Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

Hayvancılık Teşvikleri – Besicilik Hibe ve Kredileri

Hayvancılık teşvikleri nasıl alınır, hayvancılık teşvikleri verilen iller, hayvancılık teşvikleri 2018, hayvancılık kredileri 2018, besicilik destekleri 2018, besicilik teşvikleri, hayvancılık kredileri, hayvancılık hibe kredileri, hayvancılık hibe kredileri 2018.

Hayvancılık için verilen karşılıksız hibeler

Aile çiftlikleri kurmak, küçük ve büyükbaş hayvan çiftliği kurmanın maliyeti

Hayvancılık sektörüne sağlanan 2.7 milyar TL’lik desteklerden sonra ikinci bir teşvik uygulaması daha başladı. Et ve süt besiciliğine 35 ilde bölgesel teşvikler veriliyor. Proje maliyetlerine göre yüzde 50-80 arası hibeler var. Bölgesel teşvikler 2018’e kadar sürecek. Teşviklerden yararlanmak için projelerinizle il ve ilçe tarım müdürlüklerine müracaat etmeniz yeterli…

2007 yılı hayvancılık sektörü için dönüm noktası oldu. Bu yıl süt fiyatları çok ciddi bir istikrarsızlık yaşamış, 35 kuruşa kadar gerilemişti. Para kazanamayan süt üreticileri de 1 milyon sağmal ineği kesime göndermişti. Bu önce et fiyatlarında yalancı bir bahar havası estirmiş, et fiyatları dip yapmıştı. Tabii bu bahar kısa sürdü ve arkasından et fiyatlarında astronomik yükselişler yaşandı. Perakendede kuşbaşınm kilogramı 40 TL’nin üzerine çıktı. Fiyat istikrarsızlığı sonucunda canlı hayvan ve karkas et ithalatı başladı.

hayvancilik destekleri

Hayvancılık sektörüne özel teşvikler verilerek 12 milyondan 10 milyon adete düşen büyükbaş hayvan sayısı artırıldı. Bu dönemde 2 milyonun üzerinde canlı hayvan ithalatı yapıldığı tahmin ediliyor.

TÜİK verilerine göre, 2013 yılı itibariyle ülkemizde büyükbaş hayvan sayısı 14 milyon 532 bin 848, küçükbaş hayvan sayısı ise 38 milyon 509 bin 795. Küçükbaş hayvan sayısının 29 milyonu koyun, 9 milyonu ise keçiden oluşuyor. Önümüz Kurban Bayramı. Hayvan sayısına bakılırsa bir kriz beklenmiyor. Hayvan sayısı yeter seviyede.

Besicilik Teşvikleri

YENİ TEŞVİKLER VAR

Hayvan sayısı 2011 yılındaki ithalatlarla tehlike sınırlarının üstüne taşındı. Hatta, serbest olmasına rağmen 2012 yılında ithalat neredeyse durdu. Tabii ithalatın uzun süreli çözüm olması beklenmemeli. Üreticilere ciddi teşvikler verildi. Çiftlik kuranlara hibe desteklerinden uzun vadeli düşük faizli krediye, süt priminden yem desteklerine kadar birçok teşvik söz konusu. 2014 bütçesinde 10 milyar TL’lik tarımsal destekleme bütçesinden 2.7 milyar TL sadece hayvancılık sektörüne ayrıldı. Şimdi ise bölgesel teşvikler geliyor. 35 ilde hayvancılık sektörü için özel teşvikler verilmeye başlandı. Hayvancılık sektörüne yatırım yeni teşviklerle cazip hale getiriliyor.

devletin hayvancilik destekleri

35 İLE BÖLGESEL DESTEK

DAP (Doğu Anadolu Projesi), GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) , KOP (Konya Ovası Projesi) ve DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi) kapsamındaki 35 ilde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 ile 80 oranında hibe desteği verilecek. 61. Hükümet döneminde alman Bakanlar Kurulu kararına göre 35 ilde büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 49 baş anaç kapasiteli, küçükbaş içinse en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı ve kapasitelere uygun damızlık erkek materyal (boğa, koç, teke) alımına hibe desteği verilecek. Karara göre, yeni inşaat ve tadilat için yüzde 50, damızlık boğa, koç ve teke alımı için ise yüzde 80 hibe desteği sağlanacak. Hibe desteği 2014-2018 döneminde uygulanacak. Uygulama kapsamındaki iller ise şöyle: Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hakkari, İğdır, Kars, Malatya, Muş,Tunceli, Van, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane.

HİBELER ÇEŞİTLENDİRİLİYOR

Bölgesel teşviklerle ilgili yönetmelik de yayınlandı ve desteklerden nasıl yararlanılacağı, nerelere müracaat edileceği belirlendi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2014/28 numaralı tebliğine göre desteklemelerden kimlerin yararlanacağı da ayrıntılarıyla açıklandı. Desteklemeden yararlanacaklarda aranan şartlar şöyle:

“Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklemesinden Bakanlık Türkvet veri tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanır, işletme başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kayıt altına alınmış olmalıdır. Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde başvurusu onaylanarak yeni inşaat yapımı, tadilatı, damızlık boğa alımı ve damızlık koç-teke alımmı gerçekleştiren yatırımcılara destekleme ödemesi yapılır. Damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, büyükbaş işletmeleri 1 (bir) baş damızlık boğa, küçükbaş işletmeleri ise mevcut anaç koyun-keçi sayısının yüzde 5’ini aşmayacak miktarda damızlık koç-teke alımı için uygulanacak hibe desteklemesinden faydalandırılır. Bu Tebliğ kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Yatırımın tamamlanamaması halinde, ek süre verilmesinde İl Proje Değerlendirme Komisyonunun görüşü doğrultusunda Bakanlık yetkilidir.”

NEREYE MÜRACAAT EDİLECEK?

İnşaat yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar, yılı için bakanlıkça yayınlanacak olan uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne başvurabiliyor. Damızlık boğa, koç-teke alımı hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar il/üçe müdürlüklerine başvuruyor, ilçe müdürlüğü, başvuru formu (Ek-1) ekinde anaç hayvan varlığını gösterir Türkvet’ten alınmış liste ile başvuruları kabul ediyor, başvurular geciktirilmeden değerlendirilmek üzere il müdürlüğüne gönderiliyor. Başvurular yılı için geçerli olup, yatırıma alınamadığı takdirde sonraki yıllar için yeniden başvuru yapılması gerekiyor. Yatırımcı, uygulanacak her bir hibe destek konusundan bir kez yararlandırılıyor. Yatırım tutan üst sınırı bütçe imkânları dikkate alınarak gerektiğinde yıl içinde Bakanlıkça belirlenip il müdürlüklerine bildiriliyor. Onaylanan yatırım proje tutarının üst sınırım aşan kısmı, aynî katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanıyor. Her bir proje sahibi inşaat ve hayvan alımı yatırım konuları için birlikte ya da ayrı ayrı sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabiliyor. Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamıyor. Yatırımcılar, yatırım sahasına ipotek koydurtmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabiliyor.

İL MÜDÜRLÜKLERİ YETKİLİ

Yeni yapılacak ahır/ağıllar; ahırlar, DAP ve DOKAP bölgelerinde kapalı veya yarı açık sistem, GAP ve KOP bölgesinde ise açık veya yarı açık sistem olacak. Ağıl tipi seçiminde il müdürlükleri yetkili.

Uygulanacak inşaat hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanıyor. Projede termin planı başlangıcı, proje yatırıma alındıktan sonra yatırım yerine gidilerek düzenlenen başlama tutanağı tarihi itibari ile başlıyor ve bir yıl içerisinde bitiriliyor. Termin planındaki sürede tamamlanamayan yatırımlarda yatırımcının gerekçeli başvurusu üzerine il proje değerlendirme komisyonunun görüşü ve Merkez Proje Yürütme Komisyonunun kararıyla ek süre verilebiliyor. Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal ediliyor ve hibe desteğinden yararlandırılmıyor. Damızlık boğa, koç-teke alımı hibe desteğinden başvurusu onaylanan işletmeler yararlanıyor, yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve hayvan alımından vazgeçenlerin başvuruları iptal ediliyor ve hibe desteğinden yararlandırılmıyor.

buyukbas ciftlikler

2014 DESTEKLERİNE DEVAM

2014 bütçesinden tarımsal destekler için yaklaşık 10 milyar TL ayrılmıştı. Bu desteklerin de ayrıca devam ettiğini belirtelim. Bu destekler ülke çapında veriliyor. Hayvancılık desteklerinde Bakanlık kayıt sistemlerine ve Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-Islah) veri tabanına kayıtlı, sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç sığıra sahip, ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilerle sayı şartına bakılmaksızın Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı anaç mandaya sahip olan yetiştiricilere, sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı için soy kütüğüne kayıtlı olanlara ve etçi ırklara farklı olmak üzere hayvan başına ödeme yapılıyor.

Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için yüzde 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanıyor. Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri uygulanacak. Sütçü ve kombine ırklar ve melezleriyle etçi ırkların melezleri her anaç sığır için 225 TL, etçi ırklar anaç sığır için 350 TL, anaç manda için 400 TL, sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilavesinde ise 70 TL destekleme ödemesi yapılıyor. E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğasıyla tohumlama sonucu doğan buzağılar için 75 TL, döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa spermasıyla yapılan suni tohumlamadan doğanlara 35 TL, yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait spermayla yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara 75 TL destek veriliyor.

ÇOBAN İÇİN 5 BİN TL DESTEK

Sürü yöneticisi istihdamı desteği uygulaması ise 500 baş ve üzeri küçükbaş hayvan sayısına sahip işletmelerde bu yıl başlayacak. Sürü yöneticisi istihdamı desteği işletme başına 5 bin TL olarak 2015 yılı bütçesinden ödenecek.

GAP, DAP, DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde E-Islah veri tabanına kayıtlı sığırlarını (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1/1/2009 ve sonrası olanlar hariç olmak üzere) etçi veya kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için 350 TL’ye kadar destek veriliyor.

Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere anaç hayvan başına 20 TL/baş ödeme yapılıyor. Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne (Tiftikbirlik) veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere 20 TL/kg ödeme yapılıyor.

Üretmiş olduğu çiğ sütü, yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan, bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, manda, koyun ve keçi sütü için litrede 0.2 TL ödeniyor. İnek sütü için ise soğutulmuş süte farklı olmak üzere Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılıyor. Islah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında, her bir sığır için süt içeriğinin tespiti amacıyla yapılacak analizler için Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde 50 TL/baş ödeme yapılıyor.

1 2 3Sonraki sayfa

14 Yorum

 1. burada sorulan soruların hiç birine cevap verilmiyor fason site

 2. Merhaba Volkan Bey.
  İsmim Kadir. Yurt dışından kesin dönüş yapıp ülkemdd besicilik yapmak istiyorum. Sizinle bu konu hakkında görüşe bilirmiyiz?

 3. Tüm hayvancılık destek ve kredileri için benimle iletişime geçebilirsiniz
  Volkan Demir
  Proje ve Yatırım Danışmanı
  05445345230

 4. Projelerinize teşvik hibeli kredi çıkarmaya yardımcı olabilirim… 05493200991

 5. Mustafa bey bende yozgatta solucan gübresi üretimi yapmak istiyorum merak ettiğim uğraştığınıza değiyor mu kazandırıyor mu? Birde satışlarınızı na sil yapıyorsunuz ve beklediğiniz satışları gerceklestirebiliyormusunuz acaba. Tskrler

 6. Merhaba ben ankarada süt hayvancılığı ve damızlık üreten bir tesis kurmak istiyorum tesis konusunda ve kredi (hibe) desteğinden yararlanabiliyormuyum

 7. s.a benim ahırımda 1 inek 2 tana var ahırımdaki canlı hayvan sayımı arttırmak istiyorum . 0 faizli 3 yıl ödemisiz kredi ile 5 tanadaha gebe düve almak istiyorum bunun için nereye başvurmalıyım. meilimi cvp verirseniz seviniirim

 8. Merhaba Ankara kazan da besi çiftliği kurmak istiyorum şu anda solucan gübresi üretimi yapıyorum işleri kombine hale dönüştürmek istiyorum teşvik için neler yapmam lazım ve ne gibi şartları hazırlamam gerekiyor şimdiden ilginize teşekkür ederim.

 9. Merhaba.

  Ben Çankırıda küçük bir büyük baş çiftliği işletmek istesem devlet ne kaadar hibe verir ve tesis kurulumunu üstlenir mi.

  yada tavuk çiftliği kursam.

  lütfen mailime dönüş yapabilirmisiniz

 10. Merhabalar neden belirli illere weya ilcelere tesfih yok bu adaletsizlik deyilmi devlet tesfihweriyosa esit wermesi lazim

 11. Merhaba ben destek verilen bir bölgede süt hayvancılığı yapmak istiyorum kurulu bir tesisi devlet desteğiyle alma imkanım var mı bunu öğrenmek istiyorum ayrıca 1.000.000 luk teminatım var teşekkurler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu