Haberler

Bütçeyi zorlayan tedavi ücretlerine sağlık sigortası ilacı

Beklenmedik durumlarda hastalıklarla karşılaşabileceğimiz düşünüldüğünde sağlık sigortası geleceğimizi şekillendirmede kilit bir rol üstleniyor. Sağlık sigortaları ile tedavi giderleri, belirlenen limitler, özel ve genel şartlar çerçevesinde karşılanıyor.

MUTLU ve kaliteli bir yaşamın anahtarı sağlıklı olmaktır. Eğer söz konusu sağlığımızsa elimizden tüm geleni yapar, tedavimizi oluruz. Hatta her zaman, ‘cana geleceğine mala gelsin’ deriz. Ancak günümüzde sosyal güvenlik sisteminin yeterli olmadığı aşikar. Yüksek tedavi ücretleri ise bel büküyor…

Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık İstatistiği Yıllığı verilerine göre 2015 yılında 660 milyon 99 bin 447 kere hekim ziyareti yapıldı. Kişi başı müracaat sayısına bakıldığında ise 2015 yılında bir kişinin 8.4 defa doktora gittiği görülüyor. Kullanım rakamlarına bakıldığında bile özel sağlık sigortalarının önemli bir yardımcı görevi gördüğü anlaşılıyor. Sağlık sigortaları, hastalık veya kaza sonucu oluşan sağlık harcamalarının giderilmesi konusunda devreye giriyor. Meydana gelebilecek sağlık giderleri, poliçe kapsamında belirlenen limitler, özel ve genel şartlar çerçevesinde karşılanıyor.

Sigorta şirketleri sundukları farklı teminatlardaki planlarla beklenmedik sağlık sorunlarımızda kurtarıcımız oluyor. Özel sağlık sigortamız, tedavi giderlerini güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda hastaya doktorunu ve sağlık kurumunu seçme gibi imkanlar da sunuyor. Böylelikle tedavinizi yaptırmak istediğiniz kurumu kendiniz seçebiliyorsunuz. Ayrıca ileri teknoloji gerektiren hastalıklarınızda da bu ayrıcalıklara daha kolay ulaşmanız sağlanıyor.

saglik sigortasi ilacı

“Henüz gencim” demeyin

“Henüz gencim, sağlık sigortasına ihtiyacım yok” demek ise son derece yanlış bir düşünce. Çünkü sağlık sigortası, genç yaşta yaptırılmak. Böylelikle sağlıklı olduğunuz dönemlerde hasarsızlık indirimi kazanmış olursunuz ve bu durum primlerinize indirim olarak yansır. Yaş ilerlediğinde hastalık- oranlarının arttığı bir gerçek. Bu durumda ne kadar geç sigortalanırsanız, poliçenizin kapsadığı hastalıklar da azalır.

Altın teminat kazanırsanız…

Ayrıca, sigorta şirketinizden vazgeçmediğiniz takdirde, ömür boyu yenileme garantisi de kazanabiliyorsunuz. Sağlık sigortalarında altın teminat olarak görülen “ömür boyu yenileme garantisi”, şirketinizin belirlediği süre boyunca özel sağlık sigortanızı devam ettirmeniz durumunda kazandığınız bir hak oluyor. Ömür boyu yenileme garantisi kazandığınız takdirde ise bu hakkı kazandıktan sonraki dönemde ortaya çıkan hastalıklarınızdan dolayı teminat kapsamınız daraltılamıyor, ödediğiniz katılım payı artırılamıyor.

Bunlara dikkat edin!

Sağlık sigortası yaptırmaya karar verdiğinizde ise tam ve eksiksiz güvence için birtakım hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle ihtiyaç ve beklentilerinizi iyi belirlemelisiniz. Böylelikle doğru ürüne karar verebilirsiniz. Sağlık geçmişiniz ile ilgili doğru bilgi vermeniz, tazminat ödeme sürecinde sorun yaşamamanızı sağlar.

Seçtiğiniz sigorta şirketinin hastane ve doktor anlaşmalı kurum ağını da mutlaka inceleyin. Poliçenizde yer alan muafiyetler ve ek teminatlar konusunda da mutlaka sorgulayıcı olmanız gerekir. Bu noktada sigorta acentesi ile çalışmak ise son derece faydalı olacaktır.

Primleri etkileyen faktörler

Poliçenin yurt dışı teminatı olup olmaması, anlaşmalı kurumların kapsamı, anlaşmalı kurum tercihi, muafiyet oranları, yatarak, ayakta ya da her iki teminatı da içermesi, check up, göz, diş, estetik gibi ek teminatların talep edilmesi gibi detaylar ödenecek primi doğrudan etkiler. Aynı zamanda sigortalanacak kişinin yaşı, doğuştan gelen hastalığının olup olmaması gibi unsurlar da primleri etkileyen faktörler arasında yer alır.

Tamamlayıcı sağlık alternatifi

Özel sağlık sigortası, teminatları geniş olan bir poliçe. Bu nedenle kimi aileler, bütçelerinde özel sağlık sigortası için yer abramayabiliyor. Ancak bütçesini düşünen aileler için de sağlığını sigortalamak için bir yol var: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) güvencesindeki bireylerin özel hastane ve sağlık kuruluşlarına ödedikleri “fark ücretleri”nin sigorta şirketlerince ödenmesini sağlıyor ve vatandaşın, cebinden tek kuruş çıkmadan SGK anlaşmalı özel hastanelerde tedavi olmasına imkan tanıyor.

Devlet hastanesi dışında hastane/doktor seçme özgürlüğü sunan ürün ile sigortalıya yatarak ve ayakta olmak üzere iki farklı teminat sunuluyor. Bu teminatların yanı sıra poliçeye ihtiyaca göre farklı teminatlar eklenebiliyor. Hasta katılım payları, özel sigorta şirketleri tarafından teminat konusu yapılamayacağından sigorta kapsamı dışında tutuluyor. Hasta, özel hastane girişinde katılım payı olarak sadece 12 TL ödeme yapıyor. TSS poliçelerinde sigortalının kullanım sayısı ise genel olarak 7 ya da 9 kez aralığında sunuluyor.

Sağlık sigortası yaptırmalıyız, çünkü…

 • Erken yaşta sigortalanmaya başlamazsanız, sonrasında ödeyeceğiniz primler artar, ömür boyu yenileme garantisine de daha geç sahip olursunuz.
 • Sigortalı olmak, beklenmedik durumlarda gelebilecek hastalıklar karşısında daha dik durmanızı sağlar. Bütçe ile ilgili sorunları düşünmek yerine daha hızlı karar alabilir, bir an evvel tedavinize başlayabilirsiniz.
 • Sigorta poliçeniz olduğu takdirde şirketinizin anlaşmalı olduğu kurum ağında yer alan istediğiniz kurumda ve hekimde tedavi olabilirsiniz. Poliçeniz olmazsa kurum ve doktor tercihinde yüksek meblağlar ödemek zorunda kalırsınız.
 • Özel sağlık sigortanız olduğunda poliçenizde ekstra ve ücretsiz hizmetler de kazanırsınız. Böylelikle asistans hizmeti altında sunulan bu hizmetlerle ekstra masraflar yapmak zorunda kalmazsınız.
 • Hastalıkla karşılaşmanız durumunda sağlık sigortası yaptırmak isteseniz de o hastalık sigorta kapsamı dışında yer alır.

şirket seçiminde nelere dikkat edilmeli?

 • İstenen teminatları ve beklenen hizmet standardını verip veremeyeceği,
 • Finansal gücü,
 • Anlaşmalı sağlık kurum ağı, sigorta şirketinin bu kurumlardaki itibarı,
 • Poliçe teminatlarında kapsam dışı hastalıklar, bekleme süreleri, yenileme garantisi verilme koşulları,
 • Tıbbi danışma, ambulans yurt içi yurt dışı provizyon verebilirliliği,
 • Etkin hasar yönetimi,
 • Bilgi işlem altyapısı.

Sağlıklıyken yapılan sigorta geleceğe yatırımdır

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz: Sağlıklıyken sağlık sigortası poliçesi satın alan kişiler, gelecekte sağlık sorunları ile karşılaşırlarsa, istedikleri özel sağlık kuruluşunda, istedikleri hız ve kalitede iyi bir sağlık hizmeti alma imkanına sahip olurlar. Sağlıklıyken özel sağlık sigortası yaptırmak, kişinin geleceğe yaptığı bir yatırımdır. Özel sağlık sigortasının, devletin sağladığı sosyal güvenlik sisteminden en büyük farkı, kişilerin sigorta yaptırmadan önceki hastalıklarıyla ilgili giderleri karşılamamasıdır. Bu sebeple sisteme erken yaşta ve sağlıklı iken katılmak önemlidir. Sağlık sigortaları, temel olarak yatışlı tedavi teminatlarından oluşmaktadır. Yatışlı tedavi teminatlarına isteğe bağlı olarak, ayakta tedavi teminatı da eklenebilir. Şirketimizde, bu teminatlara ek olarak check-up, mamografi, PSA ve kolonoskopi gibi kontrol amaçlı teminatlar da verilmektedir.

Primler, poliçedeki kullanımlara bağlı olarak değişebilmektedir. Sigorta şirketleri; tazminat tutarı ile prim oranına bağlı olarak, hasarsızlık indirimi ya da tazminat ek primi uygulayabilir. Anadolu Sigorta ödenen tazminatın, alınan primden daha düşük olması durumunda yüzde 30’a kadar hasarsızlık indirimi uygulamaktadır. Bunun zıttı durumda ise yine yüzde 30’dan fazla olmamak üzere ek primi alınabilmektedir. Şirketimizde ömür boyu yenileme garantisi hakkına sahip olan sigortalılardan ise tazminat ek primi talep edilmemektedir. Özel sağlık sigortası kapsamında, sigortalılıklarını şirketimizde 4 yıl kesintisiz olarak devam ettiren ve son 4 yıl içinde, her bir yıl için, poliçelerinde ödenen tazminatların, primlere oranları yüzde 100’ün altında olan bireysel sigortalılara ömür boyu yenileme garantisi verilmektedir. Şirketimizde sigorta kapsamına alınan ve 18 (dahil] yaşına kadar olan çocuklar sigorta başlangıç tarihleri itibarıyla ömür boyu yenileme garantisine hak kazanmaktadırlar. Sigortalı eğer gerçeğe aykırı, eksik veya yanlış beyanda bulunursa bu durumda yenileme garantisi iptal edilebilir. Bunun haricinde bir sebeple, verilen yenileme garantisi hakkı geri alınmamaktadır.

Yeni sigortalılarımıza ‘hoş geldin1 indirimi sunuyoruz

Aksigor-ta Genel Müdürü Uğur Gülen: Sağlık sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, fiyat odaklı hareket etmek yerine kişinin, kendi ihtiyaçlarına en uygun teminatları içeren paketi oluşturmasıdır. Bu konuda acenteler uzmanlıkları ile yönlendirme yapabilir ancak kişinin kendi özelliklerini ve sağlık geçmişini doğru yansıtması da büyük önem taşır.

Dikkat edilmesi gereken bir başka husus da sigortalıların geçmiş dönemlerde kazandıkları tüm hakları koruyabilmeleri için poliçelerini zamanında yenilemeleridir. Aksigorta Bireysel Sağlık Sigortası’nın iki temel paketi bulunuyor: Sadece yatarak tedavi paketi ve yatarak&ayakta tedavi paketi. Sadece yatarak tedavi paketi, sigortalıların tedavileri için cerrahi bir uygulama ya da yatışı gerektirdiğinde sağlık masraflarını karşılar. Yatarak ve ayakta tedavi paketi ise sadece yatarak tedavi paketine ek olarak doktor muayenesi, ilaç, tahlil, röntgen, ileri teşhis (MR-Tomografi-Sintografi), fizik tedavi masraflarını öder.

Sigortalılar, bu iki temel pakete yurt dışı teminatı, check up, ferdi kaza gibi ek teminatlar seçip ekleyebilirler. Sigortalılarımıza yüzde 40’lara varan oranlarda hasarsızlık indirimi uyguluyoruz. Ayrıca aile ve il indirimlerimizle birlikte yeni sigortalılarımız için “hoş geldin” indirimimiz de bulunuyor. “Hayata Devam” ürünümüz, günümüzde çok sık karşılaşılan başta kanser olmak üzere tedavi maliyeti yüksek 12 hastalığa karşı güvence sunar. Hastaların çalışma yaşamına zorunlu olarak ara vermeleri durumunda gelir kaybını telafi ederek kişinin tedaviye ve sağlığına odaklanmasına yardımcı olan “Hayata Devam Sigortası”, 60 yaşına kadar yaptırılabiliniyor, poliçe 70 yaşına kadar yenilenebiliyor. En kritik ve beklenmedik sağlık risklerini uygun primlerle teminat altına alan hesaplı bir sağlık paketi Aksigorta Sağlığa Destek Sigortası ise tehlikeli hastalıklardan beklenmeyen ameliyatlara kadar pek çok sağlık riskini güvence altına alır.

Sağlık sorunu ile karşılaşmayı beklemeyin!

Allianz Türkiye Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Oruç Lembet: Müşterilerinin hayatlarının her evresinde yanında olmayı misyon edinen bir sigorta şirketi olarak biz, sağlık sorunu olsun olmasın herkesin bütçesine uygun, gerek modüler, gerek tamamlayıcı, gerekse karma sağlık sigortası yaptırarak kendisini güvenceye almasını öneriyor; bir sağlık sorunu ile karşılaşmayı beklemeden önlem almasını özellikle hatırlatıyoruz.

Müşterilerimizin yıllar içinde değişen ihtiyaçlarına yönelik olarak Modüler Sağlık Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Oturum İzni için Yabancı Sağlık Sigortası (Vitamin), Moral Destek Sigortası, Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası, Grup Sağlık Sigortaları gibi geniş ürün yelpazemizle cevap veriyoruz. Sigortalılarımıza yaşanan zorlu kanser tedavisi sürecinde doğrudan maddi destek sağlamayı amaçlayan Moral Destek ürünümüz ile farklı bir ürün gamında hizmet sunuyoruz.

Aynı zamanda kurumsal müşterilerimize de bütçelerine en uygun sağlık planlarını sunuyoruz. Karma isimli grup sağlık sigortası ürünümüz SGK ile anlaşmalı kurumlarda tamamlayıcı sağlık sigortasında olduğu gibi fark ücretini karşılayıcı nitelikte, diğer kurumlarda ise özel sağlık sigortasında olduğu gibi sağlık giderinin tamamını kapsayıcı nitelikte bir hasar yönetim modeli çalışmaktadır. Ürünlerimizin yanı sıra müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümlerimiz de yine müşteri memnuniyetini artırmayı merkeze alıyor. Dr. Allianz, Evimde Güvendeyim, Sağlık Destek Programı, Sağlık Hızlı Hasar Bildirimi, Online Yurtdışı Seyahat Sağlık ve Allianz’ım mobil uygulaması örneklerden bazıları… Bu yıl başlattığımız Sağlık Destek Programı ile de hem kronik hastalıklarda hem de hastalıklar oluşmadan önce erken tanılama projeleriyle sağlığa destek olmayı amaçladık. Mayıs ayında belirli sayıdaki diyabet tanısı olan sigortalılarımıza özel bir proje başlattık. Haziran ayı ile birlikte meme kanseri erken tanı projesini hayata geçirdik. Yurt dışına seyahat eden müşterilerimize de www.allianzsigorta.com.tr üzerinden yurt dışı seyahat sağlık sigortası yaptırabilecekleri esnek bir hizmet sunuyoruz.

SEVAL ÖZKAP / ŞEMSİYE

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu