Haberler

Devlet ve Özel Sektör Bursları

Üniversite tercih sonuçları açıklandı. Sırada burs verecek kurumları araştırıp bulmak var. Burslar, maddi durumu yetersiz öğrenciler için hayati önemde. Başvurularda en önemli kriter ise akademik başarı…

Burs Verecek Kurumlar

EV kirası, kitap masrafı, sosyal faaliyetler derken üniversite okumanın maliyeti hayli yüksek. Bir de üzerine akademik dünyanın beklentileri gelince iş iyice zorlaşıyor. Hal böyle olunca yarı zamanlı bir işte çalışmak doğrudan okul başarısını etkilediği için pek tercih edilmiyor. Üniversite sınavının yorgunluğunu tam atamadan yoğun bir akademik temponun içine giren öğrencilerin biraz da olsa rahat bir öğrencilik hayatı sürmeleri en doğal hakları. Burs programları tam da bu noktada öğrencilerin can simidi oluyor. Çoğu geri ödemesiz olan bu burslar sayesinde yüzbinlerce öğrenci daha rahat bir üniversite dönemi geçiriyor.

Diğer taraftan, şirketler ve vakıflar için prestij kaynağı olan bursları almak pek de kolay değil. Belli bir başarı gösterip üniversitelerin lisans programına yerleşebilmiş öğrencilerden maddi durumu iyi olmayan ailelerin mensubu olmasını şart koşan burs verenler, annesi ya da babası vefat etmiş öğrencilere ise öncelik veriyor. Mülakatlarda öğrencinin giyim kuşamından kendini ifade edebilmesine kadar birçok detaya dikkat eden kurumlar için okulbaşa-rısı ise en önemli kriter. Belli bir ortalamayı tutturamayan öğrencilerin bursu kesilirken çoğu vakıf, bursiyerlerin vakfın düzenlediği etkinliklere katılmasını zorunlu tutuyor. Bazı vakıflar ise, öğrencilerden mezuniyetten sonra kuruma gönüllü yardımda bulunmasını talep ediyor.

Yeni öğrenim dönemi başlarken, öğrenciler için birer can simidi olan devlet ve özel sektör burslarını sizler için araştırdık.

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ

Üniversite ve lise öğrencileri için iki farklı burs programı yürüten Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üniversite öğrencilerine “Bir ışık da Siz Yakın” projesi kapsamında eğitim bursu veriyor. 27 Eylül tarihine kadar internet üzerinden baş vuruları kabul eden ÇYDD 2018-2019 öğretim yılı için Ey-lül-Haziran ayları boyunca aylık 220 TL burs veriyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) hariç başka bir kurumdan burs almama ön şartıyla başvuruları kabul eden ÇYDD, 4 üzerinden 2 genel ortalama şartı da koşuyor. Devlet üniversitelerinin örgün programlarında okuyanlar için burs programını yürüten vakıf 01.01.1993’den evvel doğanların başvurusunu kabul etmiyor.

Diğer taraftan “Anadolu’da Bir Kızım Var” projesi kapsamında ortaöğretim öğrencileri için burs programı yürüten ÇYDD bu programa başvuruları 25 Eylül’de almaya başlayacak ve başvurular 10 Ekim’e kadar ÇYDD şubelerinde yapılabilecek. Devlet okullarında örgün okuma ön şartıyla dokuzuncu sınıf öğrencilerine verilen bu burs toplamda 1.200 TL, her bir dönem için 600 TL olarak veriliyor.

İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO)

İTO, İstanbul’da öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile Türkiye içinde veya yurtdışmda bulunan yükseköğrenim kurumlarmda öğrenim gören doktora öğrencilerine veriliyor. Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin burs alabilmesi için devlet üniversitelerinde öğrenim görmesi ya da vakıf üniversitelerine yüzde 100 ÖSYM burslusu olarak yerleşmesi gerekiyor.

2017-2018 öğrenim döneminde 800 lisans, 100 yüksek lisans, 100 doktora öğrencisine burs verilmişti. Aynı dönemde burs tutarları lisans 600 TL, yüksek lisans 750 TL, doktora için 900 TL olarak gerçekleşmişti. Bu yıl ise başvuruların Eylül sonunda haftası başlaması bekleniyor. 2018-2019 dönemi bursiyer kontenjanları ve burs miktarları da Ekim ayında belirlenecek.

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

Başka bir kurumdan burs veya KYK haricinde kredi almamak ön şartıyla lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 30 Eylül’e kadar burs başvurularını açık tutan İstanbul Sanayi Odası Vakfı’nın yüksek not ortalaması şartı var. 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 not ortalaması şartı arayan İSOV, üniversitelerin mühendislik fakültesindeki öğrencileri burs imkanından yararlandırıyor. Öğrencilik boyunca staj, mezuniyetten sonra ise istihdam sözü de veren kurum yalnızca bazı üniversitelerin öğrencilerine burs veriyor. Kurum, jAfr lisans öğrencileri için aylık 450 TL, yüksek lisans öğrencileri için 500 TL, doktora öğrencileri için ise 600 TL karşılıksız burs veriyor. Başvurular ÎSOV Burs Komisyonunca SANAYİ ODASI değerlendirilerek uygun görülenler mülakata çağırılıyor. Mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilerden online başvuru sırasında verdikleri bilgileri teyit edici belgeler talep ediliyor. Yurtdışmda okuyan öğrencilere ise burs desteği bulunmuyor. Öte yandan ‘ vakıf yalnızca belli okul ve bölümlerde okuyan öğrencilere burs veriyor. Listeye vakfın internet sitesinden ulaşmak mümkün.

SABANCI VAKFI

2018-2019 eğitim yılında üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacak olan Sabancı Vakfı’nın burs tutarı lisans öğrencileri için aylık 600 TL, ön lisans öğrencileri için aylık 240 TL olarak belirlendi. Her yıl 400’ü yeni olmak üzere toplamda 1.500’e yakın öğrenciye burs veren Sabancı Vakfı, 44 yılda 45 binden fazla burs vermiş oldu. Geri ödeme veya mecburi hizmet yükümlülüğü bulun-dHbA mayan Sabancı Vakfı bursları üniversiteye ilk girişte başlayıp, öğrenci mezun olana kadar devam ediyor ve her yıl Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süreyle nakit ödemeyi kapsıyor. Bursiyerler, kayıtlı oldukları üniversitenin burs ofisine başvurusunu teslim eden öğrencilerin başarı durumları ve maddi desteğe olan ihtiyaçları esas alınarak üniversitelerin burs komiteleri tarafından belirleniyor. Sabancı Vakfı burslarına Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Istanbul-Cerrahpaşa, Marmara, Ortadoğu ve Yıldız Teknik üniversitelerine Vakfın web sitesinde ilan edilen üniversiteye giriş puanını sağlayarak 2018-2019 eğitim yılında yeni kayıt yaptıran öğrenciler başvurabiliyor. Burslar için son başvuru tarihi 19 Ekim olarak belirlendi.

VEHBİ KOÇ VAKFI

İnternet üzerinden burs başvurularını kabul eden Vehbi Koç Vakfı değerlendirme sürecinde belli okullardan oluşan bir komisyonla birlikte burs alacak öğrencileri belirliyor.

Örgün eğitim lisans öğrencilerinin yararlandığı burs programına başvurabilmek için yüz üzerinden altmış başarı notu şartı koşuluyor. Geri ödemesiz olan burslara başvurular 28 Eylül tarihinde sonra eriyor.

ANADOLU EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI

Lisans seviyesinde örgün öğretim programlarında okuyan öğrencilerin yararlandıkları Anadolu Vakfı burs programı üniversite sınavı başarı sırası esas alınarak uygulanıyor. Her yıl 30 Eylül tarihine kadar devam eden başvurular internetten yapılıyor. Öğrencinin öğrenimi bitene kadar devam eden burslar yaz aylarında duraklatılıyor ve öğrencinin akademik başarısızlığı durumunda tamamen kesiliyor.

Başarısızlık kriterleri her sene vakıf yönetimi tarafından belirleniyor. Geçen sene 375 TL olarak belirlenen aylık burs miktarı bu sene henüz belirlenmedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Belli öğretmenlik bölümlerini ilk beş tercihin-NtĞiT/« de yazan öğrencilere tahsis edilen MEB bursu 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde eğitim fakültelerinde okuyan 1800 kişiye verilecek. 1995 ve daha sonraki yıllarda doğan öğrencilere verilecek bursun miktarı KYK bursu ile aynı.

TEKFEN VAKFI

Burs programından yararlandırmak için öğrencinin ailesinde en fazla kazanan kişinin yıllık brüt gelirinin ikramiyeler dahil 63.880 TL ve altında olmasını talep eden Tekfen Vakfı akademik başarıyı da önemsiyor.

Öğrencilerin yıllık not ortalamasının 4 üzerinden 2.5 olması ön şartıyla başvuruları kabul eden Tekfen Vakfı konservatuar öğrencileri için beş kişilik kontenjan ayırdı. Toplamda 75 kişinin yararlanacağı burs programının başvuruları 28 Eylül’e kadar devam edecek.

İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI (KALEBODUR KSV)

Üniversitelerin örgün öğretim yapan lisans programlarına yönelik burs programı yürüten Kalebodur KSV diğer çoğu vakıf gibi ğ öğrencilerin akademik başarısına oldukça dikkat ediyor. 4 üzerinden en az 2.5 not ortalaması isteyen Kalebodur KSV, verilecek burslar için bazı okullar belirlemiş durumda. Bu okullar dışında okuyan öğrencilere burs vermeyen vakfın program için son başvuru tarihi ise 10 Ekim. Öte yandan vakıf yalnızca belli okul ve bölümlerde okuyan öğrencilere burs veriyor. Listeye vakfın internet sitesinden ulaşmak mümkün.

TAŞKENT DAYANIŞMA VE KÜLTÜR VAKFI

Başvurabilmek için ailesinin veya kendisinin Konya veya ilçelerinde ikamet etmesi gereken Taşkent Dayanışma ve Kültür Vakfı burs programı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açık. Lisans ve doktora bursları için öğrencilerin lisans genel not ortalamalarının yüz üzerinden seksen olmasını talep eden vakfın burs programı için başvurular 15 Ekim’e kadar açık.

ELGİNKAN VAKFI

Üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere burs sağlayan Elginkan Vakfı, ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmiyor. Bursiyerlcrini İTÜ, ODTÜ, YTÜ, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Ege ve Celal Bayar Üniversitelerinden seçen Elginkan Vakfı 2018-2019 eğitim döneminde toplam 175 kişiye burs verecek. Başvurular Ekim ayının sonuna kadar devam edecek.

Elginkan Vakfı 12 ay boyunca aylık 400 TL burs verecek.

TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV)

Maddi desteğe ihtiyacı olan mesleki orta öğretim, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veren Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) burslarından şimdiye kadar 237 bin 586 kişi yararlandı. Bu türk eğitim vakfi sene 30 EylüFe kadar başvuruları kabul eden TEV’de burslar geri ödemesiz ancak öğrenciden burs almayı kabul etmeden evvel, iş hayatına atıldıktan sonra imkanı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı taahhüt etmesi isteniyor, öte yandan, burs alan öğrenciler TEV işbirliğiyle düzenlenen tiyatro, konser, konferans ve fuarlara ücretsiz katılma imkanı buluyor. Kurum, 2018-2019 öğretim yılı için ekim-haziran dönemleri arasın-da.mesleki orta öğretim öğrencileri için aylık 250 TL, lisans öğrencileri için 600 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1.000 TL, doktora öğrencileri için ise 1.200 TL burs veriyor. Başvurular için herhangi bir not ortalaması şartı koşmayan TEV, akademik başarısızlığı tespit edilmiş ya da başka bir kurumdan burs aldığı tespit edilen öğrencilerin bursunu kesiyor.

ALARKO EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Herhangi bir karşılık beklemeden verilen Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı burslarında öğrenciden beklenilen tek şey akademik başarı göstermesi. Okul devamsızlığına da oldukça önem veren vakıf bu konuda öğrenciden dönem sonunda belge talep ediyor. Aylık burs tutarının henüz belirlenmediği programa başvurular 30 Eylül tarihine kadar devam ediyor. Öte yandan vakıf yalnızca belli okul ve bölümlerde okuyan öğrencilere burs veriyor. Listeye vakfın internet sitesinden ulaşmak mümkün.

BORUSAN KOCABIYIK VAKFI

Diğer burs programlarından farklı olarak yazın da öğrencilere burs vermeye devam eden Borusan Kocabıyık Vakfı, 100 üzerinden 70,4 üzerinden 2.75 ortalaması olan öğrenciler arasından bursiyer-lerini seçiyor. KYK haricinde başka bir kurumdan burs almamayı kriter olarak belirleyen vakıf için üniversite sınavında gösterilen başarı da oldukça önemli. Okul ve bölüm konusunda seçici davranan vakıf yalnızca İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin Mühendislik, işletme ve iktisat Fakülteleri ile Uludağ Üniversitesi ve Afyon Ko-catepe Üniversitesi Hukuk Fakültelerinde okuyan öğrencilere burs veriyor. Başvuruların halen devam ettiği burs programında örgün bir lisans programında okumak ise esas şartlardan. Yaz aylarında 250 TL olan burs eylül-haziran aylarında ise 510 TL.

ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI

Bursa başvuracak öğrencinin ailesinin en az iki yıldır Eskişehir’de ikamet ediyor olması ön şartıyla başvuruları kabul eden Eskişehir Ticaret Borsası (ESKTB), Eskişehir’deki liselerden mezun olmuş öğrencilere öncelik veriyor. Üniversitede not ortalaması şartı aramayan kurum adayların üniversite giriş sınavındaki başarılarını kriter alıyor. Sayısal ve dil puan türlerinde Türkiye genelinde ilk 300 bin, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde ise ilk 200 bine girmiş adayları değerlendirmeye alıyor. Şehit ve gazi çocuklarına öncelik veren kurum, başvuru aşamasında ailedeki çalışanların maaş bordrolarını da talep ediyor. 9 Ekim’e kadar başvuruların devam edeceği ESKTB bursunda verilecek miktar henüz belli değil.

TEMA VAKFI

TEMA Vakfı, hayırsever işadamı Turan Demiraslan’ın gerçekleştirdiği eğitim bağışı kapsamında, Vakfın amaçları doğrultusunda araştırma yapan ve öğrenimlerini sürdürebilmek için maddi desteğe ihtiyacı olan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim desteği sunuyor. Burs programı kapsamında, öğrencilerin desteklenmesinin yanı sıra, doğa koruma ve sivil toplum ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi de amaçlanıyor. TEMA’nın kapsam ve amaçlarıyla paralel bir tez konusu üzerinde çalışan kişilere verilen burslara başvurular 30 Eylül’e kadar devam edecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilere 12 ay süreyle her ay 1.080 TL eğitim desteği sunuluyor.

TURKUAZ TEKSTİL

Bursiyerlerinin Pamukkale Üniversitesinde okuyor olmasını veya Denizli il sınırları içerisinde ikamet edip şehir dışında okuyor olmasını şart koşan Turca) kuaz Tekstil, lisans ve ön lisans programlarında örgün öğretim gören öğrencileri burs imkanından yararlandırıyor. Bursun devamlılığı için akademik başarıyı şart koşan firma, 19 Ekim tarihine kadar başvuruları internet sitesi üzerinden alıyor.

21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (YEKÜV)

Öncelikli olarak parçalanmış aile ya da anne veya babasından birini kaybetmiş olan adaylara öncelik veren 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) burs programına başvuracak adayların ailelerinin kırsal kesimde ikamet ediyor olmasını tercih ediyor. Öte yandan, başvurularda ara sınıf öğrencilerinden transkript, birinci sınıf öğrencilerindcn ise üniversite smav sonuç belgesi talep eden vakıf maddi yardımın yanı sıra çeşitli imkanlar da sunuyor. Vakıf her ayın bir cumartesi günü konferans, panel, söyleşi gibi eğitim ve kültür toplantıları, giysi armağanı, ücretsiz tiyatro ve konser, piknik, bayram yemeği gibi etkinlik ve yardım faaliyetleriyle öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor, özel ve vakıf üniversiteleri, ikinci öğretim, açık öğretim, uzaktan öğretim, yüksek lisans, doktora ve İstanbul dışındaki üniversite öğrencilerinin burs başvuruları ise kabul edilmiyor.

2018-2019 öğretim dönemi burs başvuru tarihleri 24-26 Eylül tarihleri arasında. Aylık burs miktarı ise 300 TL.

SEMA YAZAR GENÇLİK VAKFI

Başarılı ve sosyoekonomik durumu yeterli olmayan ve Ankara, Gazi, Hacettepe üniversiteleriyle ODTÜ’de okuyan öğrencilere burs veren Sema Yazar Gençlik Vakfı bursun devam edebilmesi için öğrencilerden akademik başarı bekliyor. Öte yandan, zaman zaman düzenledikleri toplantılarla bursiyerlerini bir araya getiren kurum, tiyatro, gezi, konser gibi etkinliklerle öğrencilerin sosyal anlamda gelişmesine katkı sağlıyor. Son başvuru tarihinin ve verilen burs miktarının henüz belli olmadığı programa başvurular halen devam ediyor.

MALATYA EĞİTİM VAKFI

Tıp, mühendislik ve hukuk dallarında eğitimini sürdüren öğrencilere verilen Malatya Eğitim Vakfı bursu başvuruları 30 Eylül’e kadar devam ediyor. Üniversite sınavı ve devamında öğrencinin akademik başarısına göre bursun devamlılığı değerlendirilirken vakfın toplantı, seminer ve diğer etkinliklerine öğrencilerin mazeretsiz katılması bekleniyor. Aylık 250 TL olan burs tutarı lisans programlarında örgün öğretimde okuyan öğrencilere veriliyor.

İŞ DÜNYASI VAKFI

Yurt içinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapanların yararlanabildiği İş Dünyası Vakfı burslarına başvurular vakfın internet sitesi üzerinden yapılıyor. Her sene ekim-haziran ayları arasında verilen burslar için son başvuru tarihi ise 15 Ekim.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İstanbul’da eğitim gören lisans öğrencilerine yönelik uygulanan burs programı kapsamında dar gelirli ailelere mensup öğrencilere burs veriliyor. Ekim ayı içerisinde internet ortamında yapılacak başvurularla öğrencilere sağlanacak yardımın mikta rı ise henüz belli değil.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ailesi Ankara’da ikamet eden lisans öğrencilerine her sene verilen bursta dar gelirliler, şehit çocukları, öksüz ve yetimlere öncelik veriliyor. 30 Ekim’de sona erecek başvurular internet ortamından yapılıyor.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU

Diğer burs çeşitlerinden farklı olarak açık öğretim fakülteleri w öğrencilerinin de yararlanabildiği burs programına başvurular Ekim ayının sonunda başlıyor. Başvuru şekli için kurumun internet sitesini takip etmek gerekiyor.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Burs programı kapsammda anne veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine öncelik veren kuruma başvurular ortaöğretim için 17 Ekim, yükseköğretim için 30 Ekim’e kadar devam ediyor.

TÜRK DİL KURUMU

Üniversite sınavında sözel puan türünde Türkiye genelinde ilk 2 bine giren ve Türk dili ve edebiyatı, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümlerinden okuyan toplamda 15 öğrenciye veriliyor.

NİL EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (NEYAD)

NEYAD’ın burs başvuruları 30 Eylül’e kadar devam ediyor. Burs programı İstanbul’da bir devlet üniversitesinde tıp, hukuk, mühendislik, ilahiyat, eczacılık ve sosyal bilimler fakültesindeki bir bölümde okuyan kız öğrencilere veriliyor. Lisans öğrencilerine 300 TL, yüksek lisans öğrencilerine 450 TL Nit Eğ«im vc Yardımlaşma Demeği ve doktora öğrencilerine 650 TL veriliyor.

Başvurular kurumun internet sitesinden yapılabiliyor.

HAŞAN FAYDASIÇOK EĞİTİM VAKFI (HAFEV)

Yalnızca kadınlara burs sağlayan HAFEV 25 yaşından büyük olmayan ve alttan ikiden fazla dersi bulunmayan öğrencilerin ekim ayma kadar başvurabileceği burs programı uyguluyor. Burs, ekim ayından başlayarak dokuz ay süreyle veriliyor. 2018-2019 öğretim yılı için aylık burs miktarı ise 450 TL.

E-Bursum. Dijital platformdaki burs sistemi

“Bir öğrenci bir okulu, bir okul bir toplumu, bir toplum dünyayı değiştirebilir” düşüncesiyle hayata geçirilen E-Bursum projesi Türkiye’deki manuel burs sistemini dijital platforma taşıyor.

Boyner Grup’un sosyal girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirdiği Buluşum Platformu’ndan destek almaya devam eden proje fınansal okur yazarlık eğitimi, sosyal etki ölçümü ve online mentorluk ile burs verenlerin etkilerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Girişimin diğer bir amacı ise kitlesel burs fonlama sistemini geliştirmek.

E-Bursum projesinin kurucusu Mesut Keskin, 2011 yılında memleketi Van’da meydana gelen deprem felaketinin ardından deneyimlediği burs edinme sürecinde yaşadıkları sorunları diğer öğrencilerin yaşamaması için böyle bir projeye atılmış. Proje sayesinde binlerce öğrenci daha sistematik ve kolay burs bulma süreci yaşıyor.

Mezun dernekleri de var

Vakıflar ve devlet kurumlarından alınan burslar haricinde okulların mezun dernekleri öğrencilere yemek, yurt ve cep harçlığı sağlıyor. ODTÜ, Hacettepe, İTÜ, Anadolu ve Boğaziçi Üniversitesi gibi okullar yardıma ihtiyacı olan öğrencilerine burs sağlıyor. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, 2018 YKS sonucunda, sayısal puan türünde ilk 20, eşit ağırlık puan türünde ilk 15, sözel puan türünde ilk 10, dil puan türünde ilk üç sıralamada yer alan öğrencilerine başarı bursu veriyor. Bu kapsamda yılda dokuz ay süreyle aylık 400 TL, tek kişilik odada konaklama, yıllık 400 TL tutarında kitap bursu, açık ve kapalı yüzme havuzuna ve okul bünyesindeki sinema salonuna ücretsiz üyelik sağlanıyor.

Tanju ZERRİN / INTCAS Türkiye Genel Müdürü
“Burs başvurularına aracılık ediyoruz”

Hali hazırda burs veren kuruluşlarla işbirliği yaparak onların burs verme prosedürleri hakkında öğrencileri bilgilendiriyor ve doğru bir şekilde başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Global çapta yaptığımız işi destekleyen önemli firmalar, iş adamları ve ünlü sanatçılar var.

Kaliteli eğitimin herkesin hakkı olduğuna olan inancımızı paylaşan bu isimlerin oluşturduğu burs havuzundan INTCAS ile yeni hayatına hazırlanan tüm öğrenciler faydalanabiliyor. Bunun dışında öğrencilerin işlemlerinden alınan ücretlerle oluşturulan bir başka burs havuzumuz daha var.

Ders notları iyi, sosyal olarak aktif, ders dışı aktivitelere de vakit ayıran, sosyal yardım kuruluşlarıyla ilgili aktivitelerde bulunan, maddi durumu yetersiz olan ve başvuracağı bölümle ilgili W motivasyonu yüksek öğrenciler burs başvurusunda bulunabiliyor.

 

Mustafa Emre Selek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu