Makaleler

Kullanılmayan yazılıma 1,8 milyar TL

ERP firması Sage’in bir araştırması, Türk şirketlerinin yüzde 90’ının BT yatırımlarından fayda sağlayamadığım gösteriyor. Bu da şirket başma 120 bin TL, Türkiye geneline vurulduğunda ise 1,8 milyar TL yük doğuruyor.


Dünyanın önde gelen iş yazılım ve hizmetleri üreticisi olan ve Gartner verilerine göre en büyük üç küresel ERP firması arasında yer alan Sage, Türkiye pazarına yeni ürünü Sage ERP X3 version 7 ile giriş yaptı. 100’den fazla ülkede, 5 bin 100’den fazla kuruluş tarafından kullanılan Sage ERP X3 yazılımı, başta üretim, hizmet ve dağıtım olmak üzere farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. Özellikle de orta ölçekli şirketler tarafından tercih ediliyor.

yazilim

Sage, Türkiye pazarına giriş yaparken, önemli bir araştırmaya da imza attı. Sage tarafından yaptırılan araştırmaya göre, iş yazılımlarını yeterince verimli kullanamayan Türk şirketleri, yapmakta olduklan teknoloji yatırımlannda milyarlarca lirayı sokağa atıyor. 100 Türk şirketinin BT alanında karar verici konumundaki yöneticisi ile gerçekleştirilen araştırma, BT yatırımlarındaki verimsizliğin şirket başına yılda yaklaşık 120 bin TL yük doğurduğunu gösteriyor. Türkiye geneline vurulduğunda bu rakam yıllık bazda 1,8 milyar TL’ye denk geliyor.

ERP X3 Dünya CEO’su Jayne Archbold, şunları söylüyor: “îş yazılımları, orta ölçekli şirketlerin büyüme stratejileri açısından hayati önem taşır. Ancak araştırmanın da gösterdiği üzere, iş ihtiyaçları ve satın alman ürünün özellikleri arasında bir makas var ve bu makasın faturası oldukça ağır olabiliyor. Yazılımı asıl kullanacak olan kişilere yeterince kulak vermeyen karar vericiler, ihtiyaca ve kullanıcıya odaklı çözümler yerine, ‘her ölçek için tek boy’ tarzı ürünlere yönelebiliyor. Oysa orta ölçekli şirketlerin yatırım karan alırken daha kullanıcı odaklı davranabilmeleri, çalışanların, şirketin yaptığı yatırımı en verimli şekilde nasıl kullanabileceklerini düşünmeleri gerekiyor.”

BULUT BİLİŞİME YATIRIM

Iş yazılırdan ile çözüm aranan en önemli ihtiyaçlar arasında çalışan verimliliği başı çekiyor. Araştırma katılımcılarının yüzde 63’ü bu konuyu bir temel iş önceliği olarak dile getiriyor. Araştırmanın ortaya koyduğu özellikle ilgi çekici bir diğer nokta ise Türk şirketlerinin sadece yüzde 27’sinin iş yazılımlannı şirket büyümesi için stratejik bir yol olarak görmeleri.


Sosyal medyanın yükselen gücüne paralel olarak, araştırmaya katılan-•ların yüzde 81’i sosyal fonksiyonelli-ği çok önemli bulduklarını ifade ediyor. Günümüzde BT ajandasının ilk gündem maddesini çok net bir şekilde bulut bilişim oluşturuyor. Araştırma katılımcılarının yüzde 88’i, gelecekte bulut bilişime yatırım planı olduğunu belirtiyor.

Yazılıma daha az bütçe

• Avrupa’daki şirketlerin neredeyse yarısı (yüzde 43), Türk şirketlerinin ise yüzde 37’si iş yazılımlarını 3-5 yıllık sürelerde güncelliyor. Öte yandan Türk şirketlerinin yüzde 48’iyse I -3 yılda güncellemeye gidiyor.

• İş verimliliğine artış, hem Avrupa hem de Türkiye için gelecek bir yıllık dönemde en önemli iş önceliğini oluşturuyor.

• Yazılım yatırımı ortamı biraz karamsar bir tablo çiziyor. Avrupa şirketlerinin yüzde 49’u, Türk şirketlerinin ise yüzde 44 u gelecek yıl yazılım için daha az harcama öngörüyor. Türk şirketleri az bir oranla da olsa yatırıma daha istekli görünüyor.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu