Haberler

Çocukların Geleceği İçin Eğitim Sigortası

Çocuklarının gelecekte iyi bir hayatı olması için çalışıp çabalayan ebeveynler, başlarına bir şey gelmesi durumunda evlatlarının eğitim hayatının devam etmesi için yıllık ortalama 150-200 TL’ye sigorta yaptırıyor.


Eğitim sigortası

AİLELER evlatlarının önce can sağlığını düşünür, ama sonra arkasına ekler; “Çocuğum koluna bileziğini de takınca gözüm arkada kalmaz…” Burada bilezikten kasıt eğitimi tamamlamak, bir meslek sahibi olmaktır. Bu nedenle ebeveynler, ileride iyi bir hayatı olması için çocuklarının geleceğine yatırım yapar. Aileler, çocuklarının anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim, lise, üniversite ve hatta yüksek lisans olmak üzere yaklaşık 20 yıllık eğitim hayatını olanakları ölçüsünde en iyi şekilde tamamlayabilmeleri için varını yoğunu ortaya koyar.

Nitekim hayatta başımıza gelmez dediğimiz şeylerle karşılaşmak davar. Bugün çocuklarımızın yanında varız ve en iyi şekilde eğitim almasını sağlıyoruz, ama yarın başımıza bir şey gelir ve çalışmazsak? Ya da bir vefat durumu gerçekleşirse? Neredeyse çocuğun üç yaşmdan itibaren başlayan uzun eğitim süreci düşünüldüğünde ebeveynlerin en büyük endişelerinden biri de istenmedik bir durum nedeniyle eğitimin yarıda kesilmesi. Bu durumda ebeveynlerin çocuğu için yapacağı en önemli yatırımlardan birinin “eğitim sigortası” olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü eğitim sigortalan ebeveynlerin vefatı ya da bir kaza sonucu kalıcı sakatlık nedeniyle gelir getirememesi durumunda devreye giriyor ve maksimum 20 yılla kadar öğrencinin uygun şartlar altında eğitim-öğretim hayatma devam etmesini sağlıyor.

egitim sigortasi

Eğitim maliyeti ortadan kalkıyor

Çocukları için en iyisini isteyen aileler ellerinden gelen azami çabayı göstererek onların en iyi eğitimi almaları için eğitim sigortası yaptırıyor. 18 ila 70 yaş arası kişilerin yararlanabileceği eğitim sigortası bir nevi tahsil tamamlanana kadar öğrencinin eğitim giderlerini karşılıyor.

Örneğin; çalışan anne-baba ve bir çocuk olacak şekilde üç kişilik bir çekirdek aile düşünelim. Ailenin aylık ortalama geliri 6 bin TL. Eğitim sigortası yaptırmış bu aileden bir ebeveynin vefat etmesiyle aylık gelir yanya düşüyor. Bu ailenin yeni şartlar altında eski yaşam standartlarını sürdürmesi oldukça zor olmasma karşın eğitim sigortasından faydalandıklarında en değerli varlıkları, çocukları, aynı düzeyde eğitim almaya devam edebiliyor. Eğitim gibi büyük önem taşıyan ama masraflı bir gider kalemi de ortadan kalkmış oluyor. Eğitim sigortası olmayan bir ailenin ise başına böyle bir durum geldiğinde, aile zaten duygusal olarak oldukça zor bir süreçten geçerken bir de çocuğun eğitimi için yapılan masraflar için endişe duyulmaya başlanıyor. Genellikle çocuğun eğitimi için yapılan masrafların azaltılması şeklinde tüm ebeveynler için alması oldukça zor bir karar sürecine giriliyor.

Yeğeninizi de sigortalayabilirsiniz

Kişiler, sadece kendi çocuğunun eğitimini sigortalamak zorunda dep. Dilerse bir yakınının çocuğu için de sigorta yaptırabiliyor. Büyükanne, büyükbaba, teyze, dayı, hala, amca, kısaca öğrencinin yakınları da eğitim gören çocuğu lehtar olarak gösterip eğitim sigortasıyla güvenceye alabiliyor. Eğitim sigortasının teminatları, primi ve sigortalılık süresi de ihtiyaca ya da öngörülere göre sigortalı tarafından belirleniyor. Öğrencinin iyi bir okulda eğitim görmesi isteniyorsa sigorta içeriği de bu sebeple farklılaşıyor ve içerik fiyatı da değişiyor. Daha kapsamlı bir eğitim sigortası yaptırmak isteniyorsa sigorta veya emeklilik şirketleri mevcut poliçeye yeni teminatlar ekleyebiliyor.

Ek primle sigorta süresi uzatılabiliyor

Eğitim sigortasını illaki 20 yıllık yaptırmak gerekmiyor. Kurumlar, tüketicilere en az 4 en fazla 20 yıllık poliçeler sunuyor. Süreyi sigortalı belirliyor. Eğitim süresinin uzaması veya ara verilmesi durumlarında ise ek primle sigorta süresi uzatılabiliyor. Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükelleflerin ödediği prim ise vergi matrahından indirebiliyor. Bu imkândan yararlanabilmek için primlerin ait oldukları vadelerde ödenmesi gerekiyor. Bazı emeklilik ve sigorta şirketleri eğitim sigortasına sadece vefatı teminat altma alıyor, bazıları ise ebeveynin vefatının yanı sıra hastalık sonucu tam ve daimi maluliyeti de sigorta kapsamına alıyor. Kaza sonucu ölüm dışındaki vefat durumunda (örneğin; kalp krizi, kanser gibi hastalıklar) tazminat ödemesi yapılmayabiliyör. Vefattan dolayı tazminat ödenmesi için ölümün kaza sonucu olması gerekiyor.

Bilmeniz gerekenler…

1. Eğitim sigortasının teminatları, primi ve süresi sigortalı tarafından belirleniyor.

2. Bazı sigorta şirketleri sadece vefatı teminat altına alıyor. Eğer hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet de kapsama alınmak isteniyorsa sigorta şirketiyle bu konuyu özellikle konuşmak gerekiyor.

3. Kimin vefatı ya da maluliyeti halinde tazminat ödemesi yapılması isteniyorsa, o kişinin ve lehtarın poliçede isminin geçmesi gerekiyor. Aksi halde tazminat ödemesi yapılmıyor.

4. Poliçede, TL tutarında yüzde 10’a kadar prim artış oranı belirlemek ya da poliçenizi döviz (USD, EUR] endeksli yaptırmak mümkün.

5. Sunulan eğitim ürünlerinde her yıl kalan sigorta süresi ile doğru orantılı olarak prim de azalıyor.

Okul yolunda da yurt dışında da öğrenciler sigortalı

Okulların açılmasıyla otoyollardaki yoğunluk ve kaza riski daha da artacak. Bu durumda ailelerin dikkat etmesi gereken nokta, okul servis aracının ‘Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası’ olup olmadığını sorgulaması. Çünkü bu sigorta ile öğrenciler yol boyunca güvencede oluyor. Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası ile taşıttaki öğrenci ve personel, yolculuğun başlangıcından bitimine kadar, molalar da dahil yol boyu sigortalı sayılıyor. Öğrencilerin bir hayali de yurt dışında eğitim almak. Bu sebeple milyonlarca öğrenci, ülkelerinden ayrılarak yurt dışı kurumlarda eğitimlerine devam ediyor. Evlerinden uzakta eğitim alan bu öğrenciler, hastalandığında ya da bir sıkıntısı olduğunda ailesinin yokluğunu ‘Yurtdışı Eğitim Sağlık Sigortası’ varsa hissetmiyor. Yurtdışı Eğitim Sağlık Sigortası ile tıbbi tedavi, sigortalının nakli, daimi ikametgâha nakil, sigortalı için aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması, aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş, bagajın bulunması ve ulaştırılması, çalınan bagaj, gecikmeli bagaj, acil mesajların iletilmesi, tıbbi danışmanlık, acil diş müdahalesi, kaza sonucu diş müdahalesi, ceza davalarında kefalet ve yurtdışında nakit avans (borç olarak), pasaport veya bilet kaybı hizmetleri sunuluyor. Bu ürün, Türkiye dışında Avrupa veya tüm dünyada geçerli sayılıyor.

Veli, 10 yıl için toplam 820 TL ödüyor

Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer: Çocukları için yaptıkları eğitim harcamalarının, bir vefat durumunda bir anda kesintiye uğrayabilme endişesi eğitim masraflarının sigortalanması ihtiyacını artırıyor.

En özet ifadeyle eğitim sigortası, çocuğunun, torununun veya herhangi bir öğrencinin eğitiminden sorumlu olan kişiler için eğitim masraflarını güvence altına alıyor.

Hem vefat hem de maluliyet durumlarında güvence sağlayan eğitim ürünümüzü ister TL, ister döviz bazlı yaptırmak mümkün. Eğitim sigortası ürünümüzü ailenin gelir seviyesi, yaşam standardı, çocuk sayısı ve ortalama okul yılı masrafı gibi etkenleri göz önüne alarak her ihtiyaca cevap verebilecek esneklikte hazırladık. Aileler çocuklarının eğitimi yarım kalmasın diye sigortası yaptırmaya karar verdiklerinde sanıldığı gibi yüksek miktarlar ödemiyor, üstelik vergi avantajından yararlanabiliyor.

Örneğin, çocuğunun önünde 10 yıl eğitim süresi ve yıllık 10 bin TL eğitim masrafı olan 32 yaşındaki bir velinin 10 yıl için ödeyeceği toplam prim tutarı 820 TL oluyor ve bu rakamı 91 liralık 9 taksitte ödeyebiliyor.

Velimizin yüzde 27’lik vergi diliminde olduğunu da varsayarsak, 820 TL olan primin 600 TL’ye düştüğünü görüyoruz. Yani primin yüzde 27’sini devlet ödüyor.

Sigorta yaptırırken bunlara dikkat!

  • Sigorta danışmanınızdan size yardımcı olmasını talep edin.
  • Poliçenin içeriği hakkında detaylı bilgi edinin.
  • Özel şartların getirdiği istisnai durumlarda sunulan detaylara dikkat edin.
  • İhtiyacınıza uygun teminat tutarı ve prim tutarını belirleyin.
  • Poliçe aşamasında okul masraflarının artışını ve bütçenizi göz önünde bulundurun.
  • Teminatları belirlerken sadece özel okul parasını düşünürseniz eksik sigorta yaptırmış olursunuz. Okul ücretine ilaveten servis, yemek, kıyafet, sosyal harcamalar gibi birtakım harcamaları da teminata ekleyin.
  • Prim tutarı sigortalının yaşına, teminat tutarlarına ve sigorta süresine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu bağlamda primleri; yıllık, 6 aylık, 3 aylık veya aylık olarak ödemeyi tercih edebilirsiniz.

Veliler için gerekli olan tüm teminatları sağlıyoruz

Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar: Eğitim sigortasına yönelik sunduğumuz ürünümüzde başta anne ve babalar olmak üzere aileleri bu konuda bilinçli olmaya davet ediyoruz. Eğitim çağındaki bireyler için sunduğumuz ürünümüzde, veliler için gerekli olan tüm teminatları sağlıyoruz. Teminatımızla; herhangi bir kaza halinde vefat, sürekli sakatlık, kritik hastalıklar ve işsizlik gibi olası durumlara karşı bireyleri güvence altına alıyoruz. Eğitim sigortası, çocukların tüm eğitim- öğretim hayatını güvence altına alırken, ebeveynlerin hayatlarına huzur içinde devam etmelerini olanaklı kılıyor. Çocuğu için eğitim sigortası yaptıran bir aile, sunulan teminatlar karşısında çocuğuna, gelecek endişesi yaşamadan garantili bir eğitim-öğretim hayatı sunabiliyor. Bu durumda, sağlanan bu teminatlar sonucunda ailede gerçekleşebilecek kayıplar söz konusu olduğunda, çocuğunun eğitimi aksamadan devam edebiliyor. Doğa Sigorta olarak, hayatın normal akışında ortaya çıkabilecek kayıplara karşı ailelere bu ürünü kullanmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Eğitim sigortası prim ödemelerinde 1 yıllık ödeme planı sunuyoruz. Dolayısıyla toplam prim tutarı 235-450 TL aralığında değişiklik gösterebiliyor.

Bu ürün bütçeleri zorlamayacak

Mapfre Yaşam Sigorta Hayat Sigortaları Genel Müdür Yardımcı Mehmet Emin Engin Canıdar: Anne veya babanın ölmesi, sakat kalması ya da tehlikeli bir hastalıkla karşılaşması sonucunda çocuklar, istediği okula gidememek ya da yıllarca devam ettiği okuldan, öğretmenlerinden, arkadaşlarından ayrılmak zorunda kalabiliyor. Bu risklerden kurtulmanın yegane yolu sigorta yaptırmaktan geçiyor. Eğitim poliçelerini, yıllar itibarıyla öğrencinin eğitim masrafları azalacağından, azalan bakiyeli poliçeler olarak düzenliyoruz. Poliçemizde ana teminat olarak ölüm, hastalık sonucu maluliyet, kaza sonucu maluliyet ve yaşam destek teminatları veriyoruz. Eğitim sigorta poliçesi sahibi olanlar kendilerini ve çocuklarını daha güvende hissedecekler. Aileler eğitim hayatına birinci sınıftan başlayan bir öğrenci için üniversite sonuna kadar geçecek bir eğitim sürecini toplam 10 bin-15 bin TL prim ödeyerek güvence altına alabilirler. Üstelik bu ödemelerde şirketler farklı taksit seçenekleri geliştirerek ailelerin ödeme güçlerini de çok zorlamadan bu primlerin tahsilatına yardımcı oluyor. Yine daha düşük teminat almak sureti ile daha az prim ödemek ve eğitim sigortası yaptırmak da mümkün.

Yılda 104 TL’ye sekiz sene çocuğunuz korumada

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek: Hepimiz çocuklarımızın iyi ve rahat bir hayat yaşayabilmeleri için çalışıyoruz. Bu nedenle anne-babaların, çocuklarının eğitim hayatlarını en kısa zamanda ve ellerinden geldiği kadarıyla güvence altına almalarını öneriyoruz. Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası’nı bu ihtiyaca yönelik geliştirdik. Sadece vefat değil kaza sonucu daimi maluliyet durumlarında da teminat sunuyoruz. Bir ailenin eğitim sigortası için ayırması gereken bütçe tutarı tamamen o dönemki ihtiyaç ve beklentiye bağlı. Bu güvencenin sağlanması için ödenecek prim tutarı; yaşa, teminat tutarına ve sigorta süresine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Örneğin; 35 yaşındaki bir kişi yıllık eğitim masrafı 10 bin TL olan çocuğu için 8 yıllık bir eğitim sigortası yaptırmak istediğinde toplam teminat tutarı 80 bin TL olmaktadır. Bu durumda bizim sunduğumuz Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası ürünümüz ödenecek prim tutarı yıllık 104 TL’ye tekabül ediyor. Veya 30 yaşındaki bir kişi yıllık eğitim masrafı 15 bin TL olan çocuğu için 10 yıllık eğitim güvencesi yaptırdığında toplam 150 bin TL’lik teminat tutarı için yıllık 158 TL prim öder. Teminat tutarı her yıl eşit oranda azalır ve kalan her eğitim yılı için gerekli masraflar güvence altına alınır.

Risk gerçekleşmezse primler sigortalıya geri ödeniyor

AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO’su Fırat Kuruca: “İyi İhtimallerin Sigortası” adıyla tanınan ‘Geri Ödemeli Hayat Sigortası’ ürünümüze; kapsamlı bir Çocuk Paketi ekleyerek, “Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası” adında yeni bir ürün piyasaya sunduk. Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası’nda poliçede belirtilen sigorta süresi boyunca, vefat veya kaza sonucu vefat gibi riskler gerçekleşmezse, tahsil edilen primlerin tamamını poliçe sahibine geri ödeniyor. Bu sayede aileler ödedikleri primleri geri alarak çocuğunun eğitimine ek katkı sağlama imkanı buluyor. Riskin gerçekleşmesi durumunda ise, sigorta kapsamındaki teminatlar ile sevdiklerinin yarınlarını güvence altına alabiliyorlar. Sektörde bir ilk olarak değerlendirilen ürünümüzle, çocuk sağlığı danışmanlığı, pedagog-psikolog danışmanlığı, eğitim ve koçluğu, indirimli sosyal aktiviteler, yurt dışı eğitim, indirimli etüt merkezleri, dil kursları, kırtasiye, yaz-kış kamplarında yüzde 30’a varan indirim gibi hizmet ve avantajlar sunuyoruz. Ürünlerin primi, sigortalının yaşına, cinsiyetine ve seçilen teminat tutarına göre farlılık gösteriyor. Bireylerin ihtiyaçlarını doğru belirlemesi, çocukları için öngördükleri eğitim masrafı ve süresine bağlı olarak çocuklarının geleceği için en uygun ürünü seçmeleri gerekiyor.

Poliçeyi her yıl yenilemek gerekmiyor

Groupama Sigorta Pazarlama Müdürü Nilay Gür: Bir ailenin çocuğa yapacağı en önemli yatırımlardan biri eğitimdir ve çocuğun alacağı eğitim, onun geleceğini şekillendiren en önemli unsur olarak karşımıza çıkar.


Eğitim hayatında ise istikrar ve kalite; şüphesiz kişiyi daha iyi bir geleceğe taşır. Çocuğun eğitim masraflarını çoklukla aileler karşılar ancak hayatın beklenmedik sürprizleri karşısında bu eğitimin güvence altında olacağından emin olmak gerekir. Eğitim sigortaları bu noktada devreye girer.

Böylece sigortalı velinin kaza sonucu vefat veya tam ve daimi sakatlık durumunda çocuk, eğitimine aynı koşullarda ve ara vermeden devam edebilir.

“Okula Devam Ferdi Kaza Eğitim” sigortası ile çocuğun eğitim giderlerini teminat altına alıyor, uzun seneler boyunca risklerin minimize edilmesine yardımcı oluyoruz. Üstelik uzun vadeli bir poliçe olduğu için her sene yenileme gerektirmiyor, bir işlem ile uzun yıllar boyunca çocuğunuzun eğitimi Groupama Sigorta güvencesinde oluyor. Çocuğun bulunduğu eğitim yılı ve ailenin eğitimi ne kadar kapsam altına almak istediği primi etkiliyor. Bu durumda ailelerin ihtiyaçlarına göre USD, EUR, TL olarak uygun primler sunuyoruz.

Sigortayla çocuğun eğitimi rahatlıkla tamamlanıyor

BNP Paribas Cardif Emeklilik Banka Sigortacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sertsöz: “Eğitim Geleceğim Sigortası” ürünümüzle, ebeveynlerin ve yakınlarının başına gelebilecek yaşam kaybı veya hastalık sonucu sürekli maluliyet risklerine karşı çocuklarının bakımını ve eğitim giderlerini teminat altına alarak güvenli bir gelecek sağlıyoruz. Bu risklerin gerçekleşmesi durumunda çocuğun eğitiminin yarıda kalması, eğitim hayatı için bir engel olmakla birlikte, çocuğun sosyal yaşamının değişmesi, standartlarının düşmesi, yaşanan ebeveyn kaybı acısına eklenerek durumu ve çocuğun hayatına adaptasyonunu daha zor hale getirecektir. Bu nedenle ebeveynlere çocuklarının tüm eğitim hayatlarını güvence altına almalarını öneriyoruz. Eğitim Geleceğim Sigortası’yla çocuğun eğitimini rahatlıkla tamamlaması sağlanıyor. Örnek olarak 45 yaşındaki bir kişi ilkokula başlayan çocuğunun eğitimini 12 yıl boyunca güvence altına almak isterse ve çocuğun toplam eğitim masrafını 12 yıllık dönem için 120 bin TL olarak düşünürsek, sigortalının ödeyeceği toplam prim tutarı yaklaşık 4 bin TL civarında olacaktır. Sigortalı bu parayı sigortayı yaptırdığı gün, peşin veya 12 taksit halinde ödeyebiliyor. Sigorta teminatı ise yıllar itibarıyla azalıyor.

VATANDAŞ EĞİTİM SİGORTASI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Eğitim sigortasına ekstra bir fon oluşturabilirim
Aydoğan Başaran (24) / Edebiyat Öğretmeni

Söz konusu çocukların eğitimi olduğunda bir kere daha düşünmeli, çok daha duyarlı olmalıyız. Günlük hayatta birçok konuda gereksiz harcamalar yapabiliyoruz.

Kendi adıma konuşmam gerekirse, bu tarz harcamalardan kısıtlamalar yaparak, eğitim sigortasına ekstra bir fon oluşturma taraftarıyım. Ancak şunu belirtmeliyim ki sigortanın fiyatını belirleyenler, umarım biraz ülkemizin durumu ile asgari ücreti de hesaba katar ve ona göre bir fiyat uygulaması yaparlar.

Başımıza bir şef gelmeyeceğinin garantisi yok!
Gülüm Biçer(45) / Ev Hanımı

Unutulmamalıdır ki eğitim sigortasına yapılacak olan yatırım aslında kendimize, geleceğimize yapacağımız bir yatırımdır. Sigorta şirketim tarafından bana bu konu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sigortasını bana anlatan yetkili arkadaş daha lafını bitirmeden ben fiyatını öğrenip, yaptırmak istediğimi söyledim. Çünkü konu o kadar mühim. Yarın başımıza bir şey gelmeyeceğinin garantisi var mı? Kesinlikle birçok alanda kendimizi sigortalandırmalıyız, ancak söz konusu çocularımızın eğitimi olduğunda daha da duyarlı olmalıyız.

Eğitim sigortası ile ilgili yatırımlar düşünüyorum
Fahri Muhammet Yavaş (30) / Coğrafya Öğretmeni

İşim ve mesleğim gereği sürekli eğitimin içerisinde oluğum için sigorta hakkında yeterli bilgi birikimine sahibim. Oldukça yararlı bir sigorta türü olduğunu düşünüyorum. Şu anda çocuklarım çok küçük olduğu için henüz eğitim aşamasına gelmediler. Ancak eğitim çağına girdiklerinde eğitim sigortalarını kesinlikle yaptırmayı düşünüyorum. Sadece kendi ailem için değil, gelecekte bir eğitim kurumu açma gibi bir planım var, o aşamada da yine eğitim sigortası ile ilgili yatırımlar düşünüyorum.

Eğitim için neden bütçe ayırmayalım ki?
Oğuzhan Hacıoğlu (25) / Editör

Eğitim sigortası hakkında fazla bir bilgim yoktu. Ancak gerekli bilgilendirme yapıldığında oldukça yararlı ve yaptırılması gereken bir sigorta olduğunu anladım. Çünkü hayatın karşımıza ne zaman ne çıkaracağı belli olmaz.

Şu anda bir baba değilim ve bunu etraflıca düşünmemiştim. Ancak artık eğitim sigortasının ne olduğunu biliyorum ve bu saatten sonra yaptıracağımdan eminim. Çünkü birçok konuda gereksiz paralar harcıyoruz, eğitim için neden harcamayalım?

Geleceğimîzin sigortalanması çok güzel
Oğuz Kaan Yurtseven (19) / Öğrenci

Eğitim sigortası hakkında yeterli bilgi sahibi değilim. Daha önce bilmiyordum ancak gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra ne kadar ciddi ve önemli bir sigorta ürünü olduğunu gördüm. Şu anda ben üniversiteyi yeni kazanmış birisi olarak hala eğitim hayatının içerisindeyim. Babam mesleği gereği sürekli yollarda. Allah göstermesin istenmedik sıkıntılı durumda eğitim masraflarımın sigorta tarafından karşılanıyor olması çok önemli. O yüzden kesinlikle yaptırılmalı.

ŞERİFE KAYA / ŞEMSİYE


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu