Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Kobi Kredileri

Küçük ve orta ölçekli işletmeler, sadece bankaların değil, sigortadan Leasing’e, Faktoring’den bilişim şirketlerine kadar neredeyse her sektörün odağında yer alıyor.

Ülkemiz istihdamının yüzde 78’ini, katma değerin yüzde 55’ini ve yatırımların yüzde 50’sini üstlenmiş dinamik bir yapı olan KOBİ’lerin ekonominin gelişmesi yönündeki yadsınamaz önemi herkesin malumu. Taşıdığı bu potansiyelle birlikte KOBl kredileri de son birkaç yılın en hızlı artan kredi türü olmaya devam ediyor. Devlet desteklerinde gözlenen artış ve çeşitlilik, özel sektörün KOBİ ürünlerine yaptığı yatırım, sektörün büyüklüğünün ve dahası bu büyüklüğün gelişme potansiyelinin altını çiziyor.

KOBÎ’lerin kredilerden aldığı pay 2001 krizinin ardından ancak yüzde 8 civarında iken, bugün kul-landınlan kredilerin yüzde 27’sinin KOBİ’lere ait olması, bu durumun en büyük kanıtı. Son yayınlanan resmi rakamlara göre, geçen yıl bankalardan kredi kullanan KOBİ sayısı 2,7 milyon seviyesindeyken, bu yıl temmuz ayı itibariyle yüzde 7’lik bir artışla bu saymın 2,9 milyona yükselmesi de KOBİ tarafındaki gelişimi özetliyor.

kobi kredi

KREDİLERİN YÜZDE 27’Sİ

Sektörel bazda 2013 yıl sonunda 271 milyar TL seviyesine ulaşan nakdi KOBİ kredileri, Temmuz 2014 itibariyle yüzde 13 büyüyerek 306 milyar TL seviyesine yükselmiş durumda. Tüketici kredilerinin yeni regü-lasyonların etkisiyle yavaşladığı bir ortamda KOBİ kredilerindeki artışın devam ettiği görülüyor. Uzmanlar, geçtiğimiz iki seçim öncesi dönemde, özellikle uzun vadeli yatırım kararlarının seçim sonrasına bırakılmasının ise KOBİ kredilerinde bir miktar durgunluk yarattığını belirtse de, ikinci çeyrekte piyasaların canlanmasıyla kredi taleplerinin arttığını söylüyor. Bugün kullandınlan kredilerin yüzde 27’sinin KOBİ’lere ait olduğu belirtiliyor.

Denizbank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak, bu veriler doğrultusunda 2014 yılında KOBl bankacılığı faaliyetlerinde orta ölçekli işletmelere daha fazla eğilmelerinin stratejilerinin önemli bir ayağım oluşturduğunu söylüyor.

“KOBİ bankacılığı faaliyetlerimizde daha fazla odaklandığımız alanlar; yatırımlarına destek amaçlı uzun vadeli yatırım kredisi taleplerini karşılamak, dış ticaretlerine aracılık etmek, piyasa geneline göre daha uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla yurtdışından kaynak temin etmek” diyen Koçak, kredili müşteri sayılarını sektörün oldukça üzerinde yüzde 15 oranında artırdıklarım vurguluyor.

TAKİPTEKİ KREDİLER YÜZDE 3

Yılın ikinci yansında faiz oranlarının gevşemesi ile birlikte genel ekonomik algılamadaki netleşme sonucu, kredi pazarında ilk yanya göre artan bir ivme bekleniyordu. Temmuz sonu itibariyle ise yılbaşından beri KOBİ kredilerindeki artış yüzde 13 olurken, mikro ve küçük ölçeli firmalara verilen kredilerin artış hızının (temmuz sonu itibanyla ortalama yüzde 14,6) daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor. KOBİ kredilerindeki takip oranı ise yüzde 3 ortalamasında bulunuyor.

Iş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İnce, kendi KOBÎ kredilerindeki takip oranının ise sektörün oldukça altında yüzde 2,1 olarak gerçekleştiğini belirtiyor. “Esnaf ve KO-Bl’lere sağladığımız finansal desteğe rakamsal açıdan bakacak olursak, bilançomuzun yüzde 63,2’si kredi, toplam kredilerimizin yüzde 72,4’ü ticari kredidir” diyen ince, diğer taraftan KOBİ kredileri özelinde bakıldığında, Haziran 2014 itibariyle, KOBİ müşterilerinin nakdi krediler toplamının 38,1 milyar TL olduğunu söylüyor. İnce, “KOBİ kredilerindeki pazar payımız yüzde 13,9” şeklinde konuşuyor.

İSTİHDAMIN YARISI

Türkiye’de 2011 yılı rakamlarına göre 2 milyon 591 bin işletme bulunurken, bunlann yüzde 99’u KO-Bl’lerden oluşuyor. Mikro işletmelerde ortalama 2 kişi çalışıyor. 2,5 milyon işletme olduğu düşünüldüğünde toplam 5 milyon çalışan olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Yani toplam istihdamın yüzde 46’sı mikro işletmelerde.

Böylesi bir tabloda KOBt’ler için sunduklan bilgi ve danışmanlık hizmetleriyle sektörde farklılaştıklannı anlatan TEB KOBÎ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz, BDDK’nın temmuz ayı verilerine göre sektörün yedi aylık dönemde yüzde 12 büyürken, kendilerinin ise KOBİ kredilerinde yüzde 17 büyüdüğünü aktanyor. “Bankamızın kredileri içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 47’ye ulaştı. Son alınan KOBİ kredilerini destekleyen kararlar, bizim için bir avantaj oldu” diyen Boz, 2005 yılından bu yana ‘KOBİ’le-rin Danışman Bankası’ söylemiyle Türkiye’de bankacılık sektörüne yeni bir anlayış kazandırdıklarını sözlerine ekliyor.

HSBC Türkiye Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Virma Sökmen ise HSBC Gru-bu’nun şu an dünya ticaretinin yüzde 10’una aracılık etmekte olduğunu söylerken, Türkiye’de de dış ticaret finansmanı alanında yüzde 4,5-5’lik bir pazar payına sahip olduklarını belirtiyor.

HSBC Türkiye, Türk firmalarının dış pazarlardaki rekabet gücünü desteklemek amacıyla 2013 yılında başlattığı ‘Uluslararası Büyüme Desteği’ programını da, uluslararası ticarette büyümek isteyen kurumlara sunulan 2 milyar TL’lik yeni fonla devam ettiriyor.

YURTDIŞINA AÇILIM

Bu yıl temmuz ayı itibariyle kredi kullanan KOBİ sayısı yüzde 7’lik bir artışla 2,9 milyona yükselirken, uzmanlar olumlu havanın ikinci yanda da devam edeceğini belirtiyor. Yaratılan potansiyel ile birlikte bankalarca vurgulanan bir diğer nokta, KO-Bî’lerin uluslararası pazarlara açılmalarının zamanının geldiği yönünde.

Bu bağlamda gerek bilgi ve deneyim, gerekse ürün kalitesi bağlamında KOBÎ’lerin uluslararası pazardan daha çok pay almayı hak ettiğine inandıklannı anlatan Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, yakın zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile bir işbirliği protokolüne imza attıklarını belirtiyor. “Bu vesileyle TİM üyesi olan tüm KOBİ’lerimizi, çok uygun faiz oranlı kredilerimiz ve avantajlı diğer ürün ve hizmetlerimizle desteklemeye devam edeceğiz” diyen Çelebi, KOBİ bankacılığını, 2010 yılında öncelikli stratejik hedefler arasına aldıklarının altını çiziyor. Çelebi, “2014 yılının geriye kalanmda Vakıfbank olarak tüm gücümüzle esnaf ve KOBİ’lerimizi desteklemeye, beklentilerini doğru tespit edip doğru ürünlerle, ‘halden anlayan’ çözümlerle yanlannda olmaya ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz” diyor.

HER DURUMA UYGUN ÇÖZÜM

Türkiye ihracatının yüzde 60,1’ini, ithalatının da yüzde 39,9’unu sırtlayan KOBl’lerin sıcak para ihtiyacını karşılamak için bankalar sürekli yeni çözümlerini devreye sokuyor. Bu bağlamda Akbank olarak ‘Olduğunda Öde Kredisi’ni hayata geçirdiklerini anlatan Akbank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, bu krediyle esnafın kredinin vadesi içinde istediği zaman ve istediği tutarda anapara ödemesi yapabileceğini söylüyor. Oğuz, esnafa yönelik çalışmalarım ise ‘Akbank’tan Esnaf Kardeşliği’ altında sürdürdüklerini kaydediyor.

Özellikle perakende dünyasında KOBİ’lere sunduklan ürünlerin en önemlilerinden birinin POS cihazlan olduğunu söyleyen Yapı Kredi KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grup Direktörü Aslı Düzenli ise geniş üye işyeri ağları ile her bir sektöre özel taksit ve puan kampanyalan sayesinde KOBl’lerin satışlarına destek olduklannı belirtiyor. Düzenli, “Esnek Ticari Hesap ürünümüzle birlikte hırdavat, nalbur, toptan gıda sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lere Trio Kart, Metro Club Card ve Bizim Profesyonel Kart çözümlerimiz bulunuyor” diyor.

KRİTİK ÖNLEMLER

Son dönemde FED ve Euro Bölgesi kaynaklı haberler doğrultusunda ekonomide bir yavaşlama söz konusuyken bankalardan KOBİ’lere temkinli olunması tavsiyeleri de geliyor. Bu bağlamda Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, KOBl’lerin nakit döngülerine uygun kredi kullanmalarım öneriyor. “KOBİ’ler günlük işlerini döndürmek için kısa vadeli kredilere yönelmeliler. Ancak yeni bir işyeri almak, mevcut işyerlerini büyütmek gibi geri dönüşü daha uzun süreli yatınmlar veya refinans-man söz konusu ise uzun vadeli bir kredi kullanılmalı” diyen Oğuz, ayrıca KOBİ’lerin gelirleri ağırlıklı olarak hangi para cinsindense o para birimiyle borcunun olmasının kur riski açısından daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Oğuz, finansman dışında ise KOBİ’lere kurumsallaşma yönünde adım atmalan gerekliliğine de atıfta bulunuyor.

Böylesi bir ortamda KOBİ’lerin en çok ihtiyaç duydukları şeylerin başında ‘finansmana erişim’ ve ‘danışmanlık’ geliyor. Bu açıdan ING Bank KOBİ Bankacılığı ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Erdoğan Yılmaz da şunlan söylüyor:

“Özellikle yeni girişimlerde bulunmak veya geleceğe yönelik stratejik planlar yapabilmek, mevcut işlerini büyütmek, iş süreçlerini yönetebilmek, ürün ve hizmetlerini geliştirerek bunlan pazara sunmak, farklı yeni iş alanlan bulabilmek, piyasada rekabet edebilmek için bir damşman tarafından desteklenmeleri gerekiyor.”

“Sektörün üzerinde büyüdük”

YÜZDE 17 ARTTI

2008 yılında 80 milyar TL olan KOBİ kredileri aradan geçen zaman diliminde yüzde 282 artış göstererek 306 milyar TL’ye ulaştı. BDDK’nın temmuz ayı verilerine göre sektör yedi aylık dönemde yüzde 13 büyürken, TEB olarak biz de KOBİ kredilerimizi yüzde 17 artırdık ve sektörün üzerinde bir büyüme sağladık. Bankamızın kredileri içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 4/ye ulaştı. Son alınan KOBİ kredilerini destekleyen kararlar, bizim için bir avantaj oldu.

TEMİNATSIZ KREDİ

Müşterilerimizin kısa, orta ve uzun vadeli nakit finansman ve yatırım ihtiyaçlarını karşılamak adına; Spot Kredi, Rotatif Kredi, Taksitli Krediler, Kredili Mevduat Hesabı (KMH), İskonto/İştira Kredileri ile KGF ve KOSGEB ile yapılan işbirliklerimize dayanan kredilerle hizmet veriyoruz. Son olarak, Kredi Garanti Fonu (KGF) ile işbirliği yaparak geleceğin KOBİ’leri olan girişimcilerimizin ve küçük işletme sahiplerimizin finansman yükünü azaltacak yeni bir adım attık. KGF işbirliği sayesinde tekno girişimcilere 500 bin TL’ye kadar, tarım girişimcilerine 250 bin TL’ye kadar, franchise girişimcilerine 200 bin TL’ye kadar ve kafe, pastane, atölye, mağaza kurma gibi iş kurma hazırlığında olan küçük işletme girişimcilerine 100 bin TL’ye kadar teminatsız kredi veriyoruz.

BİRİKİMLERİNİ YURTDIŞINA AKTARIYOR

KOBİ Bankacılığı alanında gerçekleştirdiğimiz ve ücretsiz olarak KOBİ’lere sunduğumuz katma değerli hizmetlerimizle IFC tarafından dünya çapında en iyi üç KOBİ bankasından biri seçildik. IFC ile birlikte Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fildişi Sahilleri, Meksika, Hindistan, Lübnan, Nijerya ve Tunus gibi ülkelere giderek, bilgi ve deneyimlerimizden yola çıkarak ‘KOBİ Bankacılığının nasıl yapılacağım’ anlatıyoruz.

“1 milyar TLTık artış sağladık”

HEDEF 5,2 MİLYAR TL- KOBİ kredi müşterimizin sayısında yüzde 63’lük artış kaydettik. Yılbaşından bu yana, KOBİ Bankacıltğt’nda 1 milyar TL’lik artış sağladık ve 4,7 milyar TL’ye ulaştık. Yıl bitiminde de hedefimiz 5,2 milyar TL’ye ulaşmak. T emel hedefimiz KOBİ’deki toplam risk büyüklüğünün yüzde 25’inin yıllık cirosu 2 milyon TL’ye kadar olanları mikro segmentte olması.

P0S müşterilerimizde de yüzde 100’den fazla bir artış gösterdik. 2015 bitiminde P0S müşterilerimizde 50 bini, KOBİ müşterilerimizde de 100 bini aşmayı hedefliyoruz.

K0BİLERİN ÇÖZÜM ORTAĞI

“! şimiz, Gücümüz KOBİ’miz” sloganımızla yürüttüğümüz çalışmalarımızda, farklı ürün ve hizmetlerimizle KOBİ’lerimizin çözüm ortağı oluyor ve müşteri odaklı yaklaşımımız ile sektörde fark yaratacak ürün ve hizmetler sunuyoruz. Örneğin sektörde bir ilk olan SMS ile Gümrük Vergisi Ödeme hizmetimiz sayesinde, müşterilerimiz 7/24 tek bir SMS ile gümrük vergilerini ödeyebiliyorlar. Yine KÖBİ’ler için bir diğer yenilikçi ürünümüz vadesiz hesabın tanımını değiştirerek firmaların nakit akışını yöneten ve yepyeni bir likidite yönetim hesabı olan Paydos Yok Hesap. Bu hesap ile firmalar gündüzleri tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştirdikleri hesap üzerinden yaparken geceleri hesaplarında bulunan 10 bin TL üzerindeki bakiyeden gecelik faiz kazanabiliyorlar.

İKİNCİ EL OTOYA KREDİ

Otomobil bayileri ve alım satımı ile uğraşan işletmelere özel hayata geçirdiğimiz ikinci El Stok Finansmanı uygulaması sayesinde ilgili firmalar müşterilerinden aldıkları ikinci el araçların finansmanını hızlı, kolay ve uygun fiyatlarla sağlayabiliyor. Otomobil bayileri ve alım satımı ile uğraşan işletmeler, binek ve hafif ticari araçlarda kasko değerinin yüzde 75’ine kadar 30-60-90 gün vade seçeneği ile kredilerini kullanabiliyorlar.

“1 milyonun üzerinde KOBİ’ye ulaştık”

HER İHTİYACA ÖZEL ÜRÜN

KOBİ müşterilerimizin tüm bankacılık ihtiyaçlarını bir arada sunduğumuz KOBİ bankacılığı paketlerimize bugüne kadar yaklaşık 170 bin müşterimiz üye oldu. Yoğun ve orta yoğunlukta bankacılık işlemlerine sahip müşterilerimize yönelik sunduğumuz Çam ve Sedir paketlerimizle internet ve telefon bankacılığında ücretsiz EFT ve havale, hesap işletim ücreti muafiyeti, şubeden ücretsiz çek tahsilatı, nakit destek kredisinde özel fiyatlama, çek karnesi komisyonunda indirimler, üye işyeri aidatı muafiyeti gibi çeşitli avantajlar sağlıyoruz. Turizm işletmeleri için hazırladığımız Palmiye Paketi ile müşterilerimiz’Ödemesi Kolay ve Esnek Ödemeli’turizm kredisinde özel fiyatlama ve döviz POS’ta avantajlı fiyat olanaklarından yararlanıyorlar. T arım sektörü müşterilerimiz için hazırladığımız Nar Paketi ile de tarım işletmeleri tarım kredilerinde ayrıcalıklı fiyatlama avantajına sahip oluyor. Defne Paketimiz ise, işlem yoğunluğu daha az olan müşterilerimiz için sunduğumuz paketimiz.

YENİ KAMPANYALAR SÜRÜYOR

Sektörel kredilerimizin yanı sıra yılın belirli dönemlerinde müşterilerimizin kısa vadeli nakit destek ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik nakit destek kredisi kampanyaları düzenliyoruz. Geçtiğimiz hafta başlayan kampanyamızda KOBİ’lere 50 bin TL’ye kadar 36 aya varan vadeler ve aylık yüzde 0,98’den başlayan faiz oranlarıyla finansman imkanı sunuyoruz. Müşterilerimiz dilerlerse kredinin geri ödemesine Ocak 2015’te başlayabiliyorlar.

1 MİLYON KOBİ YE ULAŞTI

70 yıllık geçmişimizde çalıştığımız KOBİ müşteri sayısı 1 milyonu aştı. T oplamda ülkemizde 3,2 milyon KOBİ olduğunu göz önünde bulundurursak bu oldukça ciddi bir rakam. KOBİ kredilerine baktığımızda ise 2014’ün ilk yarısında sektörün üzerinde büyüdük. Bankamız KOBİ kredilerinde yaklaşık yüzde 18 büyürken sektör KOBİ kredilerinde yaklaşık yüzde 13 büyüdü.

“60 yıldır üretene destek veriyoruz”

ÖNCELİK SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

60 yıldır ülkemizdeki birçok firmanın büyümesinde rol almış bir kurum kimliğiyle, müşterilerimiz ile yol arkadaşı olarak birlikte büyümek, iyi ve kötü günde onların yanında olmak ve sürdürülebilir kalkınmayı işimizin odağına almak en büyük önceliğimizi oluşturuyor. İhracatçı KOBİ’lere ücretsiz’Dış Ticaret Danışmanlık’ hizmeti sunarken, ‘Üretene Destek Hattı’ ile hukuksal danışmanlık hizmetlerimiz de bulunuyor.

130 MİLYON EURO KAYNAK

Misyonumuz doğrultusunda bankacılık hizmetlerinden faydalanan tabanı genişletmek amacıyla 2008 yılında esnafa, çiftçiye ve mikro işletmelere özel bir kredilendirme süreci oluşturduk. ‘Nakit Akışına Dayalı Kredilendirme’ yöntemiyle kırsal kökenli müşterilerimizin zirai ve ticari tüm üretimini bir arada değerlendirip, daha önce hiç banka kredisi kullanmış olmasalar bile onlara finansman imkânı sağlıyoruz. Nakit akışına dayalı yürütülen bu süreç ile bugüne kadar Türkiye genelinde 24 bin esnaf ve çiftçi ilk kez bankacılıkla tanıştı. Yeni iş kuran veya daha önce bankalarla hiçbir kredi çalışması bulunmayan müşterilerin bankacılık sistemine kazandırılması temelinde yapılan bu çalışma kapsamında bugüne kadar 130 milyon Euro kaynak sağladık. Yalnızca KOBİ tanımına uyan müşterilerimizin kredileri bankamızın toplam kredileri içinde yüzde 54 paya sahip.

ULUSLARARASI KÖPRÜ OLDU

Uluslararası finans kuruluşları nezdinde oluşan, yerele ulaşmada Türkiye’nin anahtar bankası’ algımız sayesinde, KOBİ, esnaf ve küçük işletmelere uzun vadeli kaynakları sağlamaya devam ediyoruz. 2011 yılında ayrıca dünyanın ilk KOBİ kredileri teminatlı Varlık Teminatlı Menkul Kıymet ihracını gerçekleştirdik. Türkiye’nin bu ilk KOBİ VTMK programı kapsamında Eylül 2011’den bu yana toplam 1 milyar 138 milyon TL’lik ihraç yaptık.

Bir Yorum

  1. Kosgeb kredisi ile hediyelik eşya dükkanı açacağım. Kosgeb kredisi nasıl alınır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu