Haberler

Hasan Kalyoncu Üniversitesi; bir bilim kenti

Beş fakülte, 24 bölüm, iki yüksekokul ve bir meslek yüksekokulu ile Türkiye’nin önemli vakıf üniversiteleri arasına giren Haşan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep’e bölgeye ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamayı hedefliyor…

GİRİŞİMCİ sanayi kenti Gaziantep’te bulunan Haşan Kalyoncu Üniversitesi, kam-püs olanakları, burs imkanları ve yeni geliştirdiği modelleri ile göz dolduruyor. 2008 yılında Gaziantep’te kurulan ve tarihi îpek Yolu’nu dünyaya bağlayan yeni bir bilim kenti olan Haşan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), beş fakülte, 24 bölüm, iki yüksekokul ve bir meslek yüksekokulu ile hızla büyüyüp gelişerek Türkiye’nin önemli vakıf üniversiteleri arasında yer almayı başardı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

YENİLİK ODAKLI BİR ÜNİVERSİTE

2010-2011 akademik yılında kapılarını öğrencilere açan Haşan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), bünyesindeki fakülte ve yüksekokullarla bölgenin önemli bir bilim merkezi haline geldi. Tarihi İpek Yolu üzerinde şehir, bölge ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamayı hedefleyen HKÜ’nün 10 bölümü, tüm vakıf üniversiteleri arasında ilk beşte yer aldı.

GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE

Haşan Kalyoncu Üniversitesi, “Girişimci Üniversite” modeli doğrultusunda birçok alanda yeni çalışmalara imza atıyor. Öğrencilerin, öğretim üyelerinin kendi şirketlerini kurmaları, girişimci olmaları yolunda bir model olan Kuluçka Merkezi geliştirildi. Kendi şirketini kurmak isteyen öğrenci veya öğretim üyesi, önce bu Kuluçka Merke-zi’ne alınıyor. Yeni kurulan şirketler belli bir büyüklüğe gelene kadar üniversite tarafından destekleniyor. Belli bir büyüklüğe ulaşan şirketlerin başka bir yere taşımasına imkan sunuluyor. Bu desteklerle şimdiye kadar 22 şirket kurulmuş durumda.

İŞ DÜNYASIYLA İÇ İÇE

Öğrencilerin iş hayatında geçerli güncel uygulamalar ışığında, donanımlı biçimde yetişmeleri ve mezun olmalarının ardından iş bulmalarının kolaylaştırılması amacıyla hayata geçirilen CO-OP sistemi, Haşan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin tüm bölümlerinin yam sıra İktisat ve İşletme Bölümleri’nde uygulanıyor.

Bu bölüm öğrencileri derslerini yedi dönemde (üç buçuk yıl), kalan son dönemi ise sanayi işletmeleri ile kuruluşlarda tamamlamakta. Bu sayede üniversitede teorik dersleri aldıktan sonra reel sektörde pratik uygulamalar yapabilme ve iş dünyası ile entegre olabilme imkanı bulan öğrencilerin başarılan, firma yetkilileri ile üniversite öğretim elemanlan tarafından değerlendirilmektedir.

KALİTTO (TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ)

Haşan Kalyoncu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO), üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek, proje üreten akademisyen ve öğrencilere rehberlik etmek, üniversite dışındaki teknoloji ve fon kaynaklarını üniversiteye kazandırmak ve geliştirilen teknolojilerin ticarileştirilmesi amacıyla kurulmuş bulunuyor. Bünyesinde barındırdığı modüllerle akademisyenler, öğrenciler ve sanayiciler başta olmak üzere birçok alanda danışmanlık veren ve işbirlikleri kuran ofis, mevcut projelerin yanında üretken yapısıyla teknoloji üretimi, edinimi ve kullanımı dahil olmak üzere birçok alanda yeni çalışmalara imza atıyor.

Kampüsünde yenilenebilir enerji kaynaklarının maksimum seviyede kullanılmasını hedefleyen Haşan Kalyoncu Üniversitesi güneş enerji santrali ve diğer projeleri ile çevre duyarlılığını ileriye taşıyor. Akademik ve uzman personelinin yanı sıra öğrenciler tarafından da geliştirilen yenilenebilir eneıji, eneıji verimliliği, yeşil ve akıllı bina projeleri Haşan Kalyoncu Üniversitesi’nde uygulama alanı buluyor.

YEŞİL VE AKILLI KAMPÜS

Haşan Kalyoncu Üniversitesi geniş ve ferah bir kampüse sahip. Burada modem dersliklerin yanında öğrenciler için barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçların karşılanması amacıyla yurt, kafeterya, spor tesisleri ve sağlık merkezi yer alıyor. Son teknoloji ile donatılan kampusta öğrenciler, dizüstü bilgisayarlarıyla her noktadan internete bağlanabilme imkanına sahip.

HKÜ kendi enerjisini güneşten üreterek iki yıl boyunca karbon ayak izini 200 ton azaltmayı başardı. Ayrıca arazide kurulan 1 MW’lik güneş eneıji santrali ile sıfır emisyon hedefleniyor.

Bu hedef doğrultusunda 200 kWp kurulu gücünde fotovoltaik teknolojiyi kullanan güneş enerji santrali bulunuyor. Santralin ürettiği eneıji ilk olarak öz tüketimde kullanılıyor. Öz tüketim karşılandıktan sonra ortaya çıkan ihtiyaç fazlası ise şebekeye iletilerek “Elektrik Piyasasmda Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” kapsamında belirlenen ücret ile Gaziantep’te hizmet veren elektrik dağıtım şirketine satılıyor.

ERASMUS İLE 20 ÜLKEYE ÖĞRENCİ

Öğrencilere sunduğu maddi destek sayesinde Avrupa Birliği ve üye ülkeler çapında oldukça popüler olan Erasmus programı aracılığıyla sadece öğrenciler değil öğretim elemanlarında yurtdışındaki üniversitelerin eğitim sistemlerini görme ve iyi uygulamalan paylaşma şansı yakalıyor.

Haşan Kalyoncu Üniversitesi, 20 farklı Avrupa ülkesi ile yaptığı ikili anlaşmalar aracılığıyla her yıl en az 30 öğrencinin öğrenim hareketliliğine katılarak hibeli olarak programdan yararlanmasını sağlıyor.

YILDA 200’DEN FAZLA ETKİNLİK

Haşan Kalyoncu Üniversitesi öğrencilerini hayata hazırlarken onların sosyal sorumluluk bilmemin en az yüksek mesleki bilgi seviyeleri kadar önemli olduğunun bilincinde olan bir üniversite. Bu amaçla öğrencilerini öğrenci kulübü kurmaya teşvik ediyor, birçok alanda kurulmuş olan mevcut 50 öğrenci kulübünü de aynı önemde destekliyor. Üniversite, Mühendislik, Hukuk, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Mimarlık, Beslenme ve Diyetetik, vb böİlimlerinden öğrencilerin kurduğu çok aktif kulüplerin yanı sıra, Latin dans, halk oyunları, müzik, tiyatro, vb öğrenci kulüplerine de sahip.

BURS OLANAKLARI

Haşan Kalyoncu Üniversitesinde, hazırlık sınıfı dahil olmak üzere, ÖSYM’ye bildirilen kontenjanın yüzde 20’si oranındaki öğrenciye yüzde 100, 50 ve 25 oranlarında öğrenim bursu veriliyor. Öğrencilerin devamsızlık yapmamaları ve disiplin cezası almamaları şartıyla (hazırlık sınıfı dahil) normal öğrenim süresince bursları kesilmiyor. Normal öğrenim süresinde mezun olmayan öğrencilerden, o yıl geçerli olan ders ücreti almıyor.

KÜTÜPHANE

HKÜ Kütüphanesi, üniversitenin öğretim ve araştırma politikasına uygun olarak eğitim ve araştırma programlarının gereksinimleri doğrultusunda öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer kullanıcıların eğitim ve öğretimine ilişkin bilgi ve belge gereksinimlerini karşılıyor.

Kütüphane kaynakları dünyanın ve ülkemizin önde gelen yayınevlerine ait basılı kitap ve dergilerinin yanı sıra e-veritabanları, e-kitaplar, e-dergiler ve multimedya (CD, VCD, DVD vb.) kaynaklarını içeren bir koleksiyona sahip.

HKÜ’DEN İKİ YENİ BÖLÜM ATAĞI

Haşan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi bünyesinde açılan “Özel Eğitim Öğretmenliği” ve Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan “Diyaliz Programı”, 2016-2017 eğitim-öğretim akademik yılında öğrenci kabul etmeye başlıyor. Üniversite yeni açılan bölümlere öğrenci alımıyla birlikte bölüm çeşitliliği ve öğrenci kapasitesi anlamında daha da gelişmeyi hedefliyor.

HKÜ Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği” dört yıllık lisans programı olarak 2016-2017 eğitim döneminden itibaren eğitim verecek. Özel Eğitim Bölümünün misyonu, özel gereksinimi olan çocukların/bireylerin bilimsel kanıta dayalı yöntem, araştırma ve hizmetler aracılığı ile bilgi, beceri ve gelişimlerini destekleyerek yaşam kalitelerini artırmak olarak özetleniyor.

HKÜ Özel Eğitim Öğretmenliği, özel gereksinimi olan bireylerin ve ailelerinin yeterliliklerine ve farklı gereksinimlerine uygun, öğrenme ve gelişimlerine odaklanan, liderlik ve bilimsel bakış açısına sahip özel eğitim öğretmenleri yetiştirmeyi hedefliyor. Öğretmen adaylarına, sekiz yarıyılda farklı gelişim düzeylerindeki özel gereksinimleri olan öğrencilere gelişim alanları ile akademik alanlarda özel destek sağlayabilecek ve öğretim yapabilecek beceriler kazandırılacağı belirtiliyor. HKÜ Özel Eğitim Öğretmenliği mezunlan, aldıkları eğitim sonucu özel ve resmi özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları, destek eğitim ortamları ve özel eğitim merkezlerinde özel eğitim öğretmeni olarak çalışabilecekler. Ayrıca özel eğitim öğretmeni olarak, özel gereksinimi olan çocukların değerlendirilme ve tanılama sürecinde, bireysel eğitim programlarının hazırlanmasında ve aile eğitimlerinde ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışabilecekler.

HKÜ Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu ise, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, tercih edilen, üretken, ekip çalışması yapabilen, çevresi ile etkin iletişim kurabilen, toplumun gereksinimleri doğrultusunda mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, ülkesine karşı sorumluluklarının farkında olan ve evrensel düzeyde hizmet verebilecek yetkinliğe sahip teknikerleri yetiştirmek olarak tanımlanıyor.

HKÜ’de 2016-2017 yılında eğitim verecek olan “Diyaliz Programı”nm amacı, böbrek hastaları için kullanılan diyaliz malamalarının hastaya uygulanması, kullanımı ve bakımında çalışacak teknik eleman yetiştirmek olarak özetleniyor. Diyaliz teknikerleri tüm resmi ve özel sağlık kurumlarında, hastane ve sağlık ocaklarında iş bulma imkanına sahip bulunuyor.

Yeni dönemde yeni öğrencilerle, daha güçlü bir üniversite olma hedefiyle tanıtım atağı başlatan Haşan Kalyoncu Üniversitesi, bu yıl gerçekleştirilecek olan tercih döneminde, üniversite adaylarına ve ailelerine, alanında uzman HKÜ akademisyenleri ve deneyimli rehber öğretmenleri tarafından destek verecek.

Fakülte, yüksekokul ve bölümler

Eğitim Fakültesi

İngilizce Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği Özel Eğitim Öğretmenliği Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Sınıf Öğretmenliği

Güzel San. ve Mimarlık Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Mimarlık

Hukuk Fakültesi

Hukuk

İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fakül.

iktisat  İşletme  Psikoloji Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Uluslararası Ticaret ve Lojistik Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Elektrik – Elektronik Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemşirelik

Meslek Yüksekokulu

Adalet Programı Anestezi Programı Diyaliz Programı ilk ve Acil Yardım Programı Yabancı Diller Yüksekokulu Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İletişim

Telefon: +90 [ 342 ] 21180 80, Fax: +90 [ 342 ) 211 80 81 E-Posta: info@hku.edu.tr Adres: Haşan Kalyoncu Üniversitesi Havaalanı Yolu Üzeri 8. km.
Şahinbey/GAZİANTEP

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu