Haberler

Sigorta Yenilerken Dikkat Edilecek 10 Öneri

Sigorta yenilerken nelere dikkat edilmeli?

  1. Öncelikle karşılaşabileceğiniz olası riskleri ve ihtiyaçlarınızı iyi tespit edin.
  2. Ek ve özel şartlan mutlaka dikkatlice okuyun. Şirketlerin sunduğu yeni teminatları ve ürünleri inceleyin, eksik teminat olup olmadığına mutlaka bakın.
  3. Yenilenen poliçenizde, poliçe şartlarının bir önceki yıl ile aynı olup olmadığını kontrol edin.
  4. Yenilediğiniz sigorta poliçesinin konusunu oluşturan sigorta ürününün ihtiyacınız olan tüm risklerini kapsayıp kapsamadığını detaylı araştırın.
  5. İhtiyacınız olan teminatlardan daha az prim ödemek için vazgeçmeyin. Aldığınız teminatlardan emin olun ve poliçeye sahip olmak için aceleci davranmayın.
  6. Farklı branşlardaki risklerinizi bir araya getirmek için uygun paketler olup olmadığını sorun.
  7. Sigortacınıza, sigortalanacak olan değerinizle ilgili olarak tam, doğru ve güncel bilgiler verin.
  8. Eğer kurumsal sigortalıysanız iş kolunuza özel teminatların poliçenizde yer almasını sağlayın.
  9. Kurumsal sigortalılığın sürekliliği adına, poliçe yenilemelerinde risk analizlerinizin tekrarlanmasına da özen gösterin.
  10. Tüm sigorta ürünleriniz için poliçe bitiş süresinden önce yenileme işlerimizi bitirmiş olun. Böylelikle şirketinizin size sunduğu avantajları kaybetmemiş olursunuz.

Sigorta yenileme

Poliçeni zamanında yenile haklarını kaybetme!

Süresi dolan poliçelerin zamanında yenilenmesi sigortalılar için büyük önem taşıyor. Poliçelerini süresinde yenilemeyen sigortalılar hem haklarım kaybediyor. Hem de başlarına bir şey geldiğinde de büyük zararlarla karşılaşıyorlar.

TÜRKİYE’DE sigorta penetrasyon oranı, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük. Söz konusu oranın düşük olmasının nedenlerinin başında artık ağızlara pelesenk olan ‘sigorta bilincinin düşüklüğü’ geliyor. Bir başka deyişle, ülkemizde bireyler sigortanın hayatlarının tüm evrelerinde karşılaşabilecekleri risklerde ve ka-yıplarmvtelafisinde çok önemli bir işlev üstlendiği konusunda yeterince bilinçli değil. Ancak, Türkiye’de bireylerin sadece sigorta bilinci değil, vadeleri dolmuş poliçelerini ‘yenileme bilinci’ de düşük.

Sigorta şirketlerinin, sigortalıya gönderdikleri ‘Süresi dolan poliçenizin yenilenmesi gerekli” şeklindeki kısa mesajlardan tutun, acentelerin telefon ya da e-mail’le müşterilerim bilgilendirmelerine karşın, bazı sigortalılar, poliçelerini yenilememek konusunda ısrar ediyor.

Poliçelerini zamanında yenilemeyen sigortalılar da haklarını kaybediyor. Başlarına bir şey geldiğinde de büyük zararlarla karşılaşıyorlar. Bu nedenle bireyler ve kurumlar için sigorta yenilemek hayati önem taşıyor.

Hasarsızlık indirimi önemli

Süresi dolan poliçelerini vaktinde yenilemeyen tüketicilerin kaybettikleri en büyük hak, ‘hasarsızlık indirimi.’ Söz konusu, hak da kabaca, sigortalıya 1 yıllık poliçe süresi boyunca (hasarın gerçekleşmesine bağlı olarak) ödenen tazminatların, sigortalının ödediği primin altında kalması ile ilgili. Bu durumda olan bireyler, poliçesini yenilememeleri halinde yüzde 25’le-ri bulan hasarsızlık indiriminden mahrum kalıyor. Bir başka deyişle tüketici, poliçeyi yenilediğinde daha ucuz bir fiyata satın alma imkânını kaçırıyor.

Poliçelerini zamanmda yenilememek, tüketicilerin öncelikle hasarsızlık indirimi, ömür boyu yenileme garantisi vb. haklardan mahrum kalmasına yol açıyor. Ancak, süresi dolmuş poliçelerim yenilemeyen sigortalılar için asıl problem ‘sigortasız kalmak.’ Bir başka deyişle sigorta süresi dolup da bunu yenilemeyen sigortalılar, yaşamların tüm evrelerinde karşılaşacakları, can ve mal kaybına yol açan belki de kendi olanaklarıyla altından kalmayacakları risklere karşı savunmasız halde kalıyor.

Sağlıkta yenileme oranı yüksek; ‘oto’da düşük

Sektör temsilcileri, dolar kurundaki hızlı artışın da sigorta yenilemelerinde, sigorta bedelini artıracağını vurguluyor. Özellikle yangın branşında bu etkinin görüleceğini ifade eden sigortacılar, sigorta bedelindeki artışın primleri de artırmakla birlikte bedeldeki artışın sigortalının da yararına olduğunu kaydediyor. Sigortacılardan aldığımız bilgilere göre, Türkiye’de sağlık sigortalarında yenileme oranı görece yüksek. Buna karşın, oto sigortalarında, Zorunlu Deprem Sigortası’nda (DASK) gibi sigortalarda yenileme oranının, sağlık sigortasına göre düşük olduğu vurgulanıyor.

Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar:
Poliçelerini yenilemeyen indirimi kaçırıyor

Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, yenileme oranlarını içeren açık bir rapor olmamakla beraber, ‘kasko ve trafik branşında’ yenileme oranıyla ilgili reel değişimin negatif olduğunu söylüyor. Her sigorta ürününün kendisine has yenileme özelliklerinin olduğunu vurgulayan Gölpınar, “Yangın, mühendislik ve nakliyat branşlarında, poliçe yenilemeleri için verilen süre ile ilgili boşlukları sigorta şirketleri çok tercih etmese dahi bahsi geçen branşların risk teftiş çalışmaları gibi kendi dinamikleri ile bu süreçler bertaraf edilebiliyor” diyor. Poliçelerinin geçerlik süresi dolan ve poliçelerini yenilemeyen tüketiciler öncelikle yenileme döneminde kazanacakları hasarsızlık indirimlerini ‘özellikle motor branşında’ kaybettiklerini ifade eden Gölpınar, poliçe periyodunu hasarsız tamamlamanın sigortalı açısından önemli bir avantaj olduğunu söylüyor. Doğa Sigorta olarak tüm branşlarda sigortalılarla vadesinden önce temas kurarak bilgilerini güncellediklerini ve yenileme işlemlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Gölpınar, “Poliçelerin yenilenmesinde önceki yıldan gelen bir kaza, sorun vb. detay yok ise yenileme işlemlerinde de herhangi bir sorun yaşanmıyor” diyor.

Yenilemeler sağlık sigortasında hayati önem taşıyor

Süresi dolan bir poliçeyi zamanında yenilemeyen tüketiciler, ‘yenileme garantisi’ denilen bir haktan da mahrum kalıyor. Bu durum özellikle sağlık sigortalarında hayati bir önem taşıyor. Sağlık sigortası satın almış bir birey, poliçeyi zamanında (bitim tarihinden itibaren 1 ay içinde] yenilemezse, hem her türlü riske karşı açık hale geliyor. Hem de ömür boyu yenileme garantisini kaybediyor.

Bu konuda somut bir örnek verirsek, Anadolu Sigorta’dan ‘tamamlayıcı sağlık sigortası’ satın almış bir birey düşünelim. Söz konusu sigortalının ‘tamamlayıcı sağlık sigortası yenileme garantisi’ alabilmesi için sigortalılığını Anadolu Sigorta’da 4 yıl süre ile kesintisiz devam ettirmesi ve her bir yıl için poliçelerinde ödenen tazminatların, primlere oranının yüzde 100’ün altında olması gerekiyor.

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Orkun Gücük:
Sigortalının bilgilendirilmesi şart

Aksigorta Genel Müdürü Orkun Gücük, sigorta şirketlerinin ‘yenileme poliçeleri’ ile, farklı uygulamalar yaparak ve avantajlar uygulayarak (hasarsızlık, sadakat indirimleri) sigortalıları portföyünde tutmaya çalıştıklarını söylüyor. Yenileme oranlarının, sözgelimi sağlık sigortaları bazı branşlarda çok yüksek olduğunu belirten Gücük, “Buna karşın, kasko, trafik gibi bazı branşlarda da rekabetten kaynaklı olarak belirli bir seviyenin korunması için yoğun çaba harcanıyor. DASK gibi bazı branşlarda ise ürün zorunlu olmasına rağmen poliçe yenilemelerinde sorunlar yaşanıyor” diyor. Gücük, sigortalının da poliçesinin dönemi, teminatlardan yararlanma koşulları, hasarın hızlıca ödenebilmesi için yapılması gerekenler, kapsam dışı kalan durumlar, ödenecek prim, hasarsızlık koşulları, asistans hizmetler gibi tüm ayrıntılarla ilgili mutlaka objektif ve detaylı bilgilendirilmesinin gerekli olduğunu kaydediyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu