Haberler

Fiyata ve emisyona göre ÖTV alınacak

Motorlu taşıtların vergilendirilmesinde yeni dönem başlıyor. Bakanlar Kurulu ’na motorlu taşıt ÖTV matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturma, taşıtın diğer özelliklerine göre farklı oranlar belirleme yetkisi veriliyor…

HÜKÜMET, motorlu taşıtların özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Motorlu taşıtların vergilendirmesinde sistem değişikliğini öngören yasa tasarısı ile Bakanlar Kurulu’na motorlu taşıtlar için ÖTV matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturma, bu fiyat grupları ile taşıtın diğer özelliklerine göre farklı oranlar belirleme yetkisi veriliyor. Bakanlar Kurulu, taşıtların emisyon oranına göre ÖTV oranını yarıya kadar indirme konusunda yetkili kılınıyor. Motorlu taşıtlarda ÖTV’nin sadece motor silindir hacmine göre belirlenmesi uygulamasından vazgeçilmesini öngören yeni düzenlemeyle, taşıtın fiyatı, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon ve değeri, yolcu ve yük taşıma kapasitesine göre belirlenmesinin yolunu açılıyor.

Tasarıyla ayrıca çalışanların ileride alacakları emekli maaşında en önemli kriterlerden biri olan prime esas kazançta üst sınır artırılıyor. Tasarının aynen yasalaşması halinde tavandan prim ödeyenlerin emeklilikte alacakları maaşında ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) prim gelirlerinde artış bekleniyor.

otv

FİYATA VE EMİSYONA GÖRE ÖTV

Motorlu taşıtlarda ÖTV ile ilgili yeni düzenlemeyi de içeren “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Motorlu taşıtların vergilendirilmesinde sistem değişikliği öngören tasarı ile Bakanlar Kurulu’na motorlu taşıtlarda sadece motor hacmine dayalı alınan ÖTV’ye fiyat, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ve benzeri çeşitli gruplara göre değişiklik getirme hakkı veriliyor. Tasarıya göre, Bakanlar Kurulu’na Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer alan mallar için belirlenen oranları bir katma kadar artırma, sıfıra kadar indirme yetkisi verilecek. Mevcut oran değişikliklerine ilişkin yetki sınırları içinde kalmak şartıyla, özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye, uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirme ve kanuni oranına kadar çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Komisyon’da tasarıya ayrıca çevreci yaklaşımlar da dikkate alınarak, emisyona dayalı vergileme sistemine geçmek üzere bir ölçüt getirildi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı bir açıklamada ileriki dönemde özellikle çevreye duyarlı otomotiv sektörünü teşvik etmek amacıyla emisyona dayalı bir vergilendirme sistemine geçileceğini belirterek, tasarının yasalaşmasının ardından Maliye Bakanlığı’nın yeni getirilen sisteme göre bir değerlendirme yapacağını söyledi. Ağbal, bu konudaki önceliklerinin vergileme ölçüleri üzerinden piyasadaki mevcut bu araç özelliklerindeki farklılaşmaları yeni bir anlayış üzerinden yeniden düzenlemek olduğunu kaydetti. Mevcut uygulamada ÖTV 1600 cc’ye kadar olan araçlarda yüzde 45,1601-2000 cc arası araçlarda yüzde 90 ve onun üzerindeki araçlarda yüzde 145 uygulanıyor.

“ARAÇ ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRIYORUZ”

Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV’de sistemi değiştiren, araç çeşitliliğini artıran, vergileme ölçütlerini genişleten tasarıya, Maliye Bakanı Naci Ağbal açıklık getirdi. Herhangi bir şekilde, yapmış oldukları düzenleme neticesinde piyasada fiyat dengelerini değiştirecek bir değişiklik yapma planlarının olmadığını söyleyen Ağbal, yeni düzenlemenin araçlara 50 bin TL’lik fiyat artışı getireceği iddialarının doğru olmadığını, hiçbir şekilde otomobil fiyatlarında ifade edildiği gibi bir artış planlarının bulunmadığını vurguladı. Yapılan bu düzenlemenin sadece sistemde vergileme ölçütlerini artırmaktan ibaret olduğuna dikkat çeken Ağbal, bu yetkinin ne zaman ve ne şekilde, hangi yönde kullanacağının bütçe politikası meselesi olduğunu kaydetti. Burada vergilemede adaleti sağlamak, ödeme gücü ilkesini hayata geçirmek, vergilemede özellikle teknolojide meydana gelen değişimi dikkate almak üzere değişiklik yaptıklarını vurgulayan Ağbal, motor hacminden dolayı “lüks” ve “mütevazi” bir aracm ÖTV’sinin aynı olmaması gerektiğinin altını çizdi.

EMEKLİ AYLIĞI YÜZDE 15 ARTACAK

Tasarıyla, çalışanların ileride alacakları emekli maaşında en önemli kriterlerden biri olan prime esas kazançta üst sınır 1 Ocak 2017 itibarıyla artırılıyor. Tasarının aynen yasalaşması halinde tavandan prim ödeyenlerin emeklilikte alacakları maaş ve Sosyal Güvenlik Kuru-mu’nun prim gelirleri artacak.

Tasarı ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, günlük brüt asgari ücretin 6.5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı 7.5 katma yükseltiliyor. SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz’ün komisyonda verdiği bilgiye göre taban prim alacağının 10 bin 705,50 TL’den 12 bin 352,50 TL’ye çıkması öngörülüyor. Asgari ücret her arttığmda üst limit de artacak.

Üst tavanın 6.5 kattan 7.5 kata çıkarılması durumunda, bugün işe başlayan ve üst tavanda ödeme yapılan bir kişinin emekli maaşının, asgari ücret ve diğer şartların sabit olduğu dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre yüzde 15 artışla 4 bin 941 TL’ye çıkacak. Söz konusu değişikliğe, komisyon çalışmalarına da katılan TOBB, TİSK, TÜRK-1Ş ve HAK-ÎŞ sıcak bakmıyor. TOBB’un yaptığı hesaplamalara göre bu maddeyle prime esas günlük kazanç üst limitinin artırılmasının iş dünyasma maliyeti yaklaşık 2.7 milyar TL olacak. Kıdem ve benzeri tazminatlar ve diğer yüklerle beraber düzenlemenin getireceği ek yük 3 milyar TL’nin üzerine çıkacak.

Söz konusu değişiklikten, yaklaşık 214 bin 4/A özel sektör çalışanı işçiler, yaklaşık 50 bin kamu sektörü çalışanı olmak üzere 264 bin kişi etkilenecek. Değişiklik sonrasında ödenmesi gereken prim 568,22 TL artacak. Bunun 230 TL’si sigortalı hissesi, 337 TL si işveren hissesi olacak.

ÖDENEK AKTARIMI

Tasarıyla Anayasa Mahkemesi’nin 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun “Kamu İdarelerinin Bütçeleri Arasındaki Ödenek Aktarımını Düzenleyen” 6’mcı maddesindeki iptal gerekçeleri doğrultusunda düzenleme yapıldı.

Tasan ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarıyla kamu idarelerinin kendi bütçeleri içinde yapacakları aktarma işlemlerinin sınırları belirlendi. Tasarıya göre, genel bütçe ödeneklerinin yüzde 10’unu geçmemek kay-dıyla, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarına ilişkin yetki ve işlemler ile usul ve esaslar Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirlenecek.

Kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde 20’sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarabilecek. İhtiyaç halinde yüzde 20’yi aşan ödenek aktarma işlemlerini, kurum bütçesinin başlangıç ödenekleri toplamının yüzde 20’sini geçmemek üzere yapmaya Maliye Bakanlığı, yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması halinde, değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamını yapmaya ise ilgili idareler yetkili olacak.

Tasarıyla büyük ulaşım projelerine yönelik düzenlemeye gidiliyor. Buna göre Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi, Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapımı yatırımları ve bu projelerin ihale edilebilmesi için, ilk yıl için gerekli olan yüzde 10 ödenek şartı aranmayacak. Hatırlanacağı üzere hükümet daha önce büyük ulaşım projelerine yönelik bu düzenlemeyi 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yapmıştı. Anayasa Mahkemesi, bütçe kanununa bütçe dışı hükümler konulamayacağı gerekçesiyle söz konusu düzenlemeyi iptal etmişti. Böylece, tasarıyla, bu iptal gerekçesi doğrultusunda da düzenlemeye gidildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu