Haberler

Koleksiyoner Bankalar

Türkiye’de sanatı desteklemek amacıyla yola çıktılar, bugün büyük birer kolekslyoner oldular. Bankaların koleksiyonlarında resim ve heykelin yanı sıra seramik, sikke, hat, tezhip, ebru gibi eser ve objeler de yer alıyor.


BANKA deyince hepimizin aklına şube, kredi, kredi kartı, mevduat, faiz, döviz vb. gibi kelimeler gelir. Oysa bankalar aynı zamanda birer sanat galerisi gibi.

Bugün banka koleksiyonlarına baktığımızda, Türk resim ve heykel sanatlarının yanı sıra seramik, sikke, hat, tezhip, ebru vb. gibi geleneksel sanatların duayen isimlerine ait çok özel çalışmaları görürüz. Hatta bunların içinde tarihi 1800’lere kadar uzanan sanat eserleri var.

Koleksiyonlarda Osman Hamdi, Şeker Ahmet Paşa, İbrahim Çallı, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hoca Ali Rıza, Nuri iyem, Nurullah Berk, Hikmet Onat gibi döneminin en ünlü ressamlarının yanı sıra Devrim Erbil, Muhsin Kut, Dilek Yetkin Işıksel, Ahmet Yeşil, Tanju Özelgin gibi yakm dönem ve günümüz ressam ve heykeltıraşların eserleri de mevcut Özetle, Türk bankaları her dönem Türk sanatçılarını ve Türk sanatını desteklemek ve korumak adma yatırım yapmış. Bu konuda en iyi örneği Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen veriyor. Güngen, bankanın koleksiyonerliğe başlama öyküsünü, “Bankamız ilk defa koruyucu yasaların olmadığı bir dönemde büyük bir sikke koleksiyonunu satın alarak koleksiyonerliğe başlamış. Buradaki asıl amaç önemli bir sikke koleksiyonunun dağılmaması, yurtdışma gitmemesi, meraklıların, akademisyenlerin, öğrencilerin kullanımına açık kalmasıymış diye özetliyor.

Türk bankalarının misyon edindiği Türk sanatı ve sanatçısına destek kararıyla atılan adımlar sayesinde bugün devasa büyüklükte son derece değerli ve zengin koleksiyonlar ortaya çıktı. Para Dergisi olarak bankaların göz bebeği sanat koleksiyonlarını sayfalarımıza taşıdık. Sadece Türkiye’de değil dünya çapında isim sahibi olan sanatçılarımızın hangi eserinin hangi bankalarda olduğunu araştırdık…

ZİRAAT BANKASI

KOLEKSİYONUNDA 2488 ESER VAR

Sanata destek yolculuğu Atatürk dönemine kadar uzanan Ziraat Bankası toplam 2488 adet eser bulunan dev bir koleksiyona sahip. Günümüzün en zengin sanat koleksiyonuna sahip kurumu unvanım ellerinde tuttuklarım söyleyen Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, bankanın uzun yıllara yayılan sanata destek yolculuğu hakkında şunları söylüyor:

“Ziraat Bankası Atatürk döneminde her yıl Devlet Resim ve Heykel Sergilerinin açılış etkinlikleri ile başlayan devlet büyüklerinin sanat yapıtlarını satın alma geleneğini benimsemiş bir banka. Cumhuriyet Dönemi Türk ressamlarının ve 1950’den sonra her sanat akımının temsilcisi yüzlerce sanatçının eserini Bankamız özenle arşivliyor. Koleksiyondaki eserlerin reprodüksiyon çalışmalarını Türkiye’nin dört bir yanma yayılmış şubelerimizin duvarlarında sergiliyoruz.”

Ziraat Bankası’nın koleksiyonundaki eserlerin büyük çoğunluğu yağlıboya olmakla birlikte suluboya, baskı resim (gravür, serigrafi, çinko, ağaç, linol baskı, litografi), tezhip, minyatürvhat eserler ile seramik ve heykeller de var. Koleksiyon eserlerinin en eskisinin Hadfiela Cubley imzasını taşıyan “Otlak” isimli 1897 tarihli yağlı boya tablo olduğunu söyleyen Kırbaş, koleksiyonda yer alan diğer eserler hakkında ise şu bilgiyi veriyor: “Namık İsmail’e banka tarafından özel yaptırılan ‘Gazi Mustafa Kemal Çiftçiler Arasında’ isimli tablo öne çıkan eserler arasında. İbrahim Çallı imzasını taşıyan ‘Harman’ isimli tablo da 4.50×5.30 metre ölçüsüyle özel yaptırılmış bir başyapıt. Koleksiyon, Antoine Ignace Melling (1763-1831), Hoca Ali Rıza (1858-1930), Mehmet Ali Laga (1878-1947), Mehmet Ruhi (Arel) (1880-1931) gibi sanatçıların yapıtlarıyla Romantik Manzara Duyarlığı’mn gelişimini özetliyor. İbrahim Çallı (1882-1960), Feyhaman Duran (1886-1970), Hikmet Onat (1882-1977), Namık İsmail (1890-1935), İbrahim Safi (1898-1983), Haşan Vecih Bereketoğlu (1895-1971) yapıtlarıyla da izlenimci paletin renk, ışık anlayışını ve Sembolist yorumlan taşıyan sanat eserlerini bünyesinde barındırıyor. İbrahim Çallı, Şevket Dağ, Hikmet Onat, Hayri Çizel, Ali Rıza Beyazıt, İbrahim Safi, Eşref Üren, Cemal Tollu, Nurullah Berk, Nuri iyem, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerini içeriyor.

Türk heykel sanatının soyut döneminin ünlü sanatçısı Kuzgun Acar, Hüseyin Gezer, Eyüp Öz, Bihrat Mavitan, Remzi Savaş’ın heykelleri de koleksiyonda yer alıyor.”

TÜRKİYE İŞ BANKASI

MÜZE KURDU

Türkiye Iş Bankası’nm ülkemizde plastik sanatları ve sanatçıları desteklemek amacıyla temelleri 1940’larda atılan bir resim koleksiyonu var. Banka 2.500’e yakın eserden oluşan koleksiyonunu özel koruma koşulları sağlanmış bir depoda saklıyor. Koleksiyonda Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, Hoca Ali Rıza’dan İbrahim Çallı’ya sanat tarihimize adını yazdırmış pek çok önemli sanatçının eserleri bulunuyor.

Banka, koleksiyonun bir müze çatısı altında sanatseverlerle buluşturulması amacıyla Beyoğlu Şubesi olan tarihi binayı tahsis etti. Hali hazırda binanın restorasyon çalışmalarına yönelik hazırlıklar yapılıyor.

Iş Bankası koleksiyonerlik dışında resim sanatını farklı alanlarda da destekliyor. Bu kapsamda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde Türkiye’nin ilk bilimsel Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Laboratuvarı’m kuran Banka, bu oluşum hakkında şu bilgiyi veriyor: “Bu işbirliği çerçevesinde ülkemize bu alanda uzmanlar kazandırmak üzere, üniversite bünyesinde açılan Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu lisans programı ilk mezunlarını geçen yıl verdi.”

Bankanın obje, belge, fotoğraf ve filmlerden oluşan tarihi arşiv ve koleksiyonu da, 2007’den bu yana Türkiye İş Bankası Müzesi’nde sergileniyor. Müze’nin açılış amacı ise, “İş Bankası’nm kuruluşunu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucularını, ülkemize «lan katkılarını, yıllar içindeki gelişimini kamuoyuyla paylaşmak, anılarını ortak bir mekânda toplamak, derlenen bu arşiv ve koleksiyonu bir kültür mirası olarak gelecek nesillere aktarmak” olarak özetleniyor.

Müze’de sergilenenler arasında Atatürk’ün imzası bulunan bir kasa yevmiye defteri, imzalı bir portresi, namına yazılı bir hisse senedi ve şahsına ait hesabın ekstresi bulunuyor. Ayrıca bankanın ilk satın alımlarmın faturaları, ilk teftiş raporu, ilk bilançoları, esas ve dahili nizamnameleri, farklı yıllara ait reklam ve promosyon ürünleri, kurucuların, şubelerin ve çalışanların fotoğrafları, şubelerde kullanılmış daktilolar, hesap makineleri ve irili ufaklı büro malzemeleri, alınan ödüller, büyüklü küçüklü kasalar, kumbaralar, sözlü tarih kayıtları, belgesel filmler vb. çok çeşitli malzemeler de var. Koleksiyondan seçilen parçalar, vitrin ve panoların yanı sıra tablet, kiosk, ekran gibi yeni medya araçları ile ziyaretçilere sunuluyor. Müzeyi bugüne kadar 900 bini aşkın kişi ziyaret etmiş.

AKBANK

MODERN VE ÇAĞDAŞ ESERLER

Akbank modern ve çağdaş eserlerin yer aldığı bir sanat koleksiyonuna sahip. Ağırlıklı olarak Türk sanatçıların eserlerinin yer aldığı koleksiyonda resmin yanı sıra, heykel ve fotoğraf da yer alıyor. Koleksiyonda toplam 834 eser bulunduğunu söyleyen Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, koleksiyonda eseri bulunan bazı sanatçıları şöyle sıralıyor:

“Koray Ariş, Saim Bugay, Ali Teoman Germaner, Ferit Özşen, Meriç Hızal, Seyhun Topuz gibi Türk heykel sanatının önde gelen isimlerinin yanı sıra genç heykeltraşların eserleri bulunuyor. Ertuğrul Ateş, Bedri Baykam, Gülay Semercioğlu, Elif Naci, Naci Kalmukoğlu, Ahmet Uzelli, Adnan Çöker, Zekai Ormancı, Şeref Akdik, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Balkan Naci İslimyeli, Ergin İnan, Feyhaman Duran, Tomur Atagök, İnci Eviner koleksiyonda eseri olan sanatçılardan bir kısmı. Koleksiyonda bulunan eserlerin tamamı bizim için çok kıymetli; Modern ve Çağdaş Türk Sanatı’nm örnekleri.”

Bigalı, koleksiyonu Akbank’ın birimlerinde ve iştiraklerinin binalarında sergiledikleri bilgisini de veriyor. Bankanın koleksiyon oluşturma sürece 1970’li yıllara dayanıyor. Başlangıçta sanatçıya destek olmak amacıyla eserler satın alındığını söyleyen Bigalı, “Sonrasında sanat danışmanlarının yönlendirmeleriyle koleksiyona eserler dahil edilmiş. Kurulduğu günden bu yana sanata ve sanatçıya destek olan bir kurum olarak önümüzdeki yıllarda da bu bakış açımızı sürdürmeye devam 0’e^Bi9a” edeceğiz” diyor.

YAPI KREDİ

TAKSİM’DE SERGİLİYOR

Yapı Kredi kurulduğu günden bu yana finansm yanı sıra kültür ve sanata da büyük yatırım yapmış bir banka. Kurucusu Kazım Taşkent’in “Biz bir kültür ve sanat bankasıyız” sözünü hatırlatan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, “Bünyesinde Kültür Sanat Müşavirliği kuran ve sanat galerisi açan ilk Türk bankası olarak geniş bir koleksiyona sahibiz. Bu koleksiyonun bazı parçalarım, 1964 yılından bu yana Taksim’de faaliyetlerini sürdüren ve renovasyon sonrası geçtiğimiz sene kapılarını tekrar ziyaretçilerine açan Yapı Kredi Kültür Sanat Binası’nda sergiliyoruz” diyor.

Banka koleksiyonlarını farklı mecra ve dönemlerde sergilemeyi de ihmal etmiyor. Örneğin Yapı Kredi’nin geçen sene düzenlediği “Sarmal” sergisi ile Yapı Kredi Koleksiyonları içerisinde yer alan sikke, heykel, resim, fotoğraf, video art gibi farklı eserlerden oluşan 403 parça eser sanatseverlerle buluştu. “Bu sergiyle Yapı Kredi koleksiyonunu çağdaş bir gözle yorumlayıp, geçmişimizi kucaklarken yeni kuşaklar için farklı deneylere pencereler açmayı amaçladık” diyen Güngen, bankanın koleksiyon oluşturma serüveni hakkında şunları söylüyor:

“Kültür sanat alanına yatırımı doğal bir sorumluluk olarak görüyoruz. ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ anlayışının izindeyiz. Koleksiyonumuz Yapı Kredi’nin koruyucu koleksiyonerlik anlayışını ve kültür sanat birikimini yansıtıyor. Koleksiyona koruyucu yasaların olmadığı bir dönemde büyük bir sikke koleksiyonu satın alınarak başlanmış. Buradaki asıl amaç, önemli bir sikke koleksiyonunun dağılmaması, yurtdışma gitmemesi, meraklıların, akademisyenlerin, öğrencilerin kullanımına açık kalmasıymış.”

ALBARAKATÜRK

HAT YARIŞMASI DÜZENLİYOR

Albaraka Türk 2005 yılından bu yana Uluslararası Hat Yarışması düzenliyor. Bankanın buradaki temel amacı özellikle geleneksel sanatlara olan ilgiyi yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olmak. Bu hedefle her üç yılda bir Hat Yarışması düzenledikleri bilgisi veren Genel Müdür Yardımcısı Haşan Altundağ, “Bu yıl beşincisini gerçekleştireceğimiz yarışmamız sayesinde günümüzün değerli hat sanatçılarının eserlerini biriktirdiğimiz bir koleksiyonumuz oluştu. Koleksiyonumuz hat sanatının en güncel ve değerli eserlerini barındırıyor” dedi.

Banka 10 yılı aşkın sürede 500’ü aşan sayıda eseri bir araya getirmiş durumda. Koleksiyonda hali hazırda, hüsn-i hat sanatının sülüs, sülüs nesih, celi talik, celi sülüs ve celi divani türlerine ait eserlerin yanında ebru ve tezhip’ler de bulunuyor. Koleksiyonun yerli ve yabancı pek çok sanatçının eserlerinden oluştuğunu söyleyen Altundağ, eserlerin yurtiçi ve dışında sergilendiği bilgisi vererek konuşmasına şöyle devam ediyor: “Koleksiyonumuzdan bazı eserler şimdiye dek Macaristan ve Küba’da, ABD’de New York ve Washington D.C.’de, Almanya, Polonya ve iki kez de Londra’da sergilendi. Günümüz hattatlarına ait bir koleksiyon bugüne kadar yurtdışmda toplu olarak sergilenmediği için koleksiyonumuz büyük ilgi gördü. Sergilerimizin yakın zamanda Malezya ve Fransa’daki sanatseverlerle buluşmasını planlıyoruz. Ayrıca koleksiyonumuza ait 60 eseri ise ‘Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi’ adıyla Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyoruz.”

QNB FİNANSBANK

SANATI KİTAPLARA TAŞIDI

GNB Finansbank’ın koleksiyonunda ağırlığı resimlerden oluşan yaklaşık 350 eser bulunuyor. Koleksiyonda Canan Tolon, Ömer Uluç, Ergin İnan, Devrim Erbil, Timur Kerim İncedayı, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi çok önemli Türk sanatçılarının eserleri yer alıyor.


Bankanın bu koleksiyonu oluştururken, Ieserlerin mümkün olduğunca fazla sayıda insana ulaşmasını arzuladıklarını söyleyen Satın Alma ve Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Murat Şakar, “Bu doğrultuda genel müdürlük binamız Kristal Kule’nin giriş holünde de Canan Tolon’un “Bubbles” (2015), Erol Akyavaş’ın “Fihi Ma Fih” (1989) ve Alev Ebüzziya’nın seramik çanakları sergileniyor” diyor. Banka bunun dışında sanat ve sanata katkısını kitaplarla da destekliyor. Şakar bu -alanda çıkarttıkları eserler hakkında ise şu bilgiyi veriyor:

“QNB Finansbank, sanata ve sanatçıya verdiği önemi, son 10 yılda yayımladığı Erol Akyavaş (2007), Canan Tolon (2011), Mübin Orhon (2012), Nejad Devrim (2014), Alev Ebüzziya (2016), Abidin Dino (2018) kitaplarıyla da gösterdi. Türk Sanat Tarihi’ne yönelik kalıcı eserler bırakmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bankamız, bundan sonra da, çağdaş Türk sanatçılarına yönelik kitaplar oluşturmaya devam etmeyi, genç ve umut vadeden sanatçılarımızı desteklemeyi hedefliyor.”

KUVEYTTÜRK

120’Yİ AŞKIN EBRU SERGİLENİYOR

Kuveyt Türk geleneksel Türk-İslam sanatlarının birikiminin korunması ve geçmişten geleceğe aktarılması gayesiyle bir koleksiyon oluşturdu. Koleksiyonun her geçen gün geliştiğini açıklayan Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “120’den fazla ebru, 40’a yakın minyatür, 50’ye yakın hat-tezhip-kat’ı eserleri koleksiyonumuzda yer alıyor. Koleksiyonumuz kat’ı, minyatür, tezhip, ebru, hat ve tombak eserlerinin nadide örneklerinin yer aldığı 250’ye yakın eseri kapsıyor.”

Banka koleksiyona ait eserleri İstanbul Esentepe’de bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürlüğü sanat galerisinde dönemsel olarak sergiliyor. Kocaeli Şekerpmar’daki bankacılık ve yaşam üssü binasında da sergiler düzenleniyor.

2010 yılından bu yana Kuveyt Türk şubelerinde de Türk-İslam sanatlarına yer veriliyor. Her bir şehir için o şehre özgü, özel eser çalışması yapıyor. Sözgelimi Konya Kuveyt Türk şubesine gittiğinizde şube duvarlarında Mevlana temalı eserleri görebiliyorsunuz.

Banka ayrıca kültürel mirası yaşatmak amacıyla kitaplar da yayınlıyor. Demir’in verdiği bilgiye göre, banka bugüne kadar “Kaybolan Meslekler”, “Kaybolan Çeşmeler” kitaplarının yanı sıra “Evliya Çelebi-Hac Yolu” eserini aynı adı taşıyan bir belgesel film ve fotoğraf sergisi düzenledi. Ayrıca restorasyon çalışmalarına da destek veriyor. Ortaköy Büyük Mecidiye Camii’nin restorasyon sürecinin ardından “Büyük Mecidiye Camii ve Ortaköy” kitabım hazırladı. 2016 yılında da minyatür 5- sanatının eşsiz örnekleriyle resimlenen “Kuşların Şarkısı” adlı çocuk kitabını yayınları arasına kattı.

Demir, bankanın bu yıl önceliklendirdiği kültür projeler hakkında ise şunları söylüyor: “Türkiye Diyanet Vakfı bünyesindeki KAGEM ile ortaklaşa yürüttüğümüz İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Sinan Paşa Camii avlusundaki 12 odanın tefrişinin yapılması ve sanat atölyeleri olarak kullanılması projesi en önemli gündemimiz. Sanat atölyelerinde, eğitmenler tarafından dersler verilecek. Hat, tezhip, minyatür, çini, ebru gibi Türk-İslam sanatları başta olmak üzere soyut resim, kaligrafi ve musiki alanlarında da çalışmalar yapılması planlanıyor. ‘TDV KAGEM-Kuveyt Türk Sanat Atölyeleri’ adım verdiğimiz bu sanat merkezinin yakın zamanda resmi açılışını gerçekleştireceğiz.”

DENİZBANK

GALERİ DENİZ’DE SERGİLİYOR

Sanatın pek çok alanım destekleyen DenizBank’m bünyesinde değerli ressamların tabloları, heykel sanatçılarının eserleri, kıymetli yazarların kitapları yer alıyor. Banka ressam Ertuğrul Ateş’in 2006’da kendi yorumuyla resmettiği 36 Osmanlı padişahı ve Ertuğrul Gazi’nin yer aldığı Osmanlı Sultanları Koleksiyonu’na sahip.

Bankanın Tarım Bakanlığı ile 10 yıldır sürdürdüğü “Tarım ve însan” fotoğraf yarışmasından oluşturulan zengin bir fotoğraf koleksiyonu da var. Koleksiyonunda hali hazırda 100’e yakın tablo, 50’ye yakın cam ve bronz heykel, 40’a yakın da prestij Jritabı yer alıyor.

Devrim Erbil, Dilek Yetkin Işıksel, Ahmet Yeşil, Tanju Özelgin gibi kıymetli sanatçıların resim ve heykel çalışmalarının koleksiyonda yer aldığı vurgusu yapan banka açıklamasında, şu Muhsin Kut/Sigara Kağıdı bilgileri veriyor:

“Alpay Kabacalı, Necdet Sakaoğlu, Nuri Akbayar ve Alptekin Müderrisoğlu gibi önemli yazarların kaleme aldığı, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi çalışmalarını koleksiyonumuzun nadide eserleri olarak değerlendiriyoruz.”

Banka koleksiyon oluşturmasındaki birincil amacı; konuya sosyal sorumluluk bilinciyle yaklaşarak bu toplumdan kazandığını, yine bu toplumun insanıyla paylaşmak olarak özetliyor.

Koleksiyonlar nerede sergileniyor?

• ZİRAAT BANKASI: Banka zengin koleksiyonundaki eserlerin reprodüksiyonlarını Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış şubelerinin duvarlarına asıp müşterilerine tanıtıyor. Ayrıca değişik dönemlerde sergi de açıyor.

• İŞ BANKASI: Resim koleksiyonunu halen aktif olarak çalışan İstanbul Beyoğlu şubesinde sergiliyor. Ayrıca Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde obje, belge, fotoğraf ve filmlerden oluşan tarihi arşiv ve koleksiyonu var.

• AKBANK: Banka koleksiyonlarını Akbank’ın birimlerinin yanı sıra iştiraklerinin bulunduğu binalarda sergiliyor.

• YAPI KREDİ: Türkiye’de sanat galerisi açan ilk Türk bankası olan Yapı Kredi koleksiyonundaki bazı parçaları 1964’den bu yana İstanbul Taksim’deki Kültür Sanat Binası’nda sergileniyor. Ayrıca sık sık farklı sergiler de düzenliyor.

• ALBARAKA TÜRK: Bankaya ait farklı 60 eser “Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi” adıyla Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde sanatseverlerle buluşuyor. Şimdiye kadar Muş, Bingöl, Ordu, Fatsa, Bolu ve Amasya’da sergilenen eserler 2018 boyunca farklı illeri gezmeye devam edecek. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi içinde Albaraka Sanat Galerisi’ni de açan banka hem kendi koleksiyon eserlerini, hem de bağımsız sanatçıların özel koleksiyonlarını sergileyebilecek.

• DENİZBANK: Zengin koleksiyonunu kendi bünyesinde oluşturduğu GaleriDeniz’de sergiliyor. Ayrıca koleksiyonun önemli parçaları bankanın Genel Müdürlük binası olan Deniz Kule’nin çeşitli katlarında ve toplantı salonlarında sürekli sergileniyor. Banka değişik dönemlerde Topkapı Sarayı, Ayasofya veya Haliç Kongre Merkezi’nde de sergiler düzenliyor.

• QNB FİNANSBANK: Koleksiyonunu genel müdürlük binası olan Kristal Kule’nin giriş holünde sergiliyor.

Hangi eserler var?

Bankaların koleksiyonlarında yüzlerce, hatta binlerce eser yer alıyor. İşte koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçılardan bazıları…

• ZİRAAT BANKASI: İbrahim Çallı, Şevket Dağ, Hikmet Onat, Hayri Çizel Ali Rıza Beyazıt, İbrahim Safi, Eşref Üren, Cemal Tollu, Nurullah Berk, Nuri iyem, Bedri Rahmi Eyüboğlu.

• İŞ BANKASI: Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza, İbrahim Çallı’nın eserleri. Banka ayrıca obje, belge, fotoğraf ve filmlerden oluşan tarihi arşiv ve koleksiyonunu ise Eminönü’ndeki İş Bankası müzesinde ziyaretçilere açmış durumda.

• AKBANK: Ertuğrul Ateş, Bedri Baykam, Gülay Semercioğlu, Bedri AKBANK Rahmi Eyüboğlu, Balkan Naci İslimyeli, İnci Eviner, Koray Ariş, Saim Bugay, Ali Teoman Germaner, Gerit Özşen, Meriç Hızal, Seyhun Topuz’un resim ve heykelleri.

• YAPI KREDİ: İlk paranın basıldığı Lidya’dan Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar geniş bir zaman yelpazesini kapsayan 55 binin üzerinde sikke, koleksiyon içinde yer alıyor. Estergon Kalesi Sancağı, Selahattin Giz fotoğraf arşivi, Osman Hamdi Bey’in Feraceli Kadınlar eseri, İbrahim Balaban’ın Kan Davası Kurban Babam resmi, İbrahim Safi’nin bestekar portreleri koleksiyondaki önemli parçalardan sadece birkaçı. Koleksiyonda ayrıca heykel, fotoğraf, video art gibi farklı eserlerde bulunuyor.

• QNB FİNANSBANK: Canan Tolon, ÖmerUluç, Ergin İnan, Devrim Erbil, Timur Kerim İncedayı, Nevin Aladağ, Seçkin Pirim, İnci Eviner, Selma Gürbüz, Kelam Seyhan, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserleri, Erol Akyavaş’ın heykeli, Alev Ebüzziya’nın seramik çanakları.

• DENİZBANK: Devrim Erbil, Muhsin Kut, Dilek Yetkin Işıksel, Ahmet Yeşil, Tanju Özelgin. Ertuğrul Ateş imzalı 0smanh Su|tanları Koleksiyonu.

TCMB’de Cumhuriyet dönemine ait 902 eser var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türkiye’nin en eski koleksiyoner kurumlarından biri. Bugün Cumhuriyet Dönemi Türk resim sanatının gelişimini ortaya koyan 902 eserden oluşan bir sanat koleksiyonuna sahip. TCMB’nin Türkiye’de temel görevi olan fiyat istikrarını korumanın yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluğunun da bulunduğuna vurgu yapan kurum, koleksiyonda öne çıkan eserler hakkında şu bilgiyi veriyor:

“Türk resim sanatının İzlenimci Kuşağı sanatçılarından [1914/Çallı Kuşağı) İbrahim Çallı, Halil Paşa, Hikmet Onat, Ali Rıza Bayezit, İbrahim Safi’ye ait eserlerin yanı sıra; 1930-50 kuşağı sanatçılarından Mahmut Cüda, Hamit Görele, Abidin Dino, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Fikret Mualla’ya ait kübist-fovist etkilerin izlendiği eserler ile 1950 sonrası döneme ait sanatçılardan Avni Arbaş, Nejat Devrim, Selim Turan, Hakkı Anlı, Mübin Orhon, Yüksel Arslan, Zeki Faik İzer, Erol Akyavaş, Orhan Peker, Burhan Uygur’a ait eserler yer alıyor. Bunların yanı sıra günümüz sanatçılarından Devrim Erbil, Ahmet Oran, Ergin İnan, Mithat Şen, Canan Tolon, İnci Eviner, Mehmet Güleryüz, Kemal Önsoy, Turan Erol, Adnan Çöker, Kornet, Alaettin Aksoy, Neş’e Erdok, Hale Tenger, Tomur Atagök, Ekrem Yalçındağ ve Tayfun Erdoğmuş’un eserlerinden örnekler bulunuyor. Koleksiyonumuzda ayrıca Alev Ebüzziya, Osman Dinç, Meriç Hızal, KorayAriş, Selma Gürbüz, Hamiye Çolakoğlu, Ferit Özşen’e ait heykeller ile geleneksel Türk sanatlarına ait örnekler de yer alıyor.”

Esin Çetinel


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu