Haberler

Otomatik katılımda çalışanın yatırım alternatifi çoğaldı

Otomatik katılımda emeklilik fonları, girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonu katılma payları ile Varlık Fonuna da yatırım yapılabilecek. Emeklilik şirketlerinin, en az üç portföy yönetim şirketiyle çalışacak olması da katılımcıların getirilerini olumlu etkileyecek.


OTOMATİK Katılım Siste-mi’nde Temmuz başından itibaren özel sektörde 100-250 çalışana sahip işletmeler de potaya girdi. Katılımcı sayısının 2.5 milyonu geçtiği sistemde emeklilik yatırım fonlarıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Çalışanları yakından ilgilendiren düzenlemeye göre, otomatik katılımda emeklilik fonları, ‘girişim sermayesi’ ve ‘gayrimenkul yatırım fonu katılma payları’ ile ‘Varlık Fonu’na da yatırım yapabilecek. Hazine Müsteşarlığı’nın 20 Haziran 2017 tarihli Sektör Duyurusu’nda yer alan bilgilere göre, çalışanın birikimi, tercihine göre iki aylık cayma süresi boyunca faiz içeren veya faiz içermeyen ‘başlangıç fonu’nda yatırıma yönlendirilecek. Bir yılın sonunda herhangi bir fon tercihinde bulunmayan çalışanların birikimleri ise başlangıçtaki fon tercihlerine göre ‘standart fon’da yatırıma yönlendirilecek.

Otomatik katilim

Risk profil anketi de var

Standart fon portföyünün de asgari yüzde 50’si Hazine tarafından ihraç edilen TL cinsi borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında; asgari yüzde 10’u ise girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarında, Türkiye Varlık Fonu’nda veya altyapı projelerinde yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği ve diğer sermaye piyasası araçlarında yatırıma yönlendirilecek. Başlangıç fonu veya standart fondan ayrılmak isteyen çalışanlara da ‘Risk Profil Anketi’ sunacak. Anket sonucunda, faiz içeren yatırım stratejisini tercih eden çalışanlara, dört farklı risk kategorisindeki faiz içeren değişken fonlar yanında atak/dinamik /büyüme ve agresif risk kategorilerinde iki adet faiz içermeyen değişken fon seçeneği sunulacak.

‘Yüzde 30, yüzde 40’ oldu

‘Yüzde 30 Kuralı’nda da değişikliğe gidildi. Buna göre, bir emeklilik şirketine ait emeklilik yatırım fonu portföyünün, yüzde 40’ından fazlası aynı portföy yönetim şirketi tarafından yönetilemeyecek. Emeklilik şirketlerinin en az üç portföy yönetim şirketiyle çalışacak olmasının sektördeki rekabeti artırarak, katılımcıların getirilerini de olumlu etkilemesi bekleniyor. Uygulama, 2018 yılı başında tüm emeklilik fonlarıyla birlikte başlayacak.

Banka kira sertifikasına daha çok yatırım mümkün

KT Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan, yeni düzenlemeyle başlangıç fonlarında, faizsiz emeklilik yatırım fonları için asgarî yüzde 60’lık dilimde TL katılma hesabının yanı sıra, en fazla 184 gün vadeli Banka Kira Sertifikalarına da yatırım yapmanın mümkün hale geldiğini söylüyor. Varlık Fonu’na yatırımın da iki şekilde olabileceğini belirten Özkan, “Emeklilik fonları, Varlık Fonu’nun portföyünde bulunan varlıklara istinaden ihraç edeceği borçlanma araçlarını satın alabilir. İkinci olarak da standart fon, Varlık Fonu’nun kuracağı yatırım fonunun katılma paylarına yatırım yapabilir” şeklinde konuşuyor.

Varlık Fonu’na yatırım için menkulleştirme gerekli

Emeklilik fonlarının, portföylerine dahil edecekleri varlıkların çeşitlendiğini belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan, “Otomatik katılımda standart fonlar, artık girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları ve Türkiye Varlık Fonu’na da yatırım yapabilecek.


Ancak, Varlık Fonu’na yatırım yapılabilmesi için ‘menkulleştirme’ yani, Varlık Fonu’nun yatırım yapılabilecek menkul değer arz etmesi, bunun likit ve ikincil piyasasının olması gerekli” diyor.

ALP SÜER/ ŞEMSİYE


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu