Kariyer ve İş İlanlarıMakaleler

Doğru Yönetici Bulmak

“ŞANSLI BİR ÜLKEYİZ”

Lider ararken önce müşteri ihtiyaç ve isteklerine odaklandıklarını sonrasında ise aday araştırmalarına başladıklarını aktaran Yalçın, pek çok üst düzey yönetici bilgilerini içeren bilgi bankasından uygun olabilecek adayları araştırdıklarını ve bu araştırmayı sektör araştırması ile destekleyerek potansiyel adaylara ulaştıklarını aktarıyor. Portföy oluştururken Linkedln ve Google gibi kaynaklara da başvurduklarını belirten Yalçın, yeni jenerasyonda çok donanımlı, güçlü liderlik yetkinliği olan üst düzey yönetici adaylarına sıklıkla rastladıklarım belirtiyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bence Türkiye bu açıdan şanslı bir ülke; pek çok üst düzey yönetici dünyanın diğer ülkelerindeki yöneticilerle yarışacak kapasite ve donanımda. Son dönemlerde uluslararası şirketlerin bölge görevlerinde ve ana ofislerinde önemli görevlere atanan pek çok Türk yönetici görüyoruz.”

TİM BRIGHT

One world Consulting Yönetici Ortağı

Çalışma hayatına İngiltere’de iş eğitmeni olarak başlayan Tim Bright, Türkiye’ye 1991 yılında bankacılık sektöründe, eğitim projelerinde çalışmak üzere geldi. 1995 yılında Nicholson Interna-tional’a katılan Bright, 1998 yılma kadar bu şirketin Türkiye ve İsrail ofislerini yönetti. O dönemde Türkiye’de, headhunting çok yeniydi ve pek çok sektörde neredeyse hiç bilinmiyordu. 1998’de Hong Kong’a taşman ve özellikle Çin’e odaklanarak Nicholson Intemational’ın Kuzey Asya ofisini yöneten deneyimli yönetici, 2000 yılında ABD ofislerini ve global müşteri ilişkilerini yönetmek için New York’a taşındı. “Burada, en gelişmiş üst düzey yönetici araştırma pazarında çalışmak benim için iyi bir tecrübe oldu” diyen Bright, sonrasında Türkiye’ye dönerek yaklaşık 10 yıl önce OneWorld Consulting adlı danışmanlık firmasını kurdu.

“DÜNYADAN FARKLI DEĞİLİZ”

“Ekibimiz için işe alım yaparken dikkat ettiğimiz dört ana kriter var; iyi ahlak, zeka, çalışkanlık ve merak. Bence bunlar en iyi headhunter’ları diğerlerinden ayıran kriterler” diyen Bright, Türkiye headhunter piyasasmı değerlendirirken şunları söylüyor:

“Bugün Türkiye, dünyanın geri kalanından aslında çok da farklı değil. Şirketler, kendi bünyelerinde kuvvetli işe alım fonksiyonları kurmakta ve işe alım süreçlerini kendileri yö-netebilmekte. 10 yıl öncesine kıyasla, bugün hız konusunda daha çok baskı ve müşterilerle şeffaf bir şekilde, yakın iş ortaklığına dayalı çalışma beklentisi var.”

BEYİN AVI EKİP İŞİ

Bright’a göre, Türkiye, iyi tecrübeye sahip, yetenekli kişilerden oluşan bir pazara sahip. Diğer pazarlara kıyasla, Türkiye’de genellikle daha genç, daha az tecrübeli adaylar işe yerleştiriliyor. Ama bu kişiler kesinlikle işi yapabilme ve şirketle birlikte gelişme yetkinliğine sahipler. Öğrenebilecek ve yeni şirketiyle kendisini daha da geliştirecek kişileri seçebilmek önemli.

Beyin avcılığının bir ekip işi olduğunu ve ekip liderinin tek başına önemli olmadığını belirten Bright, lider arayışında danışman ve araştırmacının kalitesi ve tüm ekip üyelerinin birlikte verimli bir şekilde çalışabilme becerisinin başarı için çok önemli olduğunu belirtiyor.

KAAN OTÇU

Headrick and Struggles Kurucu Ortağı

Uzun yıllar profesyonel basketbol oynadıktan sonra yedi yıl basın sektöründe yöneticilik, sonrasında beş yıl hizmet sektöründe çeşitli şirketlerde yöneticilik görevlerinde bulunan Kaan Ot-çu, çeşitli vakıf ve dernek kuruluşlarında yer almış bir isim. Son 11 yıldır ise Heid-rick & Struggles İstanbul ve CIS ülkelerini içine alan bölgenin iki ortağından birisi olarak görev yapıyor.

Bu kadar farklı alanlarda yıllar içinde kazanmış olduğu bilgi, beceri ve yeteneğini akıllıca kullanmak adma liderlik danışmanlığından daha uygun bir alan düşünemediğini aktaran Otçu, iyi bir beyin avcısında olması gereken özellikleri çok iyi bir gözlem yeteneği, güçlü sezgi, çok etkin ve çeşitliliği zengin bir netvvork, derin dinleme ve iyi soru sorma yeteneği, sentez yapabilmek için gerekli genel kültür, karşı tarafta her şeyden önce güven yaratacak dikkat, detaycılık, takip ve verilen sözlerin ne olursa olsun yerine getirilmesi olarak sıralıyor.

“ARTIK TEK BAŞINA YAPILMAMALI”

Sadece beyin avcılığı yapmadıklarını liderlik danışmanlığı gibi hizmetler de verdiklerini aktaran Otçu, headhunting’in eskiden olduğu gibi tek başına beyin avcılığı şeklinde yapılamayacağını şu sözlerle aktarıyor:

“En yoğun çaba harcadığımız alanlardan bir tanesi de müşteri şirketlerimizin kilit insanları ve ekipleri için yetkinlik bazlı değerlemeler yapmak. Her geçen .gün merkezimiz Chicago ve New York yeni ürünler yaratıp bizlere tanıştırıyor, bizler de gelişen ve sürekli değişen dünyanın şartlan kapsammda müşterilerimize destek sağlıyoruz. Dolayısıyla headhunting eskiden olduğu gibi tek başına beyin avcılığı şeklinde yapılamaz ve yapılmamalıdır. Hayatın şart ve gerçeklerine göre piyasanın esneyerek değişmesi gerekir” diyor.

Bir liderde olması gereken özellikleri ise, tutarlılık/süreklilik, bütünsel bakış açısı, belirsizlik içinde analiz yapabilme ve karar verebilme becerisi, esnek olup hızla değişebilme, yeni şeyler öğrenebilme ama bunu yaparken de sağlam durabilme olarak yorumluyor.

MURAT ERGENE

Ergene Consulting&Hga Group Türkiye Başkanı

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Murat Ergene, daha sonra insan kaynakları yönetimi dalında master yaptı. Kariyerine Unilever’in satış bölümünde başlayan Ergene, yedi yıl sonra uluslararası bir insan kaynakları projesinde üst düzey IK görevine talip oldu ve 2001 yılında 33 yaşındayken global insan kaynakları projelerini yönetmek üzere şirketin Londra Global Merkez Ofisi’ne atandı ve sonrasında hep IK üst düzey yönetiminde görev aldı. 2004 yılında Türkiye’ye dönme kararı alan ve Gima’da insan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ergene, 2006 yılında kariyerine Garanti Banka-sı’nda insan Kaynakları Birimi Yöneticisi olarak devam etti. 2009 yılının başında ise kendi şirketini kurdu.

“PİYASA İYİ TAKİP EDİLMELİ”

Ergene’ye göre, iyi bir beyin avcısında bulunması gereken olmazsa olmaz özellikler şöyle: “insan kaynakları alanında iyi bir danışmanın piyasadaki yönetici hareketlerine meraklı olması ve ekonomi gündemini sürekli takip etmesi temel özellikleri arasında olmalı. Çok iyi bir dinleyici olması, doğru soruları sorması, hizmet verdiği şirketin ihtiyacını doğru tespit etmesi, hem adaya hem de hizmet verdiği firmaya dürüst ve açık olmasının yanında ketum olması, gizlilik ve etik prensip lerine uyması da önemli”

“KIYMET BİLİN”

Ekonomi basınını ve gündemi, tüm şirket ve atama haberlerini, alanıyla ilgili tüm seminer ve konferansları çok yakından takip ettiklerini, portföy oluştururken bunların çok önemli olduğunu vurgulayan Ergene, haftada en az 4-6 kez adaylarla sohbet toplantıları yaptıklarını ve aday havuzunu böyle oluşturduklarını anlatıyor. Liderlere en önemli tavsiyesi ise doğru kişiyi doğru işe yerleştirmek üzere kendi şirketlerinin kültür ve değerlerine en uygun ve en yetkin kişiyi seçme konusunda acele etmemeleri. Liderlere aday seçiminde bilimsel değerlendirme merkezleri uygulamasını kullanmaktan çekinmemelerini tavsiye eden Ergene, en önemlisi ellerindeki hazır kıymetin değerini iyi bilmeleri gerektiğini salık veriyor.

MUTLU EROĞLU

Nicholson International Türkiye Yönetici Ortağı

Bir Fransız şirketinde dört yıl Finansal Kontrolör olarak çalışan Mutlu Eroğlu, daha sonra Arthur Andersen’de danışmanlık yapmaya başladı. 2000 yılından beri insan kaynaklan danışmanlığı yapan Mutlu Eroğlu, son 10 yıldır Nicholson Intematio-nal’da mesleğini sürdürüyor.

“Aslında Arthur Ander-sen’in bir adayı iken çalışanı konumuna geçişim biraz bana da sürpriz olmuştu. Finans kariyeri yaparım derken danışman oluvermiştim. Mesleğe girer girmez sevdim, Çok dinamik, merak uyandıran ve keyifli bir iş diye yaptığı işi tanımlayan Eroğlu, Türkiye danışmanlık piyasasını ise şöyle değerlendiriyor:

“Türkiye’de danışmanlık hizmetlerine, özellikle ‘executive search’ dediğimiz yönetim kademeleri için olan işe alım konusunda çok fazla kıymet verilmediği durumlara halen rastlıyoruz. Bir de aceleciliğimiz var, her pozisyon hep çok acil. Bu da kaliteyi bazen etkiliyor. Global trendler değerlendirme araçlarının kişilik envanterlerinin kullanılarak işe alım yapılmasını veya danışmanın mülakat yöntemine ek olarak bunları da kullanmasını getirdi. Bir de danışmanların yerleştirdiği adayı her zamankinden fazla takip etmesi bekleniyor, ‘onboard coaching’ denen hizmet bunu sağlıyor. Yani birini işe yerleştirmekle kalmayıp, yeni işyerine adaptasyonu kolay olsun diye bir süre adayınıza koçluk da yapıyorsunuz.”

“KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ SORGULANIYOR”

Lider seçerken her şeyden önde uygun sektör, şirket yapısı ve görev tanımından başladıklarını, sonrasında kişilik özelliklerinin sorgulandığını aktaran Eroğlu, çok yönlülük, eş zamanlı olarak birden fazla iş yapabilme, organize çalışabilme, hızlı olma, pratik davranabilme, araştırma odaklı olma, detaycılık gibi özelliklere bakıldığını söylüyor. Aranan kişi ekipler yönetecek veya şirket idare edecekse elbette liderlik şart, o zaman da tecrübe, egodan sıyrılmış olma, iletişim yeteneği, stresle baş etme yeteneği önemli.

ALi MiDİLLİLİ

Msearch Yönetim Danışmanlık Kurucu Ortak

Unilever Türkiye, Chase Manhattan Bank, Egon Zehnder International, ABN Amro Bank, Planet Ernst Young gibi çok sayıda şirkette çeşitli üst düzey yönetici pozisyonlarında deneyim elde etmiş olan Ali Midillili, Clark University Ekonomi Bölü-mü’nden mezun ve işletme mastır derecesine sahip. 17 yılı aşkın süredir çalıştığı finans, bankacılık ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde profesyonel tecrübeye sahip olan Midillili, kredi analizi, risk yönetimi, leasing, kurumsal finansman, kurumsal yapılanma, stratejik yönetim, değişim yönetimi, kurumsal ahlak ve yönetim, süreç analizi alanlarında uzman.

1995 yılından beri yerel ve uluslararası müşterilerle yurtiçi ve dışında araştırma ve değerlendirme çalışmaları yapan Midillili, 2004 senesinde kurmuş olduğu Msearch Yönetim Danışmanlığı firması ile Türkiye ve Avrasya bölgesinde yer-

li ve yabancı kurumlara orta ve üst kademe yönetici aranması, bulunması ve değerlendirmesi yapıyor. Bugüne kadar 100’den fazla kurum için yönetici değerlendirmesi danışmanlığı yapan Ali Midillili, 2009 yılında INAC Executive Search Worldwide’in Türkiye ortağı oldu. Halen INAC Financial Services Practice Group’un dünya başkanı olarak görevini sürdürüyor.

İŞİNİ BİLENLERLE ÇALIŞIN

“Bankacılık mesleğinden vazgeçip birebir insanlara daha yararlı olabileceğimi düşünerek bu mesleği seçtim diyen Midillili, Türkiye head-hunter piyasasını global oyuncuların şekillendirdiğini söylüyor ve lider ararken geçmiş başarılara, vizyo nerliğe ve özgüvene odaklandıklarını belirtiyor. Portföy oluştururken referanslara ve sektörü iyi bilen kişileri dikkate aldıklan-nı belirten Midillili, yeteneğin giderek tükendiği dünyada liderlere yetenek seçiminde işi iyi bilen kuramlarla çalışmalarını tavsiye ediyor

Önceki sayfa 1 2 3

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu