Haberler

Kimler Kira Gelir Beyannamesi Verir

Gerçek kişilerce 2017 takvim yılında elde edilen kira gelirleri 1-25 Mart 2018 tarihinde beyan edilecek. Kira geliri elde edenler bu yıl daha fazla vergi ödeyecek. Beyan öncesi, özellikli konulara dikkat edilerek bazı avantajlardan yararlanılmalı…

Kira gelir beyannamesi 2017

GELİR vergisi, gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratların safi tutarı üzerinden artan oranlı tarifeye göre alman şahsi ve dolaysız bir vergidir. Gerçek kişilerin gelir vergisine tabi kazançları

  • Ticarî kazançlar
  • Zirai kazançlar
  • Serbest meslek kazançları
  • Ücretler
  • Gayrimenkul sermaye iratları (Kira gelirleri)
  • Menkul sermaye iratları (faiz, kar payı gelirleri)
  • Diğer kazanç ve iratlar olmak üzere yedi gelir unsurundan oluşur. İlgili gelirleri elde edenler, bir sonraki yıl Mart ayının 1-25’i arasında (bu yıl 26 Mart akşamına kadar) bağlı bulundukları vergi dairelerine yıllık gelir vergisi beyannamesi vererek, vergilerini ise Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksit ile öderler.

Yukarıda sayılan ilk üç gelir unsurunu elde edenler, beyanlarını genellikle mali müşavirleri aracılığı ile beyan ederler. Ancak, diğer dört gelir unsurunu elde edenler ise, beyanlarını “hazır beyan sistemi” ile genellikle kendileri verirler. İş bu yazılarımızda daha ziyade, gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri) elde edip kendi beyannamelerini verecek mükellefleri bilgilendirmek için bazı konulara değineceğiz.

HAZIR BEYAN SİSTEMİ NEDİR?

Hazır Beyan Sistemi, beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri), ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan ibaret olan mükelleflerin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlandığı ve internet ortamında kişilerin onayına sunulduğu, kullanımı çok basit bir sistemdir.

Sisteme ve detaylı bilgiye Gelir idaresi Başkanlığı’nm “www.gib.gov.tr” internet adresinden ulaşılabilir. Sisteme, kimlik bilgilerinizi girip özel güvenlik sorularını cevaplayarak ya da herhangi bir vergi dairesinden ücretsiz olarak alabileceğiniz “Internet Vergi Dairesi Şifresi” ile giriş yapılabilir. Beyannameler, 1-25 Mart tarihleri arasında 7 gün 24 saat açık olan sistem kullanarak gönderilebilir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

2017’de sahip oldukları mal ve hakları kiraya vererek gelir elde eden kişilerden, konut kira geliri için istisna tutarı olan 3.900 TL’yi aşanlar, (ticari, zirai veya mesleki kazancı olan mükellefler hariç); işyeri kira geliri için stopaja tabi kira gelirinin beyan sınırı olan (brüt) 30.000 TL’yi aşanlar, sistem üzerinden Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini verebilir. Gelirleri belirtilen istisna ve beyan sınırını aşmayanların beyanname vermesi gerekmiyor.

Kira gelirinde, gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağladır. Tahsil esasına göre kira gelirinin vergilendirilmesi için nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerekiyor. Örneğin 2014, 2015 ve 2016 yılları kira gelirleri topluca 2017 yılında tahsil edilirse, 2017 yılının geliri olarak dikkate alınır.

Gelecek yıllara ait olup, peşin tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir. Örneğin, 2017, 2018 ve 2019 yılları kira gelirleri topluca 2017 yılında tahsil edilirse, her yıla ait kira bedeli ilgili yılda beyan edilecektir.

Döviz cinsinden kiraya verme işlemlerinde tahsilatın yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak gayri safi hasılat belirlenir.

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, 2017 yılı kira gelirlerinden istisna tutarı olan 3.900 TL’yi düştükten sonra kalan tutarın yüzde 15’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Götürü gider uygulaması, 1 Ocak 2017’den geçerli olmak üzere yüzde 25’den yüzde 15’e düşürülmesi sonucu mükellefler bu yıl daha fazla vergi ödemek zorunda kalacak. Götürü gider sonrası kalan tutar üzerinden ise, varsa şahıs sigorta primleri ile eğitim ve sağlık harcamalarının belli bir kısmı indirildikten sonra kalan tutar vergi matrahı olup üzerinden gelir vergisi hesaplanıyor. Stopaja tabi kira gelirlerinin tutarına ve vergi dilimine göre, vergi alacağı (iadesi) bile olabilir.

Gayrimenkullerle ilgili tüm bilgiler, Maliye Bakanlığı tarafından ilgili (banka, tapu, elektrik, su, doğalgaz, PTT, DASK, TOKİ) kuruluşlardan internet sistemi üzerinden alındığından, cezalı duruma düşmemek için kişilerin kira gelirlerini zamanında ve doğru beyan etmelerinde fayda bulunuyor. Gelecek yazımızda ise, faiz geliri ve kar paylarının vergilendirilmesi üzerinde duracağız.

TALHA APAK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu