Haberler

Tarıma Destek

domates-toplamakDünya ne kadar değişse de öneminden hiçbir şey kaybetmeyecek bir sektör tarım. Bu nedenle de günümüzde hemen her devleti tarıma stratejik bir sektör olarak yaklaşarak büyük destekler veriyor. Türkiye de Dünya Ticaret Örgütü Tanm Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kuralu’nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı kararına dayanarak hazırlanan bir kararla, tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla bu desteği tasarladı. Destek kapsamında, yan sayfadaki tabloda yer alan ürünlerin ihracatında, belirtilen ihracat iade miktarları, azami ödeme oranları ve miktar barajları dikkate alınarak, ihracat iadesi yardımı sağlanıyor.

Mahsup

Bu destek kapsamında, ihracatçı adına doğan hak edişler, Merkez Bankası’nda ihracatçı adına açılacak hesaptan, banka kanalıyla mahsup yoluyla karşılanıyor. Uygulama kapsamında vergiler, vergi cezalan, SGK primleri, haberleşme giderleri (sabit telefon, telefaks gibi), enerji giderleri (elektrik ve doğalgaz), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ve ilgili tasfiye halindeki bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin lamamı mahsup ediliyor. Mahsup işlemlerinde, hesapların kullanımı sırasında imalatçı, ihracatçı veya ihracatçılara nakit ödeme yapılmıyor.

Önemli noktalar

– İhracatçı firmalar hak edişlerini ürnü satın aldıkları imalatçı veya üretici firmalara devredebiliyor.


– Sektörel dış ticaret şirketlerinin (SDŞ) ortaklan, SDŞ kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve SDŞ tarafından hak edişlerin ortaklarına devredilmesi durumunda teşvikten faydalanabiliyor.

– İhracatçı firmalar, hak edişlerinin en fazla yüzde 65’ini, ihraç ettikleri ürünü satın aldıklan veya ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları finnalara belirtilen giderlerin mahsubunda kullanılmak üzere devredebiliyor.

– Bu devir kapsamında kamu bankalan ile Türkiye İhracat Kredi Bankası’n-dan ihracata yönelik olarak kullanılan kredilerin faiz giderleri, ihracatçı birlikleri nispi aidatları ve ihracata yönelik viran alım satımma ilişkin borsa tescil giderleri de değerlendirmeye alınıyor.

Dikkat edilmesi gerekenler

Mahsup hesabına, ilgili mamullerin

a) İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı malların ihracatı,

b) Transit ticareti,

c) Sınır ve kıyı ticareti,

ç) Sınır Ticaret Merkezleri kapsamında yapılan ihracatı,

d) Bedelsiz ihracatı,

e) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 128 ile 134’üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde ithal edilerek işlenmesi sonucunda ihracı,

f) Mer’i Hariçte İşleme Rejimi hükümleri çerçevesinde ihracatı,

g) İhracat sayılan satış ve teslimleri,

ğ) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatı dahil edilmez.Ürünlerin ihraç edilmesini takiben Türkiye’ye geri getirilmesi durumunda (Serbest Bölgeler dahil), daha önce yararlanılan ihracat iadesi geri ödeniyor.

Bu karar kapsamında yapılan konsinye ihracat kapsamında kesin satış faturasında belirtilen FOB birim ihraç fiyatının gümrük beyannamesinde belirtilen FOB birim ihraç fiyatının yüzde 50’sinin altında olması halinde mahsup işlemlerinden yararlandırılmıyor.

Başvuru ve ödeme

Mahsup işlemlerinden yararlanabilmek için, fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde, zorunlu belgelerle birlikte, bağlı bulunulan ya da kanuni merkez veya şubelerin bulunduğu yerdeki ihracatçı birliğine müracaat edilmesi gerek. Birlikler hak ediş tutarını belirleyerek Merkez Bankası’na bü-diriyor. Bunun içinde üretici payına tekabül eden tutar, üretici tarafından beyan edilmiş banka hesabına aktarılıyor. Mahsup işlemleri imalatçı, ihracatçı veya ihracatçılara MB şubeleri tarafından , hak ediş belgeleri üzerinden yapılıyor. Bu işlemler tahsil hükmünde. Şubeler, mahsubu istenen meblağı, ihracatçının hesabından düşerek ilgili kuramca belirlenen hesaba aktarıyor.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu