Haberler

Hurda araca vergi affı geliyor

Meclis’e sunulan kanun teklifiyle hurda araca vergi affı geliyor. Hurda taşıt üzerindeki hacizler kaldırılıyor. Emlak Bankasının tasfiye süreci sonlandırılıyor. Vergisini düzenli ödeyen mükellefe borç erteleme şartlarında kolaylık gelecek…

VERGİ ve SSK prim borçlarım yeniden yapılandıran yasa tasarısı genişletilerek torba kanun teklifi olarak Meclis’e sunuldu. Hurda araca vergi affı getiren kanun teklifiyle 1997 model ve daha eski aracı hurdaya çıkaranların, ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları silinecek. 31 Aralık 2016’ya kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Hurdaya çıkartılan taşıt üzerindeki hacizler kaldırılacak. Teklif ile vergisini düzenli ödeyen “iyi niyetli” mükellefe borç erteleme şartlarında kolaylık sağlanacak. Başvuru tarihinden geriye doğru üç yıl içerisinde vergisini zamanında ödeyen, öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde vergisini ödeyememiş mükelleflere, daha uygun şartlarda borçlarını taksitlendirme imkanı verilecek. Taksitlendirme süresi 36 aydan 60 aya kadar ertelenebilecek. Mükellef, düşük faiz olanağından yararlanabilecek.

Hurda araca vergi

Yaklaşık 9 milyon vatandaşın toplam 73 milyar TL’lik kamu borcunun yeniden yapılandırmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifiyle, 2001 yılından bu yana bankacılık faaliyetleri durdurulan ve tasfiye halinde bulunan Emlak Banka-sı’nın “tasfiye süreci” sonlandırılacak. Banka, BDDK’nm izninin ardından tekrar faaliyete geçirilecek.

BU HAFTA GÖRÜŞÜLECEK

Yaklaşık 9 milyon vatandaşın kamu borcunun yapılandırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren yeniden yapılandırma yasa tasarısı, vergisini düzenli ödeyen vergi mükelleflerim de kapsayacak şekilde genişletildi. Geçen hafta bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kanun tasarısı, torba tasarıya dönüştürülmek üzere geri çekilmişti. Meclis’e AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş imzasıyla sunulan kanun teklifinin Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi ve ardından Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor. Kanun teklifiyle 19 Ağustos 2016’da yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamına giren alacak türleri ve alacaklı idareler esas almarak, bu idarelerin 31 Mart 2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacaklarını yapılandırıyor. Daha önceki yapılandırma kapsammda başvuru yapamamış borçlulara da yeni bir imkan tanınıyor.

EMLAK BANKASI GERİ DÖNÜYOR

Kanun teklifiyle Emlak Bankası, yeniden bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere “tasfiye” halinden çıkarılacak. “Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi” adı altında, Genel Kurul tarafından belirlenecek esas sözleşme kapsamında ilgili mevzuatın gerektirdiği izinlerin alınmasını takiben bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Emlak Bankasinın tasfiye süreci sona erecek.

Bankanın yeni esas sözleşmesi Genel Kurul tarafından kabul edilinceye kadar Tasfiye Kurulunun ilgili mevzuattan ve esas sözleşmeden kaynaklanan tüm yetki ve sorumlulukları ile bankanın tüm iş ve işlemlerinde yetki ve sorumluluk Yönetim Kuruluna geçecek. Banka, faaliyet izni almca-\ ya kadar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kullanmakta olduğu adreste faaliyetlerini sürdürecek. “Tasfiye Halinde Emlak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Saym, 2003 yılında bankanın yönetim kurulu başkanı ve tasfiye kurulu üyesi olduğunu belirterek, göreve geldiği dönemde Emlak Bankası’nm üzerine kayıtlı hiçbir menkul ve gayrimenkul olmadığım vurguladı.

Ödenmemiş kredilerin tahsilatını yaparak, Ha-zine’ye ve sıra cetvelinde yer alan alacaklılara borçların ödendiğini söyleyen Sayın, bankanın borçsuz bir banka haline geldiğini kaydetti. Tahsil edilen kredilerden bir kuruş masraf yapmadıklarını belirten Sayın, cari masrafların herhangi bir sebeple bankaya gelen menkul ve gayri-menkullerin değerlendirilmesinden elde edilen kardan karşılandığını vurguladı. Son üç yıl içinde vergi rekortmeni listesinde ilk 100’de yer aldıklarına dikkat çeken Sayın, “Listede, bizden sonra yer alan canlı bankalar var” dedi.

“SERMAYE BİRİKTİRDİK”

KİT Komisyonu’nun ve Sayıştay’ın Emlak Bankası’NIn canlı bir bankaya dönüştürülmesi tavsiyesinde bulunduğunu söyleyen Sayın, Emlak Bankası’mn tekrar aktif hale getirilmesi için ilgili değişikliğin torba yasa tasarısına ekleneceğini ifade etti. Sayın, şu açıklamalarda bulundu:

“BDDK’nin verdiği bir süre var. Bir yıl içinde organizasyon çalışması yapacağız, ana sözleşmeyi hazırlayacağız. BDDK kararını verecek. Tasfiye sürecinde hem borcumuzu ödedik hem de bankayı canlı hale getirmek için sermayemizi biriktirdik. İş şimdi karara kaldı. Bankalar Kanu-nu’nda zorunluluk 30 milyon dolar. Bizim 300 milyon dolara yakın bir sermayemiz var. Bankanın yüzde 99.9’u Hazine’nindi. Yine Hazine’nin olacak. Emlak Bankası, sanayi ve emlak alanında büyük bir boşluğu kapatacak” dedi.

Kanun teklifinin gerekçesinde yer alan verilere göre Emlak Bankası’nda tasfiyenin başlangıcından, 31 Aralık 2016’ya kadar olan dönemde yapılan toplam tahsilat tutarı 2.4 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın aktif büyüklüğü, 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla 1.8 milyar TL, öz kaynak tutarı ise 1.6 milyar TL oldu.

Yatırımcının önü açılacak

Kanun teklifiyle çeşitli sebeplerle işletmeye geçmemiş veya geçememiş elektrik üretim tesislerine ilişkin ön lisansların ve lisansların sonlandırılmasında esneklik sağlanarak, yeni yatırımcıların önlerinin açılmasına imkan sağlanması hedefleniyor.

Teklife göre mevcut üretim veya otoprodüktör önlisanlarmı, lisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak isteyen tüzel kişilerin bu kanun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvurmaları halinde önlisanları, lisansları veya lisans başvuruları sonlandırılarak teminatları iade edilecek.

Maden Kanunu’nda değişiklik

Teklifle, Maden Kanunu’nda da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca buluculuk belgesi talep edilmesi halinde kaynak veya rezerv raporu verilmesi yeterli olacak. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından buluculuk hakkı kazanılan maden ruhsat sahaları, bedeli karşılığında ihtisaslaşmış devlet kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına bakan onayı ile devredilebilecek. Devir aşamasında, Maden Kanunu’nda belirtilen süreler, bu kararların uygulanması esnasında aranmayacak. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, kanunda belirtilen arama dönemi faaliyet raporları yerine kaynak/rezerv raporu verecek.

Mağduriyetler gideriliyor

Tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılan İstanbul’un Silivri ilçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere köyleri ile Çatalca ilçesine bağlı Hallaçlı, Gümüşpınar, Aydınlar, Karamandere ve Yaylacık köylerinin eski köy yerleşim alanları ile Çatalca ilçesinin Binkılıç Mahallesi’nin yerleşim alanında, üzerlerinde vatandaşlara ait ev, ahır ve müştemilatları bulunan Hâzineye ait taşınmazların yüzölçümü 5 bin metrekareye kadar olan kısmı, kullanıcılarına veya bunların kanuni haleflerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecek. Bu alanların 19 Temmuz 2003’ten önce kullanılıyor olması, kullanımının halen devam etmesi, teklifin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde başvuruda bulunulması şartı aranacak. Böyle bu köyler ile mahalle halkının 130 yıldır süren mülkiyete ilişkin mağduriyetleri giderilecek.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu