Makaleler

Anne-baba dostu olan verimliliği yükseltiyor

İnsanlar artık iş ve özel hayat dengesini gözeten, ihtiyaç duyduklarında yanlarında olan şirketlerde çahşmak istiyor. Özellikle anne babaların ihtiyaçlarına yönelik paketler sunan şirketler bağlılık ve memnuniyeti artırıyor. Bu nedenle son birkaç yıldır emzirme odasmdan doğum sonrası adaptasyon programlarına kadar pek çok uygulama başlatılmış bulunuyor.


Şirketlerin bugünlerde birinci önceliği verimlilik. Pek çok şirket, her konuda olduğu gibi insan kaynaklan stratejilerini de verimlilik üzerine yeniden kurguluyor. Bir de buna Y kuşağının iş hayatında daha yîoğun yer alması ile artan çalışan sirkülasyonu eklenince, şirketler, çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve verimliliği üzerine daha fazla düşünmeye başladı. Bu noktada şimdi şirketlerin çalışanların özel hayatlarında da yanında yer aldığı uygulamalar ortaya çıkıyor. Özellikle anne ve baba dostu uygulamaların çalışanlar için önemli olduğunun anlaşılması, pek çok şirketi bu konuda çalışanlarına sundukları fırsatları yeniden gözden geçirmeye itiyor.

Anne-baba dostu

Towers Watson İnsan Kaynakları Danışmanlığı Direktörü Murat Ka-rakaş, özellikle Y kuşağının anne-baba olmaya başladığı bu dönemde, bu tarz uygulamaların etkisini ve önceliğini giderek artıracağı beklentisinde olduklarını söylüyor. Karakaş, bî şirketlerin, ebeveynlerin ço- M cukları ile geçirecekleri vakitleri kaliteli hale getirmek ve ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmalarını kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmeleri gerektiğinin altını çiziyor. Murat Karakaş, bu uygulamalann hamilelik döneminden başlayıp uzun süre devam edebilecek alternatifleri içermesi gerektiğini anlatıyor. Şirketlerdeki uygulamalann nasıl olduğunu araştırdık.

VERİMLİLİK NASIL ARTTI?

Nutricia, anne baba dostu uygu-lamalanyla dikkat çeken şirketlerden biri. Şirket, tüm aileyi kapsayan sağlık sigortası uygulamasının yanında, yeni anne babalara esnek ve evden çalışma haklan da tanıyor. Anne ve babalara iki hafta ek izin verildiğini söyleyen Nutricia Türkiye ve Ortadoğu Bölge Müdürü Gamze Çuhadaroğlu, bu alandaki diğer uygulamaları da şöyle sıralıyor: “Anneler için ofis içinde konforlu bir emzirme odası yaratıldı. Aynı zamanda masaj odasıyla da çalışanların günü daha rahat geçirmeleri sağlanıyor. LEAP çalışan desteği programıyla, ‘Sağlıklı Çocuk Gelişimi’ konusunda çalışanların danışmanlık hizmeti almalan sağlanıyor. Part time çalışma düzenlemesi getiriliyor. Kreş yardımı için hazırlık yapılıyor. Nutricia iş ortaklarının da bu uygulamaları hayata geçirmesi için çalışılıyor.”

Gamze Çuhadaroğlu, bu uygulamalann da etkisiyle genel bağlılık oranının yüzde 78’den yüzde 82’ye, iletişimin yüzde 79’dan yüzde 84’e çıktığını anlatıyor. Çuhadaroğlu, çalışanlardan gelen organizasyonel verimlilik skorunun ise 61’den 69’a çıktığı bilgisini veriyor.

ADAPTASYON PROGRAMI

L’Oreal, 2014 yılında tüm dünyadaki çalışanlanmn en iyi sosyal koaıma, sağlık hizmetleri, emeklilik ve eğitim imkanlarına erişmesini sağlamak amacıyla Share & Care programını yayınladı. L’Oreal Türkiye insan Kaynakları Direktörü Canan Karacan, bu program kapsamında tüm çalışanların eşlerini ve çocuklarını kapsayan bir özel sağlık sigortası paketlerinin olduğunu söylüyor. Karacan, doğum izninden dönen çalışanların iş ortamına adaptasyonlarını desteklemek amacıyla ‘Geri dönüş koçluğu’ organize edildiğini ifade ediyor. Canan Karacan, “Altı seans süren bu program kapsamında doğum izninden dönen çalışanlarımıza iş-özel hayat dengesini kurabilmeleri ve yeni koşullarına adapte olabilmeleri için profesyonel destek sağlanıyor. L’Oreal ofislerinde doğum izninden dönen çalışanların kullanabilmesi için bir emzirme odası da mevcut” diyor.

Pfızer’da çalışanların iş-özel yaşam dengesine destek olmak amacıyla “esnek çalışma saatleri” ve yaz aylarına özel çalışanların hafta sonuna iki saat erken başlamalarına olanak sağlayan uygulamalar bulunuyor. Pfizer Türkiye ve Kafkaslar İnsan Kaynaklan Direktörü Bahar Özen Şansal, merkez ofislerinde bir emzirme odası olduğunu ve bu odada süt sağma makineleri de bulunduğunu söylüyor. Şansal, kadın çalışanlann evlilik hazırlığı, hamilelik, doğum izinleri gibi dönemlerde yöneticileri ve çalışma ar-kadaşlan tarafından desteklendiğini ve rahat adaptasyon dönemi geçirmeleri için çalışıldığını da anlatıyor.

OKULUN İLK GÜNÜ İZNİ

Finansbank İnsan Kaynaklan Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, bir kurumun çalışanlarının iş ve özel yaşamı bir arada sürdürmelerine katkı sağlamasının önemine vurgu yapıyor. Alp, bunun yanı sıra çalışanları ve ailelerini gelişime teşvik etmenin ve zamanı kaliteli kullanmalarına destek olmanın da öneminin altını çiziyor. Hakan Alp, 2007 yılından bu yana Fin-Club Yaşam Atölyesi çerçevesinde çok çeşitli sosyal etkinlik ve indirimleri çalışanların aileleri için de sunduklarını anlatıyor. Anaokulları, yaz okullan, dil ve spor eğitimi veren özel kurumlardan alınan indirimler, Anneler ve Babalar Günü gibi dönemlerde çalışanların çocukları ile katılabilecekleri keyifli etkinlikler, çalışan çocuklarına özel sunulan indirimli sosyal etkinlikler ve yine çalışanların ço-cuklan için düzenlenen yanşma ve çekilişler, bu aktivite ve fırsatlar arasında yer alıyor.

Bir anne ve babanın hayatındaki en önemli anlarından biri, çocuklan-nın okula ilk başladığı gün yanında bulunmak. Bu kapsamda Finans-bank’ın 2013’ten beri, çocuğu okula yeni başlayan anne ve babalara yönelik ‘Okulun İlk Günü İzni’ uygulaması da var.

ORGANİK PAZARLARI VAR

TurkcelPde iş ve aile hayatını uyumlandırma stratejisi kapsamında, anne ve babalara yönelik hayata geçirilmiş birçok farklı uygulama ve eğitim programı bulunuyor. Bu prog-ramlann başında Aile Programı geliyor. Kurum, çalışanların ailelerini kapsayan özenilmiş uygulamalarla onlara özel olduklannı hissettirmeyi amaçlıyor. Çalışanların anne ve babalan özel hastanelerden indirimli yararlanabiliyor. Çalışanlar çocuk bakıcısı ve oyun ablalarını indirimli ilan vererek bulabiliyor. Turkcell Akademinin sunduğu anneliğe hazırlık, başarılı çocuk yetiştirme, ebeveyn eğitimi gibi programlar ile anneler destekleniyor. Yeni doğum yapanlar doğum hemşirelerinden hizmet alabiliyor. Aynca, çocuk kapsamlı sağlık sigortası, kreş yardımı gibi desteklerin yanı sıra çocuklu anne ve babaların sıklıkla kullandığı şirket içi bir organik market bile düşünülmüş durumda. Bunların dışında okullann açıldığı gün annelere idari izin veriyor. 23 Nisan’da çocukların şirkete gelmesi de teşvik ediliyor.


Vodafeneda da çalışan annelerin iş ve özel yaşam dengesini kurmalarına yardımcı olmak için bazı kolaylıklar sağlanıyor. Anne ve babalann iş ortamında ve evde daha rahat bir yaşam dengesi kurabilmelerini desteklemek üzere, özel olarak hazırlanmış eğitim seminerleri düzenleniyor. Merkez binada çalışan annelerin doğumdan sonra kullanabilecekleri bir süt odası bulunuyor. Ayrıca, ebeveyn ya da ebeveyn adayı olan çalışanlar için çeşitli sağlık programlan var. Her hafta salı günü Vodafone Türkiye Genel Müdürlük binasında kurulan organik pazarda gün boyu tüm çalışanlara alışveriş imkanı sunuluyor.

1. Esnek çalışma saatleri.

2. Doğum izni süresince yapılan ödemelerdeki kesintilerin en aza indirilmesi.

3. Emzirme odası.

4. Babalar için, kanunda verilen sürenin üzerinde izin uygulaması. 5- Ücretsiz izinlerin kullanımının kolaylaştırılması.

6. Çocukların özel günlerinde (doğum günü, okula başlangıç, veli toplantıları, okul etkinlikleri gibi) idari izin uygulamalarının olması.

7. Acil durumlar için evden çalışma, mazeret izni gibi uygulamaların kolaylaştırılması.

8. Çocukların da katılabileceği sosyal etkinlikler düzenlenmesi.

9. Özel sağlık sigortalarına çocukların da eklenmesi.

10. Çocuklara özel hediyelerin çalışanlarla paylaşılması.

11. Çalışan destek paketleri kapsamına çocuklara yönelik desteklerin de eklenmesi (kreş, bakıcı, psikoloji destek vb.).

12. Kreş, okul vb. yerler ile kurumsal indirim/ayrıcalık anlaşmalarının yapılması.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu