Haberler

Siber saldırılara karşı sigorta teminatı geldi

Siber saldırıların arttığı ve bireyler ile kurumlar için ciddi tehdit oluşturduğu günümüzde, güvenlik önlemleri kadar önemli olan siber sigorta uygulaması yeni bir pazar yarattı. Yurtdışmda yaygınlaşan siber sigortayla ilgili Türkiye’de de birçok şirket ürünü pazara sunmaya başladı. Küresel siber risk sigortası pazarının 2020 yılında 10 milyar dolarlık hacme ulaşacağı tahmin ediliyor.


Günümüzde KOBİ’lerden çok uluslu şirketlere kadar tüm ticari kuruluşlar fınansal kayıplarla sonuçlanabilecek siber risklerin tehdidi altında bulunuyor. Dünyada yılda 556 milyon siber saldın oluyor. Siber saldınlar her yıl yüzde 50 artıyor. Siber suçlann global ekonomiye maliyeti yıllık 445 milyar dolan buluyor. Türkiye’de ise yılda 10 milyondan fazla kişinin mağdur olduğu ve bunun toplam net maliyetinin 556 milyon dolan bulduğu tahmin ediliyor.

Bu durum, siber güvenlik ürünlerine olan ilginin artması dışında yeni bir alanda daha pazar yarattı. Siber saldırılar, yoğun bir rekabet ortamında hizmet sunan ve ürün yelpazelerini genişletmek isteyen sigorta şirkederi için önemli bir firsatı da beraberinde getirdi. Birçok şirket, pazara siber sigorta ürünü sundu. Bazıları da bu ürünü sunmak için hazırlık yapıyor.

siber guvenlik

ABI Research’ın araştırmasına göre, küresel siber risk sigortası pazan-nın 2020 yılında 10 milyar dolarlık hacme ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu büyümenin ana etmeni olarak, siber ihlallerle ve saldırılarla bağlantılı maliyetlerin yükselmesi, risk yönetimi stratejilerinin giderek riski sigorta sağlayıcı-lanna devretmeye doğru itmesi gösteriliyor. Siber risklere yönelik sigorta pazannın, niş bir market olarak ABD ve Avrupa’da geçtiğimiz yıllarda yüzde 20-30 seviyesinde büyüdüğü ifade ediliyor.

KAPSAM GENİŞLİYOR

Dünyada siber risk sigortasında primin dört yılda üçe katlanarak 2015’te 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bu yaklaşık 50 milyar dolarlık bir tutann sigorta kapmasında olduğunu gösteriyor. Türkiye ise henüz siber risk sigortası anlamında yolun başında. TEB, Zürich Sigorta ve AIG Sigorta gibi şirketler bu alanda faaliyet göstermeye başlarken, Allianz Sigorta da çalışma yapıyor.

Siber riskler şirketlerde farklı maliyetlere ve iş durmalanna neden olabiliyor. Gizli bilgiler açığa çıkabiliyor ve kunjmlann bilgisayar sistemleri hatalı çalışabiliyor. E-ticaret, internet, bilgisayar ağlan ve gizli bilgiler ile bağlantılı birinci ve üçüncü taraf riskleri gidermek için geliştirilen siber sigorta, kötü niyetli hareketler, çalışan-lann ihmal eylemleri ve sistem anzası gibi riskleri de teminat altına alıyor.

KULLANIM ARTIYOR

AIG Sigorta, Siber Riskler ve Veri Koruma Sigortası’m 2012 yılından bu yana Türkiye’de sunuyor. Şirket, bu ürünle, elektronik veriler, ağ güvenliği, idari yükümlülükler kurumsal itibar gibi pek çok alanda siber tehditlerin yaratacağı kayıplara karşı şirketleri koruma altına alıyor.

AIG Sigorta Finansal Sigortalar Müdürü Demet Karakullukçu, gün içerisinde teknolojiyi kullanan, bilişim sistemleri vasıtasıyla veri toplayan, işleyen, saklayan, kısacası veri ile iş yapan her kurumun siber risklere açık olduğunu vurguluyor. Karakullukçu, bu sigorta teminatına olan ilginin her geçen gün daha da arttığını söylüyor. Demet Karakullukçu, “Başta bankacılık, sigorta ve fınans kurumlan olmak üzere, eğitim kurumlan, sağlık kurumlan ile ulaşım, iletişim, teknoloji, hizmet, üretim, perakende ve turizm sektöründe hizmet veren kurumlar bu sigorta teminatından yararlanıyor” diyor.

YENİ ÜRÜNLER GELECEK

Haziran ayında ‘Kimliğim Güvende Sigortası’ ürününü pazara sunan TEB, bir ayda 10 binden fazla müşteriye ulaştı. TEB Bireysel ve Özx4 Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, bu uygulama ile artan siber suçlara karşı müşterilerine daha güvenli bir internet kullanımı sunarken, onlann sanal ortamda da kendilerini güvende hissetmelerini sağlamayı hedeflediklerini söylüyor. Mendi, “Gerek müşteri davranışlarında konuya ilişkin artan bilinçlenme gerekse siber saldınlann gündemde daha çok yer bulmasından dolayı, önümüzdeki dönemde siber sigortaya ilginin artarak devam etmesini bekliyoruz” diyor. TEB, bu kapsamda, tüzel müşterileri de koruma altına alacak bir ürünü kısa sürede satışa hazır hale getirmeyi planlıyor.


Zürich Sigorta da yılbaşında çıkardığı ‘Kimliğim Güvende’ ürünüyle bireylere hizmet veriyor.

Yakında çıkaracağı özel ürünüyle şirketlere de hizmet verecek. Zürich Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız, “Kimliğim Güvende Sigortası’nda poliçede belirtilen miktarlar ve şartlar dahilinde kimlik hırsızlığı/sahtekarlığı harcama-lan teminatı, kayıp çalıntı kimlik teminatı, şifre çalınması teminatı, gelir kaybı teminatı, seyahat ve iletişim masraflan teminaüan gibi teminatlar sağlanıyor” diyor. Yıldız, siber saldınlann küresel bir tehdit olduğu algısının yükselmesiyle bu yöndeki sigorta ürünlerine talebin de artacağını söylüyor.

“ÖNLEM KAPSAMLI OLMALI”

Sigorta şirketlerine ek olarak, bu alanda danışmanlık hizmeti veren şirketler de bulunuyor. Örneğin KPMG, büyük çaplı sigorta poliçelerinin yapılandınlması aşamasında siber güvenlikle ilgili süreç ve altyapı risklerinin maddileştirilebilmesi için yönetim danışmanlığı hizmetleri sunuyor.

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk, “Siber güvenliğe daha bütünsel bir yaklaşım getirmek gerekiyor. Siber güvenlik sigortalarının yanında, gerekli önlemlerin kuruluşlar tarafından alınmış olmasının temin edilmesi gerekiyor. Bu önlemler yalnızca teknolojiyle ve saldın anıyla sınırlı olmamalı, süreç geniş bir alanı kapsamalı” diyor.

JLT de siber sigorta poliçesini talep eden kurumlara gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı piyasalardan, uygun teminatı bularak, siber risklerini transfer etmeleri konusunda destek veriyor. JLT, bu teminat hakkında bilgisi olmayan kurumlara da risk yönetim desteği çerçevesinde danışmanlık vererek açıktaki risklerini sigortalamasını sağlıyor. JLT Sigorta ve Reasürans Brokerliği İş Geliştirme ve Strateji Müdürü Kerim Gürkan, “Siber sigorta özellikle operasyonlarını teknolojik altyapılarla işleten kurumlar ve üçüncü şahıs bilgilerini saklayan kurumlar için ciddi önem taşıyor” diyor.

FARK YARATACAK

Sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh’ın Türkiye CEO’su Hakan Kayga-nacı da birçok şirketin gerek operasyonel verimlilik, gerek müşteriye ulaşım, gerekse farklı birtakım motivasyonlarla dijital-leşmeye çalıştığı bu çağda, bu riskini yönetebilen ve sigortadan faydalanan şirketlerin mutlaka fark yaratacağını söylüyor. Kayganacı, “Siber ataklara yönelik gerek güvenlik, gerek sigorta çözümlerinden faydalanmamak, şirketlerin finansal ve daha da önemlisi itibar kaybı yaşamasına yol açacaktır” diyor.

Siber riskler sigortası işletmelerde hangi hasarları karşılıyor?

■ Kriz yönetimi masrafları,
■ Bilgilendirme masrafları,
■ Veri ihlali zararları,
■ Data ve network’un yeniden yapılandırılması masrafları,
■ itibar hasarları,
■ iş durması hasarları,
■ Şantaj ve fidye ödeme maliyetleri,
■ Dış kaynak kullanımı sorumluluğu hasarları,
■ Ek ödemelerle siber şantaj ve multimedya sorumluluğu gibi ilave teminatlar da olabiliyor.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu