iş hayatında sorumluluk almaya öğrencilik yıllarından başlayan kişilerle yola çıkmak istiyor. Yeteneği erken keşfedip, onu kurum kültürüyle besleyerek verimli ve uzun çalışma ortamları yaratmayı hedefliyor. Şirketlerin yanı sıra öğrencilerin de staja bakışı değişti. Öğrenciler ve yeni mezunlar ileride yapmak isteyecekleri ya da istemeyecekleri işi stajlarda deneyimleyerek öğreniyor.

Staj deneyiminin ardından kendisine kariyer haritası çizen gençler böylelikle hem vakit kaybetmemiş oluyor hem de mesleki yetkinliklerini geliştiriyor. Firma olarak geçen yıl öğrencilerin ve yeni mezunların iş hayatına sağlam bir başlangıç yapmaları amacıyla yola çıktık ve 5 ‘Koltuğumu Stajyere Bırakıyorum’ projesini başlattık. Bu yıl İkincisini düzenlediğimiz proje ; kapsamında gençler, bir aylığına yöneticiliği deneyimleyebilecek ve iş hayatına ilk adımlarını Kariyer.net’te atacak. Staj yapmak isteyen f gençler, Kariyer.net’te yer alan ‘Koltuğumu Stajyere Bırakıyorum’ ilanına Selfie çekerek başvuruda bulunabilecek. Bu süreçte yapılacak oylamada çekilen Selfie’ler adayların aileleri, arkadaşları ve tüm çevresi tarafından oylanabilecek. En çok oyu alan Selfie’lerin sahipleri mülakata katılmaya hak kazanacak. Mülakatların sonucunda gerçekleştirilecek değerlendirmelerle 16 stajyer, Kariyer.net’in Mali İşler, Strateji ve İş Geliştirme, İnsan Kaynakları, Yeni Teknolojiler, Bilgi Teknolojileri, Satış ya da Müşteri Deneyimi ve Pazarlama departmanlarından birinde staj yapma şansını yakalayacak.

EDA GEZMEK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu