Haberler

2017 yılı kâr payı gelirlerinin beyanı başladı

Gerçek kişilerce 2017’de elde edilen menkul sermaye iratları 1-25 Mart 2018 tarihinde beyan edilecek. Ancak, bazı menkul sermaye iratları beyan edilmeyecek olup, beyan edilecekler için de bazı özel durumlara dikkat etmek gerekiyor…

GEÇEN hafta, gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) olarak adlandırılan kira gelirlerinin vergilendirilmesini yazmıştık. Bu hafta ise, menkul sermaye iradı (MSİ) olarak adlandırılan kar payı, faiz ve benzeri gelirlerin vergilendirilmesini yazıyoruz. Gerçek kişilerce elde edilen menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde tevkifat (stopaj) ve yıllık beyanname ile beyan olmak üzere iki farklı yöntem uygulanıyor. Dolayısıyla bazı menkul sermaye iratlarının beyan edilmemesi söz konusu olabiliyor. Menkul sermaye iradı sayılan başlıca gelirleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

■ Mevduat faizleri,

■ Repo gelirleri,

■ Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile diğer her türlü tahvil ve bono faizleri,

■ Alacak faizleri,

■ Şirketlerden alman kar payları,

■ Özel sektör tahvillerinden elde edilen faizler

■ Kuramların idare meclisi başkanı ve üyelerine verilen kar payları,

Gerçek kişilerce 2017 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının bir kısmı. 30.000 TL’yi aşması halinde, bir kısmı ise vergi kesintisine ve istisnaya tabi olmadıkları için 1.600 TL’yi aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edilmeli.

BEYAN EDİLMEYECEK MENKUL SERMAYE İRATLARI

Vergi kesintisine (stopaja) tabi tutulmuş, tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek başlıca menkul sermaye iratları şöyledir:

■ Yurtiçi bankalardan elde edilen mevduat faizleri,

■ Repo gelirleri,

■ Katılım bankası şeklindeki özel finans kuramlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları,

■ Bireysel emeklilik şirketleri tarafından yapılan ödemeler,

■ 01/01/2006 tarihinden sonra ihraç edilen devlet tahvili, Hazine bonosu faizleri.

BEYAN EDİLECEK MENKUL SERMAYE İRATLARI

Yıllık tutarı 1.600 TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecek ve vergi kesintisine tabi olmayan başlıca menkul sermaye iratları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

■ Kıyı bankacılığından (off-shore) elde edilen faiz gelirleri,

■ Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller (01/01/2006 tarihinden önce ihraç/ iktisap edilenler),

■ İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alman para ve ayınlar,

■ Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,

■ Yurtdışmdan elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kar payı vb.),

■ Her çeşit alacak faizleri.

Yıllık tutarı 30.000 TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecek başlıca menkul sermaye iratları aşağıdaki gibi sıralanabilir. (Menkul sermaye iratları toplamının 30.000 TL’yi aşıp aşmadığının tespitinde, 2017 yılı için indirim oranı ve istisna uygulandıktan sonra kalan kısımlarının dikkate alınması gerekiyor)

■ 01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı idaresi ve Özelleştirme İdaresi’nce çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirler,

■ İhraç tarihine bakılmaksızın eurobondl’ardan elde edilen faiz gelirleri.

■ Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler,

■ Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları, her nev’i hisse senetlerinin kar payları, iştirak hisselerinden doğan kazançlar, kuramların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları.

İlgili gelirleri elde edenler, bir sonraki yıl Mart ayının 1-25’i arasında (bu yıl 26 Mart’a kadar) bağlı bulundukları vergi dairelerine yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor. MSÎ elde edenlerin diğer gelirlerinin olması halinde, gelirlerin birleştirilmesinde daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu nedenle birden çok kaynaktan gelirinizin olması durumunda bir uzmana danışmanızda fayda görülüyor. Beyannameye dahil edilen gelirleri dolayısıyla hesaplanan vergilerinden, yıl içerisinde kesinti yoluyla ödenmiş stopajlarını mahsup ettikten sonra, ödenecek vergilerini ise Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksit ile ödemeleri gerekiyor.

TALHA APAK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu