Ekonomi - Borsa - Hisse Senedi

9 Maddelik Eylem Planı

davutogluİTHALAT AZALACAK

2014 yılında yüzde 66 olması beklenen ihracatın ithalatı karşılama oranının 2018 yılında yüzde 70’e çıkarılması hedefleniyor. İhracatın kalitesi artırılarak orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içerisindeki payının 2018 yılında yüzde 38’e ulaştırılması hedefleniyor. MTA’nın (Maden Tetkik Arama) yurtdışında madencilik yapabilmesini sağlamak diğer bir hedef olarak vurgulanıyor. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Sanayi Siteleri (SS) projelerinin kredi mekanizmalarıyla desteklenmesi planlanıyor.

TEKNOLOJİ ÖNCELİĞİ

2018 yılma kadar uluslar arası ürün ve marka sayısı artacak. Araştırma ve yenilik merkezleri güçlendirilecek. Nitelikli insan sayısı artacak ve yenilikçi girişimcilik geliştirilecek. Yenilikçi girişimcilerin ticarileştirme projelerine yönelik destek sağlayacak Kredi Garanti Mekanizması oluşturulacak.

KAMU ALIMLARI

Bu programla birlikte kamu alımlarmın kaldıraç gücü kullanılarak yerli teknoloji ve üretim geliştirilecek. Her yıl 100 milyar TL’yi aşan miktarda kamu alımı yapıldığına dikkat çekilerek bunun Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katkı sağlayacak şekilde yönlendirileceği belirtiliyor. Kamu alımları, yeniliği, yerlileştirmeyi, teknoloji transferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek etkili bir politika aracına dönüştürülecek.

YERLİ ENERJİ

Enerji üretiminde yerli kaynakların payının 2013’teki yüzde 28 seviyesinden 2018’de yüzde 35 seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor. Diğer yandan yerli kömürden üretilen elektriğin 32 milyar kWh’dan 57 milyar kWh’a çıkarılması, hidroelektrikte ise 10 bin MW’lik ilave kapasite yaratılması amaçlanıyor.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Bu programla bir yandan daha az karbon salımıyla çevre korunurken, diğer yandan daha az girdi kullanımıyla rekabet gücü-nün artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda birincil enerji yoğunluğu azaltılırken, kamu binaları ve tesisleri başta olmak üzere enerji verimliliği yaygınlaştırılacak.

TARIMDA SU KULLANIMI

Bu programla birlikte temel amaç ülkedeki toplam su kullanımının yüzde 70’inden fazlasının gerçekleştiği tarım sektöründe israfı önlemek ve suyu etkin kullanmak olarak belirleniyor. Eylem planı dönemi içinde DSİ sulamalarında yüzde 62 olan sulama oranının yüzde 68’e, yüzde 42 olan sulama randımanının ise yüzde 50’ye çıkarılması hedefleniyor.

SAĞLIKTA YERLİ ÜRETİM

2018 sonunda tıbbi cihazların yüzde 20’sinin, ilaçların yüzde 60’ının yerli üretimle karşılanması hedefleniyor. Bunun haricinde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kurulması planlanıyor.

SAĞLIK TURİZMİ

2014 yılı için 3.4 milyar dolar olarak öngörülen sağlık turizmi gelirinin 2018’e kadar 9 milyar doların üzerine çıkarılması hedefleniyor.

ULAŞTIRMA

Bu programla, Türkiye’nin Lojistik Performans Endeksi’nde ilk 15 ülke arasına girmesi amaçlanıyor.

Serkan ÖZCAN / Odeabank Genel Müdür Yardımcısı
Yatırımcı algısını düzeltebilir

Programda önceliğin son bir buçuk yıldır bozulan yatırımcı algısının onarılması olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda programın tamamı açıklandığında yol haritasının yurtiçi ve yurtdışında da kredibilite bulacağına inanıyorum. Yol haritası, Türkiye ekonomisinde arz yönlü politikalarla potansiyel büyümeyi destekleyecek, makroekonomik ve siyasi istikrarı güçlendirecek olması açısından oldukça olumlu. Beş yıl içinde sonuçlandırılması öngörülen planlar, başarılı bir şekilde hayata geçirilebilirse sonuçlar umulandan da iyi olabilecek.

Bora Tamer YILMAZ / Ziraat Yatırım Ekonomisti
Teknolojinin ağırlığı artacak

Eylem planı Türkiye’nin doğru yöne baktığını gösteriyor. Ancak kısa vadede bir beklenti içine girmek doğru olmaz. Eylem Planı’nın 2016 yılı makroekonomik verilerinde kendisini hissettirmeye başlayıp başlamadığını takip edeceğiz. 2016 yılı sonunda kilogram başına ihracatta kazanılan gelirin artmış olması ve ihracat kompozisyonunda teknolojik ürün ağırlığının artması beklenebilir.

Prof. Dr. Erol KATIRCIOĞLU / Bilgi Üniversitesi
Büyümeci modele geçiş

Düzenlemelerin birçoğu aslında uzun süredir iktisat çevrelerinin tartıştığı ve önerdiği şeyler. Bunlar zaten ekonominin geldiği yer itibariyle önemli. Örneğin, ekonomi dünyaya entegre olacaksa yolların düzgün yapılması lazım. Piyasacı modelden daha büyümeci modele dönüşüm var. Devletin teşvik ve özendirmeleriyle giden bir yapı inşa ediliyor.

Doç. Dr. Fatih MACİT / Süleyman Şah Üniversitesi
Yeni büyüme patikası

Türkiye ekonomisinin yeni bir büyüme patikasına geçişi anlamında doğru tedbirler. Türkiye’nin bir hikayeye ihtiyacı vardı. Bu modeli oluşturabilecek bir program. Birçok maddenin odak noktası cari açığı aşağı çekebilmek. Bu zaten ekonominin ihtiyacı olan şey. Ancak işin uygulama tarafını görmek lazım. Yani bunların ne oranda hayata geçeceği önemli. Bundan önceki OVP’de de benzer şeylere dikkat çekilmişti. Dış açık üç ana kanaldan geliyör.

Petrokimya, kimya ve demir çelik sektörlerinden, temel sanayide dışarıya bağımlılıktan geliyor. Bunu azaltmaya yönelik bir eylem planı bu açıdan olumlu. Ama bunun mikro planlarının nasıl faaliyete geçeceğinin belli olması lazım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu